IDTypNázovPartnerDátumSuma
24253Zmluva Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č.59/2021 Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
3573888030.01.2023 0,00 €
s DPH
24252Objednávka oprava elektroniky osobného výťahu Július Póňa – Opravy a revízie výťahov
Tupolevova 1, 851 01 Bratislava
2264597730.01.2023 1 200,00 €
s DPH
24251Objednávka oprava garážovej brány KRISTL s. r. o.
Prídavková 49, 841 06 Bratislava
4394834130.01.2023 300,00 €
s DPH
24250Faktúra úprava prístupovej cesty Koliba -lanovka
na základe 24039
KOUKOLA, s. r. o.
Myslenická 3110/231, 902 03 Pezinok
4733414227.01.2023 245,00 €
neplatca DPH
24249Faktúra telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
3569727027.01.2023 61,36 €
s DPH
24248Faktúra zrážková voda Zátišie 12/2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
3585037027.01.2023 156,96 €
s DPH
24246Faktúra el.energia Zátišie 12/2022 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3667728127.01.2023 939,14 €
s DPH
24245Faktúra pohonné hmoty OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
60438127.01.2023 1 998,69 €
s DPH
24244Faktúra prenájom nebytových priestorov 12/2022 Zátišie 1 s.r.o.
Pekárska 11, 917 01 Trnava
5220584327.01.2023 2 170,80 €
s DPH
24243Faktúra zneškodnenie odpadu FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18, 900 51 Zohor
3131876227.01.2023 1 867,96 €
s DPH