IDTypNázovPartnerDátumSuma
26624Faktúra vyúčtovanie tepla MT 5/2024 MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, 831 04 Bratislava
3621154120.06.2024 2 516,64 €
s DPH
26623Faktúra doména ekovps.sk ročný popaltok
na základe 26599
MYSTERY MACHINE, s.r.o.
Železničná 76, 821 07 Bratislava
4447738420.06.2024 185,54 €
s DPH
26622Faktúra zabezpečenie procesu VO zákazka: Servis, opravy a údržba a ND, Vodná záchranná služba Kuchajda Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.
Nová 308/59, 931 01 Šamorín
4797159220.06.2024 1 200,00 €
s DPH
26621Faktúra monitorovanie EZS – LD 5/2024 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
60348120.06.2024 39,83 €
s DPH
26620Faktúra telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
3569727020.06.2024 36,44 €
s DPH
26619Faktúra poskytovanie BOZP a OPP 5/2024 SLOVCLEAN a.s.
Račianska 96, 831 02 Bratislava
3595652620.06.2024 538,80 €
s DPH
26618Faktúra meranie času dozvuku – MT
na základe 26458
G – Tec Professional s.r.o.
Mýtna 36, 902 01 Pezinok
3586892920.06.2024 684,00 €
s DPH
26617Faktúra úhrada poistného PZ-9127004472 – 1.7.24-30.6.25 UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
0065350120.06.2024 345,60 €
neplatca DPH
26616Faktúra el.energia – Cesta na Kamzík 6/2024 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3667728120.06.2024 21,62 €
s DPH
26615Faktúra vodné, stočné Vajnorská WC 8.5.24-7.6.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
3585037020.06.2024 670,34 €
s DPH