Čistenie krajníc a komunikácií, vyhrabávanie, zber a odvoz lístia: Kraskova, Riazanská, Janoškova, Teplická, Pionierska

Výrub stromov podľa rozhodnutia (zlý zdravotný stav): Biely kríź, Hattalova