Výsev lúky- Teplická, Sibírska, Kominárska,

Čistenie krajníc, vyhrabávanie lístia – Černicova

Čistenie schodov a prechodových chodníkov- Kramáre

Príprava pôdy na trvalkový záhon- Nobelova