– zber odpadu a psích  exkrementov zo zberných košov a dopĺňanie vreciek – spodná a horná  časť rajónu NM

– vývoz a pristavenie kontajnerov – Čsl.Parašutistov, Kuchajda/pre stredisko údržby zelene

– striekanie /obnova/ VDZ : Kalinčiakova

– vývoz a pristavenie kontajnera – Tržnica

– vývoz kontajnera – EBA s.r.o, spaľovňa OLO a.s.

– polievanie stromov a zelene –Odbojárov,V.Tegelhofa,Tržnica,Konská železnica

– strojné čistenie komunikácií – Čsl. Parašutistov,Riazanská- medzi BD

– kontrola a servis vozidiel