– zber odpadu a psích  exkrementov zo zberných košov a dopĺňanie vreciek – horná a spodná  časť rajónu NM

– vývoz a pristavenie kontajnerov –Kuchajda,Kyjevská,Račianska  /pre stredisko údržby zelene

– vývoz kontajnerov –  spaľovňa OLO a.s.,skládka FCC Slovensko s.r.o., EBA s.r.o

– ručné  čistenie vpústi – Kalinčiakova

– odvoz nakladača LOCUST do Mikony /prezúvanie pneu./

– kontrola a servis vozidiel