– čistenie nelegálnej skládky – pri objekte LAKESIDE PARK

– zber nádob zo soľných hniezd

– vývoz odpadu  zo Strediska údržby zelene

– vývoz a pristavenie kontajnera – Tržnica

– dovoz  piesku na pieskoviská – Nobelová,Bojnícka,Osadná,Nová Doba

– vývoz kontajnerov –  skládka FCC Slovensko s.r.o.

– kontrola a servis vozidiel