– zber odpadu z malých zberných nádob –horná  časť rajónu NM

– zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber – horná časť rajónu NM

-vývoz kontajnerov EBA s.r.o

– nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore

– oprava a údržba vozidiel

– kontrola rajónu

 

ZUK 20.1.- 21.1.2022 – nočná smena

Lokalita Koliba ,Kramáre – posyp

Kontrola rajónu