– zber odpadu z malých zberných nádob –spodná  časť rajónu NM

– zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber – spodná časť rajónu NM

– vývoz kontajnerov – EBA s.r.o.

– práca s plošinou – orez stromov –Ovručská, Ursíniho,Kalinčiakova,Pluhová

– príprava vozidiel na STK

– nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore

– oprava a údržba vozidiel

– kontrola rajónu