Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, zametanie a odburiňovanie chodníkov a spevnených plôch, prekopávanie a prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk – DI Legerského, DI Piešťanská, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40,48,52, DI Hostinského I,II, DI Kukučínova, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská
DI Športova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Piešťanská, DI Vajnorská, ŠI Pionierska, Kuchajda.

– kontrola a údržba VHZ, sprchové centrá – Kuchajda

– výmena poškodených častí mantinelu hokejového ihriska – DI Vihorlatská

– odstránenie poškodenej lavičky – ul. Račianska 61

– oprava oplotenia basketbalového ihriska – DI Ľublanská

– výmena hracieho prvku strieška domčeka- DI Tegelhoffa

– výmena poškodeného zábradlia na hracom prvku domček – DI Hostinského II

– preprava pracovníkov