Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prekopávanie, prehrabanie a čistenie pieskovísk – DI a park Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, park Jama, DI Pluhova1,12
– osadenie tabuliek / kúpanie na vlastnú zodpovednosť – Kuchajda
– montáž krytu na odpadovú rúru – Kuchajda
– kontrola VHZ, žumpy, sprchové centrá – Kuchajda
– odpis stavu a číslo vodomera – Kuchajda
– el. prípravné práce / akcia – Kuchajda
– odstraňovanie grafitov z hr. prvku, tabuliek – Kuchajda
– náter dosiek na obrubu pieskoviska – hangár EKO Halašova
– nákup materiálu
– preprava materiálu
– preprava pracovníkov