Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk – DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Pluhová 1, DI Pluhova 12, ul Budyšínska č.1-3, Kuchajda.

– príprava materiálu – stolárska dielňa

– oprava pletiva plotu – kurt Kuchajda

– náter dosiek na lavičky – dielňa Hálkova

– demontáž dosiek, náter konštrukcie 3 lavičiek – ul.Legerského

– preprava pracovníkov