Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev – DI a park Račianske mýto, DI Oasdná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Výber piesku a doplnený nový piesok – DI Legerského

– montáž dosiek na 4 lavičky – park Račianske mýto

– dokončovacie práce na pletive plota – ul.Jaskový rad

– náter zábradlia – MŠ Jeséniová

– osadenie 2ks tabuliek zákaz znečisťovanie psími exkrementami- ul.Račianska č.23- 25

– preprava pracovníkov