Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, zametanie a odburiňovanie chodníkov a spevnených plôch, prekopávanie a prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk – park Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, park Jama
DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Uhrova, ŠI Ladzianskeho, Kuchajda.

– výmena dosiek na lavičkách – DI Biely kríž

– výmena poškodených častí hracieho prvku domček – DI Sibírska 51

– náter informačnej tabule prevádzkového poriadku – DI Sibírska 51

– oprava, výmena náhradných dielcov kĺzačky na hracom prvku domček a náter hracieho prvku domček a drevenej lezeckej steny – DI Guothova

– kontrola a údržba VHZ, sprchové centrá – Kuchajda

– kontrola pitných fontánok – DI Hálková, DI Osadná, DI Uhrová