Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prekopávanie, prehrabanie a čistenie pieskovísk, vyhrabávanie a zber lístia, vymena piesku na DI – ŠI Pionierska, DI Višňova, ŠI Ladzianského, ŠI L.Dérera, DI Rozvodná, park Vlárska, DI Uhrova, ŠI Jelšova, DI Guothova, park Gaštanica, DI Kominárska, ŠI Račianska, Kuchajda
– montáž sieťky na futbal.bránky a odvoz na ŠI Ladzianského – zámočnícka dielňa
– zámočnícke práce /oprava vstupnej brány – Kuchajda
– kontrola hr.prvkov – ŠI Ladzianského, DI Guothova, DI Višňová, DI Rozvodná, DI Uhrova
– nákup materiálu
– výmena poškodených hranolov na rampe amfiteátra – Kuchajda
– vodoinštalačné práce / nový bufet – park Račianske mýto
– preprava pracovníkov
– kontrola,čistenie fontány – park Račianske mýto
– elektrikárske práce – VHZ