Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prekopávanie, prehrabanie a čistenie pieskovísk, vyhrabávanie a zber lístia, vymena piesku na DI – DI Bojnická, DI Tegelhoffa, DI Osadná, Kuchajda, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová
– demontáž hr.prvku prevažovač / poškodené ukotvenie – park Gaštanica
– osadenie 2ks koše na drob.kom.odpad, zakopanie stojky na kôš – ul.Nobelova
– nákup materiálu
– príprava materiálu na náhr. diel hr.prvku – stolárska dielňa
– montovanie WC sanity pre nový bufet – park Račianske mýto
– nákup materiálu
– preprava pracovníkov