Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prekopávanie, prehrabanie a čistenie pieskovísk, vyhrabávanie a zber lístia – ŠI Račianska, DI Kominárska, DI Kukučínova, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, Kuchajda
– demontáž poškodenej kĺzačky – DI Račianske mýto
– osadenie zábran okolo stromov – ul. Legerského
– oprava dopadovej plochy pod hr. prvkom vláčik – DI Pri Bielom kríži
– kontrola hr. prvkov – DI Sibírska, DI Sliačská
– preprava pracovníkov
– práce na DI ,čistenie areálu od nečistôt – park Gaštanica, DI Uhrova, DI Guothova, DI Višňova, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná