Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prekopávanie, prehrabanie a čistenie pieskovísk– park a DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, park Jama, Kuchajda
–  oprava  a náter zábradia – ul. L.Deréra
– oprava dreveného hr. prvku – výmena poškodených časti – DI Hostinského II.
– kontrola areálu Kuchajda – VHZ, sprchových centier, žumpy, a následné odstráňovanie zistených závad – areál Kuchajda
– kontrola a čistenie fontány – park Račianske mýto
– kontrola pitných fontánok – DI Osadná, DI Hálkova, DI Uhrova
– preprava materiálu
– preprava pracovníkov