Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabanie a čistenie pieskovísk – DI a park Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Pluhova 1,12, ul. Budyšínska č.1-3, Kuchajda
– kontrola hracích prvkov, dotiahnutie skrutiek – DI Osadná, DI Kukučínova
– príprava materiálu
– polievanie trávnatej plochy – Kuchajda
– kontrola VHZ, žumpy, sprchové centrá – Kuchajda
– náter dosiek na lavičkách – Piešťanská ul.