Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.

Plán kosenia od 17. do 22. týždňa 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

17.kt.

25.4.-29.4.

2022

I.TRIEDA ÚDRŽBY

reprezentatívne plochy

kosenie

Kuchajda[68 106,49m²];
KS Stromová [322,01m²];
Konská železnica [287m²];
Sadová parčík [1 399,68m²];
Pionierska (knižnica) [665,17m²];
Klenová pred kostolom [767m²];
II.TRIEDA ÚDRŽBY

detské ihriská

kosenie

 

Mierová kolónia DI [1 875,27m²];
DI Americká [1 443,72m²];
Piešťanská DI + okolie [182,63m²];
okolie DI Sibírska č.40 [961,03m²];
okolie DI Sibírska č.52 [300,63m²];
DI Uhrova (Jakubíkova) [2 318,38m²];
DI Pluhová
II.TRIEDA ÚDRŽBY

vnútrobloky

kosenie

Pokroky [5 884,23m²];
Račianska dvory č.3-25 [7 524,74m²];
Sibírska BD č.7-19 (okolie pošty) [9 020,26m²];
pri BD J.C. Hronského č. 2-26 [4 565,34m²];
Ukrajinská dvor pri BD č.2-10 (starostov dvor) [2217,63m²];
vnútroblok Kraskova- Račianska- Americká [5 300,15m²];
Ursýniho- Šuňavcova [2 603,54m²];
Šuňavcova- Sibírska dvor [2217,63m²];
okolie Mikovíniho č.5-15 [7 057,84m²];
Mikovíniho (predzáhradky) [1 571,25m²];
dvor BD Sibírska č.18-24 [2 073,35m²];
predzáhradky Kraskova [720,35m²];
športové ihrisko za ZŠ Sibírska č.39 [2 640,35m²];
Sibírska č.41-51a Ovručská č.11-14 (podjazd) [5 257,17m²];
Pionierska- Legerského- Kyjevská (borovice) [7 821,38m²];
roh Pionierska- Šuňavcova + pri G [2 678m²];
Sibírska (Leger.- Krask.- Kyjev.- Pionier.) [667,01m²];
BD Račianska č.61-65 [7 402,76m²];
Thurzova pri garážach [541,06m²];
Ovručská- Račianska [4 075,41m²];
dvor Račianska č.47-51 [1 528,63m²];
okolie BD Sibírska č.53-65 [3 056,88m²];
Kyjevská a Piešťanská okolie a pred. [3 740,84m²];
dvor Ovručská č.1-9 a Legerského č.2-8 [1 237,59m²];
Jaskový rad- Matuškova trafačka [464,95m²];

 

 

 

 

 

 

18.kt.

2.5.-6.5.

2022

I.TRIEDA ÚDRŽBY

reprezentatívne plochy

kosenie

park Ľudové nám. +DI [5 116,81m²]
park Brezovská [5 706,99m²];
Mestská tržnica [50,97m²];
okolie MÚ Junácka [1 444,94m²];
námestie Biely kríž [4876 m²];
II.TRIEDA ÚDRŽBY

detské ihriská

kosenie

okolie DI Teplická č.19 [1 453,25m²];
Bartoškova DI [262,84m²];
DI Guothova [581,39m²];
II.TRIEDA ÚDRŽBY

vnútrobloky

kosenie

sídlisko Biely Kríž [20389m²];
sídlisko Nobelova [8 906m²];
Kominárska – Račianska dvor [4 710,47m²];
vnútroblok Šancová [1 719,60m²];
Pri Bielom kríži, okolo garáži a železnici [918,01m²];
Jurská [1 869,91m²];

 

 

 

 

 

 

 

 

19.kt.

9.5.-13.5.

2022

I.TRIEDA ÚDRŽBY

reprezentatívne plochy

kosenie

Hlavná – parčík [2 844,73m²];
II.TRIEDA ÚDRŽBY

detské ihriská

kosenie

DI Rešetková [3 560,02m²];
DI Nová Doba [5 910,92 m²];
II.TRIEDA ÚDRŽBY

vnútrobloky

kosenie

sídlisko Teplická [31 848,62m²];
Kukučínova č.6-14 + DI [1 704,10m²];
Robotnícka dvor [410,48m²];
Plzenská dvor č.4-9 a 1-8 [2 813,09m²];
Plzenská č.4-9 [346,19m²];
dvor Budyšínska č.12-18 [1 014,49m²];
dvor Škultétyho- Hlučínska [6,05m²];
dvor Družstevná [3 375,55m²];
Kalinčiakova [1 466,88m²];
dvor Športová [1 987,03m²];
dvor Odbojárov [1 992,26m²];
dvor Bartoškova [1 987,03m²];
Trnavská [603,37m²];
časť zelene za športovou halou Pasienky [153,02m²];

 

 

 

 

 

 

 

 

20.kt.

16.5.-20.5.

2022

I.TRIEDA ÚDRŽBY

reprezentatívne plochy

kosenie

II.TRIEDA ÚDRŽBY

detské ihriská

kosenie

II.TRIEDA ÚDRŽBY

vnútrobloky

kosenie

Hostinského sídlisko [6 386,16m²];
Riazanská č.48-62 (predzáhradky) [822m²];
Riazanská č.2-20 (dvory) [1 233,52m²];
Letná pred MŠ a okolie [638,43m²];
Čsl. parašutistov dvory [22 815,36m²];
Hálkova štvorce [291,45m²];
Hálkova p.č. 22022 za slimákom
dvor Pluhová č.4-6 [1 192,5m²];
Pluhová č.12 a okolie [1098,56m²];
dvor Pluhová č.16 [553,72²];
Pluhová dvory [3 137,14m²];
dvor Halašova [671,24m²];
dvor Pavlovská [1 267,31m²];
Hattalova parčík [2 073,11m²];
Semianova p.č. 12355/1 v blízkosti garáží
Zátišie LV č.5510
Varšavská ul. okolo garáži p.č. 13027/30

 

 

 

 

 

 

 

 

21.kt.

23.5.-27.5.

2022

I.TRIEDA ÚDRŽBY

reprezentatívne plochy

kosenie

pri KS Stromová [322,01m²];
Konská železnica [287m²];
Sadová parčík [1 399,68m²];
Pionierska (knižnica) [665,17m²];
Klenová pred kostolom [767m²];
II.TRIEDA ÚDRŽBY

detské ihriská

kosenie

Mierová kolónia DI [1 875,27m²];
DI Americká [1 443,72m²];
Piešťanská DI + okolie [182,63m²];
okolie DI Sibírska č.40 [961,03m²];
okolie DI Sibírska č.52 [300,63m²];
DI Uhrova (Jakubíkova) [2 318,38m²];
DI Pluhová
II.TRIEDA ÚDRŽBY

vnútrobloky

kosenie

Na Revíne [4 642,76m²];
Višňová č. 19-21 [3 676m²];
Višňová [8 323,05m²];
Pri BD Jelšová č.3-5 [2 517m²];
plocha medzi Bárdošova č. 3-19 a Višňová [5 926,57m²];
okolie Bárdošova č.12 [1 032,17m²];
Guothova- L. Dérera [12 086,93m²];
pri BD medzi L. Dérera a Guothovej [34m²];
Rozvodná – [6 413,50 m²];
Bellova plocha okolo bývalej knižnice č.54A [2 095,45m²];
Jeséniova plocha okolo BD č.35-37 [296,28m²];
Jeséniova plocha okolo BD č.43-45 [109,49m²];
areál Bojnická – Vajnorská [3765,73,49m²];

 

 

 

 

 

 

22.kt.

30.5.-3.6.

2022

I.TRIEDA ÚDRŽBY

reprezentatívne plochy

kosenie

Kuchajda[68 106,49m²];
park Račianske mýto [25 337,52m²];park Ľudové nám. +DI [5 116,81m²]
park Brezovská [5 706,99m²];
Mestská tržnica [50,97m²];
okolie MÚ Junácka [1 444,94m²];
námestie Biely kríž [4876 m²];
II.TRIEDA ÚDRŽBY

detské ihriská

kosenie

 

okolie DI Teplická č.19 [1 453,25m²];
Bartoškova DI [262,84m²];
II.TRIEDA ÚDRŽBY

vnútrobloky

kosenie

Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.