IDTypNázovPartnerDátumSuma
22304Objednávka papierové sáčky na PE NAL Šachty s. r. o.
17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov
4647172318.03.2022 2 764,80 €
s DPH
22303Faktúra GPS monitoring 3/2022
na základe 22231
gps systems s. r. o.
L. Novomeského 2632/27, 902 01 Pezinok
4661311118.03.2022 74,52 €
s DPH
22302Objednávka sáčky na PE Miroslav Beran
Jana Zajíce 953, 530 12 Pardubice, ČR
0116009518.03.2022 1 800,00 €
bez DPH
22301Faktúra zápožička výdajníkov vody Aquaservis Slovakia a.s.
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
5191385218.03.2022 216,00 €
s DPH
22300Faktúra upratovanie 2/2022 M-VEG Holding s. r. o.
Račianska 88 B, 831 02 Bratislava
5329314218.03.2022 552,00 €
s DPH
22299Faktúra monitorovanie EZS- LD 2/2022 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
60348118.03.2022 39,83 €
s DPH
22298Faktúra telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
3584886318.03.2022 2,00 €
s DPH
22297Faktúra el.energia LD 2/2022 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3667728118.03.2022 3 043,90 €
s DPH
22296Faktúra el.energia Račianska, Hálkova, Tomášikova 2/2022 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3667728118.03.2022 563,09 €
s DPH
22295Faktúra el.energia Halašova ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3667728117.03.2022 959,28 €
s DPH