Čistenie jazera Kuchajda

INFORMAČNÁ SPRÁVA Z ČISTENIA JAZERA KUCHAJDA

 

Na základe objednávky Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, č. 105 / 2016, naša organizácia - Spolok ochrancov vody Octopusvy konala v dňoch od 27.4.2016 až 30.04.2016, vyčistenie jazera Kuchajda od tuhého odpadu. Čistenie bolo zabezpečené v dvoch etapách a to :

 

1. etapa          (27.4. až 29.4.2016) 

-          vyzbieranie drobného odpadu, ktorý sa nachádzal v areáli jazera,

-          potápačský prieskum dna celého obvodu jazera ( do hĺbky 3 m ) a označenie nájdeného odpadu bójami

 

2. etapa          (30.04.2016)

-          hlavné čistenie dna jazera potápačmi s dôrazom na pásmo vyhradené pre kúpajúcich sa, vyčistenie plochy pod mólom a pod novou reštauráciou,

-          výlov uhynutých rýb

 

Akcie sa zúčastnilo 8 potápačov zaradených do rôznych pracovných funkcií. Pracovný priestor bol riadne označený so zákazom vstupu nepovolaným osobám. Odpad bol sústredený do pristaveného veľkokapacitného kontajnera. Pre plynulé zabezpečenie akcie naša organizácia úzko spolupracovala s kompetentnými pracovníkmi Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (EKO – podnik VPS). Množstvo odpadu v 1. etape bolo minimálne a jednalo sa len o drobný odpad, ako napr. plastové poháre, PET fľaše, sklenené poháre, ... . Na tento povrchový odpad sa zameriavame z dôvodu, že je len otázkou času, kedy tento odpad skončí vo vode. Odpad v rámci 2. etapy sme vytiahli hlavne v priestore pod mólom. Jednalo sa asi o 1,5 m3, nebezpečného, hlavne kovového odpadu, ktorý by reálne ohrozoval kúpajúcich (kovové časti z detských kočíkov, kovové armatúry, pneumatiky z auta, kolobežka, veľký kovový nákupný vozík, atď.). Navyše tento odpad bol väčšinou pokrytý ulitníkmi, ktoré pri dotyku s kúpajúcimi môže spôsobiť rezné poranenia. V plážovej časti a v časti pod starou i novou reštauráciou sa jednalo hlavne o sklenené obaly, ktoré boli zväčša rozbité a tak ohrozovali v plytkej vode kúpajúcich sa. V rámci čistenia sme vytiahli aj niekoľko kusov uhynutých rýb. Tento úhyn bol oproti minulým rokom minimálny a štatisticky prirodzený. Vážnym každoročným problémom, ktorý priamo ohrozuje kúpajúcich, je veľké množstvo odtrhnutých rybárskych vlascov a háčikov. Časť sme vytiahli, ale vzhľadom nato, že sa jedná o drobný materiál, nebolo možné lokalitu celkom vyčistiť od tohto nenápadného, ale o to nebezpečného odpadu. Možno by preto stálo zvážiť zákaz rybolovu v časti jazera, ktoré je vyhradené pre kúpajúcich sa. Tento druh odpadu má rastúci trend a nie je možné ho podceňovať. Zaujímavým nálezom bola pod mólom nájdená pokladnička. Ako to však už býva, bola prázdna. Pravdepodobne pochádzala z krádeže. Za mimoriadne nebezpečný považujem vytiahnutý stojan na kôš , ktorý sa vďaka svojmu betónovému podstavcu týčil smerom k hladine. Náraz na túto nebezpečnú armatúru by mohol mať fatálne následky. Výsledky čistenia za posledné roky potvrdzujú, že množstvo odpadu je už stabilizované (cca 1 až 2 m3 ročný prírastok). K zachovaniu tohto stavu preto stačí udržiavací režim. Je to pozitívny výsledok každodennej starostlivosti správcu jazera ako i každoročnému potápačskému čisteniu dna jazera.

Akcia splnila svoj účel a bola vykonaná podľa bezpečnostných pravidiel pre pracovné potápanie. Je možné konštatovať, že dno jazera je vyčistené a že návštevníci jazera ho môžu bezpečne využívať. Každoročné čistenie jazera má vysoký pozitívny ohlas u obyvateľov Bratislavy. Fotodokumentácia z čistenia jazera bude využitá na webovej stránke Spolku ochrancov vody Octopus v rámci prezentácie. Spracoval T. Rácz dňa 30.4.2016.

 

 

 

Späť ...

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2021 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava