Doprava

  • preprava nákladov vozidlami do 3,5t a nad 3,5t
  • preprava veľkokapacitnými kontajnermi 5 m3, 8 m3,10 m3, 20 m3
  • nakladanie s objemovým a biologickým odpadom od občanov MČ
  • likvidácia nelegálnych skládok v MČ
  • rozvoz úžitkovej vody
  • polievanie záhonov, trávnikov a stromov v MČ
  • skrápanie vozoviek
  • práce s vysokozdvižnou plošinou do 21m
  • vývoz fekálií
  • zber odpadu z drobných zberných nádob
  • zber psích exkrementov a dopĺňanie vrecúšok na ich zber
  • drvenie drevnej hmoty na traktorovej drtičke
  • polievanie pieskovísk
  • výkopové a nakladacie práce s UNC nakladačom
  • opravovanie cestných výtlkov triskovou metódou
  • čistenie dažďových vpustov
  • strojné zametanie ciest, chodníkov
  • sťahovacie a prepravné práce pre MČ BNM
  • spolu organizovanie akcií MČ
  • kompletná zimná údržba ciest 3 a 4 triedy MČ (SOLENIE , PLUHOVANIE)
  • opravy veľkého aj malého rozsahu na strojoch, zariadeniach a vozidlách EKO podniku

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2021 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava