Výkaz činností

Informácie o realizovaných činnostiach EKO podniku VPS v jednotlivých dňoch/týždňoch Čistenie verejného priestranstva, vyzbieranie neporiadku,  kosenie, orez a výrub stromov a náletov, sadenie zelene, zabezpečenie denného dočisťovania mestskej časti, zimná údržba chodníkov a schodov, zametanie a odhŕňanie snehu a posyp kamienkami a ďalšie aktivity pracovníkov EKO podniku.

 

Načítať archívne záznamy z roku 2017
06.06.2017

Stredisko dopravy

 strojné čistenie komunikácií - Bardošova,Černicova,Ambrová,Júnova,Júlova, Na Revíne,Višňová,Magnetová -časť, Pri dvore,Príkopova,Tegelhofa,Odbojárov
- ručné čistenie krajníc- Magnetova
- pristavenie  vývoz kontajnerov -Kuchajda/stred.Zeleň
- ručné čistenie komunikácií -Magnetova
- výmena  kontajnerov- Kuchajda
- výmena kontajnera - MT
- vývoz kontajnera - Spaľovňa OLO
- čistenie vpústí - Teplická
- vývoz fekálií -Kuchajda
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Legerského, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Kuchajda [68 106,49m²]

Kominárska – Račianska dvor [4 710,47m²]

vnútroblok Šancová [1 719,60m²]

dvor Družstevná [3 375,55m²]

dvory Pri starej prachárni [2 856,19m²]

Kalinčiakova [1 466,88m²]

dvor Športová [1 987,03m²]

dvor Odbojárov [1 992,26m²]

dvor Bartoškova [1 987,03m²]

Trnavská [603,37m²]

Orezy krov

Hostinského

Hatalova

Pavlovská

Mestská tržnica

Odburiňovanie stromoradia

Budyšínska ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


PUSŠPSN

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2019 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava