Výkaz činností

Informácie o realizovaných činnostiach EKO podniku VPS v jednotlivých dňoch/týždňoch Čistenie verejného priestranstva, vyzbieranie neporiadku,  kosenie, orez a výrub stromov a náletov, sadenie zelene, zabezpečenie denného dočisťovania mestskej časti, zimná údržba chodníkov a schodov, zametanie a odhŕňanie snehu a posyp kamienkami a ďalšie aktivity pracovníkov EKO podniku.

 

Načítať archívne záznamy z roku 2017
05.06.2017

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Riazanská č.48-62 (predzáhradky) [822m²]- dokončenie

Riazanská č.2-20 (dvory) [1 233,52m²]- dokončenie

Požiarne uličky- obkosenie

Kominárska – Račianska dvor [4 710,47m²]

vnútroblok Šancová [1 719,60m²]

dvor Družstevná [3 375,55m²]

dvory Pri starej prachárni [2 856,19m²]

Kalinčiakova [1 466,88m²]

dvor Športová [1 987,03m²]

dvor Odbojárov [1 992,26m²]

dvor Bartoškova [1 987,03m²]

Trnavská [603,37m²]

Orezy krov

ul. Čsl. parašutsitov

Odburiňovanie stromoradia

Sibírska ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber-
- strojné čistenie komunikácií - Jahodova,Jakubíkova,Jelšova,Royova,Uhrova,Magurská,Klenova,Rozvodná,Klenova - pešia,Olivova,Ladzianského,Cádrova,Kurucova,Cesta na Kamzík,-spodná časť, MÚ Junácka,Kuchajda -chodník
- vývoz kontajnerov - Kompostáreň S.Jur4x/stred.Zeleň
- ručné čistenie komunikácií -Magnetova,Zátišie
- vývoz kontajnera- Športová /stred.Zeleň
- čistenie vpústí - Smikova
- vývoz fekálií -Bojnická 19 - 25
- drvenie konárov - Račianska /stred.Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto,  DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Uhrova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


PUSŠPSN

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2019 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava