Výkaz činností

Informácie o realizovaných činnostiach EKO podniku VPS v jednotlivých dňoch/týždňoch Čistenie verejného priestranstva, vyzbieranie neporiadku,  kosenie, orez a výrub stromov a náletov, sadenie zelene, zabezpečenie denného dočisťovania mestskej časti, zimná údržba chodníkov a schodov, zametanie a odhŕňanie snehu a posyp kamienkami a ďalšie aktivity pracovníkov EKO podniku.

 

Načítať archívne záznamy z roku 2017
20.06.2017

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Kuchajda [68 106,49m²]

Rozvodná – [6 413,50 m²];

Nobelova

Park Sadová

Odburiňovanie stromoradia

Sibírska ul.

Odburiňovanie záhonov

Mulčovanie kôry

Park Sadová

Čistenie a zametanie chodníkov

Pokroky

Iveco: zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Osadná, Mestská,Sadová.Budyšínska,Husova, Prvá,Chrasťová,Jeséniova,Strážna,cesta na Kamzík,Tupého
- pristavenie kontajnerov - Kuchajda /stred.Zeleň
- asfaltovanie výtlkov -Moravská, Hlučínska, Budyšínska, Tehelná, Mestská, Osadná
- čistenie kanálových vpústi- Tehelná
- vývoz kontajnera - Olo Spaľovňa z MT
- polievanie stromov, kríkov a kvet. záhonov - mestská časť -Nové Mesto

- polievanie zelene -Gaštanica
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel

 

P U S Š P S N
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


PUSŠPSN

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2019 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava