Výkaz činností

Informácie o realizovaných činnostiach EKO podniku VPS v jednotlivých dňoch/týždňoch Čistenie verejného priestranstva, vyzbieranie neporiadku,  kosenie, orez a výrub stromov a náletov, sadenie zelene, zabezpečenie denného dočisťovania mestskej časti, zimná údržba chodníkov a schodov, zametanie a odhŕňanie snehu a posyp kamienkami a ďalšie aktivity pracovníkov EKO podniku.

 

Načítať archívne záznamy z roku 2017
02.06.2017

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Nobelova [8 906m²]- dokončenie

Riazanská č.48-62 (predzáhradky) [822m²]

Riazanská č.2-20 (dvory) [1 233,52m²]

dvor Pluhová č.16 [553,72²]

Pluhová dvory [3 137,14m²]

dvor Pluhová č.4-6 [1 192,5m²]

lokalita Pri dvore

Orez stromov

Bartoškova ul.

Teplická ul. pri kostole

Odburiňovanie záhonov

DI Sliacka (vstup)

Odburiňovanie stromoradia

Sibírska ul.

Úprava terénu, výsev trávy

Račianske mýto

VW- Prevoz pracovníkov, náradia

Iveco- Zber a odvoz nečistôt a trávy, prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot- prevoz pracovníkov, náradia a kosačiek

Multicar- Zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster- Kontrola rajónu

UNC- Nakladanie nečistôt a trávy do kontajnerov.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber

- strojné čistenie komunikácií -Hroznova,St.Pražská,Opavská,Ďurgalova,Guothova,L.Dérera
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Nobelova /pre stred. Zeleň
- vývoz fekálií - Kuchajda 3x
- orez zelene - Teplická
- polievanie stromov, kríkov a kvet. záhonov - mestská časť -Nové Mesto
- polievanie trávnatej plochy - GAŠTANICA
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto,  DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


PUSŠPSN

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2019 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava