Výkaz činností

Informácie o realizovaných činnostiach EKO podniku VPS v jednotlivých dňoch/týždňoch Čistenie verejného priestranstva, vyzbieranie neporiadku,  kosenie, orez a výrub stromov a náletov, sadenie zelene, zabezpečenie denného dočisťovania mestskej časti, zimná údržba chodníkov a schodov, zametanie a odhŕňanie snehu a posyp kamienkami a ďalšie aktivity pracovníkov EKO podniku.

 

Načítať archívne záznamy z roku 2017
19.06.2017

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Kuchajda [68 106,49m²]

Orezy krov

Račianska ul.(dvory)

Pokroky

Odburiňovanie stromoradia

Legerského ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Brečtanova,Osma,Deviata,Desiata,Jedenásta,Dvanásta,Štvrtá,Piata,Šiesta,Bellova,Čremchová,Jalovcová,Na Spojke,Tylova,Vihorlatská,Olbrachtova,Chemická,Priečna,Rešetkova,Tehelná,Nová, Laskomerského
- výmena kontajnerov-Kuchajda 2x
- vývoz fekálií . Kuchajda 4x
- dovoz vody - komunitná záhrada Pionierska
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Eko VASSAL
- čistenie vpústi -Mikovíniho,Ľubľanská,J.C.Hronského,Osadná
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko dopravy

- polievanie zelene - Gaštanica

- striekanie prechodov pre chodcov - Tehelná,Osadná, Hlučínska, Plzenská, Prična, Nová, Mestská, Teplická, Račianska


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto,  park Gaštanica, DI Husova, DI Uhrova, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


PUSŠPSN

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2019 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava