Výkaz činností

Informácie o realizovaných činnostiach EKO podniku VPS v jednotlivých dňoch/týždňoch Čistenie verejného priestranstva, vyzbieranie neporiadku,  kosenie, orez a výrub stromov a náletov, sadenie zelene, zabezpečenie denného dočisťovania mestskej časti, zimná údržba chodníkov a schodov, zametanie a odhŕňanie snehu a posyp kamienkami a ďalšie aktivity pracovníkov EKO podniku.

 

15.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianského, Gaštanica, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Sklalická cesta, DI Pri Bielom kríži, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Kalinčiakova.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: Ovručská ul.

- Kosenie a obkášanie, zber lístia: Piešťanská ul., Pionierska ul. (pri boroviciach)

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Cesta na Kamzík
- prenos betonových kochlíkov - Mierova kolónia
- prevoz UNC - Zátišie /Mierova kolónia
- pristavenie a vývoz kontajnera - Mierová kolónia
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- práca s plošinou - výrub stromov /Biely kríž, Česká ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


16.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I., II., DI Hálkova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- odvoz vriec s odpadom - Kutuzovova ul.
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor ECOPAP s.r.o., spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Cesta na Kamzík, Kĺzavá
- práca s plošinou - výrub a orez stromov /Čsl. parašutistov, Česká ul.
- pristavenie kontajnerov - Tržnica
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: Ovručská ul., Račianska ul.

- Kosenie a obkášanie, zber lístia: Ovručská ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


17.11.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- práca s plošinou - výrub a orez stromov /Česká ul., Račianske mýto


Stredisko údržby zelene

- Výrub stromu: Račianske mýto

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

 

 


18.11.2017

Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz kontajnera - Nobelova ul.


19.11.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


20.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Hostinskeho sídlisko, Magnetova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- prenos betonových kochlíkov - Mierova kolónia
- prevoz UNC - Zátišie /Mierova kolónia
- pristavenie a vývoz kontajnera - Mierová kolónia
- výber fekálií - Lanovka
- práca s plošinou - výrub stromov /ZŠ Teplická, Sibírska, Biely kríž, Ursínyho
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Výkop jám /príprava jám pred výsadbou stromov/: Biely kríž

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: J.C Hronského

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


21.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Pluhová 1, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Pluhová 1, DI Legerského.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Letná, Slnečná, Považská, Pohronská, Jazdecká, Magnetova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor ECOPAP s.r.o., kompostáreň Svätý Jur, spaľovňa Vlčie hrdlo
- zber vriec s odpadom - Jarošova, Mierova kolónia, Nová doba, Račianske mýto
- výber fekálií - Lanovka, Kuchajda
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber konárov, odpadkov: celý rajón

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


22.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianskeho, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Magnetova, Novinárska, Svätovojtešská, Matičná
- pristavenie kontajnera - MŠ Osadná
- výmena kontajnera - stred.Zeleň /dvor
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- práca s plošinou - MÚ Junácka /montáž vianočných ozdôbStredisko údržby zelene

- Vykladanie a uloženie stromov: dvor SÚZ

- Orez ruží: Račianske mýto

- Zber konárov: Teplická ul., Kramáre, Ursínyho ul.

VW: prevoz pracovníkov

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a konárov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a konárov

Multicar: zber a odvoz konárov

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


23.11.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Horská, Jurská, Skalická, MÚ Junácka, Letecká, Úradnícka, Matičná
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- dovoz zeminy - stred. Zeleň
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- odvoz kontajnerov - MŠ Osadná, Pionierska, stred. Zeleň /dvor
- drvenie konárov - Stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Orez ruží: Kraskova ul.

- Vykladanie a uloženie stromov: dvor SÚZ

- Čistenie krajníc a chodníkov: J.C. Hronského, Mestská ul., Laskomerského ul., Račianske mýto

- Vyhrabávanie lístia z plôch, čistenie krajníc a chodníkov: Sibírska ul. /okolie pošty/

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

 

Ručne čistenie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Pri Bielom kríži.


24.11.2017

Stredisko údržby zelene

- Orez krov: Račianske mýto, Čsl. parašutistov

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Bojnická ul., Biely kríž

- Čistenie krajníc: Magnetova ul.

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: Nakladanie stromov, zeminy, nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Kalinčiakova, Odbojárov
- zber vriec s odpadom - Mierova kolónia
- drvenie konárov a ich odvoz - Mierová kolónia
- výber fekálií - stred. Zeleň
- práca s plošinou - MÚ Junácka /montáž vianočných ozdôb
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


26.11.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


27.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Hálkova, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Mierova kolónia
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická /pre stred. Zeleň
- likvidácia nelegálnej skládky- Račianska /dvor
- strojné čistenie komunikácií - Príkopova, Tegelhofa, Za kasárňou, Halkova
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- práca s plošinou - MÚ Junácka /montáž vianočných ozdôb
- odvoz odpadu - Mierova kolónia-
- prevoz drte - Zátišie /sklad Dopravy
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie, zber lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Teplická ul.

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Nobelova ul., Višňova - Magurská ul.(schody)

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: Nakladanie stromov, zeminy, nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


25.11.2017

Stredisko údržby zelene

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Biely kríž, Sadová (parčík)

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Prevoz pracovníkov, náradia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: Nakladanie stromov, zeminy

Duster: Kontrola rajónu


28.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Kalinčiakova, Družstevná
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur,spaľovňa Vlčie hrdlo
- výmena kontajnera - Tržnica
- drvenie konárov - Mierova kolónia
- odvoz štiepky - stred. Zeleň /dvor
- výber fekálií - Kuchajda, Lanovka
- zber vriec s odpadom - Odbojárov, Jarošova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávaníe lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Teplická ul.

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Čsl. parašutistov

- Frézovanie pňa: Račianske mýto

Zbieranie odpadkov: Račianske mýto

Vykladanie nových stromov: dvor SÚZ

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: Nakladanie stromov, zeminy, nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


29.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianskeho, DI Kominárska, ŠI Račianska, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie rigola od lístia- Krahulčia

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Čsl. parašutistov, mestská tržnica

- Zbieranie odpadkov: Teplická ul., Kalinčiakova ul., uz. dvor Družstevná

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: Nakladanie stromov, zeminy, nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


30.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, DI Pluhova 12, Makovického, Záborského, Kuchajda.


Stredisko dopravy

denná smena:
- odvoz vriec s odpadom - Jama
- rozvoz posypovej soli do soľných hniezd
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- pluhovanie komunikácií:BA226DG - Kramáre, obratlisko autobusu č.44
                                    BL098MO - Kramáre, , Koliba , Jaskov rad, Šancova, Vajnorská okolie
                                    BA372AJ - Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, Zátišie, Mierova kolonia
nočná smena:
- posyp a pluhovanie komunikácií:BL098MO - Koliba, Jaskov rad
                                                BL267AH - Kramáre, obratlisko autobusu č.44


Stredisko údržby zelene

- Ručné odhŕňanie snehu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá:
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

 

 

 


01.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, DI Pluhova 12, Makovického, Záborského, Kuchajda.


Stredisko dopravy

denná smena
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- prevoz vianočného stromčeka - Tržnica
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- posyp a pluhovanie komunikácií:
- BL267AH - Kramáre, trasa linky č.44, Na pažiti, Nám. Biely kríž
- BL098MO - Kramáre, trasa linky č.44

nočná smena:
- posyp komunikácií:
- BL098MO - Kramáre, Vajnorská a okolie, trasa linky č.44, Koliba
- BL267AH - trasa linky č.44, Koliba
       
 


Stredisko údržby zelene

- zimná údržba

- Ručné odhŕňanie snehu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá:
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


02.12.2017

Stredisko dopravy

denná smena
- posyp komunikácií:
- BL098MO - Koliba, Jaskov rad

nočná smena:
- posyp komunikácií:
- BL098MO - Kramáre, trasa linky č.44, Koliba

       


Stredisko údržby zelene

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Trnavské mýto (okolo tržnice), Kalinčiakova ul.

- Zimná údržba (kontrola chodníkov a schodov): Kramáre, Koliba

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Prevoz pracovníkov, kontrola rajónu

Multicar: Prevoz zeminy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


03.12.2017

Stredisko dopravy

denná smena
- posyp komunikácií:
- BL267AH - Koliba, Kramáre, trasa linky č.44, Tržnica

nočná smena
- posyp komunikácií:
- BL098MO - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44, Tržnica
- BL267AH - Koliba, Jaskov rad

       


04.12.2017

Stredisko dopravy

denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- dovoz štrku na Lanovku
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- posyp a pluhovanie komunikácií:
- BL098MO - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44

nočná smena:
- posyp komunikácií:
- BL098MO - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44, Cesta na Kamzík


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, DI Pluhova 12, Makovického, Záborského, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- zimná údržba

- Ručné odhŕňanie snehu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá:
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


05.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská,  park Ľudové námestie, DI Ľubľanská, DI Hálkova, Brezovská, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda.

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Biely kríž, DI Kominárska.


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo, zberný dvor ECOPAP s.r.o.
- práca pre MÚ Junácka - odvoz dokumentácie do zberného dvora
- kontrola rajonu
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- posyp a pluhovanie: BL267AH /Piata, Šiesta, Neronetova, Pyrenejská, Jelšova


Stredisko údržby zelene

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Legerského ul.

- Výkop jám (príprava pred výsadbou): Bojnická ul.

- Zbieranie odpadkov: Kominárska, Šancova ul.

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


06.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

 

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianského.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- čistenie rigola  - Cesta na Kamzík
- likvidácia nelegálnej skládky - Nobelova ul
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- práca s plošinou - čistenie odkvapov v MŠ Legerského


Stredisko údržby zelene

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Biely kríž (sídlisko), Bojnická ul., Šuňavcova ul.

- Čistenie krajníc a komunikácií po výsadbe: Biely kríž (sídlisko), Bojnická ul., Šuňavcova ul.

- Zbieranie odpadkov: od Tehelnej po Škultétyho ul.

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


07.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, 19, DI Kukučínova, DI Hálkova, DI Hostinskéo I., II., Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Uhrova, DI Guothova.


Stredisko dopravy


- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- rozvoz posypovej soli - soľné hniezda
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- čistenie kanalizačnej vpuste - Cesta na Kamzík
- výmena kontajanerov - Kuchajda
- STK vozidiel - BL594FC, BL376FB, BA226BA
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Odbojárov, Kalinčiakova ul.

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Rozvodnául., Višňova ul., Biely kríž

- Zbieranie odpadkov: od Račianského mýta po Piešťansku ul.

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


08.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- prevoz posypovej soli na sklad - Zátišie /dvor Dopravy
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Račianske mýto, Kalinčiakova ul.

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Rozvodná ul., Matuškova ul., Tržnica

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


10.12.2017

Stredisko dopravy

- posyp komunikácie - Horná Lanovka


09.12.2017

Stredisko dopravy

- posyp komunikácií - Magurská, Cesta na Kamzík


11.12.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Odbojárov, Trnavská, Vajnorská dvor
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnera - Lanovka
- práca s plošinou - orez stromov/ park Račianske mýto
- odvoz kontajnerov zo stred.Zeleň
- dovoz kríkov a semien - Nová Dedinka
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Račianske mýto, Stará pracháreň

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Sibírska ul., Uhrova ul., Bojnická ul.

- Doplnenie kôry do záhonov: Biely kríž, MÚ Junácka ul.

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


12.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Hálkova, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Ovručská, Blatnícka, Thurzova, Sibírska /časť
- vývoz kontajnerov - spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo, kompostáreň Svätý Jur, ECOPAP s.r.o.
- čistenie vpuste - Cesta na Kamzík
- odvoz štrku, obrubníkov - Kuchajda
- prevoz posypovej soli na sklad Dopravy
- polievanie nových porastov a stromov - rajon Bratislava Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Biely kríž, Bajkalská -Trnavská ul.

- Zbieranie polámaných a popadaných konárov: rajón

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


13.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI Ladzianskeho, DI Višňová, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Ľudové námestie, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Ľudové námestie.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Ovručská, Kyjevská, Piešťanská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- polievanie nových porastov a stromov - rajon Bratislava Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Legerského, Černicova ul., Stromova ul.

- Vyčistenie rigola: Guothova 1-3

Peugeot: Prevoz pracovníkov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

UNC: Nakladanie stromov, zeminy, nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


14.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov , prehrabávanie a čistenie pieskovíska a doskočíska - DI Vihorlatská.

Vyhrabávanie lístia - DI Vihorlatská.


Stredisko dopravy

- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu - Magurská
- vývoz kontajnerov - spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo, kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnera - Tržnica
- prevoz kontajnerov - stred. Zeleň, Lanovka
- polievanie nových porastov a stromov - rajon Bratislava Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Ovručská ul., DI Nová doba

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Biely kríž

- Výsadba krov: Rozvodná ul.

- Zbieranie odpadkov: Trnavská cesta

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


15.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Teplická 5, DI Hostinského II, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Odbojárov,Ukrajinská, Sibírska /časť, Legerská
- práca s plošinou - výrub a orez stromov, kríkov /Račianske mýto, Ľudové nám., Kurucova, Bartoškova
- polievanie nových porastov a stromov - rajon Bratislava Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Račianske mýto

- Orez stromov (zlomené konáre): Račiansne mýto, Družstevná (uz. dvor), Černicova ul., Ľudové námestie

- Výsadba krov: Rozvodná ul.

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


17.12.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


18.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Piešťanská, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Tegelhoffa.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Ursínyho, Kominárska, Americká, Ľubľanská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- likvidácia nelegálnej skládky - Opavská ul. /garáže
- čistenie kanalizačnej vpuste - Ovručská ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Račianske mýto, Mikovíniho ul.

- Orez stromov (zlomené konáre): Račiansne mýto, Družstevná (uz. dvor), Černicova ul., Ľudové námestie

- Výsadba stromov: J. C. Hronského

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


19.12.2017

Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Račianske mýto, Mikovíniho ul., DI Nová doba

- Mulčovanie kôrou- novovysadené stromy: Trnavská, Mestská tržnica, Sadová, Kalinčiakova, Biely kríž (park+ sídlisko), Gaštanica, Čsl. parašutistov, Nobelova, Legerského, Ovručská, Sibírska, Šuňavcova, Kraskova, Matúškova, Višňova, Rozvodná, DI Jakubíkova, J.C. Hronského

Iveco: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Legerského, DI Sibírska 40, 48, 52, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Športová, DI Odbojárov, DI Bartoškova, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Tegelhoffa.


20.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov, vyhrabávanie a odvoz lístia - DI Tegelhoffa.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: DI Nová doba, J.C. Hronského, Kraskova ul., Gaštanica

- Mulčovanie kôrou- ruže: Račianske mýto, Gaštanica

- Oprava kolovania: Gaštanica

- Orez suchých konárov: Gaštanica

Iveco: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


21.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, DI Rozvodná, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Uhrova, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I., II., DI Hálkova, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: J. C. Hronského, Americká ul.

- Umiestnenie betónových čapíc: Kraskova ul.

- Mulčovanie kôrou- ruže: Račianske mýto

Iveco: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


22.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Teplická 5, DI Osadná, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Americká ul., Ursínyho ul., Vajnorská ul., Riazanská ul., Pluhova ul.

- Mulčovanie kôrou- ruže : Račianske mýto

Iveco: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


27.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Husova, Gaštanica, DI Rozvodná, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Uhrova, DI Hálkova, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., ECOPAP s.r.o.
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber odpadkov a nečistôt: Teplická ul., Čsl. parašutistov, Hálkova ul., Riazanská ul., Račianske mýto, Kraskova ul., Sibírska ul., Šuňavcova ul., Piešťanská ul., Thurzova ul.,

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu


28.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Legerského, DI Piešťanská, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Bartoškova.


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., Spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- výmena kontajnera - Tržnica
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- posyp + puhovanie komunikácií - Koliba, Kramáre, trasa autobusu č.44, Biely kríž, Tržnica
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber odpadkov a nečistôt: Bojnická ul., Ovručská ul., Legerského ul., Sibírska ul.

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu


29.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, DI Pluhova 12, Makovického, Záborského, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Ručné odhŕňanie snehu, posyp zeolitom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá:
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Posyp zeolitom, odhŕňanie snehu

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


30.12.2017

Stredisko dopravy

denná smena:
- posyp komunikácie - BL 098 MO /Koliba, Lanovka, Cesta na Kmzík

nočná smena:
- posyp komunikácie - BL 098 MO, BA 970 BA /Koliba, Lanovka, Cesta na Kmzík

 


Stredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá:
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


01.01.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber


02.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Kukučínova, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., ECOPAP s.r.o., spľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- výmena kontajnera - Tržnica
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Cesta na Kamzík, Odbojárov
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber a odvoz lístia: dvor Bartoškova, Bárdošova 20- 25 ul., Americká ul., Ursínyho ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


03.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, Kuchajda.

Vyhrabávanie a odvoz lístia - DI Uhrova.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrmentov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Halašova, Makovického
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber a odvoz lístia: Višňova ul., Sibírska ul.(okolie pošty), Pionierska ul., Šuňavcova ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


04.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, Kuchajda.

Vyhrabávanie a odvoz lístia - DI Ľudové námestie.


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu - Kalinnčiakova, Pri starej prachárni, Ľudové nám., Slnečná, Svätovojtešská,
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber a odvoz lístia: Višňova ul., Šuňavcova (dvory), Kominárska ul., Šancova ul., Pokroky, Račianska ul. (dvory)

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


05.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Pluhová 12, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Vyhrabávanie a odvoz lístia - DI Pluhová 12.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Pluhova
- výber fekálií - Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií, zber a odvoz lístia: Kraskova ul., Ursíniho ul., Šuňavcova ul., Legerského ul., Thurzova ul.

- Frézovanie pňa: Račianske mýto

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


08.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

 


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií, zber a odvoz lístia: Sibírska ul., Kyjevská ul., Piešťanská ul., Bartoškova ul., Družstevná ul., Hlučínska ul., Plzenská ul., Moravská ul.,Robotnícka ul., Česká ul., Čsl. parašutistov

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Zátišie, Hattalova, Halašova, Gavlovičova, Závodníkova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- ručné čistenie a odvoz odpadu - rigol /Cesta na Kamzík
- čistenie kanalizačných vpustí - Čsl. Parašutistov, Hostinskeho, Chemická, Mierova kolónia
- práca s plošinou - demomtáž vianočného stromčeka MÚ Junácka ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


09.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu -Hroznova,St.Pražská

- strojné čistenie komunikácií- Hálkova,Pri Dynamitke,Varšavská,Brezovská
- vývoz kontajnerov -  OLO spaľovňa ,kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnera - Tržnica
- čistenie vpústi - Kukučínova,Ľudové nám.
- čistenie neleg.skládky- Račianska -Mladá garda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií, zber a odvoz lístia: Sibírska ul., Bartoškova ul., Budyšínska ul., Robotnícka ul., Osadná ul., Laskomerského ul., Prična ul., Hostinského sídl., Pluhova ul., Vajnorská (dvor), Riazanská ul., Varšavská ul., Pri Dynamitke,

Brezovská ul., Gavlovičova ul., Závodníkova ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


10.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrmentov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Varšavská, Makovickeho, Sreznevskeho, Limbardíniho, Jánoškova
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- čistenie kanalizačných vpustí - Považska ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


11.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Pluhová 1, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Riazanská /dvor, Letná, Považská
- čistenie kanalizačných vpustí - Letná, Slnečná, Pohronská, Jazdecká, Novinárska
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- práca s plošinou - orez stromov /Teplická
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií, zber a odvoz lístia: Sibírska, Budyšínska, Mestská, Sadová, Rešetkova, Nová, Hostinského sídl., Ľudové námestie, Letecká, Jazdecká, Pohronská, Slnečná, Novinárska, Úradnícka, Svätovojtešská ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


12.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Hálkova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií, zber a odvoz lístia: Teplická ul., Riazanská ul., Biely kríž, Budyšínska ul., Hlučínska, Višňova ul.,

- Zber a odvoz konárov: Brečtanova ul.

- Dosadba tulipánov: MÚ Junácka ul., Račianske mýto, Teplická ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- polievanie novej výsadby stromov - lokalita Nové Mesto Bratislava
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


13.01.2018

Stredisko dopravy

- polievanie novej výsadby stromov - lokalita Nové Mesto Bratislava


14.01.2018

Stredisko dopravy

denná smena:

- pluhovanie a posyp komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44

nočná smena:

- pluhovanie a posyp komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44


15.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

denná smena:

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore

nočná smena:

- posyp komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44
Stredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu, posyp zeolitom v príp. potreby: Koliba, Kramáre

- Zber nečistôt: celý rajón

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


16.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19.

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie,DI  ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kukučínova, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská,  DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda.

 


Stredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá, posyp zeolitom v prípade potreby
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

denná smena:
- vývoz kontajnerov - zberný dvor ECPAP s.r.o., spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- posyp komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44

nočná smena:
- posyp komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44, Teplická, Biely kríž, Sibírska okolie, Mierová kolónia


17.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, DI Pluhova 12, Makovického, Záborského, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov- Vassal EKO s.r.o.
- posyp komunikácií - Bellova, Hlavná /časť od Tretej po Bellovu, Rozvodná, Klenova, Magurská, Jaskov rad, trasa linky č. 44
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK - kontrola rajónu 


Stredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu, na miestach potreby posyp zeolitom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá:
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


18.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Hálkova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, Kuchajda.

 


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - Vassal EKO s.r.o.
- posyp komunikácie - Lanovka /horná stanica
- práca s plošinou - orez a výrub /Brečtanova ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK - kontrola rajónu


Stredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu, posyp zeolitom v príp. potreby: Koliba, Kramáre

- Zber nečistôt: celý rajón

- Výrub, zlomených a vyvrátených stromov: Brečtanova ul.

- Čistenie krajníc a zber lístia: Teplická ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


19.01.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZUK - kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií, zber a odvoz lístia: Kominárska ul., Šancova ul., Brečtanova ul., MŠ Letná, Teplická ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


20.01.2018

Stredisko dopravy

denná smena:
- posyp a pluhovanie komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44, Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie
- ZUK - kontrola rajónu

nočná smena:
- posyp a pluhovanie komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44,
- ZUK - kontrola rajónuStredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, Robotnícka, DI Kukučínova, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, Makovického, DI PLuhová 12, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Ručné odhŕňanie snehu, posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


21.01.2018

Stredisko dopravy

denná smena:
- posyp - Lanovka /Koliba
- ZUK - kontrola rajónu

nočná smena:
- posyp komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44,
- ZUK - kontrola rajónuStredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá, posyp zeolitom v prípade potreby
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


22.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur, spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK - kontrola rajónu

nočná smena:
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44
- ZÚK - kontrola rajónu


Stredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá, posyp zeolitom v prípade potreby
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

- Zber nečistôt: Čsl parašutistov, Varšavská ul., od Hlučínskej po Tehelnú ul., Kominárska ul., Šancova ul., Bojnická ul., Mierova kolónia

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


23.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, DI Pluhova 12, Makovického, Záborského, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Ručné odhŕňanie snehu:

- Posyp zeolitom v prípade potreby

pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- čistenie nelegálnej -  lokalita -Pionierska
- pristavenie kontajnera -Pionierska 2x /neleg. skládka/
- TK + EK vozidiel -BL187GY,BA970BA,BA372AJ
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK - posyp a pluhovanie - Kramáre,trasa linky č.44,Koliba, Horná lanovka,S
         - posyp - Sibírska -okolie

nočná smena:
- posyp komunikácií - Kramáre, trasa linky č. 44
- ZÚK - kontrola rajónu


24.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová, DI Husova, DI Uhrova, DI Guothova, DI Višňová, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- práca s plošinou - výrub stromov a kríkov /MŠ Robotnícka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZUK - kontrola rajónuStredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu, posyp zeolitom v príp. potreby: Celý rajón

- Výrub stromu, odstránenie krovín: MJ Robotnícka

- Čistenie krajníc: Belehradská ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


25.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Hálkova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12.


Stredisko dopravy

- likvidácia nelegálnych skládok - Pluhova, Kukučínova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK - kontrola rajónu


Stredisko údržby zelene

- Frézovanie pňov: MJ Robotnícka

- Čistenie krajníc, vyhrabávanie lístia: Čsl. parašutistov

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


26.01.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- výber fekálií - Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc, vyhrabávanie lístia: Višňova ul., Pokroky

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


29.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska,  DI Kukučínova, DI Kalinčiakova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Hostiskeho sídlisko, Príkpova, Tegelhofa
- vývoz kontajnerov- ECOPAP s.r.o., kompostáreň Svätý Jur, spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- práca s plošinou - výrub Stromov - Mikovíniho ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvoreStredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia: L. Dérera, Gouthova ul.

- Čistenie krajníc: Matuškova ul., Pod strážami, Bellova ul.

- Výrub inváznych stromov: Čajakova ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


30.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, DI Legerského, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - MÚ Junácka, Kuchajda
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Kukučínova
- čistenie a odvoz nelegálnej skládky - Račianska ul.
- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík,
- rozvoz posypovej soli - soľné hniezda /rajon
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zbieranie odpadkov a nečistôt: Bojnická ul., Jurajov dvor, Mierova kolónia, Nobelova ul., Biely kríž, Račianske mýto, Pokroky, Čsl. parašutistov, Teplická ul., Zátišie, Hostinského sídl., Kramáre, Koliba, Matuškova, Tupého, Pri starej prachárni a okolie, uzavretý dvor Družstevná, Budyšínska a okolie

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


31.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, ŠI L.Dérera, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Ľudové námestie, DI Kominárska, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Hálkova, DI Pluhová 12.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Priečna, Tehelná, Rešetkova, Laskomerskeho, Kuchajda
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Pionierska ul.
- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia: Bárdošova ul., Gouthova ul.

- Čistenie krajníc: Na pažiti, Vančurova ul., Vidlicova ul.

- Servis náradia a strojov

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


01.02.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Osadná, Sadova, Mestská, Plzenská, Hlučínska, Sliezska
- čistenie a odvoz nelegálnych skládok - Odborárska, Hlučínska
- dovoz DM drogerie - Senec /Tržnica sociálna výdajňa
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačska, DI Vihorlatská,  DI Bojnícka, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia: Guothova ul.

- Čistenie krajníc: Bárdošova ul., Magurská ul., Opavská ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


02.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Ľubľanská, DI Legerského, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- čistenie kanalizačných vpustí - Cesta na Kamzík
- STK vozidiel - Dunajská Lužná
- strojné čistenie komunikácií - Česká, Robotnícka, Odbojárov, Kalinčiakova, Družstevná
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zbieranie nečistôt: Račianske mýto, Pokroky, Teplická ul., Bojnická ul., Kalinčiakova ul., ul. Odbojárov, ulice od Tehelnej po Škultétyho

- Vyhrabávanie lístia a čistenie krajníc:  Teplická ul., Záruby

- Odstránenie zlomených stromov: Bárdošova ul., Hlavná (parčík)

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


05.02.2018

Stredisko údržby zelene

- Zbieranie nečistôt: Račianske mýto, Pokroky, Kramáre, ulice od Tehelnej po Škultétyho, Čsl. parašutistov

- Vyhrabávanie lístia a čistenie krajníc: Jelšova ul., Kominárska ul., Jahodova ul.

- Odstránenie zlomených stromov: Bárdošova ul., Hlavná (parčík)

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kukučínova, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručné čistenie a odvoz odadu z komunikácií - Cesta na Kamzík, Hlučínska, Nobelova
- drvenie konárov - stred Zeleň /Račianska ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


06.02.2018

Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia a čistenie krajníc: Uhrova ul., Royova ul., Kominárska ul., uz. dvor Družstevná, Jahodova ul., Ďurgalova

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev -  DI Ľudové námestie, DI Hálkova, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová,


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Športova, Bartoškova, Pri prachárni, Trnavská
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Pluhova, Ladzianskeho
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZUK - kontrola rajonu /cesty zjazdné


07.02.2018

Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie a vývoz kontajnera - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44, Šancova, Vajnorska okolie, Teplická, Biely kríž, Sibírska okolie

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44, Šancova, Vajnorska okolie, Teplická, Biely kríž, Sibírska okolie, Ľudové nám., Zátišie, Mierová kolónia


Stredisko údržby zelene

- Zbieranie nečistôt a odpadkov: Račianske mýto, Pokroky, Sibírska, Čsl parašutistov

- Zimný zásah

Odhŕňanie snehu, posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova.

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská č.64 po križovatku, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, Riazanská-školaklub, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, Robotnícka - jasle, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, Makovického č.4, DI PLuhová 12, Záborského, DI Uhrova, Kuchajda.


08.02.2018

Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

Odhŕňanie snehu, posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

Denná smena:
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská č.64 po križovatku, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, Riazanská-školaklub, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná,DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Kalinčiakova, DI Hálkova, Hálkova 11, Makovického č.4, DI PLuhová 12, Záborského, DI Uhrova, DI Husova, Kuchajda.


09.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- práca s plošinou - stred. Zeleň /dvor
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácií - Royova, Uhrova, Lanovka

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

Odhŕňanie snehu, posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

- Zbieranie nečistôt: uz. dvor Družstevná, Teplická ul., Mierova kolónia, Bojnická ul., Čsl parašutistov, Račianska ul.


12.02.2018

Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- likvidácia nelegálnych skládok - Račianska, Tomášikova
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu, cesty zjazdné

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu, cesty zjazdné


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie chodníkov: Kramáre a Koliba (schody), Račianske mýto, Pokroky, Plzenská ul., Budyšínska ul., Mestská, Česká, MÚ Junácka, Teplická ul., Čsl. parašutistov, Podnikova, Lávky, Biely kríž, Kalinčiakova ul., uz. dvor Družstevná, Tegelhoffa, Príkopova, Trnavská

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


13.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:

- likvidácia nelegálnych skládok - Nobelova, Bojnícka
- odvoz konárov - Koliba, Jeséniova
- pristavenie a odvoz kontajnerov - Koliba
- práca s plošinou - orez a výrub /Tegelhofa, Guothova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu, cesty zjazdné

Nočná smena:

- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev -  DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Hostinského I, DI Hostinského II.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia a nečistôt (predzahrádky a trávnaté plochy):Jelšova ul., Royova ul., Kraskova ul., Sibírska ul., , Jahodova ul., Ďurgalova

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


14.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Uhrova, Kuchajda.


Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- dovoz tovaru - sociálna výdajňa Tržnica
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44, horná Lanovka

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácie - Cesta na Kamzík


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

- Kontrola rajónu, príp. posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

- Zber nečistôt a odpadkov: Čsl parašutistov, Kominárska, Šancova ul., Bojnická ul., Budyšínska ul., Česká ul., Robotnícka

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


15.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- vývoz kontajnera - kompostáreň Svätý Jur
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Odborárska, Cesta na Kamzík
- pristavenie kontajnerov - stred. Zeleň /dvor
- odvoz paliet a prepraviek do DM Drogérie Senec /sociálna výdajňa Tržnica
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačska, DI Vihorlatská, DI Bojnícka, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Hálkova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia a čistenie krajníc: Mierova kolónia, Magnetova ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


16.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská č.64 po križovatku, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, Riazanská-školaklub, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Kalinčiakova, DI Hálkova, Hálkova 11, Makovického č.4, DI PLuhová 12, Záborského, DI Uhrova, DI Husova, Kuchajda.


Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44, horná Lanovka
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Cesta na Kamzík, Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

- Ručné odhŕňanie snehu, príp. posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

 


18.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská č.64 po križovatku, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, Riazanská-školaklub, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Hálkova, Hálkova 11, Makovického č.4, DI PLuhová 12.


Stredisko dopravy

Denná smena:
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácií - Koliba, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

- Ručné odhŕňanie snehu, príp. posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


17.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp a pluhovanie komunikácií - Cesta na Kamzík, Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44,Šancova, Vajnorská a okolie, Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie
- ZÚK kontrola rajonu


19.02.2018

Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Bojnícka, Cesta na Kamzík
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., ECOPAP s.r.o.
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- ZÚK kontrola rajonu, cesty zjazdné

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Cesta na Kamzík, Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44,Šancova
Stredisko údržby zelene

- Zimná údržba: Kontrola rajónu, posyp zeolytom na miestach námrazy (Koliba, Kramáre)

- Zbieranie odpadkov a nečistôt: celý rajón

Multicar: kontrola rajónu, príp. posyp na miestach námrazy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 52, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, Kuchajda.


20.02.2018

Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

- Ručné odhŕňanie snehu, príp. posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská č.64 po križovatku, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, Riazanská-školaklub, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Kalinčiakova, DI Hálkova, Hálkova 11, Makovického č.4, DI PLuhová 12, Záborského, DI Uhrova, Kuchajda.


Stredisko dopravy

Denná smena:
- odstránenie nelegálnej skládky -dvor Račianska -Šancová
- výmena kontajnerov - Kuchajda 3x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.3x
- vývoz žumpy - Lanovka
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií -  Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44


Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Cesta na Kamzík, Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.4421.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácií - Kramáre, trasa linky č.44, Biely kríž, Sibírska a okolie

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba -dočisťovanie -  vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská č.64 po križovatku, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, Riazanská-školaklub, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Kalinčiakova, DI Hálkova, Hálkova 11, Makovického č.4, DI PLuhová 12, DI Uhrova, DI Husova, Kuchajda.

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI TEplická 19, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odbojárov.


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

- Ručné odhŕňanie snehu, príp. posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


22.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - park Sadová, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Račianske mýto, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Magnetova, Cesta na Kamzík, Vihorladská
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- rozvoz posypovej soli do soľných hniezd
- dovoz ZEOLIT + EKO SOL - MÚ Junácka ul.
- práca pre MÚ Junácka ul. - prevoz nábytku /klub dôchodcov
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZUK - kontrola rajonu /cesty zjazdné


Stredisko údržby zelene

- Zimná údržba: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolytom na miestach námrazy (Koliba, Kramáre)

- Vyhrabanie ihličia, zametanie chodníkov: MÚ Junácka ul.

- Čistenie krajníc a chodníkov: Sadová parčík, uz. dvor Družstevná

Multicar: kontrola rajónu, príp. posyp na miestach námrazy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


23.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- prevoz posypovej soli zo stred. Zeleň na stred Dopravy
- práca s plošinou - oprava žľabu /Pohronská č.17
- posyp komunikácie - horná Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc: Skalická ul., nám. Biely kríž (predzahrádky)

- Orez stromu (zlomené konáre): Biely kríž

- Zbieranie nečistôt: Račianske mýto, Pokroky

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


24.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- posyp komunikácie - horná Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácií - Magurská, Cesta na Kamzík
- údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu25.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- posyp komunikácie - Cesta na Kamzík
- čistenie rigolu - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácií - Cesta na Kamzík
- údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu26.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- posyp komunikácií - Cesta na Kamzík, Magurská
- STK vozidiel- Dunajská Lužná
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácií - Cesta na Kamzík, Magurská
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI PIešťanská, DI Sibírska 40, DI SIbírska 48, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia a nečistôt čistenie krajníc: Skalická ul.

- Zbieranie nečistôt: Družstevná, Kalinčiakova ul., Odbojárov, Škultétyho, Plzenská, Česká, Budyšínska, Osadná, Sadová, Rešetkova, Bojnická

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


27.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- likvidácia nelegálnej skládky - Odborárska ul.
- rozvoz posypovej soli - soľné hniezda /rajon
- údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp - Cesta na Kamzík, Magurská, Krahulčia

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov -  DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Športová, DI Bartoškova, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Husova, Gaštanica, DI Višňová, DI Guothova, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia a nečistôt, čistenie krajníc: Biely kríž

- Zbieranie nečistôt: Račianske mýto, Pokroky, Sibírska ul., Kramáre, Koliba, MÚ Junácka, Mierova kolónia, Čsl. parašutistov

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


28.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, ŠI Pionierska, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc: Biely kríž (predzahrádky), Teplická ul. (okolie kostola)

- Zbieranie nečistôt: Koliba, Kramáre, Šancova, Kominárska ul., Zátišie

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


01.03.2018

Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnera - zberný dvor ECOPAP s.r.o.
- ZÚK kontrola rajonu
- údržba vozidiel
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko dopravy

Denná smena:
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnera - stred Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Kominárska, ŠI Račianska a Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Zametanie chodníka, čistenie krajníc: Tomášikova ul.

- Zbieranie nečistôt: Koliba, Kramáre, Račianske mýto, Pokroky, Teplická ul., Biely kríž,

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


02.03.2018

Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

-  posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44, Zátišie, Ľudové nám., Šancova, Vajnorská okolie
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimný zásah - vonkajšie a prechodové chodníky a vstupy do areálov: DI Hostinského I., II., DI a park Ľudové námestie, DI Pluhová 12, chodník pred Hálkova 11, chodník Makovického, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Ľubľanska, ŠI Pionierska, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda, Riazanska - školaklub, Riazanská č.64 po križovatku.


03.03.2018

Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - spodná časť rajónu
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimný zásah - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Kalinčiakova, DI Hálkova, Hálkova 11, Makovického č.4, DI PLuhová 12, DI Uhrova, DI Husova, Kuchajda, Riazanská-školaklub, Riazanská č.64 po križovatku.


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

-  posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


04.03.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


05.03.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnera - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52,Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko údržby zelene

- Zimná údržba: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolytom na miestach námrazy

- Odvoz dreva a konárov po výrube: Jaskov rad

- Čistenie krajníc a chodníkov: Magnetova ul.,

Multicar: kontrola rajónu, príp. posyp na miestach námrazy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie soli, nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


06.03.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob a  zber psích exkrementov -park Jama
- Magurská,Cesta na Kamzík-čistenie a rozbíjanie  ľadu
- posyp komunikácií a pluhovanie  - lokalita  Koliba, Kramáre, trasa linky č.44

- vývoz kontajnera zberný dvor Vassa s.r.o
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:

- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimný zásah - vonkajšie chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: DI Hostinského I., II., DI a park Ľudové námestie, DI Pluhová 12, DI Hálkova, chodník pred Hálkova 11, chodník Makovického, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Ľubľanska, ŠI Pionierska, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda, Riazanska - školaklub, Riazanská č.64 po križovatku.

Ručné zbieranie odpadkov a vyprázdňovanie malýchodpadkových  košov DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, 19, DI Hostinského I., II..


Stredisko údržby zelene

- Zimná údržba: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolytom na miestach námrazy (Koliba, Kramáre)

- Čistenie krajníc a chodníkov: Legerského ul., Sibírska ul., Hálkova ul.

Multicar: kontrola rajónu, príp. posyp na miestach námrazy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie soli, nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


07.03.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručne čistenie - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Husova, ŠI L.Dérera, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, Gaštanica, DI Ľudové námestie, DI Pluhová 1,12, DI Vihorlatská, DI Bojnícka, DI Odborárska, DI Nobelova, Trojdomy, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Rozvodná.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Horská ul., Hálkova ul. (dokončenie), ul. za Kuchajdou (pri futbalovom klube), Sibírska ul. (okolie pošty), Ovručská 47-57, Ovručská (parkovisko), Trnavská ul., Družstevná ul.

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


08.03.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Hostinského II, DI Hálkova, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - trávnatá plocha pred parkom Jama.


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- drvenie konárov - Hálkova ul. /park
- odvoz drvy a haluzí - Hálkova ul. /park
- výber fekálií - Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Odvoz dreva po výrube: Hálkova ul.

- Čistenie krajníc a chodníkov: J.C. Hronského (okolie garáží), ul. Odbojárov

- Zber nečistôt: Kominárska ul., od Škultétyho po Kukuričnú ul.

- Frézovanie pňov: Hálkova (park.), Sibírsla ul. (okolie pošty), Račianske mýto, Guothova ul.

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


09.03.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Rešetkova, Priečna, Laskomerskeho
- výber fekálií - Kuchajda
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Laskomerskeho, Osadná, Sadová, Priečna, Rešetkova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Osadná, park Sadová, DI Tegelhoffa.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie schodov: Koliba, Kramáre

- Čistenie krajníc a chodníkov: Račianske mýto, Pokroky, Kalinčiakova ul., pri Starej prachárni

- Frézovanie pňov: Guothova ul., MŠ Legerského, Ursínyho ul., Biely kríž, Teplická ul.

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


12.03.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI PIešťanská, DI Sibírska 40.,48.,52., DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Zátišie, Hattalova,Pri Dynamitke
- vývoz kontajnera zberný dvor Vassal s.r.o
- prevoz posypovej soli zo strediska Zeleň sa stredisko Doprava- sklad
- drvenie konárov- stredisko Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Bellova ul., Družstevná ul., Kalinčiakova ul., Kominárska ul.

- Čistenie a vyhrabávanie chodníkov a plôch: J.C. Hronského( predzahrádky, dvory)

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


13.03.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Brezovská, Gavlovičova, Závodníkova, Tetmayerova
- zber odpadu z malých zberných nádob - Jama /park
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnera - Tržnica
- likvidácia nelegálnej skládky - Podnikova ul., Staré ihrisko
- drvenie konárov- stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI L.Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Hostinského I.,II., DI Ľudové námestie, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Opavská ul., Deviata ul., Záruby, Kominárska ul., Plzenská ul., Moravská ul., Plzenská ul., Česká ul., Budyšínska ul., Trnavská ul. (duby), Cesta na kamzík

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


14.03.2018

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Opavská ul.,Cesta na kamzík, Budyšínska ul., Ovručská (parkovisko)

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

 -zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber

- strojné čistenie komunikácií - Pluhova,Jánošíkova,Halašova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Tegelhoffa, DI Kukučínova, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Hálkova, Kuchajda.


15.03.2018

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Pyrenejská ul., Na spojke, Mgurská ul., Thurzova ul.

- Orez krov, odstraňovanie náletov: Opavská ul.

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Makovického, Lombardíniho, Zreznevskeho, Záborskeho
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík, Magurská
- drvenie konárov - Opavská ul.
- doplnenie soľných nádob posypovou soľou
- krtkovanie kanalizácie - stred. Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Pluhová 1.,12., Gaštanica, DI Guothova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, park Sadová, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


16.03.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie - Odbojárov, Kalinčiakova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber odpadkov: Mierova kolónia, Bojnická ul., Nobelova ul., Biely kríž, Teplická ul.

Peugeot: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, Kuchajda.


17.03.2018

Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz kontajnerov - brigáda občanov /Plzenská ul.


18.03.2018

Stredisko dopravy


Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu

 


19.03.2018

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Matuškova ul., Pod strážami, Lopenícka ul., Pezinská ul., Modranská ul., Vidlicova ul., Vančurova ul.

- Prečistenie kanála od lístia a nečistôt: Cesta na kamzík

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov zberný dvor Vassal s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - stred Zeleň /dvor
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Krahulčia, Cesta na Kamzík, Magurská, Pod Klepáčom
- posyp komunikácií - Magurská, Pod Klepáčom, Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI PIešťanská, DI Sibírska 40.,48.,52., DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


20.03.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44, Biely kríž, Sibírska okolie
- výber a prečistenie špeciálnych košov na ohorky
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimný zásah - vonkajšie chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: DI Hostinského I., II., DI a park Ľudové námestie, DI Pluhová 12, DI Hálkova, chodník pred Hálkova 11, chodník Makovického, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Ľubľanska, ŠI Pionierska, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda, Riazanská - školaklub, Riazanská č.64 po križovatku.

Ručné zbieranie odpadkov a vyprázdňovanie malýchodpadkových  košov - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, 19., DI Hostinského II.


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah: kontrola rajónu, zametanie chodníkov, prípadný posyp zeolytom na miestach potreby: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

- Čistenie krajníc a chodníkov: Teplická ul., Odborárska ul., Podnikova ul., Na pažiti

- Umiestnenie betónovej čapice: Biely kríž

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie betónovej čapice

Duster: Kontrola rajónu


21.03.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- likvidácia nelegálnej skládky - Pionierska /Tupého
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- posyp komunikácie - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácií - Magurská, Cesta na Kamzík
- ZÚK kontrola rajonu

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Teplická ul., Biely kríž, Jurajov dvor, Mierova kolónia, Klatovská ul., Ľubochnianska ul., Bojnická ul.

- Čistenie rigola: Ovručská ul.

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI L.Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianského, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Hostinského I, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Rozvodná.


22.03.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- likvidácia nelegálnej skládky - Osadná /Tehlná
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- práca pre MÚ Junácka /montáž reklamného pútača
- výmena piesku na detských ihraskách
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácií - Magurská, Cesta na Kamzík
- čistenie kanalizačných mreží - Cesta na Kamzík
- ZÚK kontrola rajonu

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Biely kríž, Rešetkova, Laskomerského, Sadová, Mestská, Osadná, Budyšínska

- Orez a odstraňovanie náletov: Bojnická ul.

- Zbieranie odpadkov: Nobelova, Odbojárov

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: prekladanie piesku

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račaianske mýto.

Výber a doplnenie nového piesku - DI Račainske mýto.


23.03.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., ECOPAP s.r.o.
- čistenie kanalizačnej vpuste - Bellova ul.
- výmena piesku na detských ihriskách - Sibírska, Ľubľanská
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račaianske mýto, DI Ľubľanská, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Výber a doplnenie nového piesku - DI Ľubľanská, DI Sibírska 52.


24.03.2018

Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz kontajnerov 2x - brigáda občanov /Sliačska ul.


26.03.2018

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Odbojárov, Kalinčiakova

- Čistenie krajníc a svahu pri ceste: Cesta na Kamzík

- Výrub  stromov: Ľudové námestie

- Frézovanie stromov: Ľudové námestie

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Halkova, Riazanská dvory
- výmena piesku na detských ihriskách - Teplická, Legerskeho
- vývoz kontajnerov zberný dvor Vassal s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnerov - stred. Zeleň /dvor
- výber fekálií - Kuchajda
- práca s plošinou - výrub stromov Ľudové nám.
- drvenie konárov - Ľudové nám.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račaianske mýto, DI Teplická 5, DI Legerského, Kuchajda.

Výber a doplnenie piesku - DI Teplická 5.

Výber piesku - DI Legerského.


27.03.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Hostinskeho sídlisko
- ručné čistenie krajnice - Bellova ul.
- zber vriec s odpadom - Nová Doba
- zber odpadu z malých zberných nádob - ihrisko Jama
- vývoz kontajnerov zberný dvor Vassal s.r.o.
- zber soľných nádob - rajón BA Nové mesto
- slachovanie ciest - Tržnica, Jurska, Biely kríž
- výmena piesku na detských ihriskách
- drvenie konárov - Ľudové nám., Bojnícka ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

 

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Športová, DI Bartošklova, DI Odbojárov, Kuchajda.

Výber piesku - DI Tegelhoffa, DI Osadná.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Kalinčiakova, Pri starej prachárni, Trnavská

- Frézovanie koreňov: Ľudové námestie

- Vyhrabanie konárov  a dočistenie po výruboch: Ľudové námestie

- Orez suchých konárov: Kuchajda

- Odsraňovanie imela: DI Rešetkova

- Výrub  stromov /invázne a nebezpečné/: Kominárska ul

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


28.03.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Odbojárov, Kalinčiakova, Družstevná, Stará Trnavská
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal s.r.o, ECOPAP s.r.o.
- výber fekálií a preplach kanalizačných vpustí - Na Spojke, Čremchova
- práca s plošinou - výrub Kominárska, MŠ Mierova kolonia
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Bellova ul.
- drvenie konárov - Bojnícka, Kominárska
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

 

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, Kuchajda.

 


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Pri starej prachárni, Čsl. parašutistov

- Vyhrabanie plôch: Čsl. parašutistov

- Výrub  stromov /invázne a nebezpečné/: Kominárska ul., Mierova kolónia (MŠ Slniečko)

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie piesku


29.03.2018

Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- práca s plošinou - dvor stred. Zeleň
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- drvenie konárov - Mierova kolónia
- pristavenie kontajnera - Kuchajda
- vabkovanie vpustí - Na spojke, Čremchova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Tegelhoffa, DI Osadná, D IRačianske mýto, DILegerského, Kuchajda.

Doplnenie piesku - DI Tegelhoffa, DI Osadná.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Kyjevská ul., Česká ul., Brezovská ul.

- Vyhrabanie plôch: Čsl. parašutistov

- Výrub  stromov: Mierova kolónia (MŠ Slniečko)

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie piesku


31.03.2018

Stredisko dopravy


- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Teplická 5, DI Račianske mýto,  Kuchajda.

 


03.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Kyjevská ul., Budyšínska ul.

- Vyhrabanie plôch: Čsl. parašutistov, Hostinského (sídlisko)

- Výrub  stromov: Mierova kolónia (MŠ Slniečko)

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Doplnenie piesku  - DI Legerského.

Výber a doplnenie piesku - DI Teplická 19, DI Sibírska 40.

 


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Bellova ul.
- drvenie konárov - Mierova kolónia /MŠ
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- výmena kontajnerov - stred Zeleň /dvor
- odvoz drvy - Mierová kolónia
- servis - MIKONA
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore04.04.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Kominárska, ŠI Pionierska, DI Piešťanská.

 Výber a doplnenie piesku - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Kominárska, ŠI Pionierska, DI Piešťanská.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- výmena kontajnera - Kuchajda
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- preprava železných profilov - Malinovo /Lanovka
- ručné čistenie kanalizačného roštu - Cesta na Kamzík
- práca s plošinou - orez stromov /MŠ Mierova kolónia
- drvenie konárov - MŠ Mierova kolónia
- servis Mikona
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Thurzova

- Vyhrabanie plôch: Hostinského (sídlisko)

- Orezy  stromov: Mierova kolónia (MŠ Slniečko)

- Orez krov a ruží (predzahrádky): Kyjevská ul.

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


05.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Ovručská ul.

- Vyhrabávanie plôch a čistenie krajníc a chodníkov: J.C. Hronského, Biely kríž, Plzenská ul.

- Orezy  stromov: Mierova kolónia (MŠ Slniečko)

- Frézovanie koreňov: Mierova kolónia (MŠ Slniečko), Ľudové námestie

- Orez krov a ruží: Kraskova ul.(predzahrádky), Račianske mýto

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Športova, Bartoškova, Pri st. Prachárni
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- práca s plošinou - orez stromov MŠ Mierova kolónia
- sťahovanie nábytku - BYTOFOND Hálkova ul.
- drvenie konárov - MŠ Mierova kolónia
- servis - MIKONA
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Sibírska 52, DI Hostinského I, Kuchajda.

 Výber a doplnenie piesku - DI Husova, DI Guothova, DI Sibírska 52, DI Hostinského I.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Rozvodná.


09.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie: Račianske mýto, Pokroky

- Čistenie krajníc a chodníkov: Na Revíne, Bárdošova, Sliačska

- Orezy  stromov: Biely kríž, Riazanská ul.

- Orez krov a ruží: Ovručská ul.(predzahrádky)

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
 -pristavenie kontajnera - Račianska ul./pre stred. Zeleň
- strojné čistenie komunikácií - Letná, Považská, Pohronská, Slnečná
- likvidácia nelegálnej skládky - Bellova ul.
- čistenie kanalizačných vpustí - Pri Bielom kríži
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- práca s plošinou - orez stromov Riazanská, Biely kríž
- drvenie konárov - Mierova kolónia, stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

 Výber a doplnenie piesku - DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska.


06.04.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Ormisova, Cintulova
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- práca s plošinou - orez stromov /MŠ Mierova kolónia
- drvenie konárov - Mierova kolónia /MŠ
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev -  DI Hostinského II, DI Ľudové námestie, DI Pluhová 1, DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Kukučínova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Kalinčiakova, Kuchajda.

 Výber a doplnenie piesku - DI Hostinského II., DI Ľudové námestie, DI Pluhová 1.


10.04.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Ľudové nám., Novinárska, Svätovojtešská
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- práca s plošinou - orez stromov Družstevná /dvor
- čistenie kanalizačných vpustí - Pri Bielom kríži
- drvenie konárov - Kukučínova, Biely kríž, Vajnorská
- prevoz betonových kvetináčov z Malinova na Lanovku
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie: Obkas Vajnorská, MÚ Junácka, Račianska ul.(Teplická pás), Račianske mýto, Sibírska (pošta)

- Čistenie krajníc a chodníkov: Bárdošova ul., Júlová, Júnová, Ambrova, Na Revíne

- Orezy  stromov: uz. dvor Družstevná

- Vyhrabanie lístia, vyčistenie krov: Račianske mýto(hodiny)

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Pluhová 12, Kuchajda.

 Výber a doplnenie piesku - DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Pluhová 12.


11.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Sibírska (pošta), Teplická (sídlisko), Sadová (parčík)

- Odburiňovanie záhonov, stromových mís, mulčovanie kôrou- Sadová (parčík)

- Čistenie krajníc a chodníkov: L. Dérera, Guothova, Višňova

- Úprava terénu, príprava pred sejbou trávy: Biely kríž

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kukučínova, DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, Kuchajda.

 Výber a doplnenie piesku - DI KUkučínova.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Matičná, Letecká, Úradnícka, Svätovojtešská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- prevoz betonových kvetináčov z Malinova na Lanovku
- výmena kontajnera - stred. Zeleň
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


12.04.2018

Stredisko dopravy

- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická 1x, Biely kríž 2x, J.C.Hronskeho 2x
- výmena kontajnera - Tržnica, Kuchajda
- pristavenie kontajnera - Nobelova /pre stred. Zeleň
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Biely kríž
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvoreStredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI L.Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Hálkova, DI Vihorlatská, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Rozvodná.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova ul., Teplický ul.

- Čistenie krajníc a chodníkov: ul. Odbojárov, Kalinčiakova ul.

- Úprava terénu, príprava pred sejbou trávy: Biely kríž

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


13.04.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Piešťanská 2x, Sibírska 2x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- práca s plošinou - orez stromov Kramáre, demontáž kábla Tržnica
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova ul., Teplická ul., Konská železnica

- Čistenie krajníc a chodníkov: Guothova

- Úprava terénu, príprava pred sejbou trávy: Biely kríž

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska


16.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova ul., Čsl. parašutistov

- Odburiňovanie stromov: mestská tržnica

- Úprava terénu, výsev trávy: Kraskova, Biely kríž

- Vyhrabanie lístia: Americká ul.

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
 -pristavenie kontajnerov - Nobelova,Čsl.Parašutistov/pre stred. Zeleň
- strojné čistenie komunikácií - Tehelná,Rešetkova,Priečna,Laskomerského
- vývoz kontajnerov na zberný dvor Vassal s.r.o.
- vývoz fekalíí zo septika - Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Piešťanská, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Legerského, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 40, DI Osadná, DI Tegelhoffa a Kuchajda.


17.04.2018

Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Kraskova 1x, Belehradská 3x
- pristavenie a vývoz kontajnera - Riazanska, Nobelova, Kukučínova /pre stred. Zeleň
- strojné čistenie komunikácií - Mestská, Sadova, Osadná
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná časť rajónu
- drvenie konárov - Račianska /dvor stred. zeleň
- práca s plošinou - výrub stromov vnútroblok Bartoškova - Športova
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Račianska, Teplická
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova ul., Čsl. parašutistov, DI Pluhova, Ovručská (potraviny), Pionierska (knižnica)

- Odburiňovanie stromov: mestská tržnica

- Úprava terénu, odbiriňovanie: Pri starej prachárni (dvor)

- Orez stromov: Športova- Bartoškova

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


18.04.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, ŠI L.Dérera, DI Rozvodná,ŠI Ladzianskeho, Gaštanica, DI Sibírska 52, Hostinského I.,II., Kuchajda.

 


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Nobelova, Hálkova /pre stred. Zeleň
- výber fekálií - Kuchajda
- práca s plošinou - orez stromov vnútroblok Račianska, Šancova, Biely kríž
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, ŠI Pionierska, DI Kukučínova, DI Ľudové námestie, DI Osadná, DI Kominárska, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, Kuchajda.


19.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova ul., Hostinského (sídlisko), Pionierska (okolie knižnice), KS Stromova, DI Jakubíkova

- Dosádzanie rastlín do mobilných nádob: mestská tržnica

- Úprava terénu, odburiňovanie: Pri starej prachárni (dvor)

- Orez stromov: Kominárska

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Budyšínska, Česká, Robotnícka, Plzenská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Za kasárňou 1x, Tegelhofa 1x, Sliačska 1x
- pristavenie a vývoz kontajnera - Nám. Biely kríž /pre stred. Zeleň
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Teplická ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Biely kríž, Pavlovský (dvor), Hatalova (parčík), Ľudové námestie, pri Slimáku, DI Jakubíkova, Záruby, DI Husova

- Úprava terénu, výsev trávnika: Kuchajda, Bojnická

- Orez stromov: Kominárska

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov, nakladanie zeminy


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk  - DI Uhrova, ŠI Ladzianskeho, DI Pri Bielom kríži, DI Skalická cesta, DI Sliačska, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Osadná, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska,  areál Kuchajda.

 


20.04.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Odborárov, Klinčiakova, Plzenská, Moravská, Hlučínska, Sliezska
- odvoz kontajnera - Biely kríž
- pristavenie kontajnera - ZŠ Cádrova, ZŠ Riazanská, ZŠ Za kasárňou
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Družstevná 3x, Riazanská 2x
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa ,DI Kukučínova, DI Kominárska, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Vajnorská,  areál Kuchajda.

 


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Biely kríž, Kominárska, Šancova ul.

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


21.04.2018

Stredisko dopravy

- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Ľudové nám. 2x, Magurská 2x, UNITAS Šancova 1x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, areál Kuchajda.


22.04.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, areál Kuchajda.


23.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Račianska ul. (dvory), J.C. Hronského, Biely kríž, Bellova (knižnica), Gaštanica

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Ovručská, Thurzova, Blatnícka, Piešťanská
- dovoz kontajnerov - ZŠ Cádrova, ZŠ Za kasárňou, ZŠ Riazanská
- prevoz UNC Zátišie /Mierova kolónia
- zber pracovného náradia po brigádach na ZŠ
- rozvoz betónových kvetináčov - Mierova kolónia
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


24.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Sibírska ul., Mikovíniho ul., Americká ul., Hatalova ul., Pluhova (dvory), Brezovská parčík, Zátišie, Gaštanica, Jeséniová ul.

- Výsadba krov: Biely kríž

- Výkop jám (príprava na výsadbu stromov): Gaštanica

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová, DI Hostinského I,  DI Hostinského II, DI Sliačská, DI  Ľudové námestie, DI Pluhová 1, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Kyjevská, Ovručská, Sibírska, Zátišie
- "Jarné upratovanie" /pristavovanie a vývoz kontajnerov - Cesta na Kamzík 3x, Jahodova 2x, Višňova 1x
- odvoz kontajnera - Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Sibírska /práca pre stred. Zeleň
- prevoz UNC Zátišie /Mierova kolónia
- rozvoz betónových kvetináčov - Mierova kolónia
- servis MIKONA
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel
25.04.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Legerského,Šuňavcová,Sibírska - časť
- vývoz kontajnerov- zberný dvor Vassal s.r.o,
- pristavenie kontajnera - Kraskova/pre str.Zeleň
- drvenie konárov- Račianská/str.zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Americká ul., Ľublanská ul., Ukrajinská ul., Ursínyho ul., Šuňavcova ul.,  Riazanská ul., požiarne uličky: Semianova, Makovického, Pluhova, DI Rešetkova

- Výkop jám (príprava na výsadbu stromov): Rozvodná ul.

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI L.Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova,  DI Pluhová 12, DI Hálkova, DI Kukučínova, areál Kuchajda.


26.04.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Hroznova,St.Pražská,Opavská,Ďurgalova,Jahodova,Royova,Uhrova,Jelšova,Jakubíkova,Horská,Jurská,Ursíniho,Ukrajinská,Americká,Lubľanská,Sibírska- časť
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Muštová 2x, Na Revíne 2x
- vývoz kontajnerov - Pionierska /pre stred. Zeleň
- rozvoz betónových kvetináčov - Mierova kolónia
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie: Americká ul., Ľublanská ul., Sibírska ul., Mikovíniho ul.

- Výsadba stromov: Rozvodná ul., Gaštanica

- Výsev trávnika: Biely kríž

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


27.04.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal s.r.o.
- strojné čistenie komunikácií - Kalinčiakova, Odborárov, Kraskova, Kominárska, Ladzianskeho, Magurská, Rozvodná, Klenova, Teplická, Smikova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa a Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


28.04.2018

Stredisko dopravy

- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Bellova 2x, Záborskeho 2x


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, Kuchajda.


29.04.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýti, DI Uhrova, DI Osadná, Kuchajda.


30.04.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Piešťanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kalinčiakova ul., Nová doba

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - J.C.Hronského,Mikovíniho,I.C.Hronského -garáže
- vývoz kontajnerov -  kompostáreň -Intersad 3x,/bio odpad/
- vývoz kontajnera Z MT - Eurometal s.ro/vlnitá lepenka/
- vývoz fekalíí zo septika - Kuchajda 3x
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


01.05.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto,  DI Osadná, areál Kuchajda.


02.05.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Mestská tržnica, Konská železnica, Sibírska ul., Šuňavcova ul., Piešťanská ul., Hrdličkova ul., Ďumbierska ul., Opavská ul. (horná časť)

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz kosačiek

Duster: kontrola rajónu

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI L.Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Hostinského I., DI Hostinského II., DI Ľudové námestie, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Zátišie, Hattalova,Pri Dynamitke,Gavlovičova,Závodníkova,Bardošova,Ambrova,Júnova,Júlova,Na revíne,Cintulova,Ormisova,Bardejovská,Pri B.kríži,Skalická- časť
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Pionierska /pre stred. Zeleň
- odvoz prac.náradia zo ZŠ Odborárska na stredisko Dopravy /brigáda
- čistenie vpústi -Teplická
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


03.05.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Hlavná parčík, MÚ Junácka, Pionierska (borovice), Ovručská ul., Piešťanská ul., Kyjevská ul., Sibírska ul., Smrečianska ul.

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz kosačiek

Duster: kontrola rajónu

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Hálkova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, areál Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Olivova,Klenova-pešia,Vlárska,L.Dérera,Guothova,Cádrova,Kurucova,Černicova,Podniková,Skalická,Pluhová,Brezovská,Tetmayerova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov -L.Dérera,1x,Račianska 4x,Odborárska 2x
- pristavenie a vývoz kontajnera -Kyjevská,Pionierska /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov -Kuchajda 4x
- výmena a vývoz kont.- M.Tržnica
- polievanie zelene- B.kríž,Nobelova,Bojnická,Tri veže
 -polievanie DI- Hlučínska
- čistenie nelegálnych skládok- Šancova,Račianska-Jarošova,Račianska/Palma
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


04.05.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Hálkova, DI Račianske mýto, DI Ľubľanska, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.

 


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Varšavská,Janoškova,Odbojárov,Kalinčiakova,M.Tržnica
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov -Rozvodná 1x,Brečtanová 2x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Pokroky, Turzova/pre stred. Zeleň
- pristavenie kontajnera - MÚ Junácka
- polievanie zelene
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Pokroky, Mierova kolónia, DI Bojnická, Ovručská, Račianska, Sibírska, Hlavná parčík

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz kosačiek

Duster: kontrola rajónu

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


05.05.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná , DI Uhrova, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- pristavenie kontajnerov - Kuchajda 2x/pre stredisko Zeleň

- polievanie zelene - Rozvodná,Jakubíkova,Gaštanica


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda

Peugeot: prevoz kosačiek

 


06.05.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná , areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

strojné čistenie - M.Tržnica


07.05.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Pokroky, DI Bojnická

Peugeot: prevoz kosačiek

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Záborská, Lombardíniho, Sreznevskeho, Halašova, Semianová
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Horská 2x, Mierova kolónia 2x
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvoreStredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI  PIešťanská, DI Legerského, DI Osadná, DI  Tegelhoffa, areál Kuchajda.


08.05.2018

Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


09.05.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Račianske mýto, obkas Vajnorská, Halašova ul.,

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Hálkova, Riazanská /dvory, Deviata, Desiata, Jedenásta, Dvanásta, Brečtanova, Čremchova, Štvrtá, Piata, Šiesta, Tupého - časť
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- likvidácia nelegálnej skládky - Račianska č.59
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Hostinského II., DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI Ladzianskeho, DI Višňová, ŠI L.Dérera, DI Rozvodná, DI Uhrova, areál Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


10.05.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Hostinského I., DI Pluhová 1, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Hostinskeho sídlisko, Letná, Na spojke, Bellova, Jalovcova, Osma, Husova, Jeseniova - časť, Suchá, Chrasťova, Tupého
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Budišínska 2x, Nobelova 1x
- pristavenie a vývoz kontajnera - Kuchajda, Račianska ul. /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnera - Kuchajda 1x
- dovoz asfaltu - Pezinok /Zátišie
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Račianske mýto, uz. dvor Družstevná, DI Ľudové námestie, DI Pluhova, Biely kríž časť)

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


11.05.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Račianske mýto, DI Teplická

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Odborárov, Kalinčiakova, Považská, Slnečná, Pohronská, Matuškova, Pod strážami, Na pažiti, Vančurova, Boskovičova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Račianska, Kuchajda /pre stred. Zeleň
- pristavenie kontajnera - MŠ Šancova ul.
- čistenie kanalizačných vpustí - Teplická ul.
- zber vriec - Matuškova ul.
- výber fekálií - Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, ŠI Pionierska, DI  Piešťanská, DI Kukučínova, DI Hálkova, DI Osadná, DI  Tegelhoffa, areál Kuchajda.


12.05.2018

Stredisko údržby zelene

- Zber a odvoz pokosenej trávy: Kuchajda, Teplická ul.

- Oprava kosačky

Peugeot: zber a ovoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

 


Stredisko dopravy

- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnera - Čsl.parašutistov 1x


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, areál Kuchajda.


13.05.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


14.05.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI PIešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: MŠ Letná, Kukučínova (predzahrádky), Športová ul., Bartoškova ul., Kuchajda, DI Nobelova, Ovručská, Legerského, Thurzova ul.

- Odburiňovanie stromových mís: Legerského ul.

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


15.05.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Magurska, Ladzianskeho, Klenova, Rozvodná, Olivova, Klenova pešia, Bojnícka, Chemická, Olbrachtova, Vihorladska, Tylova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnera - Tržnica
- zber vriec z parkov a detských ihrísk
- servis NIKONA
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, areál Kuchajda.


16.05.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Na Revíne, Višňova, Guthova, L. Dérera, Plzenská, Bojnická, Pionierska (knižnica), Kraskova, Stromova, Budyšínska´, Tehelná, Robotnícka, Plzenská, Thurzova, Račianska, Ovručská, Legerského, Kalinčiakova, Odbojárov, Stará pracháreň

- Orez krov: Stromova

- Odburiňovanie stromových mís: Legerského ul.

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - rajon Koliba, Kramáre
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Bojnícka, Rozvodná, Športova, Višňova /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Teplická ul.
- likvidácia nelegálnej skládky - Bojnícka ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI Ladzianskeho, DI Višňová, ŠI L.Dérera, DI Rozvodná, DI Uhrova, areál Kuchajda.


17.05.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Tehelná, DI Jakubíkova, Konská železnica

- Odburiňovanie záhonov: Konská železnica

- Odburiňovanie stromových mís: Legerského ul.

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Ľudové námestie, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - rajon Koliba, Kramáre
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda, Rozvodná, Jakubíkova /pre stred. Zeleň
- čistenie kanalizačných vpustí - Cesta na Kamzík
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


19.05.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie: Čsl.parašutistov

- Obkášanie: Na Revíne, Višňova

Peugeot: prevoz kosačiek

VW: prevoz pracovníkov


Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz kontajnerov - Čsl. parašutistov /pre stred. Zeleň


18.05.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Bojnická, Račianska ul.(pás), Na Revíne, Višňova, Ľudové námestie, Biely kríž

- Orez krov: Plzenská, Robotnícka, Rač. mýto (ruže)

- Odburiňovanie stromových mís: Legerského ul., Šuňavcova

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Hostinského I., DI Hostinského II., areál Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Bellova, Jalovcova, Na spojke, Osma, Štvrtá, Piata, Šiesta, Strážna, Cesta na Kamzík, Tupého
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Sibírska ul./pre stred. Zeleň
- pristavenie kontajnerov /brigáda na sobotu - Šuňavcova, Ovručská
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Teplická
- rozvoz náradia ku sobotňajším brigádam
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


20.05.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


21.05.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Čsl. Parašutistov, Hostinského (sídlisko), Rozvodná, DI Husova, Gaštanica, Mikovíniho, Sibírska ul. (pošta)

- Odburiňovanie stromových mís: Sibírska ul.

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - ZŠ Račianska, Matičná, Úradnícka, Za kasárňou, Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Riazanska, Račianske mýto /pre stred. Zeleň
- zber náradia po sobotnajších brigádach
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Teplická ul.
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI PIešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Kukučínova, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


22.05.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Muštova, Horská
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická, Sibírska, Riazanská /pre stred. Zeleň
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Kyjevská, Piešťanská
- výber fekálií - Kuchajda
- zber vriec z parkov a detských ihrísk
- asfaltovanie výtlkov na komunikáciách - Horská, Jurská, Muštova
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Ľudové námestie, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, areál Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Čsl. Parašutistov, Hostinského (sídlisko), Teplická (sídlisko), Sibírska (okolie pošty), Gaštanica, Jeséniová

- Odburiňovanie stromových mís: Sibírska ul.

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


23.05.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI Ladzianskeho, DI Višňová, ŠI L.Dérera, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Ľubľanská, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Hrozova,St.Pražská,Opavská,Ďurgalova,Jakubíkova,Royova,Jahodová,Jelšova,Uhrova,Chemická,Tyllova,Olbrachtova,Vihorlatská,Príkopova,Tegelhofa
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur,zberný dvor Vassals.r.o,ECOPAP s.r.o
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov Kuchajda -3 ks
- asfaltovanie výtlkov - Muštová,Pezinská ul.
- prevoz dlažobných kociek z Ľudového nám.na Zátišie/str.Doprava
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: L. Dérera, dvory na Pluhovej, Pavlovská, Teplická (sídlisko), Bellova (knižnica), Ovručská (potraviny)

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


24.05.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, areál Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Konská železnica, Záruby, DI kalinčiakova, Mestská tržnica, Teplická (sídlisko), Nobelova, Guothova

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Odbojárov, Kalinčiakova, Družstevná, St. Trnavská, Koliba, Kramáre
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- asfaltovanie výtlkov na komunikáciách - Magnetova, Elektrárenská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Nobelova, Teplická /pre stred. Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


25.05.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Ambrova, Na revíne, Júnova
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- odvoz kontajnera - MŠ Šuňavcova ul.
- výber fekálií - Lanovka
- odvoz nelegálnej skládky - Ovručská ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, areál Kuchajda.


27.05.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


28.05.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Športova, Bartoškova, Pri prachárni, Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- asfaltovanie výtlkov na komunikáciách - Piešťanská, Blatnícka, Ovručská, Thurzova, Šuňavcova, Kraskova, Mikovíniho
- prevoz roštov - stred. Doprava /Lanovka
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Sadová(parčík), DI Mierová kolónia, Biely kríž, Nobelova, Teplická, Guothova, Višňova

- Odburinenie záhonov: Sadová (parčík)

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


29.05.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Biely kríž, Nobelova, Pluhová (dvory), park Brezovská, DI Rešetkova, DJ Robotnícka, Hlučínska, Stromova 19- 25

- Odburinenie záhonov: Biely kríž

- Orez krov a živých plotov: Čsl. parašutistov, Kukučínova, Teplická

- Odstránenie nahnutého stromu (po havárii): Kraskova

- Doplnenie zeminy do mobilných nádob: Mierova kolónia

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Piešťanská, DI Sibírska 52, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Ľudové námestie, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, areál Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko dopravy

 strojné čistenie komunikácií - Brečtanova,Čremchová,Suchá,Chrasťova,Jeséniova-časť,Húsova,Prvá,Osma,Deviata,Desiata,Jedenásta,Dvanásta,Teplická,Smikova,St.Trnavská,Vajnorská -dvor
- ručné čistenie - Piešťanská,Blatnícka,Ovručská,Thurzova,Šuňavcova,kraskova,Mikovíniho
- pristavenie a vývoz kontajnerov -Biely kríž,Nobelova,Hálkova /pre stred. Zeleň
- odvoz kontajnerov -Sibírska 2x/pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov -Kuchajda 2x
- zber vriec z parkov a detských ihrísk
- vysýpanie košov -park Jama
- čistenie vpústi- Magurská
- odvoz pokosenej trávy na stred.Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


30.05.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI Ladzianskeho, DI Višňová, ŠI L.Dérera, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Račianske mýto, DI Pluhová 1, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - rajon Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., ECOPAP s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Vajnorská, Pluhova, Tomášikova /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov - Tržnica, Kuchajda
- prevoz UNC - Doprava Zátišie /stred. Zeleň
- práca s plošinou - oprava osvetlenia na Kuchajde
- čistenie kanalizačných vpustí - Piešťanská ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Riazanská (dvory), Hatalova, Jurajov dvor, Biely kríž, Uhrova, Jelšova Rozvodná, MÚ Junácka

- Orez krov a živých plotov: Čsl. parašutistov, Hostinského sídlisko

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


31.05.2018

Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz kontajnerov - Sibírska ul. /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- strojné čistenie komunikácií - Tupého, Matuškova, Pod strážami, Na pažiti, Bojnícka, Podnikova, Zátišie /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Račianske mýto, areál Kuchajda.


01.06.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Rozvodná, Račianska (dvory), Pokroky, Kuchajda, Pluhova, Tržnica , Družstevná (uz.dvor), Stará pracháreň

- Orez krov a živých plotov: Tržnica, Družstevná ul., Stará pracháreň

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Pokroky, Sibírska, Mikovíniho /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výber fekálií - Kuchajda
- polievanie komunikácií - rajon Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, park Sadová, DI Tegelhoffa, DI Hálkova, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.


02.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


03.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- asfaltovanie výtlkov na komunikáciách - Za stanicou, Bojnícka, Nová Rožňavská, Zátišie
- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


04.06.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Tehelná, Rešetkova, Laskomerskeho, Priečna
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kraskova, Halkova, Pokroky /pre stred. Zeleň
- likvidácia nelegálnej skládky - Pri dvore
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- výber fekálií - Kuchajda, Lanovka
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- drvenie konárov - stred Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Uhrova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kominárska, Kraskova, Americká, Pokroky, Hálkova, Hrdličkova, pod Klepáčom, Ďumbierska, Ďurgalova

- Orez krov a živých plotov: Stará pracháreň, Kalinčiakova

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


05.06.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná časť rajónu
- strojné čistenie komunikácií - Osadná, Sadová, Mestská, Nová, Koliba, Kramáre
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- pristavenie kontajnera - ZŠ Hálkova ul., žel.stanica Nové Mesto /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- prevoz UNC - stred. Doprava /stred. Zeleň
- drvenie konárov - stred Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Pluhova (dvory), Šuňavova (dvory), Ukrakjinská, Sibírska, Legerského (ihrisko), Pionierska (borovice), Višňova (svah), Koliba (schody)

- Orez krov a živých plotov: L. Dérera, Guothova

- Odburinenie krov: DI Sliačska

- Odburinenie stromových mís: Sibírska

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Kukučínova, ŠI Pionierska, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, areál Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


06.06.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Makovického, Mierova kolónia, Pionierska (borovice), Legerského, Sibírska, Bellova, Záruby, Čremchová, Rozvodná

- Orez krov a živých plotov: KS Makovického, Kuchajda, Rač. mýto (pod hodinami)

- Odburiňovanie stromových mís: Sibírska

- Odburiňovanie záhonov: Rač. mýto (ruže)

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- strojné čistenie komunikácií - Magnetova, Pri dvore
- čistenie kanalizačných vpustí - Sibírska, Cesta na Kamzík
- prevoz piesku - ZŠ Riazanská /Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho,  DI Rozvodná, DI Uhrova, park Jama, areál Kuchajda.

 


07.06.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Ovručská, Legerského, Račianska, Magurská, Stromová, Čajakova

- Orez ruží (odstraňovanie odkvitnutých kvetov): Račianske mýto

- Orez stromu (zlomený konár): Kuchajda

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri  Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Mierová kolónia, DI Bojnícka, DI Odborárska, DI Nobelova, areál Kuchajda.

 


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Plzenská, Robotnícka, Česká, Budyšínska, Koliba, Kramáre
- čistenie kanalizačných vpustí - Kyjevská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a vývoz kontajn. - Ľudové nám. /kalamita
- výber fekálií - Kuchajda
- preplach kanálov a komunikácií od blata - kalamita
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda
- pristavenie kontajnera - Drobného ul./piesok
- prevoz UNC stred. Doprava /Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


08.06.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií od nánosov blata po dažďovej kalamite - Kalinčiakova, Odborarov, Sliezska, Hlučínska, Moravská, rajon Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajn. - Ľudové námestie
- výmena kontajn. - Kuchajda
- vývoz kontajn. - železnica Nové mesto
- dovoz piesku - Dubravka
- čistenie kanalizačných vpustí - Sreznevskeho, Kyjevská
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvoreStredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, ŠI Pionierska, DI Osadná,  DI Tegelhoffa, Jama Odbojárov, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda

- Orez ruží (odstraňovanie odkvitnutých kvetov): Račianske mýto

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


09.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


10.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


11.06.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: DI Pluhova, Obkas Vajnorská, Ovručská, Sibírska

- Orez ruží (odstraňovanie odkvitnutých kvetov), orez krov: Račianske mýto

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

- Odburiňovanie stromov:Tegelhoffa, Príkopová

- Výrub suchého stromu: DI Rešetkova

- Orez stromu: uz. dvor Družstevná

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - Ľudové nám./kalamita
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Thurzova, Kyjevská /pre stred. Zeleň
- práca s plošinou - orez a výrub stromov - DI Reštekova, Družstevná /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Uhrova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


12.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie  a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, ŠI Pionierska, park Sadová, DI Hostinského I. , DI Hostinského II., areál  Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: DI Ľudové námestie, Biely kríž (časť), Konská železnica, lokalita Ovručská, Legerského, Sibírska

- Orez krov: Pokroky

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

- Odburiňovanie stromov:Tegelhoffa, Príkopová

- Orez stromu (suché konáre): Kuchajda

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Ľudové nám.
- čistenie košov od cigaretových ohorkov
- vývoz odpadu -MS Šancová
- pristavenie a vývoz kontajn. -Pionierska /str.Zeleň
- orez zelene s plošinou - Kuchajda
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda
- drvenie konárov -Račianska /str.zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


13.06.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Hálkova, Piešťanská, Kyjevská

- Orez krov: Račianska (dvory), Mikovíniho

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

- Odburiňovanie stromov:Tegelhoffa, Príkopová

- Orez stromu (zlomený konár): Legerského

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií- Bardošova,Černicova,Guothova,Cádrova,Kurucova,L.dérera,Višňova,Ambrova,Júnova,Júlova, Na Revíne,Kraskova,Sibírska-časť,Americká,kyjevská,Thurzova,Piešťanská
- vývoz kontajnera -MT
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Pionierska,Kyjevská,Thurzova/pre stred. Zeleň
- prevoz zeminy zo str.Zátišie na str.Zeleň /3x
- odvoz UNC nakladača -Zátišie -Zeleň
- dvenie konárov-Bojníska ,Račianska
- práca s plošinou - orez zelene:Podniková,Teplická
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie  a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho,  DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, areál Kuchajda.


14.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie  a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri  Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Vihorlatská, DI Bojnícká, DI Odborárska, DI Nobelova, DI Osadná, areál Kuchajda.

Doplnenie piesku - DI Osadná.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Osma,Deviata,Desiata,Jedenásta,Dvanásta,Brečtanova,Čremchová
- čistenie kanalizačných vpustí - Kyjevská,Sibírska
- odvoz vriec s odpadom z DI - Nová Doba,Družstevná,Kalinčiakova,Rešetkova
- vývoz kontajnerov -  kompostáreň Svätý Jur- 3x
- výber fekálií - Kuchajda
- drvenie konárov -Račianská /str.Zeleň
- práce s plošinou-orez zelene Bardošova,Sibírska
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: uz. dvor Družstevná, Sibírska, Di Teplická

- Orez krov: Di Jelšova

- Zbieranie odpadkov: Račianske mýto, Pokroky, Sibírska, Piešťanská

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy, konárov a nečistôt

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


15.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Hálkova, DI Ľudové námestie, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Prvá,Štvrtá,Piata,Šiesta,Husova,Jeséniova,Suchá,Bellovw,Crasťova,Strážna,Na spojke,Jalovcova,Teplická,Smikova
- ručné čistenie komunikácií- Bellova,Cesta na kamzík
- výmena kontajnerov- strediská Lanovka a Zeleň
- prevoz UNC nakladača -Zátišie - Zeleň- Zátišie
- vývoz fekálií -  Kuchajda 3x
- vývoz kontajnera -Ľudové nám.2x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Eko VASSAL
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Úprava terénu, výsev trávnika: Vajnorská

- Čistenie schodov, obkášanie: Kramáre, Koliba

- Odburinenie stromov: ul. Odbojárov

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy a nečistôt

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


16.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda, areál Partizánska lúka.


Stredisko dopravy

- práca s plošinou - orez zelene:Jeséniova,Mikovíniho
- polievanie zelene v rajóne


Stredisko údržby zelene

- Orez krov: Jeséniova

- Orez stromov: Mikovíniho

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

 


17.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda, areál Partizánska lúka.


18.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Račianske mýto, Kuchajda, DI Teplická, KS Stromová

- Orez krov, odburinenie mobilných nádob: Mestská tržnica, Konská železnica

- Orez stromov: Kuchajda

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy, konárov a nečistôt

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy a konárov

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda, Kyjevská, Pionierska /pre stred. Zeleň
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


19.06.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Račianske mýto, Kuchajda, DI Jakubíkova, Hlavná parčík

- Orez krov: Kukučínova ul., Plzenská, Americká, Ľublanská

- Orez stromov: Kuchajda

- Odstránenie suchých stromov (nová výsadba): Sadová, Mestská tržnica

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy, konárov a nečistôt

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy a konárov

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre
- prevoz piesku - stred. Doprava /Kuchajda
- dovoz dreva - Kuchajda /zahájenie letnej sezony
- pristavenie kontajnera - Pluhova ul.
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- polievanie stromov, kríkov - rajón mestskej časti Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie  a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52,  park Sadová, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I., DI Hostinského II., areál  Kuchajda.


20.06.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnera - skládka Svätý Martin
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- dovoz piesku - Kuchajda
- dovoz železa - Lanovka
- práca s plošinou - výrub stromov, kríkov /Kuchajda
- servis vozidiel - Mikona
- značenie čiar pre chodcov - Sibírska, Kyjevská, Legerskeho
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


 
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie  a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho,  DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, areál Kuchajda.

Vyzbieranie odpadkov - Račianska pri Tescu.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Račianske mýto, Hlavná parčík, Sadová

- Výrub suchých stromov: Kuchajda

- Odburiňovanie krajníc parou: Za kasárňou

- Odburiňovanie záhona:  Sadová (parčík)

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy, konárov a nečistôt

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy a konárov

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


21.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie  a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri  Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Hálkova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: park Biely kríž, Račianske mýto

- Vyhrabávanie pokosenej trávy: Kuchajda

- Orez krov: Bárdošova 3-11

- Odstránenie spadnutého, zlomeného stromu: uz. dvor Družstevná

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy, konárov a nečistôt

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy a konárov

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Magurská,Klenova,Klenova-pešia,Rozvodná,Olivova,Vlárska,Na Revíne,Višňova,Ambrova,Júnova,Júlova,Ladzianského,Zátišie-dvor
- vývoz kontajnerov- skládka AVE Senec
- pristavenie  kontajn. -Račianska,Biely kríž /str.Zeleň
- orez zelene s plošinou - Jeséniova,Sibírska,Mikovíniho
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda
- drvenie konárov -Račianska /str.zeleň
- vývoz zo septikov- Kuchajda
- vývoz kontajnera -MT
- polievanie zelene v rajóne
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


22.06.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Gaštanica

- Orez stromov (presvetlovanie): Mikovíniho

- Výrub suchých stromov: Tegelhoffa, Kuchajda

- Orez krov, živých plotov, odstraňovanie náletov: Konská železnica, požiarne uličky

- Odburiňovanie záhonov: Biely kríž

- Stavanie vatry: Kuchajda

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy, konárov a nečistôt

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy a konárov

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - Kuchajda
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.,skládka AVE Senec
- vývoz kontajnerov - Biely kríž,Račianske mýto /pre stred. Zeleň
- práca s plošinou - orez a výrub zelene - Tegelhofa ,Mikovíniho
- dovoz dreva na Kuchajdu /vatra/
- prevoz UNC -Zátišie -Kuchajda
- dovoz zeminy - Kuchajda
- prevoz plavčíckych veží -Halašova -Kuchada
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


23.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


24.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


25.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Hlučínska, Plzenská, Robotnícka, Budyšínska, Tehelná, ul. Odbojárov, Bartoškova, Športová, Kalinčiakova, Jeséniova, Husova DI

- Odstraňovanie náletov, orez krovín: Bárdošova 3-9

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy, konárov a nečistôt

Multicar: zber a ovoz pokosenej trávy a konárov

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií- Bardošova,Černicova,Guothova,Cádrova,Kurucova,L.Dérera,Teplická ,Smikova,Ovručská,Blatnícka,Thurzova,Kominárska
- vývoz kontajnera -Kuchajda  5x
- vývoz kontajnerov - Kompostáreň S.Jur
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Športová/pre stred. Zeleň
- čistenie nelegálnej skládky - Ovručská -Česká
- dvenie konárov-Mierová kolónia,Račianska
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


26.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie  a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Športová, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I., DI Hostinského II., areál  Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Družstevná (uz. dvor), Kominárska, Na Revíne, Višňova, Bellova knižnica

- Dosypanie zeminy do stromových mís: Odbojárov

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy, konárov a nečistôt

Multicar: prevoz zeminy

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Sibírska, Kyjevská, Piešťanská, rajón Koliba, Kramáre
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Višňova /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., zberný dvor ECOPAP s.r.o.
- výmena kontajnera - Tržnica
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- výber fekálií - Kuchajda
- polievanie stromov, kríkov - rajón mestskej časti Nové mesto
- servis - Mikona
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


27.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie  a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - Jama Odbojárov, ŠI Jelšová, DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho,  DI Rozvodná, DI Uhrova, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Sibírska -časť,Legerská,Ovručská,Ukrajinská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.,kompostáreň S.Jur
- pristavenie a vývoz kont.-Višňová /pre stred.Zeleň
- pristavenie kont.- Bojvická/pre stred.Zeleň
- vývoz nádrže tukov- Tržnica
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň, Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Bojnická, L. Dérera, Guothova, ul. Odbojárov, pri Starej prachárni, Trnavská, Kalinčiakova

- Orez stromu: Vajnorská ul.

- Výrub suchého stromu: Na Revíne

- Úprava stromových mís (dosypanie kamienkami): ul. Odbojárov

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz pokosenej trávy, konárov a nečistôt

Multicar: prevoz zeminy, kamienkov

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


28.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie  a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri  Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Kukučínova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Husova,Jeséniova-časť,Suchá,Chrasťová,Štvrtá,Piata,Šiesta,Bellova,Na spojke,Jalovcova
- pristavenie kontajnerov - Gaštanica 3x/stred.Zeleň
- zber odpadu z malých zberných nádob-  park Jama
- vývoz kont.- Bojnická /pre stred.Zeleň
- vývoz kontajnera - zberný dvor Vassal EKO s.r.o
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Zber a odvoz konárov po výruboch: Mierová kolónia, Gaštanica

- Odstánenie vyschnutých stromov (nová výsadba) : Višňova ul.

- Výrub suchých stromov: Hlučínska ul.

Peugeot: zber a odvoz konárov a nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


29.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie a odburiňovanie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Bojnická, uz. dvor Družstevná, Višňova, L. Dérera, Jurajov dvor, Rozvodná, Jelšova

- Orez krov : Americká ul., Kraskova

- Výrub suchých stromov: Hlučínska ul.

Peugeot: zber a odvoz konárov a nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre, Ursíniho, Kraskova, Ľubľanská, Americká, Mikovíniho
- dovoz štrku a zeminy - Lanovka
- prevoz UNC - stred. Doprava /Lanovka
- čistenie kanalizačných vpustí - Belehradská, Jiskrova, Ľubľanská
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


30.06.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


01.07.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto


02.07.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Teplická /pás/, L. Dérera, Guothova, Janoškova, Hálkova,

- Orez krov : Bárdošova, Sibírska

- Orez suchých konárov: Šuňavcova

- Odburiňovanie  stromových mís: Legerského

Peugeot: zber a odvoz konárov a nečistôt, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - J.C.Hronskeho, Sibírska
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická /pre stred. Zeleň
- výmena kontajn. - Kuchajda
- drvenie konárov - Višňova, stred. Zeleň /dvor
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- servis - HYCA
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


03.07.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre, Zátišie, Hattalova, Pri Dynamitke, Thetmajerova, Gavlovičova
- zber vriec s odpadom - Nová Doba, Biely kríž, Kalinčiakova, Račianske mýto, podnik Halašova
- čistenie roštu a vod. šachty od lístia - Cesta na Kamzík
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- čistenie kanalizačných vpustí - Zátišie, Hrdličkova, Račianska, Jánoškova
- polievanie stromov, kríkov, novej výsadby - miestna časť Nové Mesto
- servis - Dunajská Lužná
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Rozvodná, Guothova, Bárdošova, Na Revíne, DJ Robotnícka, Mestská tržnica

- Obkášanie krajníc: Hálkova, Pluhova

- Orez krov : DJ Robotnícka, Legerského, Ovručská, Sibírska

- Odburiňovanie  stromových mís: Legerského

Peugeot: zber a odvoz konárov a nečistôt, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Športová, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova,DI Hostinského I, DI Hostinského II, areál Kuchajda.


04.07.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho,  DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Ľudové námestie, DI Teplická 5, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.

Vyzbieranie odpadkov - Račianska pri Tescu.


05.07.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- polievanie stromov, kríkov - rajón mestskej časti Nové mesto

- polievanie ulíc -rajón mestskej časti Nové mesto


06.07.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií-Záborského,Sreznevského,Lombardiniho,Semianova,Makovického
- vývoz žumpy - Kuchajda

- práca s plošinou -Višňova výrub
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Teplická 19, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Rozvodná

- Výrub suchých stromov: Višňová ul.

- Odburiňovanie  parou: Za kasárňou, Ľudové námestie

Peugeot: zber a odvoz konárov a nečistôt, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


07.07.2018

Stredisko dopravy

- Vývoz žumpy - Kuchajda


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Uhrova, DI Osadná, areál Kuchajda.


08.07.2018

Stredisko dopravy

- strojné zametanie - M.Tržnica


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


09.07.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Biely kríž, Príkopová, Zátišie, Opavská, Ďurgalova, Hrdličkova, Uhrova

- Odburiňovanie  záhonov ruží: Račianska ul.

Peugeot: zber a odvoz konárov a nečistôt, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Jedenásta,Brečtanova,Deviata,Desiata,Dvanásta,Horská
- vývoz kontajnerov - Kuchajda 4x
- pristavenie kont. - Biely kríž,Nobelova/pre str.Zeleň
- vývoz kont.-Pokroky/pre steZeleň
- čistenie kanálových vpustí - Kováčska,Belehradská,Bellova
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


10.07.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova, Čsl. parašutistov, Biely kríž

- Odvoz dreva po výrube: Kuchajda

- Odburiňovanie  záhonov ruží: Račianska ul.

Peugeot: zber a odvoz konárov a nečistôt, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Riazanská, Nobelova/pre stred. Zeleň
- likvidácia nelegálnych skládok - Mikovíniho, MŠ Šancova, Ľudové nám.
- čistenie kanalizačných vpustí - Belehradská, Bellova, Brečtanova, Hlavná
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk -  DI Ľudové námestie, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Hálkova, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Športova, DI Odbojárov, areál Kuchajda.

Vyzbieranie odpadkov - Račianska pri Tescu.


11.07.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova, Čsl. parašutistov, Biely kríž

- Odburiňovanie  záhonov ruží: Račianska ul.

Peugeot: zber a odvoz konárov a nečistôt, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho,  DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- strojné čistenie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Račianska, Čsl. parašutistov /pre stred. Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore12.07.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Čsl. parašutistov, Hostinského sídlisko, Magurská (kostol)

- Obkášanie krajníc: Belehradská, Jiskrova, Varšavská, Lombardiniho

- Odburiňovanie  záhonov ruží: Račianska ul.

Peugeot: zber a odvoz konárov a nečistôt, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

 

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, park Jama, park Sadová,  Kuchajda.

 


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- čistenie kanalizačných vpustí - Trinásta, Bellova, Druhá, Horná Vančurova
- odvoz pokosenej trávy - práca pre stred. Zeleň
- výber fekálií - Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


13.07.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., ECOPAP s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- vývoz kontajn. - Tržnica
- odvoz kontajn. - Hálkova /pre stred. Zeleň
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Hattalova /pre stred. Zeleň
- asfaltovanie výtlkov na komunikáciách - Krahulčia, Sovia, Bellova
- polievanie stromov, kríkov, pieskovísk - rajón časti Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Hatalova, Pavlovská (dvor), Zátišie, Konská železnica

- Obkášanie krajníc: Za kasárňou, Zátišie

- Odburiňovanie  záhonov ruží: Račianska ul.

Peugeot: zber a odvoz konárov a nečistôt, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


14.07.2018

Stredisko dopravy

- asfaltovanie výtlkov na komunikácii - Bardošova ul.


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


15.07.2018

Stredisko dopravy

- asfaltovanie výtlkov na komunikáciách - Deviata, Bellova, Jeséniová, Bardošova, Hroznova, Ďurgalova, Jahodova, Stará Pražská
- strojné zametanie - Tržnica


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


16.07.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Teplická, Pluhova, Rizanská, požiarne uličky, Di Rešetkova,

- Obkášanie krajníc: Zátišie

- Orez krov: Thurzova, Kyjevská

- Odburiňovanie  záhonov ruží: Račianska ul.

Peugeot: zber a odvoz konárov a nečistôt, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- strojné čistenie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre, Varšavská, Riazanská /dvor
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická /pre stred. Zeleň
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Smrečianska
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvoreStredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda

 


17.07.2018

Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- výber fekálií - Kuchajda
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- strojné čistenie komunikácií - Hostinskeho, Letná, rajón Koliba, Kramáre
- polievanie stromov, kríkov, pieskovísk - rajón časti Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Teplická, Di Rešetkova,

- Obkášanie krajníc: Za Kasárňou

- Orez krov: Kyjevská, Piešťanská

- Odburiňovanie  záhonov ruží: Račianska ul.

Peugeot: zber a odvoz konárov a nečistôt, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Piešťanská, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Športova, DI Odbojárov, park Sadová, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


18.07.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Uhrova, DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, DI Rozvodná, park Gaštanica, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, DI Hálkova, park Jama, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur, spaľovňa Vlčie hrdlo
- strojné čistenie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre, Považská, Slnečná,Novinárska, Pohronská, Jazdecká
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická /pre stred. Zeleň
- pristavenie kontajnera - Kuchajda
- drvenie konárov - stred. Zeleň /Račianska ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Mierova kolónia, Teplická, Di Rešetkova,

- Orez krov: Kominárska, Šancova

- Odburiňovanie  záhonov: Račianska ul.(ruže), Biely kríž(trvalky)

- Čistenie rigola: Guothova

- Odstránenie spadnutého stromu: Račianske mýto

- Ničenie burín horúcou vodou: Kraskova

Peugeot: preprava stroja na nič. burín

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


19.07.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačska, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Biely kríž, DI Mierová kolónia, DI Kalinčiakova

- Orez krov: Kominárska, Šancova

- Odburiňovanie  záhonov: Račianska ul.(ruže), Biely kríž (trvalky), MÚ junácka (trvalky)

- Mulčovanie (dosypanie kôry do záhonov): Biely kríž, MÚ Junácka ul.

- Odburinenie stromových mís: Sibírska, Šuňavcova

- Ničenie burín horúcou vodou: Sibírska (krajnice)

Peugeot: preprava stroja na nič. burín

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- čistenie vpústi- Sadová -roh Vajnorská,Sadová-roh Mestská,Osadná č.7,Budyšínskač.3,Kutuzovova č.1
- čistenie spústu potoka - Cesta na Kamzík
- odvoz vriec s podpadom z parku- Kalinčiakova,Račianske Mýto,Jama
- výber smetných košov z parku Jama
- pristavenie  kontajnera - Júlova/str.Zeleň
- vývoz kontajnerov - str.Zeleň - str.Dopravy
- strojné čistenie komunikácií - Ľudové nám.,Letecká,Úradnicka,Svätovojtešská,Matičná
- polievanie zelene- rajón časti Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


20.07.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- čistenie vpústi- Jiskrova,Sadová Mestská
- strojné čistenie komunikácií - Za Kasárňou,Tegelhofa,Prikopova
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie a čistenie krajníc: Osadná, Sadová, Mestsská, Budyšínska

- Orez krov: Teplická (pás)

- Úprava lavičky: Biely kríž

- Ničenie burín horúcou vodou: Sibírska (krajnice)

Peugeot: preprava stroja na nič. burín

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


21.07.2018

Stredisko dopravy

- asfaltovanie výtlkov na komunikácii -Vlárska ul.
- polievanie stromov, kríkov - rajón mestskej časti Nové mesto


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie krajníc: Jaskov rad

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

 


22.07.2018

Stredisko dopravy

- strojné zametanie - M.Tržnica


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


23.07.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, park Jama, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Odbojárov
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnerov -Kuchajda
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Pionierska (knižnica), Kraskova (pásy), Boskovičova, Záruby, Trnavská (duby)

- Orez krov: Na Revíne, Višňova

- Obkášanie krajníc: Kraskova, Legerského

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


24.07.2018

Stredisko dopravy

- výber fekálií - Kuchajda
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Thurzova, Kyjevská /pre stred. Zeleň
- strojné čistenie komunikácií - Kalinčiakova, Športova, Družstevná, rajón Koliba, Kramáre
- asfaltovanie výtlkov na komunikáciách - Rozvodná, Hrdličkova, Pod Klepáčom
- polievanie stromov, kríkov, pieskovísk - rajón časti Nové mesto Bratislava
- značenie dopravných čiar - prechody pre chodcov /Kraskova, Mikovíniho, Sibírska
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kukučínova, DI Tegelhoffa, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Hostinského I, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Piešťanská, ŠI Pionierska, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Thurzova, Piešťanska, Sibírska, Kyjevská, Pionierska, Mú Junácka,

- Orez krov: Kominárska, Šancova

- Čistenie krajníc obkášaním: Kraskova, Ukrajinská, Sibírska(pošta), Americká

- Odburinenie stromových mís: Sibírska

Peugeot: preprava kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: Kontrola rajónu


25.07.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kyjevská, Ovručská, Račianska, Legerského, Šuňavcova, Kuchajda

- Orez krov: Kukučínova, Račianske mýto

- Čistenie krajníc : ul. Odbojárov

- Čistenie krajníc obkášaním: Sibírska

- Orez a výrub stromov: Čsl. parašutistov

- Úprava terénu: Kuchajda

Peugeot: preprava kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber aodvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Bartoškova, St. Trnavská, Pri Starej prachárni
- vývoz kontajnerov - spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo, zberný dvor ECOPAP s.r.o.
- výmena kontajnera - Tržnica
- práca s plošinou - výrub a orez stromov /Čsl. parašutistov
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda /pre stred. Zeleň
- striekanie prechodov pre chodcov - Kraskova, Sibírska, J.C.Hronskeho, Mikoviniho, Ukrajinská, Americká
- dovoz vody - vinice Pionierska
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - park Gaštanica, DI Husova, DI Uhrova, DI Guothova, DI Višňová, DI Rozvodná, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Hostinského II, DI Ľudové námestie, DI Pluhová 1,12, Kuchajda.


26.07.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Šuňavcova dvory, Kuchajda, Magnetova

- Čistenie krajníc obkášaním: Sibírska, Ľublanská, Šuňavcova

- Orez stromov: Čsl. parašutistov

- Úprava terénu: Kuchajda

Peugeot: preprava kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber aodvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačska, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, park Sadová, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - St. Trnavská, Vajnorská  /dvor
- zber odpadu z malých zberných nádob - spodná časť rajónu, JAMA
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda /pre stred. Zeleň
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- práca s plošinou - výrub a orez stromov /Čsl. parašutistov, Višňova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


27.07.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Hálkova, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Rešetkova, Priečna, Tehelná, Laskomerskeho, Nová
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- práca s plošinou - výrub a orez stromov /Čsl. parašutistov
- polievanie stromov, kríkov, pieskovísk - rajón časti Nové mesto
- striekanie dopravných čiar - Biely kríž
- výber fekálií - Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Mikovíniho, Piešťanská

- Čistenie krajníc obkášaním: Magnetova

- Úprava terénu: Kuchajda

- Orez stromov: Čsl. parašutistov

- Odburinenie stromových mís: Legerského

Peugeot: preprava kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber aodvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


28.07.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- striekanie dopravných čiar - Nám. Biely kríž, Skalická, Pri Bielom kríži
- pristavenie poslaneckého kontajnera - brigáda /Račianska

 


29.07.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- striekanie dopravných čiar - Nám. Biely kríž, Podnikova
- strojné čistenie komunikácie - Jaskovy rad, Tržnica


30.07.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Legerského, DI Piešťanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Mestská, Sadova, Osadná, Budyšínska, rajón Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo, zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda /pre stred. Zeleň
- odvoz poslaneckého kontajnera - brigáda /Račianska
- práca s plošinou - výrub a orez stromov /Čsl. parašutistov, Biely kríž, Kalinčiakova
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor, Čsl. parašutistov
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Gaštanica

- Úprava terénu: Kuchajda

- Orez ruží (odkvitnuté časti kvetov): Račianske mýto

- Orez stromov: Čsl. parašutistov, Hostinského sídl., Biely kríž

- Odburinenie stromových mís: Legerského

Peugeot: preprava kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber aodvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


31.07.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Budyšínska, Česká, Plzenská, rajón Koliba, Kramáre
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- práca s plošinou - výrub a orez stromov /Kuchajda, Sibírska
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor Račianska
- asfaltovanie výtlkov na komunikácii - Vlárska ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Hálkova, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, uz. dvor Družstevná, Gaštanica, Jeséniova, Hlučínska DI

- Úprava terénu: Kuchajda

- Orez ruží (odkvitnuté časti kvetov): Račianske mýto

- Orez krov: Račianske mýto

- Orez stromov: Kominárska

- Odburinenie stromových mís: Legerského

Peugeot: preprava kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber aodvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

Duster: kontrola rajónu


01.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho,  DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., spaľovňa Vlčie hrdlo
- vývoz kontajnerov - Kuchajda
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor Račianska
- práca s plošinou - výrub a orez stromov /Biely kríž
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, DI Nová doba, DI Pluhova, šk. správa /Riazanská/

- Orez ruží (odkvitnuté časti kvetov): Račianske mýto

- Orez stromov: Kalinčiakova 4 (vnútroblok)

- Odburinenie stromových mís: Legerského

Peugeot: preprava kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber aodvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


02.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačska, DI Ľudové námestie, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Hlučínska, Moravská, Plzenská, Robotnícka, Kyjevská
- pristavenie kontajnera - Pokroky /pre stred. Zeleň
- prevoz UNC - Zátišie /Doprava na Lanovku
- výber fekákií - Kuchajda
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- značenie čiar pre chodcov - Račianska, Blatnícka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: od Hlučínskej po Kukuričnú, Pokroky, Račianska dvory, Sibírska pošta, Kuchajda

- Orez ruží (odkvitnuté časti kvetov): Račianske mýto

- Oprava kolovania: Bajkalská, mestská tržnica

Peugeot: preprava kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber aodvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


03.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Uhrova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -  Tehelná, Česká
- odvoz kontajnera - Pokroky /pre stred. Zeleň
- vývoz fekálií - Kuchajda
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- striekanie dopravných čiar - Račianska, Sibírska, J.C.Hronskeho
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Mikovíniho, mestská tržnica, Konská železnica, Sadová parčík

- Orez krov: Višňova ul.

- Zber a odvoz konárov po orezoch: ul. Odbojárov

Peugeot: preprava kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber aodvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


04.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- asfaltovanie výtlkov na komunikácii - Elektrárenská ul.


05.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie -Tržnica
- striekanie dopravných čiar - Sibírska, Thurzova, Ovručská
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto


06.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -  Kyjevská, Tyllova, Ovručská, Blatnícka
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- striekanie dopravných čiar - Sibírska, Legerskeho, Šuňavcova, Ursíniho
- čistenie kanalizačných vpustí - Belehradská, Pod Klepáčom
- asfaltovanie výtlkov na komunikáciách - Guothova, Bardošova, Pri dvore
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Sibírska okolie

- Orez ruží po odkvitnutí: Račianske mýto

- Zber a odvoz konárov po orezoch: ul. Odbojárov

Peugeot: preprava kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber aodvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


07.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Piešťanská, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Ľudové námestie, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Legerská, Piešťanská, Kominárska, Sibírska /časť
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., spaľovňa Vlčie hrdlo, ECOPAP s.r.o.
- výmena kontajnera - Tržnica, stred. Zeleň /dvor
- značenie čiar pre chodcov - Sibírska, Legerskeho
- práca s plošinou - výrub a orez stromov /Šancova, Thurzova
- čistenie fajčiarskych stojanov a odpadových košov
- ručné čistenie krajnice - Ceta na Kamzík
- čistenie kanalizačných vpustí - Sibírska
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Sibírska ul., Kominárska

- Odburinenenie krajníc parou: Sibírska ul.

- Výrub stromov: Kominárska

- Orez krov: Višňova ul.

- Zber a odvoz konárov po orezoch: ul. Odbojárov

Peugeot: preprava kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


08.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, park Sadová, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Sibírska, Šuňavcova, rajón Koliba, Kramáre
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- striekanie dopravných čiar - Pri Bielom kríži, Podniková, Nobelova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Brezovská park, Pavlovská (dvor), Pionierska (borovice), Sibírska okolie, Kominárska, Šancova, Šuňavcova (dvory)

- Úprava záhonov: MÚ Junácka

Peugeot: preprava kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


09.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačska, DI Hálkova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Pionierska (borovice), Americká, Ľublanská, Mikovíniho, KS Stromova , Jakubíkova, EKO podnik Halašova, Kominárska , Halašova

- Orez krov: Stará pracháreŇ, Kalinčiakova ul.

- Ničenie burín horúcou vodou: Bárdošova, Halašova, Záborského (parkovisko)

Peugeot: parného prístroja, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Kraskova, Ursínyho, Ukrajinská, Americká, Ľubľanská, rajón Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur, zberný dvor Svätý Martin
- vývoz kontajnerov - stred. Zeleň /dvor
- značenie dopravných žltých čiar - Nobelova, Teplická
- polievanie stromov, kríkov - rajón časť Nové mesto
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
 


10.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Budyšínska, Čajakova

- Orez krov: Obkas Vajnorská, uz. dvor Družstevná, Čsl. parašutistov

- Ničenie burín horúcou vodou: Hálkova

Peugeot: prevoz parného prístroja, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Odbojárov, Kalinčiakova, Stará Trnavská, Družstevná, rajón Koliba, Kramáre
- likvidácia neleg. skládky - Kominárska
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- striekanie dopravných žltých čiar - Tehelná, Rozvodná, Jahodová
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


11.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


12.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Uhrova, DI Osadná, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica
- striekanie dopravných žltých čiar - Tomášikova, Varšavská, okolie Kuchajdy
- polievanie stromov, kríkov, pieskovísk - časť Nové mesto /podľa osobitného harmonogramu


13.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Račianske mýto, Budyšínska, Česká

- Orez krov: Čsl. parašutistov

- Ničenie burín horúcou vodou: Hálkova, MÚ Junácka, Pluhova /časť/

Peugeot: prevoz parného prístroja, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Svätý Martin
- pristavenie a odvoz kontajnera - Račianske mýto, Kuchajda /pre stred. Zeleň
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore14.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Piešťanská, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Ľudové námestie, park Sadová, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Račianske mýto, DJ Robotnícka,

- Orez krov: Čsl. parašutistov, Hostinského sídlisko

- Orez stromu: Mikovíniho 9

- Ničenie burín horúcou vodou: Ľudové námestie

- Obkášanie krajníc: Hllučínska, Sliezska, Moravská, Plzenská

Peugeot: prevoz parného prístroja, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Svätý Martin, zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a odvoz kontajnera - Račianske mýto, /pre stred. Zeleň
- likvidácia neleg. skládky - Kominárska ul.
- čistenie kanalizačných vpústí - Ľudové nám., Úradnícka
- dovoz štrku pre stred. Zeleň
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- polievanie stromov, kríkov, pieskovísk - časť Nové mesto /podľa osobitného harmonogramu
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


15.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -  Cintulova, Bardejovská, Ormisova, Pri Bielom kríži, Horská, Jurská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Svätý Martin, kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a odvoz kontajnera - Jurajov dvor, /pre stred. Zeleň
- čistenie kanalizačných vpustí - Úradnícka, Matičná
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Jurajov dvor, DI Hlučínska, Biely kríž (časť), Bellova knižnica

- Obkášanie krajníc a prícestnej zelene: Čremchova, Na Spojke, Bellova (časť), Záruby

- Obkosenie chodníkov: rozárium Rač. mýto

- Orez krov: Pluhova, Riazanská

- Ničenie burín horúcou vodou: Ľudové námestie a okolité uličky

Peugeot: prevoz parného prístroja, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


16.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačska, DI Hálkova, DI Pluhová 12, DI Tegelhoffa, DI Osadná, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnerov -Kuchajda 4x
- pristavenie a odvoz kontajnera - Vajnorská ,Biely kríž, /pre stred. Zeleň
- polievanie stromov, kríkov, pieskovísk - časť Nové mesto /podľa osobitného harmonogramu
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Biely kríž, Bellova knižnica, Jeséniová

- Obkášanie krajníc a prícestnej zelene: Biely kríž

- Odburinenie záhonov: Americká ul.

- Orez krov: Bellova, Husova

- Ničenie burín horúcou vodou: Ľudové námestie a okolité uličky

Peugeot: prevoz parného prístroja, prevoz kosačiek

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


17.08.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- drvenie konárov -Račianská/str. Zeleň
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Hostinského II., Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Teplická DI, Pluhova ul., Biely kríž

- Obkášanie krajníc a prícestnej zelene: Koliba, Záruby

- Orez krov: Biely kríž, Stromova

- Ničenie burín horúcou vodou: Kuchajda /petang/

Peugeot: prevoz parného prístroja

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


19.08.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - okolie Tržnice
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná,DI Uhrova,  areál Kuchajda.

2018

18.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.

2018

20.08.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- výmena kontajnerov -Kuchajda
- pristavenie a odvoz kontajnerov - Račianske mýto,Nobelova,Robotnícka /pre stred. Zeleň
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- polievanie stromov, kríkov, pieskovísk - časť Nové mesto /podľa osobitného harmonogramu
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova, Nobelova DI, Mierova kolónia DI

- Obkášanie krajníc a prícestnej zelene: Bellova ul.

- Orez krov: Kramáre

- Ničenie burín horúcou vodou: Ľudové námestie a okolité ulice

- Zametanie chodníkov: Budyšínska ul., ul. Odbojárov

Peugeot: prevoz parného prístroja

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


21.08.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Pri dynamitke,Zátišie ,Halašova,Gavlovičova
- vývoz kontajnerov - Skládka Senec -AVE SK
- výber fekálií - Kuchajda
- značenie žltých čiar - Nobelova ,Biely kríž
- polievanie stromov, porastov a záhonov - miestna časť Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Piešťanská, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Sadová, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova

- Obkášanie krajníc a prícestnej zelene: Bellova ul.

- Orez krov: Kramáre, Bárdošova 3

- Ničenie burín horúcou vodou: Ľudové námestie a okolité ulice

- Zametanie chodníkov: Budyšínska ul., ul. Odbojárov

- Odstraňovanie výmladkov: Kraskova, Legerskkého

Peugeot: prevoz parného prístroja

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


22.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska , DI Osadná,DI Vihorlatská, DI Bojnická, DO Odborárska, DI Nobelova, areál Kuchajda.

 


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur-Intersad,Senec-skládka AVE,ECOPAP-Petržalka
- polievanie stromov, porastov a záhonov - miestna časť Nové Mes
- striekanie VOĽNÝ POHYB PSOV ZAKÁZANÝ-Višňová,L.Dérrera,Gôthova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvo
- polievanie stromov, porastov a záhonov - miestna časť Nové Mesto


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Teplická/Račianska

- Obkášanie krajníc a prícestnej zelene: Bellova ul.

- Orez krov: Kominárska ul. + garáže, Bárdošova 3, Višňova ul.

- Ničenie burín horúcou vodou: Ľudové námestie a okolité ulice

- Zametanie chodníkov: ul. Odbojárov, Športova ul.

Peugeot: prevoz parného prístroja

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


23.08.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Športová, Kalinčiakova, Družstevná, Bartoškova, Konská železnica, Tržnica

- Orez krov: Guothova, L. Dérera, Višňova

- Ničenie burín horúcou vodou: Za kasárňou

- Odburiňovanie stromoradia: Tržnica

- Vyhrabanie nečistôt: Kominárska(garáže)

Peugeot: prevoz parného prístroja

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, perk Slza, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, park Jama, DI Ľudové námestie, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- polievanie stromov, porastov a záhonov - mestská  časť Nové Mesto
- obnova vodorovného dopravného značenia -Hlučínska,Plzenská,Kalinčiakova
- ručné čistenie komunikácie - Odborárska
- čistenie vpústi Matičná, Svätovojtešská
- výber smetných košov z parku Jama
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvo
- polievanie stromov, porastov a záhonov - miestna časť Nové Mesto


24.08.2018

Stredisko údržby zelene

- Obkášanie krajníc: pri Starej prachárni, Bartoškova, uz. dvor Družstevná

- Orez krov: Pokroky, Račianska /dvory/

- Odburiňovanie záhonov: Biely kríž

- Odburiňovanie stromoradia: Sadová, Mestská

Peugeot: prevoz parného prístroja

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.

Polievanie trávnatej plochy - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Svätý Martin, zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- značenie čiar pre chodcov - Hálkova, Pluhova, Letná
- pristavenie a odvoz kontajnera - Kuchajda /pre stred. Zeleň
- polievanie stromov, kríkov - rajón časti Nové mesto
- polievanie ciest podľa osobitného harmonogramu
- STK vozidla BA584HJ - Dunajská Lužná
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


25.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


26.08.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


27.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.

Doplnenie piesku - DI Osadná.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Hattalova, Zátišie, Pri Dynamitke, Gavlovičova, Tetmayerova, rajón Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Svätý Martin, kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- pristavenie kontajnera - kub dôchodcov Vernosť
- výber fekálií - Kuchajda
- značenie čiar pre chodcov - Osadná, Česká, Budyšínska
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie krajníc: ZŠ Kalinčiakova, ZŠ Sibírska, ZŠ Za Kasárňou, Kalinčiakova, Odbojárov, uzavretý dvor Družstevná, Hálkova, Letná,

- Orez krov: Kuchajda

- Odstránenie suchých stromov: Sadová, mestská tržnica

- Odburiňovanie stromoradia: Legerského, Šuňavcova

Peugeot: prevoz parného prístroja/postrek burín/

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


28.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová, park Sadová, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Pluhova, Brezovská, rajón Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Svätý Martin
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Cesta na Kamzík, Bellova
- čistenie kanalizačných vpustí - Pohronská, Slnečná, Považská, Letecká
- polievanie stromov, kríkov - rajón mestskej časti Bratislava - Nové mesto
- značenie čiar pre chodcov - Hálkova, Osadná, Česká
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Športová, Bartoškova, Kalinčiakova, Družstevná dvor

- Obkášanie krajníc: Za Kasárňou, Hálkova, Čsl. parašutistov, Rešetkova, Priečna, Laskomerského

- Odburiňovanie stromoradia: Šuňavcova, Sibírska

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


29.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- asfaltovanie výtlkov na komunikáciách - Príkopova, Športova, Družstevná, Priečna, Osadná, Sadová, Pluhova, Pri Dynamitke


30.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, park Slza, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Ľudové námestie, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Záborská, Halašova, Lombardíniho, Sreznevskeho, Makovickeho
- dovoz DM drogérie - Senec /Tržnica
- dovoz plynu na stred. Doprava /Zátišie
- práca pre MÚ Nové Mesto - prevoz postelí MŠ Šancova /MŠ Rešetkova
- čistenie kanalizačnej vpuste - Pod Klepáčom
- polievanie stromov, kríkov - rajón mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Teplická (pred ZŠ), MÚ Junácka

- Obkášanie krajníc: Hálkova, Rešetkova, Priečna, Laskomerského

- Odburiňovanie stromoradia: Sibírska

- Čistenie a zametanie schodov: J.C. Hronského

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


31.08.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc, obkášanie, zametanie: Budyšínska, Česká, Mikovíniho, Sibírska, Teplická, Kalinčiakova, Odborárska, ZŠ Cádrova, MŠ Jeséniova, MŠ Na Revíne, ZŠ Bellova, ZŠ Za Kasárňou, Riazanská

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu


01.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- polievanie - Gaštanica, Hostinskeho


02.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie - Tržnica


03.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Hálkova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., ECOPAP s.r.o.
- výmena kontajnera - Tržnica
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- čistenie kanalizačných vpustí - Sibírska ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zbieranie odpadkov: celý rajón

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu


04.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Ľudové námestie, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, park Sadová, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie krajníc: Varšavská, Novinárska, Kuchajda

- Odstránenie spadnutého stromu: Kalinčiakova

- Orez ruží /po odkvitnutí/: Račianske mýto

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

- Zber odpadkov: rajón

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov a nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Magnetova, Cesta na Kamzík
- strojné zametanie komunikácií - Horská, Jurská /nánosy blata po daždi
- čistenie kanalizačných vpustí - Mierova kolonia
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


05.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačská, DI Hálkova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- čistenie kanalizačných vpustí - Mirova, Vihorladská, Tylova, Teplická
- strojné čistenie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre
- drvenie konárov - Račianska /dvor stred. Zeleň
- pristavenie kontajnera - Kuchajda
- prevoz kontajnerov - stred. Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda, park Hálkova(pri hasičoch), školská správa Halašova

- Obkášanie krajníc: Ľudové námestie, Slnečná, Novinárska, Pri Dynamitke, Brezovská, Pluhova, Tomášikova

- Orez suchých konárov: Kuchajda

- Orez krov a živých plotov: Kuchajda

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


06.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho,  DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz kontajnera - Kuchajda /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnera - kompostáreň Svätý Jur
- výber fekálií - Kuchajda
- dovoz dreva na vatru - ukončenie Kultúrneho leta
- drvenie konárov - Račianska /dvor stred. Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda

- Obkášanie krajníc: Ľudové námestie a okolie, Pluhova, Tetmayerova

- Orez krov a živých plotov: Ľublanská

- Výrub suchých stromov: Ľublanská ul.

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


07.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Magnetova ul.
- odvoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur, skládka Svätý Martin
- pristavenie a vývozy kontajnerov - Kuchajda
- dovoz dreva na Kuchajdu /vatra - ukončenie Kultúrneho leta
- strojné zametanie - Kuchajda
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- dovoz drogerie - DM drogeria Senec /sociálna výdajňa Tržnica
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Teplická ul.

- Obkášanie krajníc: Magnetova, Ľudové námestie, Matičná, Svätovojtešská, Kalinčiakova, Závodníkova

- Orez krov a živých plotov: Stromova 19-25, Jahodova, Jelšova

- Príprava vatry: Kuchajda

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


08.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - areál Kuchajda, park Jama.


Stredisko dopravy

- asfaltovanie výtlkov na komunikáciach - Nobelova, Jakubíkova, Jurská
- cisterna /Kuchajda - ukončenie Kulturneho leta


09.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - areál Kuchajda, park Jama.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie - Jaskovy rad
- značenie čiar pre chodcov - Teplická, Zátišie, Pluhova, Halašova, Tetmayerova, Lamanskeho, Závodníkova


10.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Varšavská, Halkova, Riazanska /dvor
- odvoz kontajnerov - skládka Svätý Martin
- odvoz drevaz Kuchajdy /vatra
- značenie čiar pre chodcov -Semianova, Hatalova, Halašova, Závodníkova, Gavlovičova,Pri Dynamitke
- práca s plošinou výrub stromov - Nobelova, Pionierska
- polievanie stromov, kríkov - rajón časť Bratislava - Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Teplická ul.

- Obkášanie krajníc: Tupého, Horská, Jurská, Zátišie, Hatalova,

- Orez krov: Tupého

- Výrub suchých stromov: Nobelova, Pionierska

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


11.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52,  DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, areál Kuchajda.

Doplnený nový piesok - DI Nobelova.


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie krajníc: Tupého, Horská, Jurská, Zátišie,  Cesta na kamzík, J. C. Hronského

- Orez krov: Vančurova

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

VW: prevoz pracovníkov


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Janoškova, Hostinskeho síddlisko
- značenie čiar pre chodcov - Gavlovičova, Hattalova, Pluhova, Makovickeho
- dovoz asfaltovej emulzie - Pezinok
- výber fekálií - Kuchajda
- čistenie kanalizačných vpustí - Riazanská ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


12.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Letná, Jazdecká, Pohronská, Považská, Slnečná
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda
- STK vozidiel - Dunajská Lužná
- výber fekálií - Lanovka
- značenie čiar pre chodcov - Kalinčiakova, Odbojárov, Halašova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie krajníc: Biely kríž, Cesta na Kamzík, Magurská

- Orez krov: Cesta na Kamzík

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

VW: prevoz pracovníkov


13.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačská, DI VIhorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie krajníc: Bojnická, Cesta na Kamzík, Boskovičova, Magurská

- Orez krov: Cesta na Kamzík, J.C. Hronského

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

VW: prevoz pracovníkov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Ľudové nám., Novinárska, Letecká, Úradnícka, Matičná, Svätovojtešská,  rajón /Koliba, Kramáre
- pristavenie a vývoz kontajnera - Kuchajda
- zber odpadu z malých zberných nádob - ihrisko JAMA
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur, skládka Svätý Martin
- likvidácia nelegálnej skládky - Kukučínova, Gavlovičova
- značenie čiar pre chodcov - Kalinčiakova, Považská, Slnečná, Pohronská, Jazdecká, Sreznevskeho
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


14.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Teplická 5, park Sadová, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie krajníc: Bárdošova, J.C. Hronského, Mikovíniho, Magurská, Janoškova

- Orez krov: Americká, Kraskova, Sibírska

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

VW: prevoz pracovníkov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Kalinčiakova, Odbojárov, Pri starej prachárni,  rajón /Koliba, Kramáre
- odvoz kontajnerov - skládka Svätý Martin
- značenie čiar pre chodcov - Kalinčiakova ul.
- pristavenie kontajnera - Biely kríž
- odvoz kontajnera - Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


15.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


16.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Uhrova, DI Osadná, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Tržnica, Jaskový rad


17.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, Skalická cesta, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie krajníc: Sibírska ul.

- Kosenie a obkášanie: Čsl. parašutistov, Mierova kolónia (Slniečko)

- Orez krov: Legerského, Sibírska, Ovručská

- Výrub suchého stromu: Teplická ul.

- Ochrana stromov (osadenie chráničky na kmeni stromu): Teplická ul.

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

VW: prevoz pracovníkov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Ovručská,Kyjevská,Blatnícka,Thurzova
- vývoz kontajnerov - skládka AVE -Senec,Eurometa lGroup Slovakia
- výmena kontajnera - MT
- pristavenie kontajnera - Mierová kolónia /pre str.Zeleň
- čistenie vpústi- Ovručská, Račianska č. 33
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


18.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Hostinského i, DI Hostinského II, DI Ľudové námestie, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

 Obkášanie krajníc: Sibírska ul.

- Kosenie a obkášanie: Čsl. parašutistov, Mierova kolónia (Slniečko)

- Orez krov: Legerského, Thurzova, Ovručská

- Ochrana stromov (osadenie chráničky na kmeni stromu): Na Revíne, Rozvodná

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

- Odburiňovanie stromov: Kraskova

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- výmena kontajnerov - Kuchajda
- pristavenie a vývoz kontajnera - Mierova kolónia
- odvoz vozidla do servisu - Trnava /HANES
- čistenie kanalizačných vpustí - Šuňavcova, Sibírska
- likvidácia nelegálnej skládky - Staré ihrisko, Gavlovičova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore19.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie krajníc: Čsl. parašutistov, Sadová

- Kosenie a obkášanie: Na Revíne, Višňová, Gaštanica

- Odstraňovanie náletov: Mierova kolónia (Slniečko)

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Bellova,Na spojke,Jalovcova,Húsova,Prvá,druhá,Jeséniova,Štvrtá,Piata,Šiesta,Cesta na kamzík,Boskovičova,Pod strážami,Na pažiti
- vývoz kontajnerov - skládka AVE- Senec,kompostáreň Svätý Jur
- výber fekálií - Lanovka
- VDZ -obnova prechodu pre chodcov-Novinárska ,Slnečná ,Letecká
- likvidácia nelegálnej skládky -Hattalova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


20.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačská, DI VIhorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, DI Kukučínova, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Čajakova, Bojnícka, Magnetova
- zber odpadu z malých zberných nádob - ihrisko JAMA
- pristavenie a vývoz kontajnera - Mierova kolónia /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - skládka AVE SK Senec
- značenie čiar pre chodcov - Novinárska, Úradnícka, Matičná, Svätovojtešská, Za kasárňou
- čistenie kanalizačných vpustí - Račianska ul.
- asfaltovanie výtlkov na komunikácii - Pod strážami
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Sadová parčík, Biely kríž(časť), Gaštanica, Jeséniová, L. Dérera

- Obkášanie krajníc: Tehelná

- Odstraňovanie náletov: Teplická, Gaštanica, L. Dérera

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu


21.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Hálkova, DI Pluhová 1, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: DI Kalinčiakova, DI Nobelova, DI Pluhova, Gaštanica, Jeséniova, Hálkova, park Brerzovská, Višňova,- Obkášanie krajníc: Tehelná

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie kontajnera - Odborárska, Jeseniova /brigáda občanov
- výber fekálií - Kuchajda
- čistenie lapača tukov - Tržnica
- odvoz náradia - ZŠ Nobelova ul.
- dovoz štrku a betonu - detské ihriská
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


23.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


24.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor AVE SK Senec, kompostáreň Svätý Jur
- odvoz kontajnera - Jeseniova ul.
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Skalická, Americká
- dovoz pracovného náradia z brigád - Jeseniova, ZŠ Odborárska
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- dovoz sucheho betonu - práca pre stred. DI
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc obkášaním: Jeséniova ul.

- Zbieranie odpadkov: rajón

- Orez stromov: Biely kríž

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu


25.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52,  DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Hroznova, Ďurgalova, Opavská, St. Pražská, Teplická, Smikova
- odvoz kontajnerov - skládka AVE SK Senec
- pristaveni a vývoz kontajnerov - Biely kríž, Rozvodna, Račianske mýto
- výber fekálií - Kuchajda, Lanovka
- práca s plošinou - orez stromov /Biely kríž
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- čistenie kanalizačných vpustí - Račianska, Skalická, Biely kríž
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Višňova, L. Dérera, Biely kríž

- Orez stromov: Biely kríž

- Orez krov: Biely kríž

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu


26.09.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - spodná časť rajónu
- pristavenie a odvoz kontajnerov - Račianske ul.
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- práca s plošinou orez stromov - Biely kríž
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Nám. Biely kríž
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Višňova, L. Dérera, Guothova, Biely kríž

- Úprava záhonu, mulčovanie: DI Rešetkova

- Výsev trávnika: Biely kríž

- Orez stromov: Biely kríž

- Odburiňovanie stromoradia: Kalinčiakova

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - areál Kuchajda.

Výber piesku z doskočiska - DI Račianske mýto.


27.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačská, DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Hálkova, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - ihrisko JAMA
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur, skládka AVE SK Senec
- drvenie konárov - /dvor stred. Zeleň
- čistenie kanalizačných vpustí - Biely kríž
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Guothova, Biely kríž, DI Rešetkova

- Úprava záhonu, odburiňovanie: DI Rešetkova

- Odburiňovanie stromoradia: Družstevná

- Orez krov: Mikovíniho

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


28.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Kukučínova, areál Kuchajda.

Doplnený nový piesok - DI Račianske mýto.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- výmena kontajnera - Tržnica, Kuchajda
- práca s plošinou výrub stromov - ZŠ Hálkova
- drvenie konárov - ZŠ Hálkova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore29.09.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - areál Kuchajda, park Jama.


Stredisko dopravy

- polievanie stromov  - rajon Nové Mesto Bratislava, Koliba - Gaštanica


01.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: DI Rešetkova, DI Hlučínska, Rozvodná

- Odburiňovanie stromoradia: Tegelhoffa

- Orez krov a ruží: Mikovíniho, Kraskova, Kyjevská, Piešťanská, Legerského, Sibírska

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- "Jesenné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická 1x, Sliačska 1x
- strojné zametanie komunikácií - Jahodova, Jakubíkova, Jelšova, Uhrova, Royova, Magnetova
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácii - Cesta na Kamzík
- odvoz kontajnerov - zberný dvor AVE SK Senec
- servis - MAN Rožňavská ul.
- prečerpávačka - Bojnícka ul.
- výmena kontajnera - Tržnica
- značenie čiar pre chodcov - Pri starej prachárni, Kaličiakova, Družstevná
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


02.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Legerského, DI Piešťanská, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Ľudové námestie, DI Hálkova, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, park Sadová, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre
- "Jesenné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Za Kasárňou 1x, Ovručská 1x, Ľudové námestie 2x
- odvoz kontajnerov - zberný dvor AVE SK Senec
- odvoz štrku pre Lanovku
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácii - Cesta na Kamzík, Bellova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zbieranie nečistôt: rajón

- Odburiňovanie predzahrádok, úprava, orezy:Piešťanská, Kyjevská

- Orez krov a ruží: Mikovíniho, Kraskova, Kyjevská, Piešťanská, Legerského, Sibírska, Legerského

- Čistenie krajníc: Kraskova, Mikovíniho

- Odburiňovanie stromových mís: Tegelhoffa

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


03.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, DI Hostinského I, DI Hostinského II, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Račianske mýto, Rozvodná ul., Konská železnica, Mestská tržnica, DI Mierova kolónia

- Orez krov a ruží: Kyjevská, Legerského, Sibírska, Ovručská, Račianske mýto

- Frézovanie koreňov a pňov: Čsl. parašutistov

- Odburiňovanie stromových mís: Sibírska

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- pristavenie a vývoz kontajnera - Račianske mýto /pre stred. Zeleň
- výber fekálií - Kuchajda
- značenie čiar pre chodcov - Družstevná, Kukuričná, Kutuzovova, Bartoškova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


04.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačská, DI VIhorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz  kontajnera - Pokroky 2x/pre stred.Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- polievanie stromov mestská časť Nové Mesto
- drvenie konárov - Višňová
- prezúvanie vozidiel- Mikona
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Račianske mýto, Pokroky, J.C. Hronského, Sibírska (okolie pošty), Rozvodná, Opavská, Ďurgalova, DI Bojnická, DI Ľudové námestie, DI Bojnická

- Frézovanie pňov a koreňov: Biely kríž

- Odburiňovanie stromových mís: Sibírska

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


05.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Hálkova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Jelšova, Opavská, Matuškova, Hrdličkova, Ďumbierska, Ambrova - Júnova (spojovacie chodníky), Americká, Šuňavcova, Ľublanská, Ukrajinská, Sibírska

- Odstránenie suchých krovín: Brezovská parčík

- Frézovanie pňov a koreňov: Brezovská parčík

- Odburiňovanie trvalkových záhonov: Mú Junácka

- Odburiňovanie stromových mís: Sibírska, Ukrajinská

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie vývoz kontajnera - Mikovíniho/pre stred.Zeleň
- vývoz kontajnera-Pokroky /pre stred.Zeleň
- "Jesenné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - J.C.Hronského 1x, Muštová 1x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO, kompostáreň Intersad
- výmena kontajnera - Tržnica
- VDZ  prechod pre chodcov - Priečná,Osadná,Nová,Mestská, Tehelná,Moravská
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


06.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Osadná, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

-"Jesenné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Pri bielom kríži 1x,Šancová 2x,Družstevná 1x,Varšavská 1x

- pristavenie kontajnera - Chemická 2x /brigáda občanov


07.10.2018

Stredisko dopravy

- asfaltovanie výtlkov- Stará klenová,Matúškova

- VDZ prechod pre chodcov -Hlučínska,Robotnícka, Česká,Budyšínska,Tehelná,Janoškova,Družstevná


08.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie vývoz kontajnera - Šuňavcova 3x,Nobelova 2x/pre stred.Zeleň
- strojne čistenie objektu  stred. Dopravy na Zátiší
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO
- čistene nelegálnej skládky - dvor škultétyho-Kukučínova-Hlučínska,Junácka - parkovisko pri štadióne
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: MÚ Junácka, Nobelova, Pionierska (borovice), Piešťanská, Ursínyho

- Odburiňovanie stromových mís: Legerského

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


09.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Osadná, DI Legerského, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Ľudové námestie, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Športová, park Sadová, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Plzenská 2x,Športová 3x,Osadná 2x
- vývoz kontajnerov - kompostáreň INTERSAD, ECOPAP s.r.o.
- prevoz posteliek- MŠ Rešetkova -MŠ Šancová
- pristavenie a vývoz kontajnera - Kyjevská/pre stred.Zeleň
- ručné čistenie odvodňovacieho rigolu- Opavská.
- odvoz vriec s odpadom - Mierová kolónia,Filiálka,Biely kríž -parčík
- VDZ prechodov pre chodcov  - Za Stanicou,Bojnická,Turbínova,Pri Dvore,Magnetová
- nakladanie a prevoz posyp.drte a soli do skladu na Zátiší
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: MÚ Junácka (okolie), Nobelova, Ovručská, Račianska

- Odburiňovanie stromových mís: Sibírska

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


10.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Bartoškova, DI Odbojárov, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Pionierska (knižnica), KS Stromova, Piešťanská, Thurzova, Ovručská, Legerského (športový areál), Račianska (dvory)

- Odburiňovanie stromových mís: Sibírska

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- výmena kontajnera - stredisko Zeleň
- pristavenie  kontajnera - Lanovka
- výber fekálií - Lanovka
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO,kompostáreň INTERSAD
- prevoz jedálenských stolov- Športová ul. na ZŠ Za Kasárňou
- práca splošinou - Hálkova ul. - oprava laniek na stožiaroch
- VDZ prechodov pre  chodcov -PLzenská,Hlučínska,Robotnícka,Za Stanicou
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore-


11.10.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Na Revíne, Vlárska, Višňova, Ambrova, Júnova, Júlova
- zber odpadu z malých zberných nádob - ihrisko JAMA
- vývoz kontajnerov - zberný dvor VASSAL EKO s.r.o.
- odvoz kontajnera - Lanovka
- prevoz posypovej soli na sklad
- čistenie kanalizačných vpustí - Sibírska ul.
- práca s plošinou - oprava stožiara  /Stromova ul.
- značenie čiar pre chodcov - Junácka, Hlučínska, Robotnícka
- polievanie pieskovísk DI
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
 


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: DI Jakubíkova, Kyjevská, Piešťanská, Thurzova, Ovručská,

- Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačská, DI VIhorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, DI Kukučínova, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Hálkova, DI Osadná, areál Kuchajda.


12.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO, kompostáreň Intersad
- drvenie konárov - Mierova kolónia, stred. Zeleň /dvor
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácii - Cesta na Kamzík
- pristavenie a vývoz kontajn. - Thurzova, Mierova kolónia /pre stred. zeleň
- polievanie pieskovísk a stromov - DI, rajon Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Thurzova, Račianska, Pri starej prachárni

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


13.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- pristavenie kontajnera a dovoz náradia - Račianske mýto /brigáda občanov
- "Jesenné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Čsl. parašutistov 3x, Jeséniova 1x
- pristavenie a odvoz kontjnera - Slimák /poslanecký
- značenie čiar /prechod pre chodcov - Junácka, Robotnícka 


14.10.2018

Stredisko dopravy

- značenie čiar /prechod pre chodcov - Mestská, Priačna, Robotnícka, Budišínska, Osadná, Tehelná, Bartoškova
- polievanie stromov - rajon Nové Mesto


           


15.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Ľudové námestie, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Magurská, Ladzianskkeho, L.Derera, Teplicka, Smikova, Ľudové nám.
- odvoz kontajnerov - zberný dvor VASSAL EKO s.r.o.
- dovoz farby na značenie vodorovných čiar - Považská Bystrica
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie, zber lístia z plôch: Tehelná, Budišínska, Česká , Robotnícka, Pizenská, Sliezska, Hlučínska

- Čistenie krajníc, obkášanie: požiarne uličky

- Orez krov: Ľudové námestie

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


16.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk -  DI Legerského, DI Piešťanská, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Športová, DI Bartoškova, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie, zber lístia z plôch: DI Nová doba, Riazanská,

- Čistenie krajníc, obkášanie: požiarne uličky, Eko podnik Halašova, KS Makovického, Kalinčiakova, ul. Odbojárov

- Odburiňovanie záhonov, dosypanie kôry: DI Hlučínska

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- "Jesenné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Odborárska 1x, Pluhova 2x, Matuškova - Jaskov rad 1x
- strojné zametanie komunikácií - Hroznova, St. Pražská, Ďurgalova, Opavská, Magnetova-časť
- výmena kontajnera - Tržnica
- odvoz kontajnerov - zberný dvor VASSAL EKO s.r.o.
- likvidácia nelegálnej skládky - Hattalova, Kukučínova
- čistenie kanalizačných vpustí - Ovručská, Ľubľanská
- polievanie stromov - rajon Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


17.10.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie, zber lístia z plôch: Riazanská, Hálkova, Pavlovská, Pluhova

- Čistenie krajníc, obkášanie: Športová, Bartoškova, Pri starej prachárni, Kalinčiakova

- Výsadba stromov (výkop jám, kolovanie): Budyšínska

- Frézovanie koreňov: Budyšínska

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky, prevoz stromov

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Stred. Zeleň /dvor
- značenie čiar pre chodcov - Ladzianskeho, Magurská, Guothova
- výber fekálií - horná lanovka
- polievanie stromov - rajon Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


18.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačská, DI VIhorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie, zber lístia z plôch: Brezovská (park), Závodníkova, Hatalova

- Čistenie krajníc, obkášanie: Trnavská+ rigol, Družstevná, Družstevná uz. dvor

- Výsadba stromov (výkop jám, kolovanie): Budyšínska

- Odstránenie výmladkov: Budyšínska

- Orez stromov: uz. dvor Družstevná

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky, prevoz stromov

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - rajón Koliba, Kramáre
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Višňova 1x, Jahodova 1x, Guothova 2x
- výmena kontajnera - Stred. zeleň /dvor
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o, kompostáreň Svätý Jur
- čistenie a odvoz nelegálnej skládky - Kukučínova ul.
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- zber vriec - rajon Nové Mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


19.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Tegelhoffa, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: okolo ZŠ Račianska

- Čistenie krajníc, obkášanie: Zátišie, Pluhova ul., Vančurova

- Odstránenie náletov: Vančurova

- Položenie betónových zábran: J.C. Hronského

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy a nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO
- drvenie konárov - Račianska/ stred. Zeleň-  dvor
- čistenie nelegálnej skládky -Kukučínova
- zber vriec s odpadom -Sibírska
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


21.10.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie krajníc: Jaskov rad

Peugeot: prevoz pracovníkov, náradia, zber a odvoz trávy a nečistôt

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

 


20.10.2018

Stredisko dopravy

polievanie stromov -rajón NM


22.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Jurajov dvor, Bojnická ul, Gaštanica, Husova (parčík)

- Čistenie krajníc, obkášanie: Zátišie, Pluhova ul., Riazanská

- Orez krov: PiešŤanská, Ovručská

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky

Multicar: zber a odvoz nečistôt, lístia, pokosenej trávy

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy, lístia a  nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie  kontajnera - Odborárska
- drvenie konárov - Odborárska, ZŠ Riazanska
- polievanie- DI
- zber vriec s odpadom - rajón NM
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


23.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Legerského, DI Ľubľanská, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Športová, DI Bartoškova, DI KOminárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií- Mierova kolonia, DI Legerskeho
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Magurská 2x, Horská 1x, Mierova kolónia 1x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- zber vriec /suché lístie - Vajnorská, Trnavské mýto, Magurská
- značenie dopravných čiar pre chodcov - Jaskový rad
- výber fekálií - Horná lanovka, Kuchajda
- čistenie kanalizačných vpustí - Jahodová
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a zber lístia: Kominárska, Šancova, Teplická (sídlisko), Bellova (knižnica), Hlavná parčík

- Orez ruží: predzahrádky- Kraskova, Sibírska, Ursínyho, Šuňavcova, Legerského, Ovručská, Piešťanská

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky

Multicar: zber a odvoz nečistôt, lístia, pokosenej trávy a lístia

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy, lístia a  nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


24.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická /pre stred. Zeleň
- odvoz kontajnera - ZŠ Teplická
- strojné zametanie komunikácií - rajon Nové Mesto
- zber vriec /suché lístie - Koliba, Sibírska, Mierova kolonia, Vajnorská, Tetmayerova, Tehelná, Račianske mýto
- čistenie kanalizačných vpustí- Bardošova ul.
- výber fekálí - Horná lanovka
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a zber lístia: Teplická

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky

Multicar: zber a odvoz nečistôt, lístia, pokosenej trávy

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy, lístia a  nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


25.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačská, DI VIhorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácie - Hronskeho /garáže
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- zber vriec /suché lístie - rajon Nové mesto
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Pri starom ihrisku 1x, Záborskeho 1x
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická /pre stred. Zeleň
- zber odpadu z malých zberných nádob - Odborárov, Ľudové námestie, Gaštanica
- výmena kontajnera - Tržnica
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Zbieranie popadaných konárov a nečistôt: Račianske mýto, Pokroky, Sibírska, Koliba, Kramáre, Teplická

- Čistenie krajníc: Srieznevského

- Orez krov: Kalinčiakova

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky

Multicar: zber a odvoz nečistôt, lístia, pokosenej trávy

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy, lístia a  nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


26.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Magnetova, Chemická, Olbrachtova, Vihorladská, Tylova
- pristavenie kontajnera - Jeseniova ul.
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Brečtanova 1x, Hrdličkova 1x
- práca s plošinou - MÚ /oprava stožiara
- zber vriec /suché lístie - Podnikova, Kukučínova
- čistenie rigolu - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvoreStredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie a zber lístia: Teplická, Pri starej prachárni, Kalinčiakova

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky

Multicar: zber a odvoz nečistôt, lístia, pokosenej trávy

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy, lístia a  nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


27.10.2018

Stredisko dopravy

- polievanie stromov a detských ihrísk - rajon Nové mesto


29.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, park Sadová, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- sťahovanie stolov a kuchynské zariadenie zo Športová č.3 do ZŠ a MŠ Za Kasárňou č.2
- vývoz kontajnerov -kompostáreň INTERSAD s.r.o
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie a zber lístia: Družstevná ul., Sibírska ul. (okolie pošty), Teplická ul.

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky

Multicar: zber a odvoz nečistôt, lístia, pokosenej trávy

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy, lístia a  nečistôt

UNC: Nakladanie kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


30.10.2018

Stredisko dopravy

- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Stará Klenová 1x, Česká 1x,Budyšínska


31.10.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Tegelhoffa, DI Hostinského II, DI Teplická 5, DI Teplická 19, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda
- čistenie kanalizačných vpustí - Skalická, Biely kríž
- zber vriec /suché lístie - rajon Nové mesto
- výber fekálií - Horná lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie a zber lístia: J.C. Hronského, Mikovíniho, Ovručská, Družstevná (dokonč.)

- Odvoz bioodpadu: MŠ Višňova

- Frézovanie pňov: Kominárska

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky

Multicar: zber a odvoz nečistôt, lístia, pokosenej trávy

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy, lístia a  nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


01.11.2018

Stredisko dopravy

- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- zber vriec /suché lístie - rajon Nové mesto
- značenie dopravných čiar pre chodcov - Magurská, Jakubíkova, Jahodova
- asfaltovanie výtlkov na komunikácii - Pod stráňami


02.11.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Tegelhoffa, DI Kukučínova, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnera - Tržnica
- výber fekálií - Spodná lanovka
- zber vriec /suché lístie - rajon Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie a zber lístia: Sibírska, Kraskova, Thurzova (garáže)

- Odvoz bioodpadu: MŠ Višňova

- Frézovanie pňov: Kominárska

Multicar: zber a odvoz nečistôt, lístia, pokosenej trávy

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy, lístia a  nečistôt

WV: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


03.11.2018

Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz kontajnerov /brigády občanov - Hor. Židiny, Teplická
- pristavenie a vývoz kontajnerov /zber lístia - Mierova kolónia


04.11.2018

Stredisko dopravy

- polievanie stromov - rajon Nové mesto


05.11.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Tegelhoffa, DI Ľubľanská, DI Legerského, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie a zber lístia: Mestská, Americká, Ľublanská

- Kosenie a vyhrabanie lístia: DI Teplická (2)

- Orez ruží: Čsl parašutistov, Riazanská

- Orez krov: Teplická

- Odstraňovanie náletov, krovín: Zátišie

- Odburiňovanie stromov: Legerského

Multicar: zber a odvoz nečistôt, lístia,

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy, lístia a  nečistôt

Peugeot: zber a odvoz nečistôt, lístia,

WV: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Sibírska, Thurzova, Kyjevská, Piešťanská, Kraskova, Hronskeho /garáže
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie poslaneckého kontajnera - Belehradská ul.
- zber vriec /suché lístie - rajon Nové mesto
- značenie dopravných čiar pre chodcov a parkovacie miesta /Biely kríž
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


06.11.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Magnetova /časť, Teplická, Smikova
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- zber vriec /suché lístie - rajon Nové mesto
- odvoz kontajnera - Belehradská ul.
- pristavenie kontajnera - Kramáre
- drvenie konárov - Stred. Zeleň /dvor
- čistenie kanalizačných vpustí - Makovického
- asfaltovanie výtlkov - Staré ihrisko
- polievanie pieskovísk DI, stromov - rajon Nové Mesto
- zber vriec /suché lístie - rajon Nové mesto
- značenie dopravných čiar pre chodcov a parkovacie miesta /Biely kríž


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk, vyhrabávanie a zber lístia -  DI Tegelhoffa, DI Kominárska.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie a zber lístia: Ľublanská, Ukrajinská, Osadná, Budyšínska

- Kosenie a vyhrabanie lístia: Hlavná (parčík)

- Orez krov: Guothova, Bárdošova

- Odstraňovanie náletov, krovín: Zátišie

- Odburiňovanie stromov: Legerského, Šuňavcova

Multicar: zber a odvoz nečistôt, lístia,

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy, lístia a  nečistôt

Peugeot: zber a odvoz nečistôt, lístia,

WV: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu


07.11.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Gouthova, ŠI L. Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Hostinského I, DI Hostinského II, areál Kuchajda.

Vyhrabávanie a zber lístia - DI Uhrova.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Zátišie, Hattalova, Pri Dynamitke, Halašova, Gavlovičova, Závodníkova, Koliba, Kramáre /rajon
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- značenie parkovacích boxov - Kominárska, Hrdličkova
- zber vriec /suché lístie - rajon Nové mesto
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- práca s plošinou - výrub stromov /Hálkova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Výsadba stromov: Riazanská, Rozvodná

- Vyhrabávanie a zber lístia: Šuňavcova dvory I, II

- Výrub suchého stromu: Hálkova park

- Výsadba drevín: mestská tržnica (mobilné nádoby)- dosadba, Riazanská (predzahrádky), Gaštanica

- Odstraňovanie náletov, krovín: Zátišie

- Odburiňovanie stromov: Sibírska, Šuňavcova

Multicar: zber a odvoz nečistôt, lístia,

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy, lístia a  nečistôt

Peugeot: zber a odvoz nečistôt, lístia,

WV: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu


08.11.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Magurská, Bardošova, Guothova, Cadrova, Na revíne, Bellova, Skalická, Nám. Biely kríž, Halkova, Riazanská, Tetmayerova
- zber odpadu z malých zberných nádob - ihrisko Jama
- zber vriec /suché lístie - rajon Nové mesto
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- čistenie kanalizačných vpustí - Bardošova ul.
- polievanie pieskovísk a stromov - DI, rajon Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
Stredisko údržby zelene

- Výsadba stromov: Gaštanica

- Čistenie chodníkov, zber a odvoz lístia: Teplická ul., Hálkova, Skalická, MŠ Višňova, Mikovíniho, ZŠ Sibírska

- Výsadba krov: Bartoškova (dvor)

- Úprava záhonov: MÚ junácka

Multicar: zber a odvoz nečistôt, lístia,

Iveco: zber a odvoz konárov, trávy, lístia a  nečistôt

Peugeot: prevoz stromov, zeminy

WV: prevoz pracovníkov a náradia


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, čistenie vonkajších chodníkov, vyhrabávanie a zber lístia- DI Ľudové námestie, DI Tegelhoffa, Stredisko kultúry Vajnorská č.21, Česká ulica- chodník, parčík DK Stromová č.18.

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk, vyhrabávanie a zber lístia - DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Športova,areál Kuchajda.

 


09.11.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, čistenie vonkajších chodníkov, vyhrabávanie a zber lístia - DI Ľudové námestie, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kukučínova, Stredisko kultúry Vajnorská č.21.

 

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk, vyhrabávanie a zber lístia - DI Račianske mýto, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Športova, DI Vihorlatská, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Budyšínska, Česká, Koliba /rajon, Kramáre /rajon
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- vývoz kontajnerov - stred. Zeleň /dvor
- polievanie stromov - rajon Nové mesto
- výber fekálií - Horná Lanovka
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
Stredisko údržby zelene

- Čistenie chodníkov, zber a odvoz lístia a nečistôt: okolie ZŠ: Odborárska, Hálkova, Sibírska, Vihorlatská, Česká, Skalická, Riazanská, Teplická, Jeséniová, MŠ na Revíne,  HA Mikovíniho, KS Stromova, zdr. univ. Limbova, Športová(vývarovňa),

Multicar: zber a odvoz nečistôt a lístia,

Iveco: zber a odvoz nečistôt a lístia

Peugeot:  zber a odvoz nečistôt a lístia

WV: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt a lístia

duster: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt a lístia


10.11.2018

Stredisko dopravy

- polievanie výsadby nových stromov - rajon Nové mesto


Stredisko údržby zelene

- Čistenie chodníkov, zber a odvoz lístia a nečistôt: okolie ZŠ: Odborárska, Hálkova, Sibírska, Vihorlatská, Česká, Skalická, Riazanská, Teplická, Jeséniová, MŠ na Revíne,  HA Mikovíniho, KS Stromova, zdr. univ. Limbova, Športová(vývarovňa),

Multicar: zber a odvoz nečistôt a lístia,

Iveco: zber a odvoz nečistôt a lístia

Peugeot:  zber a odvoz nečistôt a lístia

WV: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt a lístia

duster: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt a lístia


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, čistenie vonkajších chodníkov - ulica Za Kasárňou, Stredisko kultúry Vajnorská č.21, Česká ulica, DI Tegelhoffa, park Sadová, Teplická, Jeséniová, Športová, park Račianske mýto - Pokroky, Kukučínova ulica.

 

 

 


11.11.2018

Stredisko dopravy

- značenie žltých čiar /prechod pre chodcov - J.C.Hronskeho, Vresova
- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


12.11.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk, vyhrabávanie a zber lístia -  DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Hálkova, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Výkop jám, výsadba stromov, kolovanie: Višňova, mestská tržnica, Ďurgalova, Svätovojtešská, Bajkalská

- Čistenie schodov od lístia a nečistôt: Kramáre

- Vyhrabávanie a zber lístia: Teplická

Multicar: zber a odvoz lístia a nečistôt

Iveco: zber a odvoz lístia a nečistôt

Peugeot: prevoz stromov, zeminy

WV: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - rajon Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a vývoz kontajnera - Júlova /pre stred. zeleň
- zber vriec /suché lístie - rajon Nové mesto
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- polievanie stromov - rajon Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


13.11.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - rajon Koliba, Kramáre
- odvoz odpadu z nelegálnej skládky - Nobelova ul.
- zber vriec /suché lístie - rajon Nové mesto
- asfaltovanie výtlkov - Neronetova, Belehradská
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- polievanie stromov - rajon Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Výkop jám, výsadba stromov, kolovanie: Piešťanská, Kalinčiakova, Sadová

- Čistenie schodov od lístia a nečistôt: Kolyba, Pyrenejská ul.

- Vyhrabávanie a zber lístia: Teplická

Multicar: zber a odvoz lístia a nečistôt

Iveco: zber a odvoz lístia a nečistôt

Peugeot: prevoz stromov, zeminy

WV: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečisôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk, vyhrabávanie a zber lístia - DI Tegelhoffa.


PUSŠPSN

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2018 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava