Výkaz činností

Informácie o realizovaných činnostiach EKO podniku VPS v jednotlivých dňoch/týždňoch Čistenie verejného priestranstva, vyzbieranie neporiadku,  kosenie, orez a výrub stromov a náletov, sadenie zelene, zabezpečenie denného dočisťovania mestskej časti, zimná údržba chodníkov a schodov, zametanie a odhŕňanie snehu a posyp kamienkami a ďalšie aktivity pracovníkov EKO podniku.

 

13.07.2019

Stredisko dopravy

- Polievanie stromov- Jaskov rad, Gaštanica

- práca s plošinou- Račianske mýto - výrub

 


Stredisko údržby zelene

Obkášanie krajníc: Jaskov rad

Výrub suchého stromu: Račianske mýto

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

 


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


12.07.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda, Sibírska/pre stred. Zeleň
- strojné zametanie komunikácií - Letná,Ľudové nám.,Jazdecká,Považská,Slnečná
- vývoz kontajnerov- Intersad s.r.o
- pristavenie a vývoz kont. - Stredisko Zeleň
- práca s plošinou- Šancová -výrub
- vývoz fekálií - stredisko Zeleň
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Mikovíniho, Americká, Ukrajinská, Ursínyho, Šuňavcova, Sibírska (časť), Guothova, Konská železnica

Orez krov: Račianske mýto

Výrub suchých stromov: Šancova

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


11.07.2019

Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií -Pod strážami,Na pažiti,Vančurova,Matúškova,Horská,Jurská,Vihorlatská,Olbrachtová,Chemická,Tyllova,Bojnická,Podnikova,Hostinského
- vývoz kontajnerov- Bratislavská recyklačná s.r.o,Spaľovňa OLO a.s.,ECOPAP s.r.o
- vývoz a pristavenie kontajnerov - Tržnica
- čistenie kanálových vpústi - Belehradská,Americká,
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- práca s plošinou- orez zelene- Biely kríž, Kuchajda
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Pokroky, J.C Hronského, Sibírska (okolie pošty), L. Dérera, Guothova,

Obkášanie krajníc: Tupého

Orez krov: Tupého (krajnice), Bellova knižnica, Husova parčík

Výrub suchých stromov: Bárdošova, Kuchajda

Orez stromov (suché konáre): Bárdošova, Kuchajda, Biely kríž

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, park Sadová, DI Osadná, areál Kuchajda.


14.07.2019

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


10.07.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií -Hálkova,Riazanská - dvor,Varšavská,rajón- Koliba
- vývoz kontajnerov- EBA s.r.o
- čistenie kanálových vpústi -  Vajnorská -dvor,Jiskrová, odvodňovací žľab popri Trnavskej č.1,3,5,7,9
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Rozvodná, Višňova, DI Hlučínska, Šancova (dvor)

Obkášanie krajníc: Tupého

Orez ruží (odkvitnuté časti): Račianske mýto

Orez krov: Smrečianska

Výrub suchých stromov: Pokroky, Kuchajda

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, park Gaštanica, DI Guothova, ŠI Ladzianskeho, DI Višňová, ŠI L.Dérera, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.


09.07.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Višňová/pre stred. Zeleň
- strojné zametanie komunikácií - Na spojke,Bellova,Čremchová,Osma,Jalovcova,Strážna,Tupého,Teplická,Smikova
- vývoz kontajnerov- EBA s.r.o
- pristavenie a vývoz kont. - Muštová
- čistenie nelegálnej skládky - Muštová
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel
 


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Bojnická, Jurajov dvor, Višňova, L. Dérera, Guothova, DI Rozvodná, DI Jakubíkova

Orez ruží (odkvitnuté časti): Račianske mýto

Orez konárov: Legerského (dopravné značenie), Smrečianska (konáre zasahujúce do chodníka)

Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, areál Kuchajda.


08.07.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz fekálií- horná Lanovka, Kuchajda
- odvoz kontajnerov - Bratislavská recyklačná s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnerov -Višňová /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidie


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Ľudové námestie, Bojnická, Na Revíne, Pionierska (knižnica), DI Ľudové námestie, DI Rozvodná

Orez krov: Guothova, Jelšova, Royova

Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Piešťanská, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Hálkova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


04.07.2019

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Nobelova, Račianske mýto, Hálkova park (pri hasičoch), Magurská, Ľudové námestie

Obkosenie krajníc: Česká, Sliezska

Orez krov: Guothova

Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - Park Jama
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber- park Jama
- čistenie nelegálnych skládok - Cesta na Kamzík,Muštová
- výber fekálií - Kuchajda, stredisko Zeleň
- odvoz kontajnerov - zberný dvor EBA s.r.o.,OLO a.s.
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- pristavenie a vývoz kontajnera -Račianske mýto ,Nobelova/pre stred. Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidie


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Račianske mýto, areál Kuchajda.


07.07.2019

Stredisko dopravy

- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, areál Kuchajda.


05.07.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- odvoz kontajnera - Spaĺovňa OLO a.s.
- výmena kontajnerov - Tržnica
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidie


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


06.07.2019

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


03.07.2019

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, park Gaštanica, DI Uhrova, DI Guothova, ŠI Ladzianskeho, DI Višňová, ŠI L.Dérera, DI Rozvodná, DI Kukučínova, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Nobelova, Račianske mýto, Tehelná, Budyšínska

Orez krov: Na Revíne, Višňova, L. Dérera

Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Nobelova, Račianska - park /pre stred. Zeleň
- strojné zametanie komunikácií - Koliba, Kramáre, Halašova, Záborská, Lombardíniho, Makovického, Lamanskeho
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel
 


02.07.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Koliba, Kramáre, Pluhova, Brezovská, Závodníkova
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Skalická, Račianska - park /pre stred. Zeleň
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- polievanie detských ihrísk, kríkov a stromov,  - rajon Nové Mesto
- STK Dunajská Lužná
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidie
 


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Legerského, DI Piešťanská, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kominárska, ŠI Račianska, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Biely kríž (sídlisko), Hlučínska, Škultétyho, Plzenská, Robotnícka, Budyšínska, Tehelná

Račianske mýto, Biely kríž

Orez krov: Na Revíne

Odburiňovanie ruží: Račianske mýto

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

duster: kontrola rajónu


01.07.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - spodná časť rajónu
- odvoz kontajnerov - Bratislavská recyklačná s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Biely kríž, Račianska - park /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- polievanie detských ihrísk - rajon Nové Mesto
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidie


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Biely kríž (sídlisko), Račianske mýto, MÚ Junácka a okolie, Halašova Eko- podnik 

Orez krov: Bárdošova 3- 9

Odburiňovanie stromoradia: ul. Odbojárov

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


30.06.2019

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- značenie žltých čiar - rajon Nové Mesto


29.06.2019

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- skrápanie ciest -  rajon Nové mesto


28.06.2019

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Biely kríž (sídlisko), DI Nová doba, Pluhova, Zátišie, Riazanská, Makovického,

Orez krov: Kalinčiakova, Športová, Teplická

Odburiňovanie stromoradia: Kalinčiakova

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Koliba, Kramáre, Robotnícka, Plzenská, Hlučínska
- výber fekálií - Kuchajda, Horná lanovka
- odvoz kontajnerov - zberný dvor EBA s.r.o.
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická, Hattalova, Biely Kríž /pre stred. Zeleň
- skrápanie ciest -  rajon Nové mesto
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidie


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, park Gaštanica, DI Guothova, ŠI L.Dérera, DI Višňová, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Hálkova, park Slza, DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Sliačska,  areál Kuchajda.


27.06.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Olbrachtova, Vihorladská, Chemická, Tylova, Smikova, Teplická, Tehelná, Budyšínska, Česká
- odvoz kontajnerov - zberný dvor EBA s.r.o.
- výber fekálií - Kuchajda
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- skrápanie ciest -  rajon Nové mesto
- značenie žltých čiar - rajon Nové Mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidie


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Trnavská, Pri starej prachárni, Kalinčiakova, Športova, Odbojárov, Bartoškova, Hatalova (parčík), Zátišie, Riazanská, Mestská tržnica, Gaštanica, DJ Robotnícka

Orez krov: Stromova 19-25, KS Stromova

Odburiňovanie stromoradia: Odbojárov, Kalinčiakova

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

duster: kontrola rajónu


26.06.2019

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Teplická, Bellova (knižnica), uz. dvor Družstevná, Zátišie, Pavlovská, Pluhova, Jeséniová(35-37, 43-45)

Orez krov: Halašova 36, KS Stromova

Odburiňovanie stromoradia: Legerského

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Koliba, Kramáre, Osadná, Sadová, Mestská, Sliezska
- pristavenie a odvoz kontajnera - ZŠ Kalinčiakova
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická /pre stred. Zeleň
- značenie žltých čiar - rajon Nové Mesto
- asfaltovanie výtkov na komunikáciách - Na spojke, Čremchova, Cesta na Kamzík
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidie


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov , odstraňovanie naplavenín -  areál Kuchajda.


25.06.2019

Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Koliba, Kramáre, Nová, Rešetkova, Laskomerskeho
- odvoz kontajnera - zberný dvor EBA s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Robotnícka /pre stred. Zeleň
- značenie žltých čiar - rajon Nové Mesto
- asfaltovanie výtkov na komunikáciách - Piata, Bellova
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Teplická, Riazanská, Záruby, Gaštanica

Orez krov: Plzenská, Robotnícka, Vajnorská (uz. dvor)

Odburiňovanie stromoradia: Legerského

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Hostinského I, DI Hostiského II, DI Ľudové námestie, DI Hálkova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.


24.06.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Koliba, Kramáre, Sibírska, J.C.Hronskeho - garaže
- čistenie kanalizačných vpustí - Bellova, Jahodova, Bardošova, Budyšínska
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická, Slimák /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - Kuchajda
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Teplická, Čsl. parašutistov, Pri starej prachárni, KS Stromová, DI Bojnická, Biely kríž (okolo PNS)

Orez krov: Kominárska- Šancova

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


21.06.2019

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Sibírska, Teplická, Čsl. parašutistov, Guothova DI, Bartoškova DI,

Orez krov: Kominárska- Šancova

Príprava vatry: Kuchajda

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - KUchajda, J.C.Hronskeho, Ursínyho, Ukrajinská, Podnikova, Bojnícka
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- prevoz plavčíckych veží - podnik Halašova ul. /Kuchajda
- likvidácia nelegálnych skládok - Odbojárov, Muškátova
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


20.06.2019

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Piešťanská, Sibírska, Kuchajda, Čsl. parašutistov, Kominárska- Šancova, kostol Magurská, 2x DI Nobelova, Konská železnica

Orez krov: Kuchajda

Dovoz dreva na vartru: Lozorno- Kuchajda

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Ľudové námestie, DI Račianske mýto, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná časť rajonu, JAMA, Partizánska lúka
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Koliba, Kramáre
- výber fekálií - Kuchajda
- čistenie kanalizačných vpustí - Sibírska, Jánoškova, Zátišie
- dovoz dreva - Kuchajda /vatra
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


22.06.2019

Stredisko dopravy

- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto

- VATRA - Kuchajda


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


23.06.2019

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


19.06.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Koliba, Kramáre, Ursínyho, Kraskova, Americká, Ľubľanská
- odvoz kontajnerov - zberný dvor EBA s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická, Piešťanská /pre stred. Zeleň
- odvoz poslaneckého kontajnera - ZŠ Riazanská
- asfaltovanie výtkov na komunikáciách - Sovia
- značenie žltých čiar - rajon Nové Mesto
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Teplická sídlisko, Sibírska 1- 5, Piešťanská, Čsl. parašutistov, KS Stromova, kostol Magurská

Orez krov: DI Nová doba, Kuchajda

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, park Gaštanica, DI Guothova, ŠI L.Dérera, DI Višňová, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Hálkova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, areál Kuchajda.


18.06.2019

Stredisko dopravy

- výmena kontajnera - Tržnica
- odvoz kontajnerov - spaľovňa Vlčie hrdlo
- strojné zametanie komunikácií - Legerskeho, Sibírska, Kominárska
- likvidácia nelegálnych skládok - Kukučínova /Varšavská, Filiálka
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická /pre stred. Zeleň
- asfaltovanie výtkov na komunikáciách - Cesta na Kamzík,Matuškova, Horná Vančurova, Jeséniova, Druhá
- značenie žltých čiar - rajon Nové Mesto
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Teplická sídlisko, Legerského,Ovručská, Račianska, Kominárska- Šancova, DI Mierova kolónia, DI Pluhova

Orez krov: Pavlovská, Riazanská, Pluhova, Ľudové námestie

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, DI Hostinského I, DI Hostiského II, areál Kuchajda.


17.06.2019

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Legerského,Ovručská, Račianska, Kominárska- Šancova, DI Mierova kolónia, Hrdličkova

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Koliba, Kramáre, Thurzova, Ovručská, Piešťanská, Kyjevská
- odvoz kontajnerov - zberný dvor EBA s.r.o., Recyklačný dvor /Lieskovská cesta
- asfaltovanie výtkov na komunikáciách - Cesta na Kamzík, Pod strážami
- značenie žltých čiar - rajon Nové Mesto
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, ŠI Pionierska, areál Kuchajda.


16.06.2019

Stredisko dopravy

- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- značenie žltých čiar - rajon Nové Mesto


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


15.06.2019

Stredisko dopravy

- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


14.06.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Koliba, Kramáre, Pri prachárni, Bartoškova, St. Trnavská, Vajnorská dvor
- odvoz kontajnerov - zberný dvor EBA s.r.o.
- práca s plošinou - orez stromov /Nobelova
- výber fekálií - Horná Lanovka
- pristavenie a vývoz kontajnera - Pionierska /pre stred. Zeleň
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Pionierska (borovice), Kyjevská, Ovručská, DI Rešetkova, Mikovíniho (časť), DI Čsl parašutistov

Orez krov: Biely kríž- Skalická

Orez stromov: Nobelova

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


13.06.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - spodná časť rajónu, park JAMA
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Odbojárov,Kalinčiakova,Športová,Družstevná
- odvoz kontajnerov - zberný dvor EBA s.r.o.,Bratislavská Recyklačná s.r.o,ECOPAP s.r.o
- pristavenie a odvoz kontajnera - Račianská,Thurzova /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnera - Kuchajda,Tržnica
- pristavenie kontajnera -ZŠ Riazanská,
- výber fekálií - Kuchajda
- polievanie kríkov a stromov - Gaštanica, rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Sibírska (okolo polície), Šuňavcova ul. (dvory), Račianske mýto (DI, predná časť pred záhonmi ruží ), 2x DI na Bielom kríži, Hostinského, DI Rešetkova

Orez krov: Čsl. parašutistov

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odbojárska, DI Nobelova, areál Kuchajda.


12.06.2019

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Sibírska (športové ihrisko), Pionierska ul. (borovice), Račianska- Thurzova, DI Kalinčiakova, Sadová parčík, DI Rešetkova

Odburinenie stromových mís: Sibírska

Odburinenie záhonov: MÚ Junácka, Americká

Orez krov: Riazanská

Orez stromov: Nobelova (park)

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, park Gaštanica, DI Guothova, ŠI L.Dérera, DI Višňová, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kukučínova, DI Hálkova, DI Ľudové námestie, DI Osadná, areál Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Koliba, Kramáre, MÚ Junácka- okolie
- odvoz kontajnerov - zberný dvor EBA s.r.o., Bratislavská Recyklačná s.r.o,Spaľovňa OLO a.s.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Thurzova, Pionierska /pre stred. Zeleň
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


11.06.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Koliba, Kramáre, Svätovojtešská, Matičná, Úradnícka, Novinárska
- pristavenie a vývoz kontajnera - Sibírska /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- striekanie žltých čiar - rajon Nové Mesto
- asfaltovanie výtkov - Tupého, Pod Strážami
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Pionierska, Ukrajinská, Ursínyho, Šuňavcova, DI Ľudové námestie, DI Teplická

Odburinenie stromových mís: Sibírska

Orez krov: Riazanská

Orez stromov: Nobelova (park)

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Osadná, ŠI Pionierska, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Hostinského I, DI Hostinského II,   areál Kuchajda.


10.06.2019

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Americká, Ľublanská, Kraskova, Biely kríž (park), DI Teplická

Odburinenie stromových mís: Sibírska

Orez krov: Piešťanská, Kyjevská

Orez stromov: Nobelova (park)

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Koliba, Kramáre, Ľudové námestie, Jazdecká, Pohronská, Slnečná
- odvoz kontajnerov - zberný dvor EBA s.r.o., Recyklačný dvor /Lieskovská cesta
- pristavenie a vývoz kontajnera - Sibírska /pre stred. Zeleň
- asfaltovanie výtkov na komunikácii - Tupého
- čistenie vodovodných odtokov - Kuchajda, Bojnícka
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- prevoz kosačiek - Račianska ul.
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidielStredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


07.06.2019

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Brezovská (park), DI HLučínska, DI Ľudové námestie

Odburinenie stromových mís: Sibírska

Orez krov: Sibírska, Ovručská, Račianska, Thurzova,

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Hostinskeho, Letná, Považská
- odvoz kontajnerov - zberný dvor EBA s.r.o., recyklačný dvor /Lieskovská cesta
- pristavenie a odvoz kontajnera - POKROKY /pre stred. Zeleň
- výber fekálií - Kuchajda, Horná Lanovka
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


09.06.2019

Stredisko dopravy

- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Jaskový rad
- strojné čistenie komunikácie - Jaskový rad
- asfaltovanie výtkov - Klenova, Vlárska
- polievanie kríkov a stromov - Gaštanica, Hostinskeho sídlisko, Riazanska, Jaskový rad, Teplická


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - areál Kuchajda.


06.06.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda /pre stred. Zeleň
- strojné čistenie komunikácií - Koliba, Kramáre,Varšavská, Riazanská dvor
- čistenie kanalizačných vpustí - Júlova
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel

 


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Ľudové námestie, Halašova (areál šk. správy), MÚ Junácka

Odburinenie stromových mís: mestská tržnica

Orez krov: Legerského

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

fabia: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, park Gaštanica, DI Uhrova, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, areál Kuchajda.


05.06.2019

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Koliba, Kramáre, spodný rajon Nové mesto
- odvoz kontajnerov - zberný dvor EBA s.r.o.
- pristavenie kontajnerov - Kuchajda /pre stred. Zeleň
- polievanie kríkov a stromov - rajon Nové mesto
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, areál Kuchajda.


04.06.2019

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie: Kuchajda, Ľudové námestie, Halašova (parkovisko), Hlavná (parčík)

Odburinenie stromových mís: Kraskova

Orez krov: Mikovíniho, Ukrajinská, Americká, Šuňavcova

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia , zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia