Výkaz činností

Informácie o realizovaných činnostiach EKO podniku VPS v jednotlivých dňoch/týždňoch Čistenie verejného priestranstva, vyzbieranie neporiadku,  kosenie, orez a výrub stromov a náletov, sadenie zelene, zabezpečenie denného dočisťovania mestskej časti, zimná údržba chodníkov a schodov, zametanie a odhŕňanie snehu a posyp kamienkami a ďalšie aktivity pracovníkov EKO podniku.

 

24.04.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- odvoz kontajnerov - ZŠ Cádrova, ZŠ Riazanská
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa,DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Hostinského I. a II. DI [867,7m²]

park Brezovská [5 706,99m²]

Riazanská č.48-62 (predzáhradky) [822m²]

Riazanská č.2-20 (dvory) [1 233,52m²]

Thurzova pri garážach [541,06m²]

Thurzova – Blatnícka [313,82m²]

okolie BD Sibírska č.61-65 [7 931,85m²]

Kyjevská a Piešťanská okolie a pred. BD [5 770,02m²]

 

Iveco: zber a odvoz nečistôt, konárov

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


25.04.2017

Stredisko dopravy


- strojné čistenie komunikácií - Hostinskeho sídlisko
- "Jarné upratovanie" /pristavovanie a vývoz kontajnerov - Cesta na Kamzík 1x, Jahodová 2x, Višňova 1x
- odvoz kontajnera - Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- prevoz nábytku - pre Detské jasle - Robotnícka /Jelačičova
- výmena kontajnera - Tržnica
- dovoz vody - Gaštanica
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

dvor Pluhová č.4-6 [1 192,5m²]

Pluhová č.12 a okolie [1098,56m²]

Pluhová p.č. 12816/1 spevnená plocha pri garážach

okolie DI Teplická č.19 [1 453,25m²]

Pokroky [5 884,23m²]

 

Iveco: zber a odvoz nečistôt, konárov

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Legerského, DI Sibírska 40,48,52, DI Piešťanská,DI Hostinského I,DI Hostinského II, DI Ľudové námestie, Kuchajda.

Úprava plážových volejbalových  ihrísk - Kuchajda.


26.04.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Letná, Slnečná, Ľudové nám., Považská, Zátišie /dvor
- odvoz odpadu - Hálkova ul.
- polievanie a čistenie chodníka - Gaštanica
- výber fekálií - Kuchajda
- odvoz kontajnera - Vassal EKO s.r.o, kompostáreň Svätý Jur
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Uhrova,DI Rozvodná, DI Sliačská, DI Višňová, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, Teplická 19, ŠI Račianska, DI Kominárska, Kuchajda.

 


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

dvor Pluhová č.16 [553,72²]

Pluhová dvory [3 137,14m²]

Riazanská č.48-62 (predzáhradky) [822m²]

Riazanská č.2-20 (dvory) [1 233,52m²]

DI Nová Doba [5 910,92m²]

DI Rešetková [3 560,02m²]

Pokroky [5 884,23m²]

 

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


27.04.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Novinárska, Pohronská, Úradnícka, Letecká, Svätovojtešská
-  "Jarné upratovanie" /pristavovanie a vývoz kontajnerov - Sliačska 1x, Na Revíne 2x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnera - Tržnica
- dovoz vody a čistenie chodníka - Gaštanica
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Kukučínova, DI Pluhová 12, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Hálkova, DI Vihorlatská, DI Odborárska, Kuchajda.

 


Stredisko údržby zelene

frézovanie pňov

výkop jám

odvoz starej zeminy

dovoz novej zeminy

výsadba stromov

kolovanie stromov

Mestská tržnica

 

úprava terénu

príprava pred výsadbou trvaliek

MÚ Junácka

 

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz stromov, kolov

Multicar: preprava zeminy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


28.04.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Pluhová 1, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Skalická, Nám. Biely kríž, Za kasárňou, Tegelhofa, Príkopova, Matičná
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie kontajnera - Pekná cesta
- odvoz kontajnera - Železničná stanica Nové mesto
- výber fekálií - Kuchajda, Bojnícka
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel
Stredisko údržby zelene

výsadba stromov

kolovanie stromov

Mestská tržnica

 

úprava terénu

príprava pred výsadbou trvaliek

MÚ Junácka

 

Kosenie a obkášanie

Sadová parčík [1 399,68m²], psí výbeh

 

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz stromov, kolov

Multicar: preprava zeminy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


29.04.2017

Stredisko dopravy

-  "Jarné upratovanie" /pristavovanie a vývoz kontajnerov - Bellova 2x, Záborskeho 2x


01.05.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajón
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- asfaltovanie výtlkov na komunikáciách - Nová Rožňavská, Lubochnianska, Magnetova
- značenie čiar - prechody pre chodcov /Považská, Slnečná, Novinárska, Ľudové nám., Kukučínová


Stredisko dopravy

- značenie čiar - prechody pre chodcov /Považská, Slnečná, Novinárska, Ľudové nám., Kukučínová


02.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa,DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40,48,52, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Športova, Kalinčiakova
-  "Jarné upratovanie" /pristavovanie a vývoz kontajnerov - Odborárska 1x, Guothova 1x, Račianska 1x
- odvoz kontajnera - Vassal EKO s.r.o.
- výber fekálií - Bojnícka ul.
- polievanie stromov, kríkov - miestna časť Nové Mesto
- značenie čiar - prechody pre chodcov /Jánoškova ul.
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Hattalova – obkášanie

Zátišie

Kuchajda [68 106,49m²]

 

Úprava terénu

príprava pred výsadbou trvaliek

MÚ Junácka

 

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


30.04.2017

Stredisko dopravy

- značenie čiar - prechody pre chodcov /Riazanska, Matičná, Svätovojtešská, Letecká, Jazdecká, Pohronská


03.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Uhrova, DI Rozvodná, DI Višňová, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, DI Sliačská, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajón
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Pri Starej Prachárni, Stará Trnavská, Družstevná
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výber fekálií - Bojnícka ul.
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Šancova ul.
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda /pre stred. Zeleň
- odvoz kontajnera - Pekná cesta
- značenie čiar - prechody pre chodcov /Cintulova, Ormisova, Pri Bielom kríži, Nám. Biely kríž
- polievanie stromov, kríkov a detských pieskovísk - miestna časť Nové Mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Kuchajda [68 106,49m²]

Kominárska – Račianska dvor [4 710,47m²]

Skalická (predzahrádky)

Robotnícka DJ [1 330m²]

 

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


04.05.2017

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Kuchajda [68 106,49m²]

Kominárska – Račianska dvor [4 710,47m²]

vnútroblok Šancová [1 719,60m²]

DI Hlučínska

 

Výrub suchých stromov

Ovučská ul.

Legerského ul.

 

Orez stromov

Biely kríž

 

Výsadba trvaliek

MÚ Junácka

 

Výsadba krov

Na Revíne

 

Oprava kolovania

Riazanská ul.

 

Iveco: zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Bartoškova, Vajnorská /dvor
- "Jarné upratovanie" /pristavovanie a vývoz kontajnerov - Rozvodná 3x, Brečtanova 2x
- strojné čistenie komunikácií - Ovručská, Sibírska, Legerskeho
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnera - Tržnica
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Rozvodná, Cesta na Kamzík /pre stred. Zeleň
- práca s plošinou /orez stromov - L.Derera, Biely kríž, Mikovíniho, Tegelhofa
- polievanie stromov - miestna časť Nové Mesto
- drvenie konárov - stred. Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Vihorlatská, DI Bojnícka, DI Odborárov, DI Nobelova, DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, Kuchajda.


05.05.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - MÚ Junácka, POLUS, Kuchajda
- pristavenie a vývoz kontajnera - Račianska ul., Kuchajda /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- odvoz kontajnera do zberného dvora - Vassal EKO s.r.o.
- výber fekálií - Športový klub, Bojnícka ul.
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvoreStredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Doplnenie piesku - plážové volejbalové ihrisko Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

park Račianske mýto [25 299,95m²]

Kominárska – Račianska dvor [4 710,47m²]

Skalická (predzahrádky)

pri KS Stromová [322,01m²]

Orez krov

pri KS Stromová

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky

Multicar: zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster: kontrola rajónu

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


06.05.2017

Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz kontajnera - GAŠTANICA /brigáda občanov


08.05.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- značenie čiar - prechody pre chodcov /Kutuzovova, Sadova, Tehelná, Budyšínska, Česká
- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA


07.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.

 

             
             
             
             
             
 

 


09.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Sibírska 40,48, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Kyjevská,Thurzova,Piešťanská,Hroznova,St.Pražská,Opavská,,Royova,Ďurgalova,Jahodova,Jakubíkova,Jelšova
- "Jarné upratovanie" /pristavovanie a vývoz kontajnerov - Horská 1x,Mierová kolónia 1x
- čistenie vpústi - Tupého
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnera - Tržnica
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Račianske mýto, Na Revíne /pre stred. Zeleň
- Výber septiku - Bojnícka č.19 - 25
- polievanie stromov ,kríkov a kvet. záhony - miestna časť Nové Mesto
- striekanie prechodu pre chodcov - Cintulova,Ormiská, Bardejovská,Nám.Biely kríž,Skalická cesta

- odvoz odpadu - Pri dvore /po brigábe obyvateľov/,Nová doba - vrecia
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

park Račianske mýto [25 299,95m²]

Na Revíne [4 642,76m²]

Obkášanie

Dvory Pluhová

Česká ul.

Mestská ul.

Orez krov, živých plotov

Odstraňovanie náletov a výmladkov

Kukučínova ul.

Plzenská ul.

Robotnícka ul.

Hlučínska ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


10.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, DI Uhrova, DI Rozvodná, DI Piešťanská, ŠI Pionierska, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Legerského,Sibírska,Šuňavcova,Ursínyho
- pristavenie a vývoz kontajnera -Pokroky,Višňova /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- vývoz kontajnerov- Vassal EKO s.r.o.,JV INTERSAD
- Výrub a orez zelene - Usínyho, L.Dérera,Biely kríž,Mikovíniho
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Pokroky [6 945,78m²]

Na Revíne [4 642,76m²]

Višňová [8 323,05m²]

Plzenská dvor č.4-9 a 1-8 [2 813,09m²]

Plzenská č.4-9 [346,19m²]

Orez krov, živých plotov

Odstraňovanie náletov a výmladkov

Robotnícka ul.

Čsl. parašutistov

Kukučínova ul.

Orez stromov

Mikovíniho ul. 

Výrub suchých stromov 

Biely kríž

Mikovíniho ul.

Ursínyho ul.

ul. L. Dérera

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

 

 

 


11.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kukučínova, DI Kalinčiakova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Kukuričná (ABB) [657,85m²]

Dvor Bartoškova [1 987,03m²]

dvor Budyšínska č.12-18 [1 014,49m²]

Konská železnica [287m²]

Bellova plocha okolo bývalej knižnice č.54A [2 095,45m²]

Záruby- časť

Višňová č. 19-21 [3 676m²]

plocha medzi Bárdošova č. 3-19

pri BD medzi L. Dérera a Guothovej [34m²]

Opavská [2 529,62m²]

Ďumbierska ul. 5- 7

Orez krov

Bellova ul. (parčík)

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií -Kraskova,Mikovíniho,Sibírska,Ľubľanská,Americká
- "Jarné upratovanie" /pristavovanie a vývoz kontajnerov - Nobelova 1x,Budyšínska1x
- odvoz kontajnerov-.Višňová,Pokroky/pre stred.Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnera - Kuchajda
- pristavenie a vývoz kontajnera - Športová /pre stred. Zeleň
- polievanie stromov a tráv.plochy- Gaštanica
- polievanie stromov ,kríkov a kvet. záhony - miestna časť Nové Mesto
- striekanie prechodu pre chodcov - Kukuričná,Kutuzovova,Smikova,Teplická

- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel

 


12.05.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - J.C. Hronskeho + garaže, Kominárska, Ukrajinská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda, Rozvodná /pre stred. Zeleň
- vývoz zeminy z Kuchajdy na Mierovú kolóniu
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto
- značenie čiar - prechody pre chodcov /Robotnícka, Vajnorská, Hlučínska, Česká
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

dvor Bartoškova [1 987,03m²]

Jeséniova plocha okolo BD č.35-37 [296,28m²]

Husova DI [1 006,24m²]

Hlavná – parčík [2 844,73m²]

Rozvodná – [6 413,50 m²]

Sibírska predzáhradky [2 384,89m²]

Pionierska (knižnica) [665,17m²] 

Aktivačné práce  /odburiňovanie záhonov/

Račianske mýto

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky

Multicar: zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster: kontrola rajónu

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt a trávy do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Bojnická, DI Vihorlatská, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


13.05.2017

Stredisko dopravy

- "Jarné upratovanie" /pristavovanie a vývoz kontajnerov - Čsl. parašutistov 2x
- polievanie stromov, kríkov a trávnatej časti - Gaštanica


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


14.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


15.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 52, ŠI Sibírska 48, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Rozvodná – [6 413,50 m²]

Pri BD Jelšová č.3-5 [2 517m²]

Klenová pred kostolom [767m²]

Bojnická [9 322,95m²]

Areál Bojnická -Vajnorská (Jurajov dvor) [3765,73m²]

Kalinčiakova [1 466,88m²]

Jeséniova plocha okolo BD č.43-45 [109,49m²]

Sadová parčík [1 399,68m²]

Vajnorská kultúrne stredisko [25m²]

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Magurská, Ladzianskeho, Rozvodná, klenova, Klenova - pešia, Olivova, Skalická, Nám. Biely kríž, Pri Bielom kríži,
Ormisova, Cintulova, Nová, Priečna, Laskomerskeho, Rešetkova, Tehelná
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto
- výber fekálií - Kuchajda, Bojnícka
- drvenie konárov - Račianska /dvor stred. Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


16.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Ľudové námestie, DI Hálkova, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Areál Bojnická -Vajnorská (Jurajov dvor) [3765,73m²]- dokončenie

Bojnická [9 322,95m²]- dokončenie obkášaním

dvor Družstevná [3 375,55m²]

Trnavská [603,37m²]

ul. Odbojárov (pás pri zimnom štadióne)

Klenová pred kostolom [767m²]- dokončenie obkášaním

Rozvodná – [6 413,50 m²]- dokončenie obkášaním

Teplická časť pri BD Račianska č.81-101 [5 402,27m²]

Úprava terénu

odstránenie trávnej mačiny, príprava záhonu pred výsadbou trvaliek

Teplická ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Bardošova, Ambrova, Júnova, Júlova, Na Revíne, Vlárska /nadjazd, Višňova, Podnikova, Jurska, Horská
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- ručné čistenie a odvoz odpadu kontajnerom -  ulica Pri dvore
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Jurajov dvor, Kuchajda /pre stred. Zeleň
- odvoz nakosenej trávy - Odbojárov, Kalinčiakova, Družstevná, Trnavský dvor /lekáreň
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto
- polievanie stromov a trávnatej časti - GAŠTANICA
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


17.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Guothova, ŠI Ladzianského, DI Višňová, ŠI L.Dérera, DI Uhrova, DI Rozvodná, DI Hálkova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Teplická časť pri BD Račianska č.81-101 [5 402,27m²]

sídlisko Teplická [31 848,62m²]

MŠ Letná

Sibírska ul. (predzahrádky) dokončenie obkášaním

DI Uhrova (Jakubíkova) [2 318,38m²];

Stromová pred BD č.19-25[979,99m²];

Úprava terénu

odstránenie trávnej mačiny, príprava záhonu pred výsadbou trvaliek

Teplická ul.

Úprava terénu, výsev trávnika

Gaštanica

DI Mierova kolónia

Odstraňovanie náletov a výmladkov

Sibírska ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz nečistôt a trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie trávy a nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Česká, Robotnícka, Osadná, Mestská, Sadová
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická, Ľudové nám. /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové mesto
- drvenie konárov - Račianska stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


18.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Pri Bielom kríži, DI Skalická cesta, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Tegelhoffa a Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Robotnícka, Hlučínska, Moravská, Sliezska
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- polievanie stromov - miestna časť Nové Mesto
- polievanie trávnatej plochy - GAŠTANICA
- doplnenie nádob vodou - Pionierska ul.
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidielStredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Teplická časť pri BD Račianska č.81-101 [5 402,27m²]

Sibírska ul. (predzahrádky) dokončenie obkášaním

vnútroblok Kraskova- Račianska- Americká DI [4 832,41m²]

Mestská tržnica [50,97m²]

DI Ľudové námestie

Pluhová DI ( č.12 a okolie) [1098,56m²]

KS Makovického

pri KS Stromová [322,01m²];

Vlárska - Klenová kostol

Ochrana kmeňov stromov plastovými chráničkami

Bajkalská ul.

Teplická ul.

Zber konárov

Legerského ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


19.05.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie kontajnera - Vajnorská
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda, Teplická /pre stred. Zeleň
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Pluhová 1,DI Pluhová 12, DI Tegelhoffa, DI Osadná, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

sídlisko Teplická [31 848,62m²]

športové ihrisko za ZŠ Sibírska č.39 [3 080,29m²]

vnútroblok Kraskova- Račianska- Americká DI [4 832,41m²]

Hlavná – parčík [2 844,73m²]

Pri BD Jelšová č.3-5 [2 517m²]

Pri BD Uhrova

Úprava terénu

Uvalcovanie terénu po výseve.

Teplická ul.

Zber a odvoz trávy a nečistôt

Ľudové námestie

Dvor Pavlovská

Hatalová parčík

Legerského- Sibírska ul.

Teplická DI

Kyjevská- Sibírska

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


20.05.2017

Stredisko dopravy

- polievanie stromov, kríkov a trávnatej časti - Gaštanica


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


21.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


22.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Piešťanská, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Zátišie, Hattalova, Pri Dynamitke, Gavlovičova, Závodníkova
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur, zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická, Sliačska /pre stred. Zeleň
- pristavenie kontajnera - ZŠ Jeséniova, Hattalova
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

sídlisko Teplická [31 848,62m²]

Čsl. parašutistov dvory [22 815,36m²]

Ursínyho – Šuňavcova (1.dvor) [2 682,99m²]

Ursínyho – Šuňavcova (2.dvor) [2 225,17m²]

dvor BD Sibírska č.18-24 [1 985,21m²]

Ukrajinská dvor č.7-11 a Sibírska č.31-37 [2 553,19m²]

Ukrajinská dvor pri BD č.2-10 [2 706,06m²]

Mikovíniho pri BD – Sibírska č.7-19 [605,27m²]

DI Nobelova [8 906²]

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


24.05.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Pluhova, Brezovska, Lamanskeho,Makovického
- pristavenie a vývoz kontajnera - Čsl. parašutistov, Sibírska, Hattalova /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur, skládka Senec
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Rozvodná, DI Guothova, ŠI L.Dérera, DI Višňová, ŠI Ladianského, DI Uhrova, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Čsl. parašutistov dvory [22 815,36m²]

okolie MÚ Junácka [1 444,94m²];

okolie Mikovíniho č.5-15 [8 769,66m²]

Úprava terénu, obkosenie,

odstránenie trávnej mačiny, príprava záhonu pred výsadbou trvaliek

Račianske mýto

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto

Výsadba letničiek

MÚ junácka ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz nečistôt a trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie trávy a nečistôt do kontajnerov


23.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Sibírska BD č.7-19 (okolie pošty) [12 033,63m²]

pri BD J.C. Hronského č. 2-26 [4 864,27m²]

Čsl. parašutistov dvory [22 815,36m²]

DI Nobelova [8 906²]

Halašova ul.

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto

Konská železnica

Úprava terénu,

príprava záhonov pred výsadbou letničiek

MÚ Junácka

Výsadba tují

Konská železnica

Zber nahrabanej trávy a burín

Halašova ul.

DI Nobelova

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Halašova, Sreznevskeho, Záborskeho, Semianova, Lombardíniho
- výmena kontajnera - Tržnica, Lanovka
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., spaľovňa Vlčie hrdlo, skládka Senec
- ručné čistenie a odvoz odpadu kontajnerom - ulica Pri dvore
- dopĺňanie vreciek pre psie exkrementy
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Sibírska, Kuchajda /pre stred. Zeleň
- výmena plynových fliaš - Komárňanská ul.
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


25.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Pri Bielom kríži, DI Skalická cesta, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Tegelhoffa a Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Čsl. parašutistov dvory [22 815,36m²]

okolie MÚ Junácka [1 444,94m²]

Hálkova štvorce [291,45m²]

DI Nová Doba [5 910,92m²]

pri BD J.C. Hronského č. 2-26 [4 864,27m²]

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto

Zber a odvoz popílených konárov

DI Rešetkova

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


26.05.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Hálkova, Varšavská, Jánoškova
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Magnetova ul.
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur, spaľovňa Vlčie hrdlo, skládka Senec
- výmena kontajnera - Tržnica
- pristavenie a vývoz poslaneckého kontajnera - Bárdošova ul.
- prevoz UNC - Zátišie /Kuchajda
- prevoz piesku - Kuchajda /Kuchajda
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda /pre stred. Zeleň
- dovoz piesku - MŠ Mikovíniho ul.
- servis Mikona
- vývoz fekálií - Kuchajda
- polievanie stromov - miestna časť Nové Mesto
- polievanie trávnatej plochy - GAŠTANICA
- značenie dopravných čiar - Čajakovská ul.
- asfaltovanie výtlkov na komunikáciách - Neronetova, Horská, Teplická
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidielStredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Riazanská /dvory, Kukučínová
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Kuchajda /pre stred. Zeleň
- práca s plošinou - výrub a orez stromv Mestská, Thurzova, Tehelná
- plošina - oprava svietidiel na Kuchajde
- výber fekálií - Kuchajda
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto
- doplnenie nádob vodou - Pionierska ul.
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Hálkova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Čsl. parašutistov dvory [22 815,36m²]

Pionierska ul.

DI Nobelova

Orez stromu

Park Sadová

Výrub stromu

Račianska ul,

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačky

Multicar: zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster: kontrola rajónu

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


27.05.2017

Stredisko dopravy

- polievanie stromov, kríkov a trávnatej časti - Gaštanica


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda


28.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda


29.05.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy


- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Hostinskeho sídlisko
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Pionierska /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnera - Kuchajda
- výber fekálií - Lanovka
- dovoz vody - Kuchajda
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Pionierska- Legerského- Kyjevská (borovice) [8 164,36m²]

pri VŠ Račianska č.59 [2 386,96m²]

Thurzova pri garážach [541,06m²]

Thurzova – Blatnícka [313,82m²]

dvor Račianska č.47-51 [1 259,71m²]

Ovručská- Račianska [4 073,02m²]

Odburiňovanie stromoradia

Sibírska ul.

Šuňavcova ul.

Orez krov

Čsl. parašutistov

Kyjevská ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


30.05.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Letná, Makovického, Sreznevskeho, Považská
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Biely kríž, Kyjevská, Thurzova /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - spaľovňa Vlčie hrdlo, ECOPAP Harmanec
- výmena kontajnera - Tržnica
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Magnetova ul.
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto
- polievanie trávnatej plochy - GAŠTANICA
- asfaltovanie výtlkov na komunikáciách - Smrečianska, Junácka, Bardejovská, Skalická
- doplnenie nádob vodou - Pionierska ul.
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Piešťanská, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Hálkova, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

sídlisko Biely Kríž [20389m²]

námestie Biely kríž [4876 m²]

Kyjevská a Piešťanská okolie a pred. [3 740,84m²]

Thurzova pri garážach [541,06m²]

Sibírska č.41-51a Ovručská č.11-14 (podjazd) [6 493,07m²]

Odburiňovanie záhonov

MÚ Junácka

Piešťanská

Orez krov

Piešťanská ul.

Kyjevská ul.

Čsl. parašutistov

Odburiňovanie stromoradia

Sibírska ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


31.05.2017

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

sídlisko Biely Kríž [20389m²]

námestie Biely kríž [4876 m²]

Nobelova [8 906m²]

Hostinského sídlisko [6 386,16m²]

Orez krov

Čsl. parašutistov

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, DI Uhrova, DI Rozvodná, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií -Ľudové nám.,Slnečná,Pohronská,Novinárska,Jazdecká
- pristavenie a vývoz kontajnerov - 3x/pre stred. Zeleň
- výmena kontajnera - Kuchajda 4x
- drvenie konárov -Račianska stred.Zeleň
- čistenie koša a vývoz fekálií na čerpacej stanici Bojnícka 19- 25
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové Mesto

- oprava basket. košov - Račianske mýto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


01.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Pri Bielom kríži, DI Skalická cesta, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Tegelhoffa a Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

sídlisko Biely Kríž [20389m²]

Nobelova [8 906m²]

Hostinského sídlisko [6 386,16m²]

Jaskový rad- Matuškova trafačka [464,95m²]- obkášanie

Pyrenejská ul.- obkášanie

Orez krov

Račianske mýto

Pokroky

Hostinského sídlisko

Iveco: zber a odvoz nečistôt, trávy prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Svätovojtešská,Matičná,Za kasárňou,Letecká,Úradnícka,Teplická,sibírska,Vihorlatská,Chemická,Tyllova,Olbrachtova,Magnetova - časť
- ručné čistenie krajníc - Magnetova
- pristavenie kontajnerov - 3x /stred.Zeleň
- asfaltovanie výtlkov - Piešťanská,Blatnícka,Ovručská,J.C.Hronského
- drvenie konárov -Račianska /stred.Zeleň
- výmena kontajnerov - Kuchajda 4x
- polievanie stromov, kríkov a kvet. záhonov - mestská časť -Nové Mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


02.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto,  DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber

- strojné čistenie komunikácií -Hroznova,St.Pražská,Opavská,Ďurgalova,Guothova,L.Dérera
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Nobelova /pre stred. Zeleň
- vývoz fekálií - Kuchajda 3x
- orez zelene - Teplická
- polievanie stromov, kríkov a kvet. záhonov - mestská časť -Nové Mesto
- polievanie trávnatej plochy - GAŠTANICA
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Nobelova [8 906m²]- dokončenie

Riazanská č.48-62 (predzáhradky) [822m²]

Riazanská č.2-20 (dvory) [1 233,52m²]

dvor Pluhová č.16 [553,72²]

Pluhová dvory [3 137,14m²]

dvor Pluhová č.4-6 [1 192,5m²]

lokalita Pri dvore

Orez stromov

Bartoškova ul.

Teplická ul. pri kostole

Odburiňovanie záhonov

DI Sliacka (vstup)

Odburiňovanie stromoradia

Sibírska ul.

Úprava terénu, výsev trávy

Račianske mýto

VW- Prevoz pracovníkov, náradia

Iveco- Zber a odvoz nečistôt a trávy, prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot- prevoz pracovníkov, náradia a kosačiek

Multicar- Zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster- Kontrola rajónu

UNC- Nakladanie nečistôt a trávy do kontajnerov.


03.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


04.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- striekanie prechodu pre chodcov - Moravská, Hlučínska, Robotnícka, Budyšínska, Kukuričná, Tehelná

- asfaltovanie výtlkov - Turbínova, Elektrárenská, Príkopova, Tegelhofa


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Jaskov rad

Iveco Zber a odvoz nečistôt a trávy, prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot- Zber a odvoz nečistôt a trávy, prevoz pracovníkov a náradia

Multicar- Zber a odvoz nečistôt a trávy


05.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto,  DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Uhrova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber-
- strojné čistenie komunikácií - Jahodova,Jakubíkova,Jelšova,Royova,Uhrova,Magurská,Klenova,Rozvodná,Klenova - pešia,Olivova,Ladzianského,Cádrova,Kurucova,Cesta na Kamzík,-spodná časť, MÚ Junácka,Kuchajda -chodník
- vývoz kontajnerov - Kompostáreň S.Jur4x/stred.Zeleň
- ručné čistenie komunikácií -Magnetova,Zátišie
- vývoz kontajnera- Športová /stred.Zeleň
- čistenie vpústí - Smikova
- vývoz fekálií -Bojnická 19 - 25
- drvenie konárov - Račianska /stred.Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Riazanská č.48-62 (predzáhradky) [822m²]- dokončenie

Riazanská č.2-20 (dvory) [1 233,52m²]- dokončenie

Požiarne uličky- obkosenie

Kominárska – Račianska dvor [4 710,47m²]

vnútroblok Šancová [1 719,60m²]

dvor Družstevná [3 375,55m²]

dvory Pri starej prachárni [2 856,19m²]

Kalinčiakova [1 466,88m²]

dvor Športová [1 987,03m²]

dvor Odbojárov [1 992,26m²]

dvor Bartoškova [1 987,03m²]

Trnavská [603,37m²]

Orezy krov

ul. Čsl. parašutsitov

Odburiňovanie stromoradia

Sibírska ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


06.06.2017

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Kuchajda [68 106,49m²]

Kominárska – Račianska dvor [4 710,47m²]

vnútroblok Šancová [1 719,60m²]

dvor Družstevná [3 375,55m²]

dvory Pri starej prachárni [2 856,19m²]

Kalinčiakova [1 466,88m²]

dvor Športová [1 987,03m²]

dvor Odbojárov [1 992,26m²]

dvor Bartoškova [1 987,03m²]

Trnavská [603,37m²]

Orezy krov

Hostinského

Hatalova

Pavlovská

Mestská tržnica

Odburiňovanie stromoradia

Budyšínska ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Legerského, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, Kuchajda.


Stredisko dopravy

 strojné čistenie komunikácií - Bardošova,Černicova,Ambrová,Júnova,Júlova, Na Revíne,Višňová,Magnetová -časť, Pri dvore,Príkopova,Tegelhofa,Odbojárov
- ručné čistenie krajníc- Magnetova
- pristavenie  vývoz kontajnerov -Kuchajda/stred.Zeleň
- ručné čistenie komunikácií -Magnetova
- výmena  kontajnerov- Kuchajda
- výmena kontajnera - MT
- vývoz kontajnera - Spaľovňa OLO
- čistenie vpústí - Teplická
- vývoz fekálií -Kuchajda
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


07.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, DI Uhrova, DI Rozvodná, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Kuchajda [68 106,49m²]

dvor Družstevná [3 375,55m²]

Orezy krov

Kalinčiakova ul.

Stará pracháreň

Trnavská ul.

Odburiňovanie stromoradia

Budyšínska ul.

Osadná ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu 

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber-
- strojné čistenie komunikácií - Deviata,Desiata,Jedenásta,Cesta na Kamzík, Na Spojke,Kalinčiakova,Športová,Bartoškova,Družstevná
- ručné čistenie komunikácií -Magnetova
- pristavenie a vývoz kontajnera- Kuchajda /stred.Zeleň
- vývoz kontajnerov- zberný dvor EKO Vassal
- vývoz fekálií -Lanovka
- asfaltovanie výtlkov - Hroznova,Ďurgalova,Jahodová,Višňova,Jelšova
- drvenie konárov - Račianska /stred.Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


08.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Pri Bielom kríži, DI Skalická cesta, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Hálkova a Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Pri st.Prachárni,St.Vajnorská-dvor,Čremchová,Dvanásta,Osma,Bellova,Jalovcova,Štvrtá,Piata,Šiesta,Tupého
- pristavenie  vývoz kontajnerov -Jurajov dvor,Bojnícka/stred.Zeleň
- výmena  kontajnerov- Kuchajda
- výmena kontajnera - MT
- vývoz kontajnerov - Spaľovňa OLO, Eurometal Group Slovakia,kompostáreň INTERSAD,zberný dvor Vassal
- asfaltovanie výtlkov - Kĺzavá,Rozvodná,Magurská,Pod klepáčom,Ďumbierska
- polievanie zelene - mestská časť -Nové Mesto
- polievanie trávnatej plochy - GAŠTANICA
- dovoz vody - Pionierska -vinica
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Bojnická [9 322,95m²]

Areál Bojnická -Vajnorská (Jurajov dvor) [3765,73m²]

Kukuričná (ABB) [657,85m²]

Robotnícka dvor [410,48m²]

predzáhradky Robotnícka č.12-18 [312,10m²]

pri DJ Robotnícka [34m²]

Plzenská dvor č.4-9 a 1-8 [2 813,09m²]

Plzenská č.4-9 [346,19m²]

dvor Budyšínska č.12-18 [1 014,49m²]

dvor Škultétyho- Hlučínska [6,05m²]

Kuchajda [68 106,49m²]

Orez krov

Guothova

Odburiňovanie stromoradia

Mestská ul.

Príkopova ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


09.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto,  DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Husova,Prvá,Suchá,Chrasťová,Jeséniova,Strážna,Podniková,Bojnícka
- pristavenie a vývoz kontajnera - Bojnícka /pre stred. Zeleň
- pristavenie a vývoz kontajnerov- Kuchajda 4 x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o
- polievanie stromov, kríkov a kvet. záhonov - mestská časť -Nové Mesto
- čistenie vpústi a zberného járku - Tupého
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Obkášanie

Areál Bojnická -Vajnorská (Jurajov dvor) [3765,73m²]

Kukuričná (ABB) [657,85m²]

Robotnícka dvor [410,48m²]

predzáhradky Robotnícka č.12-18 [312,10m²]

pri DJ Robotnícka [34m²]

Plzenská dvor č.4-9 a 1-8 [2 813,09m²]

Plzenská č.4-9 [346,19m²]

dvor Budyšínska č.12-18 [1 014,49m²]

dvor Škultétyho- Hlučínska [6,05m²]

Kuchajda [68 106,49m²]

Orez krov

Guothova ul.

Svätovojtešská ul.

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster: kontrola rajónu

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


10.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- pristavovanie a vývoz kontajnera -brigáda vnútrobloku Robotnícka- Plzenská
- polievanie stromov, kríkov a trávnatej časti - Gaštanica


11.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Jaskový rad


12.06.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Blatnícka,Thurzova,Ovručská,Kyjevská,Pod strážami,Matúškova,Vančurová,Na pažiti,Boskovičová,Skalická,Nám.biely kríž
- pristavenie a vývoz kontajnera - Bojnícka,Račianska /pre stred. Zeleň
- pristavenie a vývoz kontajnerov- Kuchajda 4 x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o,kompostáreň JV Intersad s.r.o
- polievanie zelene - mestská časť -Nové Mesto
- čistenie vpústi -Teplická
- drvenie konárov -Gôthová
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto,  park Gaštanica, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Uhrova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

park Račianske mýto [25 299,95m²]

Na Revíne [4 642,76m²]

Tupého [1 169,57m²] (obkášanie)

Orezy krov

Guothova ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


13.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Legerského, DI Pešťanská, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií :   Sibírska,Legerského,Piešťanská,Ovručská,Hroznova,St.pražská,Opavská,Ďurgalova,Royova,Jahodová,Jakubíkova,Jelšova,Uhrova,L.Dérera,Guothova,Tupého
- vývoz kontajnerov  - Zberný dvor Vassal EKO,kompostáreň S.Jur
- pristavenie kontajnerov - Višňová, Pokroky /stred.Zeleň
- asfaltovanie výtlkov -Hrdličkova, Ďumbierska,

- čistenie vpústi - Teplická
- drvenie konárov -Guothova
- vývoz septikov - Kuchajda
- likvidácia čiernych skládok - Chemická,Teplická
- polievanie stromov, kríkov a kvet. záhonov - mestská časť -Nové Mesto
- nakladanie odpadu- Zátišie -garáže
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

park Račianske mýto [25 299,95m²]

Pokroky [6 945,78m²]

Na Revíne [4 642,76m²]

Guothova- L. Dérera [12 086,93m²]

pri BD medzi L. Dérera a Guothovej [34m²]

Pri BD Jelšová č.3-5 [2 517m²]

Vajnorská kultúrne stredisko [25m²]

Pionierska (knižnica) [665,17m²];

Orezy krov

Guothova ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


14.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, park Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, DI Uhrova, DI Rozvodná, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Magurská,Klenova,Rozvodná,Klenova-pešia,Olivová,Ladzianského,Pri B.kríži,Bardejovská,Cintulova,Ormisova,Horská, Jurská,Kraskova,Ursíniho,Americká,Ľubľanská
- pristavenie a vývoz kontajnera - Rozvodná/pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - spaľovňa OLO,kompostáreň JV Intersad s.r.o
- polievanie zelene - mestská časť -Nové Mesto
- čistenie vpústi -Teplická,Račianska,Sibírska
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Na Revíne [4 642,76m²]

Pri BD Jelšová č.3-5 [2 517m²]

Rozvodná – [6 413,50 m²]

Pokroky [6 945,78m²]

Uhrova 26

Klenová pred kostolom [767m²]

Višňová [8 323,05m²]

Orezy krov

Guothova ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


15.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Pri Bielom kríži, DI Skalická cesta, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12 a Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov  - Zberný dvor Vassal EKO
- pristavenie kontajnera - Železná studienka
- vývoz kontajnera -Rozvodná /str.Zeleň
- čistenie vpústi - Račianska,Sibírska
- drvenie konárov -Guothova,Račianska/str.Zeleň
- odvoz tovaru zo skladu DM drogéria Senec do Soc. výdajne v TRžnici
- polievanie zelene a  stromov  - mestská časť -Nové Mesto,Gaštanica
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Mierová kolónia DI [1 875,27m²]

športové ihrisko za ZŠ Sibírska č.39 [3 080,29m²]

Na Revíne [4 642,76m²]

Višňová [8 323,05m²]

Čistenie pozemku

Stará Klenova

Iveco: zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


16.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Hálkova, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Bardošova,Černicová,Cádrova,Kurucova,Na Revíne,Višňova,Ambrova,Júnova,Júlova,Vlárska,Magnetova,Pri dvore,J.C.Hronského,Mikovíniho,Kominárska
- drvenie konárov- Račianska /str.Zeleň
- polievanie zelene - mestská časť -Nové Mesto
- čistenie vpústi -Sibírska
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko dopravy

- pristavenie  a vývoz kontajnera- Ľudové nám./str.Zeleň

- výmena kontajnerov . Kuchajda 3x

- vývoz fekálií - Kuchajda


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

park Ľudové námestie +DI [5 116,81m²]

Hálkova park pri hasičoch [2 708,48m²]

Guothova- L. Dérera [12 086,93m²]

pri BD medzi L. Dérera a Guothovej [34m²]

Orez krov

DI Jakubíkova

Legerského

Sibírska ul.

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster: kontrola rajónu

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


17.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


18.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


19.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto,  park Gaštanica, DI Husova, DI Uhrova, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- polievanie zelene - Gaštanica

- striekanie prechodov pre chodcov - Tehelná,Osadná, Hlučínska, Plzenská, Prična, Nová, Mestská, Teplická, Račianska


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Brečtanova,Osma,Deviata,Desiata,Jedenásta,Dvanásta,Štvrtá,Piata,Šiesta,Bellova,Čremchová,Jalovcová,Na Spojke,Tylova,Vihorlatská,Olbrachtova,Chemická,Priečna,Rešetkova,Tehelná,Nová, Laskomerského
- výmena kontajnerov-Kuchajda 2x
- vývoz fekálií . Kuchajda 4x
- dovoz vody - komunitná záhrada Pionierska
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Eko VASSAL
- čistenie vpústi -Mikovíniho,Ľubľanská,J.C.Hronského,Osadná
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Kuchajda [68 106,49m²]

Orezy krov

Račianska ul.(dvory)

Pokroky

Odburiňovanie stromoradia

Legerského ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


20.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Osadná, Mestská,Sadová.Budyšínska,Husova, Prvá,Chrasťová,Jeséniova,Strážna,cesta na Kamzík,Tupého
- pristavenie kontajnerov - Kuchajda /stred.Zeleň
- asfaltovanie výtlkov -Moravská, Hlučínska, Budyšínska, Tehelná, Mestská, Osadná
- čistenie kanálových vpústi- Tehelná
- vývoz kontajnera - Olo Spaľovňa z MT
- polievanie stromov, kríkov a kvet. záhonov - mestská časť -Nové Mesto

- polievanie zelene -Gaštanica
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel

 

P U S Š P S N
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Kuchajda [68 106,49m²]

Rozvodná – [6 413,50 m²];

Nobelova

Park Sadová

Odburiňovanie stromoradia

Sibírska ul.

Odburiňovanie záhonov

Mulčovanie kôry

Park Sadová

Čistenie a zametanie chodníkov

Pokroky

Iveco: zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


21.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, park Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, DI Uhrova, DI Rozvodná, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Hlučínska,Moravská,Plzenská,Robotnícka,Boskovičova,Vančurova,Matúškova,Pod strážami,Na pažiti,Zátišie -dvor
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická,Kuchajda/pre stred. Zeleň
- výrub zelene- L.Dérera
- polievanie zelene - mestská časť NM
- polievanie ulíc - mestská časť NM
- dovoz dreva - Vatra Kuchajda
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Teplická časť pri BD Račianska č.81-101 [5 402,27m²]

DI Rešetková [3 560,02m²]

Guothova ul.

Záruby

Obkášanie krajníc

Opavská ul.

Čistenie krajníc

Bárdošova ul.

Odburiňovanie záhonov

Mulčovanie kôrou

Biely kríž

Odburiňovanie stromoradia

Príkopova ul.

ul. Tegelhoffa

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


22.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Pri Bielom kríži, DI Skalická cesta, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Hálkova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12 a Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Hroznova,St.Pražská,Ďurgalova,Opavská,Jahodova,Royova,Jakubíkova,Jelšova,uhrova,Guothova,l.Dérera
- vývoz kontajnerov -zberný dvor EKO Vassal,spaľovňa OLO,kompostáreň S.Jur
- výmena kontajnera - MT 
- pristavenie kontajnera a dovoz UNC nakladača na likvidáciu neleg.skládky -Vajnorská- Bojnícka
- čistenie vpústí- Tehelná, Budyšínska
- prevoz plavčíckych veží-  Kuchajda
- polievanie stromov, kríkov a kvet. záhonov - mestská časť NM
- polievanie zelene - Gaštanica
- polievanie/skrápanie ulíc v lokalitách:Pionierska,Šancová,Trnavská, Jurajov dvor
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Pluhová DI ( č.12 a okolie) [1098,56m²]

Konská železnica [420m²]

DI Ľudové námestie

Magurská ul. (Skautský dom)

Teplická časť pri BD Račianska č.81-101 [5 402,27m²]

Obkášanie krajníc

Bárdošova ul.

Čremchova ul.

Bellova ul.

Odburiňovanie stromoradia

ul. Odbojárov

Orez krov

Bielz kríž

Iveco: zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


23.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Zátišie, Hattalova,Tetmayerova,Gavlovičova,Závodníkova
- vývoz fekálií - Kuchajda
- odvoz paliet zo soc.výdajne do DM drogéria -Senec
- polievanie zelene - mestská časť NM
- dovoz dreva - Kuchajda /stavanie vatry/
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Bellova ul.

Magurská ul. (Skautský dom)

Jelšova ul.

sídlisko Biely Kríž [20389m²]

Orez krov

Jelšova ul.

Biely kríž

Teplická ul.

Orez stromov

Hlučínska ul.

Riazanská ul. 50

Príprava dreva na vatru

Kuchajda

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster: kontrola rajónu

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


24.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- pristavenie cisterny na Kuchajde - hasenie vatry

 


25.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- striekanie prechodov pre chodcov -Robotnícka,Plzenská, Hlučínska,Česká,Osadná,Budyšínska,Priečna

- polievanie zelene a stromov - Gaštanica


26.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto,  park Gaštanica, DI Uhrova, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Pluhová,Janoškova,Brezovská
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Biely kríž/pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov- Kuchajda
- vývoz kontajnerov - zberný dvor EKO VASSAL
- polievanie stromov - mestská časť -Nové Mesto
- vývoz fekálií - Lanovka,Kuchajda
- drvenie konárov - Račianska /str.Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

sídlisko Biely Kríž [20389m²]

Sibírska (predzahrádky)

Obkášanie krajníc

DI Jakubíkova

Na Revíne

Orezy krov

DI Jakubíkova ul.

Na Revíne

Odburiňovanie stromoradia

Mestská tržnica Trnavská ul.

Legerského ul.

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


27.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií -Semianova,Makovického,Lombardíniho,Sreznevského,Lamanského
- pristavenie  vývoz kontajnerov -Nobelova/stred.Zeleň
- drvenie konárov -Račianska /stred. Zeleň
- čistenie vpústi - Česká
- vývoz kontajnerov - kompostáreň INTERSAD,zberný dvor Vassal
- asfaltovanie výtlkov - Riazanská, Čsl.Parašutistov
- polievanie zelene - mestská časť -Nové Mesto
- polievanie zelene - GAŠTANICA
- dovoz vody - Pionierska -vinica
- likvidácia a čistenie nelegálnej skládky -Kominárska,Teplická,Bojnická
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Nobelova [8 906m²]

Sibírska (predzahrádky)

Račianska dvory č.3-25 [7 524,74m²]

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto

Orezy krov

Pokroky

Kraskova ul.

Americká ul.

Sibírska ul.

Ľublanská ul.

Odburiňovanie stromoradia

Mestská tržnica Trnavská ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


28.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Osadná, DI Husova, park Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianského, DI Uhrova, DI Kukučínova,  DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Hálkova,Varšavská,Riazanská - dvor
- pristavenie a vývoz kontajnera - Sibírska /pre stred. Zeleň
- čistenie koša v čerpacej stanici Bojnícka 19 - 25
- vývoz kontajnera - MT -spaľovňa Olo
- vývoz kontajnera- Kuchajda - vatra
- vývoz kontajnerov - kompostáreň JV Intersad s.r.o
- polievanie zelene - Konská železnica
- polievanie pieskovísk - DI
- splachovanie ulíc v lokalitách - Tomášikova,Račianska, Šancová, Legionárska,Trnavská
- asfaltovanie komunikácií - Hattalova,Pluhová,Varšavská,Bartoškova
- práce s plošinou - orez Royova,Pokroky,oprava osvetlenia -Kuchajda
- drvenie konárov -Na Revíne
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Sibírska BD č.7-19 (okolie pošty) [12 033,63m²]

pri BD J.C. Hronského č. 2-26 [4 864,27m²]

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto

Orezy stromov

Pokroky

Royova ul.

Orezy krov

Nobelova (Lávky)

Tehelná ul. (dopr. značka)

 

Odburiňovanie stromoradia

Iveco: zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov, náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek, zber a odvoz  nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie trávy a nečistôt do kontajnerov

 

 


29.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručne vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Pri Bielom kríži, DI Skalická cesta, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I., DI Hostinského II., DI Bojnická, DI Vihorlatská, DI Nobelova, DI Odborárska, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Hostinského -sídlisko
- pristavenie kontajnerov - Šuňavcova/stred.Zeleň
- asfaltovanie výtlkov -Sovia,Čremchová,Na Spojke
- čistenie kanálových vpústi- Česká
- polievanie stromov, kríkov a kvet. záhonov - mestská časť -Nové Mesto
- polievanie -pieskoviská DI
- dovoz vody - Pionierska - vinica
- drvenie konárov- Račianska /stred.Zeleň
- polievanie zelene -Gaštanica
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

okolie Mikovíniho č.5-15 [8 769,66m²]

Mikovíniho pri BD – Sibírska č.7-19 [605,27m²]

Čajaková ul.

Ukrajinská dvor pri BD č.2-10 [2 706,06m²]

okolie MÚ Junácka [1 444,94m²]

Pluhová DI ( č.12 a okolie) [1098,56m²]

Kukučínova DI [545,57m²]

Orez krov

Sibírska ul.

Kraskova ul.

Americká ul.

Ľublanská ul.

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster: kontrola rajónu

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


30.06.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto,  park Gaštanica, DI Uhrova, DI Račianska, DI Kominárska, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - MÚ Junácka,Kuchajda,Mierová kolónia
- pristavenie a vývoz kontajnera - Kuchajda
- výber septikov -Kuchajda
- polievanie zelene - mestská časť NM
- splachovanie ulíc v lokalitách - Tomášikova,Račianska, Šancová, Legionárska,Trnavská
- polievanie zelene -Gaštanica
- striekanie - vodorovné dopravné značenie
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

vnútroblok Kraskova- Račianska- Americká DI [4 832,41m²]

Ursínyho – Šuňavcova (1.dvor) [2 682,99m²]

Ursínyho – Šuňavcova (2.dvor) [2 225,17m²]

dvor BD Sibírska č.18-24 [1 985,21m²]

Ukrajinská dvor č.7-11 a Sibírska č.31-37 [2 553,19m²]

Teplická ul.

Husova DI [1 006,24m²]

Hlavná – parčík [2 844,73m²]

Orez krov

Sibírska ul.

Legerského ul.

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster: kontrola rajónu

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


01.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


02.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- polievanie zelene - Gaštanica


03.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Piešťanská, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

dvor Račianska č.47-51 [1 259,71m²]

Ovručská- Račianska [4 073,02m²]

dvor Ovručská č.1-9 a Legerského č.2-8 [1 138,15m²]

Sibírska č. 28-34 + dvor [2 619,44m²]

pri VŠ Račianska č.59 [2 386,96m²]

Obkášanie krajníc

J.C.Hronského

Sibírska ul. (okolie pošty)

Mikovíniho ul.

Orezy krov

Thurzova ul.

Sibírska ul.

Odburiňovanie letničiek

MÚ junácka ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Letná,Pohronská,Jazdecká,Slnečná,Považská
- vývoz fekálií - Kuchajda
- vývoz kontajnerov-zberný dvor EKO Vassal,kompostáreň - S.Jur
- polievanie zelene - stromy Kraskova ul.
- čistenie vpústi- Česká
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


04.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Legeského, DI Sibírska 40, 48, 52, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Vajnorská,

DI Ľudové námestie, DI Hostinského I., II., Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Novinárska, Úradnícka, Letecká, Matičná, Svätovojtešská
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Česká, Rešetkova
- odvoz nelegálnej skládky - Pluhova, Račianska, Šancova, Višňova
- odvoz štiepky - Račianska ul.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Kyjevska, Kalinčiakova, Pionierska /pre stred. Zeleň
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- polievanie stromov, kríkov, novej výsadby - miestna časť Nové Mesto
- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA
- asfaltovanie komunikácií - Bardošova ul.
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Kyjevská a Piešťanská okolie a pred. BD [5 770,02m²]

Pionierska pri garážach Kyjevská [2 868,55m²]

pri VŠ Račianska č.59 [2 386,96m²]

Obkášanie a čistenie krajníc

Ovručská ul.(parkovisko)

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto

Orezy krov

Račianska ul. 47-51

Odburiňovanie mobilných nádob

Mestská tržnica Trnavská ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, prevoz kosačiek

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


05.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy


- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- práca s plošinou /výrub stromov - Podkolibská ul.
- značenie čiar - prechody pre chodcov /Hroznova, Jelšova, Jakubíkova, Bardošova, Ladzianskeho
- asfaltovanie komunikácií - Bardošova, Cesta na kamzík, Vlárska, Čsl. parašutistov, Budyšínska, Česká


Stredisko údržby zelene

Výrub suchých stromov

Račianske mýto

Hlavná parčík

Multicar: odvoz dreva


06.07.2017

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Thurzova pri garážach [541,06m²]

Thurzova – Blatnícka [313,82m²]

Okolo BD Sibírska č.53-65 [3 096,19m²]

Kyjevská a Piešťanská okolie a pred. BD [5 770,02m²]

sídlisko Teplická [31 848,62m²] dokončenie obkášaním

Čsl. parašutistov dvory [22 815,36m²] dokončenie obkášaním

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto

Orez krov

Kukučínova ul.

Riazanská ul.

Ovručská ul.

Odburiňovanie mobilných nádob

Mestská tržnica Trnavská ul.

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster: kontrola rajónu

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Za kasárňou, Príkopova, Tegelhofa
- pristavenie a vývoz kontajnera - Riazanska ul. /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- čistenie kanalizačných vpustí - ul.Odbojárov
- značenie čiar - prechody pre chodcov /Bardošova, Višňova, Guothova, L.Derera
- práca s plošinou - natieranie stožiarov MÚ Junácka
- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA
- doplnenie vody do nádrží - Pionierska ul.
- polievanie stromov, kríkov - miestna časť Nové Mesto
- asfaltovanie komunikácií - Jeseniova, Bellova, Čremchova
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI LAdzianského, ŠI L. Dérera, Gaštanica, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, 19, DI Sliačska, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


07.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto,  ŠI Račianska, DI Kominárska, Račianska- Pokroky pri Tescu, Kuchajda. Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Kalinčiakova, Športova, Odbojárov, Biely kríž
- prevoz stánku - Nám. Biely kríž na stredisko Dopravy
- výber fekálií - Kuchajda
- polievanie komunikácií - miestna časť Nové mesto
- prevoz kontajnerov - Doprava Zátišie na Stredisko Zeleň
- polievanie stromov a kríkov - miestna časť Nové mesto
- práca s plošinou /výrub stromov - Račianska ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

Obkášanie

sídlisko Teplická [31 848,62m²] dokončenie obkášaním

Čsl. parašutistov dvory [22 815,36m²] dokončenie obkášaním

Mulčovanie kôrou

Račianske mýto (záhony ruží)

Čistenie krajníc

Hálkova ul.

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster: kontrola rajónu

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 

 


08.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA, Kraskova ul.


09.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- značenie čiar - prechody pre chodcov /Ďumbierska, Magurská, Ladzianskeho
- asfaltovanie komunikácií - Tupého, Na spojke


10.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Tegelhoffa,  Gaštanica, DI Hálkova, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Obkášanie krajníc

Pluhova ul., ul. Pri Dynamitke, ul. Brezovská ul., Hálkova ul.

Orezy krov

Pluhova ul., Riazanská ul., Makovického ul., Vajnorská ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu

 

 


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Bartoškova, Pri prachárni, St. Trnavská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- čistenie kanálových vpustí - ul. Odbojárov
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


11.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Rozvodná, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianského, DI Legeského, DI Piešťanská, DI Kukučínova, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Vajnorská, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Zbieranie odpadkov a nečistôt

Račianske mýto

Zbieranie popadaných konárov

Račianske mýto, Sibírska ul., Ovručská ul., Teplická sídlisko

Zber a odvoz konárov a drte

MŠ Šancova

Iveco: zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz  nečistôt, trávy

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


12.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Hálkova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Družstevná, Račianska, St. Trnavská
- výmena kontajnera - Tržnica
- pristavenie a vývoz kontajnera - Varšavská /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- čistenie kanálových vpustí - Júlova ul.
- čistenie a odvoz nelegálnej skládky - Račianska ul. /pri Tescu
- ručné čistenie krajnice na komunikácii - Stará Pražská
- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA, miestna časť Nové mesto
- výber fekálií - Kuchajda
- drvenie konárov
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

Kosenie

park Brezovská [5 706,99m²], dvor Pavlovská [1 267,31m²], Zátišie

Obkášanie a čistenie krajníc

ul. Pri Dynamitke, ul. Brezovská ul., Závodníkova ul.

Orezy krov

Pluhova ul., Račianska ul.

Zber a odvoz konárov a drte

MŠ Šancova

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


13.07.2017

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Kukuričná (ABB) [657,85m²], Robotnícka dvor [410,48m²], predzáhradky Robotnícka č.12-18 [312,10m²]

pri DJ Robotnícka [34m²], Plzenská dvor č.4-9 a 1-8 [2 813,09m²], Plzenská č.4-9 [346,19m²]

dvor Budyšínska č.12-18 [1 014,49m²], dvor Škultétyho- Hlučínska [6,05m²]

Obkášanie a čistenie krajníc

Pluhova ul., Varšavská ul., Hálkova ul.

Obkášanie náletov a burín

Kominárska (okolo garáží)

Orez krov

Pluhova ul.

Vyčistenie rigolov, vyhrabanie a zber nečistôt

Guothova ul.

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

 

 


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Kukučínova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Kyjevská, Piešťanská, Ovručská, Thurzova
- výmena kontajnera - Kuchajda
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- čistenie kanálových vpustí - Júlova, Júnova, Ambrova
- výber fekálií - Kuchajda
- práca s plošinou - výrub stromov a kríkov - Hálkova ul.
- polievanie stromov a porastov - miestna časť Nové mesto
- drvenie konárov - Račianska /dvor stred. Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


14.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Blatnícka, Sibírska, Legerskeho
- čistenie a odvoz odpadu - nelegálna skládka - Tomášikova ul.
- skrápanie komunikácií - miestna časť Nové mesto
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- polievanie stromov a porastov - miestna časť Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Obkášanie

Kukuričná (ABB), Robotnícka dvor , predzáhradky Robotnícka č.12-18,

pri DJ Robotnícka [34m²], Plzenská dvor č.4-9 a 1-8, Plzenská č.4-9,

dvor Budyšínska č.12-18, dvor Škultétyho- Hlučínska

Čistenie krajníc obkášaním

Hálkova ul.

Čistenie krajníc,

likvidácia burín postrekom

Kraskova ul., Mikovíniho,

Sibírska (okolo pošty), J. C. Hronského

Klčovanie a orez krov

Kominárska ul. (garáže)

Odburiňovanie stromoradia

Sibírska ul.

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz trávy a nečistôt

Duster: kontrola rajónu

Iveco: zber a odvoz trávy a nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


15.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda


16.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda


Stredisko dopravy

- strojné zametanie - Tržnica
- polievanie stromov a porastov - Gaštanica


17.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kukučínova, DI Račianske mýto, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Uhrova, Gaštanica, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií -Sibírska,Šuňavcová,Ursíniho,Americká,Ľubľanská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.,AVE Senec
- čistenie kanálových vpustí - Skalická,Biely kríž,Športová
- polievanie stromov a porastov - miestna časť Nové mesto
- polievanie DI - pieskoviská
- dovoz vody - vinica- Pionierska

- zber vriec s odpadom - Pri Dvore
- striekanie prechodov pre chodcov -Černicová,Guothova,Bardošova,Ambrová,Na Revíne
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Odbojárov, Kalinčiakova, Bartoškova ul.

Obkášanie a čistenie krajníc

Za kasárňou, Jazdecká, Svätovojtešská,

Hálkova, Hatalova, Tetmajerova, Zátišie

Orezy krov

DI Teplická ul.

Kominárska ul.

Odburiňovanie stromoradia

Sibírska ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


18.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Vajnorská, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Športová ul., Tnavská ul., Stará pracháreň

Požiarne uličky

Obkášanie a čistenie krajníc

Svätovojtešská, Novinárska ul., Úradnícka ul.

Zátišie, Americká ul.

Orezy krov

Kominárska ul., Šancová ul.

Račianske mýto

Odburiňovanie stromoradia

Kalinčiakova ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Kraskova,J.C.Hronského,Kyjevská, J.C.Hronského-garáže
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Lombardíniho,Halašova,Kraskova-pozametanie štrku na komunikácii
- vývoz kontajnerov - zberný dvor EKO VASSAL,kompostáreň S.Jur
- čistenie vpústi- Kalinčiakova
- drvenie konárov -Legerského
- polievanie stromov, kríkov, novej výsadby - miestna časť Nové Mesto
- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA
- polievanie stromov - Kraskova
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


19.07.2017

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Družstevná (uzavretý dvor), DI Mierova kolónia

Tržnica (Trnavské mýto)

Obkášanie a čistenie krajníc

Pohronská, Jazdecká, Letná, Slnečná,

Ursínyho, Ľublanská, Ukrajinská

Orezy krov

Račianske mýto

Odburiňovanie stromoradia

Kalinčiakova ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Uhrova, DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, DI Rozvodná, park Gaštanica, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- zber vriec s odpadom /bezdomovci - Pokrok, Vajnorská
- strojné zametanie komunikácií - Mikovíniho, Kominárska
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnera - spaľovňa Vlčie hrdlo
- výber fekálií - Kuchajda
- drvenie konárov - Legerskeho, Višňova
- polievanie stromov a porastov - miestna časť Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


20.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Pluhová 1, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Rešetkova, Tehelná, Nová, Laskomerskeho
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- odvoz kntajnera - MÚ Junácka /starý nábytok
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- čistenie kanalizačných vpustí - Kalinčiakova, Športova, Bartoškova
- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA, miestna časť Nové mesto
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- dovoz vody - vinica /Pionierska ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


21.07.2017

Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Magurská (kostol)

Obkášanie a čistenie krajníc

Šuňavcova ul., Legerského ul.,

Černicova ul..

Orezy krov

Mikovíniho ul.,

Orez zlomeného konára

J.C Hronského

Odburiňovanie stromoradia

Kalinčiakova ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu

 

 

 


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Mestská, Sadova, Osadná, Budyšínska
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Družstevná, St. Trnavská
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


22.07.2017

Stredisko dopravy

- asfaltovanie výtlkov na komunikáciach - Matuškova, Čajakova


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


23.07.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Tržnica
- značenie čiar - prechody pre chodcov /Jaskov rad
- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


24.07.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Plzenská, Hlučínska, Sliezska, Moravská, Robotnícka, Česká
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Hroznova, Ďurgalova
- práca s plošinou - výrub stromov - Biely kríž
- drvenie konárov - Biely kríž
- pristavenie a vývoz kontajnera - Biely kríž /pre stred. Zeleň
- dovoz vody - Pionierska ul. /vinica
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidielStredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.

 


Stredisko údržby zelene

Obkášanie a čistenie krajníc

Belehradská

Budyšínska ul., Mestská ul.,

Legerského ul., Ovručská ul.

Orezy krov

Račianské mýto, Piešťanská ul.

Odburiňovanie stromoradia

Stará pracháreň

Výrub stromov

Biely kríž

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu

 

 


25.07.2017

Stredisko údržby zelene

Obkášanie a čistenie krajníc

Jiskrova,

Mestská ul., Rešetkova ul.

Piešťanská ul., Kyjevská ul.

Orezy krov

Piešťanská ul.

Odburiňovanie stromoradia

Stará pracháreň, ul. Odbojárov

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto (ruže)

Račianska 87-101

Odstraňovanie krov

Biely kríž

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie a odburiňovanie chodníkov a spevnených plôch, prehrabávanie a čistenie doskočísk, odstraňovanie labutích exkrementov, odstraňovanie cigaretových ohorkov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Zátišie, Hattalova, pri Dynamitke, Gavlovičova, Závodníkova, Tetmayerova
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Stará Pražská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- čistenie a odvoz nelegálnej skládky - Brezovská, Hlučínska, /dvor, Kukučínova
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Stará pražská, Ďurgalova
- drvenie konárov - Biely kríž, Račianska /dvor Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


26.07.2017

Stredisko údržby zelene

Obkášanie a čistenie krajníc

Piešťanská ul., Rešetkova ul. Račianska ul., Čremchova ul.

Orezy krov

Piešťanská ul.

Odburiňovanie stromoradia

ul. Odbojárov

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto (ruže)

Orez stromov (suché konáre)

Biely kríž

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Uhrova, DI Husova, DI Gôthova, DI Višňová, DI Rozvodná, park Gaštanica, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, DI Legerského, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, Kuchajda. Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Kraskova, Jiskrova, Belehradská, Pluhova, Brezovská
- odvoz nelegálnej skládky - Mierova kolónia
- odvoz vriec s odpadom - Husova ul.
- výber fekálií - Kuchajda
- striekanie prechodov pre chodcov - Bardošova ul.
- práca s plošinou - orez stromov - Čremchova ul.
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


27.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Vihorlatská, DI Bohnická, DI Nobelova, DI Odborárska, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto (ruže)

Zber nečistôt

Račianske mýto

Iveco: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy


- strojné čistenie komunikácií - Halašova, Záborskeho, Sreznevskeho, Makovického, Semianova, Lamanskeho
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Jahodová ul.
- výber fekálií - Kuchajda
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Ďurgalova ul.
- práca s plošinou - orez stromov a kríkov - Nová Doba, Biely kríž
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


28.07.2017

Stredisko údržby zelene

Obkášanie a čistenie krajníc

Thurzova ul., Račianska ul.

Odburiňovanie záhonov

Račianske mýto (ruže)

Orez stromov (suché konáre)

Nová doba

Čistenie rigola

Račianska ul.47-51

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Varšavská, Riazanská, Jánoškova, Halkova
- čistenie a úprava koša v čerpacej stanici - Bojnícka ul.
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- polievanie stromov - miestna časť Nové mesto
- značenie čiar - prechody pre chodcov /Vlárska, Husova, Magurská, Bellova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


29.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


30.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, Kuchajda.


Stredisko dopravy


- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA


31.07.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Obkášanie a čistenie krajníc

Priečna ul., Rešetkova ul., Račianske mýto, Teplická (sídlisko), Čsl. parašutistov

Orezy stromov

DI Nová doba, Račianska ul.

Odburiňovanie stromoradia

Bajkalská- Trnavská

Odstraňovanie náletov, orez krov, odburiňovanie

Sibírska ul. (predzahrádky)

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácie - Zátišie
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- odvoz kontajnerov pre stred. Zeleň
- výber fekálií - Kuchajda, Lanovka
- práca s plošinou - orez stromov a kríkov - Nová Doba, Račianska ul.
- drvenie konárov - Račianska /dvor stred. Zeleň
- polievanie pieskovísk a závlaha stromov, kríkov /miestna časť Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


01.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kukučínova, DI Legerského, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Vajnorská, DI Hálkova, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Hroznova, St. Pražská, Opavská, Ďurgalova, Jahodova, Jelšova, Jakubíkova, Uhrova, Royova, Guothova, L.Derera, Magnetova
- čistenie a odvoz nelegálnej skládky - Pluhova ul.
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Rozvodná, Legerskeho, Ovručská, Rozvodná, Račianska
- vývoz kontajnera - Pionierska ul. /knižnica
- pristavenie a vývoz poslaneckého kontajnera - Biely kríž
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- polievanie stromov, porastov, záhonov a detských ihrísk - miestna časť Nové Mesto
- práca s plošinou - orez stromov a kríkov - Nová Doba, Sibírska
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Obkášanie a čistenie krajníc

Račianske mýto, Teplická (sídlisko), Čsl. parašutistov,

Kosenie a obkášanie

MÚ Junácka ul., Kuchajda

Orezy krov, odburiňovanie záhonov, postrek burín

Konská železnica

Odburiňovanie stromoradia

Legerského ul.

Orez stromov

Nová doba, Sibírska 50- 52

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


02.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Uhrova, DI Guothova, DI Višňová, DI Rozvodná, park Gaštanica, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- polievanie stromov, porastov a záhonov - GAŠTANICA a miestna časť Nové Mesto
- práca s plošinou - MÚ Junácka ul.
- STK vozidiel
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

Obkášanie a čistenie krajníc

Magnetova ul., Bárdošova ul., Teplická (sídlisko), Čsl. parašutistov (parkovisko), Hostinského ul. Mestská ul.

Obkášanie a čistenie schodísk

Koliba, Kramáre

Odburiňovanie stromoradia

Legerského ul.

Kosenie, orezy krov, odburiňovanie záhonov, postrek burín

Konská železnica

Odburinenie mobilných nádob

Mestská tržnica

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov

WV: prevoz pracovníkov

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


03.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.,


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Magurská,Klenova,Klenova-pešia,Vlárska,Rozvodná,Olivova,Lazianského,Bardošova,Na Revíne,
- čistenie a odvoz nelegálnej skládky - Bojnícka 25
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Sibírska
- dovoz substrátu z kompostárne  S.Jur na stredisko Zeleň -2x
- pretlak kanalizácií cisternou- Kuchajda
- skrápanie komunikácií- mestská časť NM
- vývoz kontajnera - Tržnica -Olo spaľovňa
- vývoz fekálií -Kuchajda 4x
- práca s plošinou - MÚ Junácka
- polievanie stromov, porastov, záhonov a detských ihrísk - mestská časť NM
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Obkášanie a čistenie krajníc

Magnetova ul., Hostinského (sídlisko), Teplická (sídlisko), Budyšínska ul.

Obkášanie

Gaštanica

Orez krov

Biely kríž

Iveco: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


04.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kominárska, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Ambrova, Júnova, Júlova, Višňova, Černicova, Cádrova, Kurucova
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- práca s plošinou - MÚ Junácka ul.
- polievanie stromov a porastov -  GAŠTANICA, miestna časť Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Kosenie a obkášanie

Gaštanica, DI Sliacska,

Orez krov

Biely kríž

Čistenie krajníc

Budyšínska ul.

Zber odpadkov a nečistôt

Pokroky, Račianska ul.(dvory), J.C. Hronského (garáže), Americká ul., Ľublanská ul.

Čsl. parašutistov

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu

 


05.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, odstraňovanie cigaretových ohorkov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- polievanie stromov - Hálkova ul.
- skrápanie ciest - miestna časť Nové Mesto


06.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- polievanie stromov, porastov a záhonov - GAŠTANICA, Kraskova ul.
- strojné zametanie - Tržnica


07.08.2017

Stredisko údržby zelene

Obkášanie a čistenie krajníc

Bojnická ul., Riazanská ul.(dvory), Pluhova ul., Gavlovičova, Júnova ul., Júlová ul.,

Ambrova ul., Osadná ul., ul. Odbojárov

Orezy stromov

Teplická ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov

Multicar: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- čistenie kanálových vpustí - Sibírska, Kyjevská
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- práca s plošinou - orez stromov a kríkov /DI Nová Doba
- dovoz vody - vinica Pinierska ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Piešťanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


08.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI LEgerského, DI Sibírska 40, 48, 52, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I., II., DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- pristavenie kontajnera - Tržnica
- vývoz poslaneckého kontajnera - Biely kríž
- výmena kontajnera - Kuchajda
- dovoz vody - Lanovka /Partizánska lúka
- vývoz kontajnera - spaľovňa Vlčie hrdlo
- práca s plošinou - orez stromov a kríkov - Nová Doba
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň, Teplická
- čistenie kanálových vpustí - Kyjevská, Piešťanská, Sibírska
- dovoz pracovného náradia - Bernolákovo /stred. Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

Obkášanie a čistenie krajníc

Guothova ul., ul. L. Dérera, Cádrova ul., Kalinčiakova ul.

Orezy krov

Biely kríž, Hlučínska ul., Sliacska ul.

Orezy stromov

Teplická ul., Biely kríž

Výmena a doplnenie zeminy do jám v stromoradí

Kraskova

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov, náradia, zeminy

Multicar: zber a odvoz nečistôt

WV: prevoz pracovníkov

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


09.08.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- zber vriec s odpadom - Pokroky
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o
- pristavenie kontajnerov - železnica Nové Mesto, Hálkova
- výmena kontajnera - Kuchajda
- práca s plošinou - orez stromov a kríkov /Nová Doba
- polievanie stromov, porastov a záhonov - miestna časť Nové Mesto
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň, Teplická
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianského, DI Uhrova, DI Rozvodná, DI Račianske mýto, Gaštanica, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Obkášanie a čistenie krajníc

Černicova ul., Kurucova ul., Kalinčiakova ul., Pri starej prachárni

Čistenie chodníka

Guothova 25

Výmena a doplnenie zeminy do jám v stromoradí

Kraskova

Orezy stromov

Teplická ul., DI Nová Doba

Orezy krov

Mestská tržnica (mob. nádoby)

Odstraňovanie náletov

Budyšínska ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov, náradia, zeminy

WV: prevoz pracovníkov

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


10.08.2017

Stredisko údržby zelene

Obkášanie a čistenie krajníc

Biely kríž, Jahodova ul., Ďurgalova ul.

Čistenie chodníka

Kominárska ul. (parkovisko)

Orezy stromov

Teplická ul., MŠ Legerského

Orezy krov

Sibírska ul., J.C. Hronského

Odstraňovanie náletov

DI Mierova kolónia

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov, náradia

WV: prevoz pracovníkov

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, 19, DI Sliačska, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Bojnická, DI Vihorlatská, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- výmena kontajnerov - Tržnica, Lanovka
- výber fekálií - Kuchajda
- drvenie konárov - Biely kríž, Pionierska
- polievanie stromov - miestna časť Nové mesto
- práca s plošinou - orez stromov /ZŠ Legerskeho
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


11.08.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- zber vriec s odpadom - Pokroky
- pristavenie - Račianska ul. /dvor stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická /pre stred. Zeleň
- práca s plošinou - orez stromov Mikovíniho, DI Nová Doba, Halkova, J.C.Hronskeho
- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA, miestna časť Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk, odstraňovanie konárov po veternej smršti - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

Zber konárov

upratovanie po veternej kalamite

Mierova kolónia, Jurajov dvor, Kramáre, Koliba, Kominárska ul., Šancova ul.,

Račianske mýto, Pokroky, Teplická ul., Zátišie, Hattalova ul.

Orezy stromov, zlomené konáre

Račianske mýto, Pokroky, Budyšínska ul.

Zber lístia

Račianske mýto

Orezy krov, živých plotov

Ľudové  námestie

Kosenie

Konská železnica, Hálkova ul.

Iveco: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: prevoz pracovníkov, náradia

WV: prevoz pracovníkov

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: kontrola rajónu

 


12.08.2017

Stredisko dopravy

- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- práca s plošinou - orez stromov Podkolibská, Kuchajda


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, zbieranie konárov po veternej smršti - Kuchajda.


13.08.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Tržnica
- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA, Kraskova ul.


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


14.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Hostinskeho sídlisko, Brečtanova, Deviata, Desiata, Jedenásta, Dvanásta, Bellova, Na spojke, Jalovcova, Teplická, Smikova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- prevoz zeminy - Pionierska / Zátišie
- dovoz vody - vinica Pinierska ul.
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň, Kuchajda
- práca s plošinou - orez stromov a kríkov /Družstevná, Sibírska, Nobelova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Orez krov a živých polotov: Ľudové námestie, park Hálkova ul.

- Orez stromov, polámané konáre: Sibírska 12, Družstevná ul., Nobelova ul., Odborárska ul., Magurská ul.,

  Guthova ul., Pionierska ul., Thurzova ul.

- Prevoz a dosypanie zeminy do stromoradia: Kraskova ul.

- Čistenie krajníc obkášaním: Ďurgalova ul., Stará Pražská

- Ručné čistenie krajníc: Kominárska ul., Šancova ul., Sibírska ul. /okolie pošty/

Peugeot- zber a odvoz konárov

Multicar- zber a odvoz konárov

Iveco- zber a odvoz konárov

VW- prevoz pracovníkov a náradia

Duster- Kontrola rajónu

UNC- Nakladanie nečistôt do kontajnerov


15.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Nobelova, DI Odborárska, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Letná, Považská,Čremchova, Osma, Husova, Štvrtá, Piata, Šiesta, Cesta na Kamzík, Boskovičova, Skalická, Nám. Biely kríž, Pri Bielom kríži
- odvoz vriec s odpadom - Jahodova, Stará Pražská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Nobelova /pre stred. Zeleň
- prevoz zeminy - Koziarky
- práca s plošinou - orez a výrub stromov /Piešťanská, Jahodova, MŠ Legerskeho
- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA, Kraskova ul.miestna časť Nové mesto
- polievanie kvetinových záhonov,stromov - Račianske mýto, Tri veže, Konská železnica
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidielStredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova ul., DI Nobelova, DI Hlučínska

- Orez stromov: Jahodová ul., Piešťanská ul., Pionierska ul. /okolo MŠ/, Legerského ul.

- Výrub stromov: Jahodova ul.

- Odburiňovanie plôch: Klenova ul. /svah/

- Čistenie krajníc obkášaním: Ďurgalova ul., Stará Pražská, Jahodová ul.

- Ručné čistenie krajníc: Sibírska ul.

Peugeot- zber a odvoz konárov

Multicar- zber a odvoz konárov

VW- prevoz pracovníkov a náradia

Duster- Kontrola rajónu

UNC- Nakladanie nečistôt do kontajnerov


16.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrábavanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Uhrova, DI Guothova, DI Višňová, DI Rozvodná, park Gaštanica, ŠI L.Dérera, ŠI Ladzianského, DI Hálkova, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Suchá, Chrasťova, Jeseniova, Tupého, Strážna, Ormisova, Bardejovská, Horská, Jurská
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie kontajnera - Račianska, Teplická, Ľudové nám. /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnera - Kuchajda, Tržnica
- prevoz zeminy - Zátišie /Lanovka
- zber vriec s odpadom - Račianska ul.
- práca s plošinou - orez stromov a kríkov /Jahodova, Ovručská, Biely kríž
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Teplická sídlisko /pás/, Nobelova ul., KS Vajnorská, Sadová parčík

- Orez stromov: DI Nová doba, Sibírska ul.

- Orez krov: Pavlovská ul., Rozvodná ul.

- Čistenie krajníc obkášaním: Uhrova ul., Jakubíkova ul., Hroznova ul.

- Ručné čistenie krajníc: Sibírska ul., Mikovíniho ul.

Peugeot- zber a odvoz konárov

Multicar- zber a odvoz konárov

VW- prevoz pracovníkov a náradia

Duster- Kontrola rajónu

UNC- Nakladanie nečistôt do kontajnerov


17.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická19, DI Ľudové námestie,DI Tegelhoffa, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Bojnická, DI Vihorlatská, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Ľudové nám., Pohronská, Slnečná, Jazdecká, Novinárska, Matuškova, Pod strážami, Na pažiti, Vančurova, Chemická, Tylova, Olbrachtova, Vihorladská, Magnetova
- pristavenie kontajnerov - Račianska, Teplická /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnera - MŠ Plzenská
- výber fekálií - Kuchajda
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň, Biely kríž
- práca s plošinou - orez stromov /Thurzova, Biely kríž, Ľudové nám., Kominárska
- polievanie pieskvísk - miestna časť Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Teplická sídlisko, Mestská tržnica, KS Vajnorská, Sadová parčík

- Zber listov: Račianske mýto

- Orez stromov: DI Nová doba, Sibírska ul.

- Orez krov: Kalinčiakova ul., Hlučínska ul., Mierova kolónia

- Čistenie krajníc obkášaním: Jelšova ul., Royova ul.

- Ručné čistenie krajníc: Sibírska ul., Mikovíniho ul.

Peugeot- zber a odvoz konárov

Multicar- zber a odvoz konárov

VW- prevoz pracovníkov a náradia

Duster- Kontrola rajónu

UNC- Nakladanie nečistôt do kontajnerov


18.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, ŠI Račianska, DI Kominárska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Teplická sídlisko,

- Zber listov: Pokroky, Račianska ul. /dvory/

- Orez stromov: DI Nová doba, Pluhova ul.

- Orez krov: Stromová ul., Biely kríž,

- Oprava kolov a viazania stromov: Rozvodná ul, Na Revíne 

- Čistenie krajníc obkášaním: Klenova ul., Magurská ul.

- Odburiňovanie: Gaštanica

Peugeot- zber a odvoz konárov a nečistôt

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Multicar- zber a odvoz konárov a nečistôt

VW- prevoz pracovníkov a náradia

Duster- Kontrola rajónu

UNC- Nakladanie nečistôt do kontajnerov


19.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA, Kraskova ul.

- drvenie konárov - Pionierska


Stredisko údržby zelene

- Orez stromov: Piešťanská ul.

Peugeot- zber a odvoz konárov a nečistôt

 


20.08.2017

Stredisko dopravy

- práca s plošinou - orez stromov Piešťanská,Tupého


Stredisko údržby zelene

- Orez krovín: Tupého ul.

Peugeot- zber a odvoz konárov a nečistôt


21.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zbeá
- strojné čistenie komunikácií -Na Revíne,Júlova,Vlárska,Magurská,Rozvodná,Klenova,Klenova-pešia,Ladzianského,Olivova,Podniková,Pri dvore,Bojnická,Tegelhofa,Príkopova,Odbojárov
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal
- pristavenie kontajnera - Čsl.Parašutistov, /pre stred. Zeleň
- vývoz kontajnera -Pokroky-Sibírska,Teplická/pre stred.Zeleň
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- prevoz zeminy - Zátišie /Lanovka
- čistenie nelegálnej skládky - Pionierska-rad.garáže,Mikovíniho
- čistenie spústi- Sibírska
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Čsl. parašutistov, ul. J. C. Hronského

- Čistenie krajníc obkášaním: Magurská ul.

Peugeot- zber a odvoz konárov

Multicar- zber a odvoz konárov

VW- prevoz pracovníkov a náradia

Duster- Kontrola rajónu

UNC- Nakladanie nečistôt do kontajnerov


22.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Kalinčiakova,Športova,Bartoškova
- dovoz zeminy -Lanovka
- prevoz UNC nakladača -Lanovka
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - J.C.Hronského,Sibírska
- vývoz kontajnera -Riazanská ul. /pre stred.zeleň
- pristavenie  kontajnera -Čsl.Parašutistov,Sibírska,Mikovíniho/pre stred.Zeleň
- odvoz kôp trávy z Teplickej ul./pre stred.Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- polievanie stromov-Tri Veže,trtávnik - Gaštanica
- drvenie konárov-Račianska/stred.Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Hostinského sídl., Riazanská ul., Brezovská parčík, DI Teplická

- Zber listov: Sibírska ul. /okolie pošty/

- Orez krov: Riazanská ul.

- Čistenie krajníc obkášaním: Boskovičova ul., Cesta na Kamzík

- Ručné čistenie krajníc: Sibírska ul., Mikovíniho ul.

- Výsev trávnika: Gaštanica

Peugeot- zber a odvoz konárov

Multicar- zber a odvoz konárov

VW- prevoz pracovníkov a náradia

Duster- Kontrola rajónu

UNC- Nakladanie nečistôt do kontajnerov


23.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov- Kuchajda.

Úprava terénu - doplnenie kameniva / dopadový povrch/ DI Uhrova.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- zber vriec -Vajnorská /bezdomovci
- strojné čistenie komunikácií -Bellova,Na Spojke,Jalovcova,Osma,Čremchová,Deviata,Desiata,Jedenásta,Dvanásta,Brečtanova,Husova,Štvrtá,Piata,Šiesta,Cesta na Kamzík,Boskovičova,Pri st.Prachárni,Družstevná,St.Trnavská
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie kontajnera -Nám.Biely kríž/pre stred.Zeleň
- vývoz kontajnera -Riazanská/pre stred.Zeleň
- čistenie vpusti-Sibírska,Americká,Ukrajinská
- striekanie prechodov pre chodcov- Príkopova, Družstevná,ST.Pracháreň 
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvo


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Biely kríž

- Zber listov: Mikovíniho, DI Americká, Ľoblanská ul.- Orez stromov: DI Nová doba, Sibírska ul.

- Orez krov: Riazanská ul., Biely kríž

- Čistenie krajníc obkášaním: Klenova ul., Rozvodná ul.

- Prevoz štrku: DI Jakubíkova

Peugeot- zber a odvoz konárov

Multicar- zber a odvoz konárov

VW- prevoz pracovníkov a náradia

Duster- Kontrola rajónu

UNC- Nakladanie nečistôt do kontajnerov


24.08.2017

Stredisko údržby zelene

- Obkášanie: Biely kríž, Kraskova ul., Ľublanská ul.

- Čistenie krajníc obkášaním: Cádrova ul.

- Prevoz štrku: DI Jakubíkova ul., DI Nová doba

- Orez a odstraňovanie krovín a výmladkov: Biely kríž, Pluhova ul., Hálkova ul., Teplická ul., Halašova ul.,  Novinárska ul.

Peugeot: Zber a odvoz konárov a nečistôt

Multicar: prevoz štrku

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

UNC: Nakladanie štrku


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočíska - DI Guothova, DI Rozvodná, DI Uhrova, Kuchajda.

Úprava terénu - doplnenie kameniva / dopadový povrch/ DI Uhrova, DI Tegelhoffa.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - St.Trnavská,Vajnorská -dvor
- pristavenie a vývoz kontajnerov- Kraskova,Nám.Biely kríž/pre stred.Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.,kompostáreň S.Jur
- polievanie stromov, porastov a záhonov- Gaštanica,mestská časť NM
- odvoz vriec s odpadom - Vajnorská, Za kasárňou/bezdomovci
- dovoz vody - vinica Pinierska ul.
- drvenie konárov - Račianska - dvor Zeleň,Biely kríž
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


26.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- práca s plošinou - orez a výrub stromov - MŠ Česká ul., Teplická, Na revíne
- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA, Kraskova ul.


27.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komuikácií - Tržnica
- značenie čiar - prechody pre chodcov /Odbojárov, Kalinčiakova, Bardošova, Pri starej prachárni


25.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, ŠI Račianska, DI Kominárska, DI Kukučínova, DI Vajnorská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Teplická 5, Kuchajda.

Výber piesku a doplnenie nového piesku do pieskoviska DI Osadná.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komuikácií - Jeseniova, Suchá, Chrasťova, Strážna, Tupého, Matuškova, Vančurova, Na pažiti, Pod strážami, Teplicka, Smikova, Piešťanska, Ovručska, Thurzova, Blatnícka, Kyjevska
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- výber fekálií - Kuchajda
- polievanie stromov, trávnatej plochy a pieskovísk - GAŠTANICA, miestna časť Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie: Biely kríž, Šuňavcova dvory I, II

- Zber popadaných a polámaných konárov: celý rajón

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu


28.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Výber piesku a doplnenie nového piesku do pieskoviska DI Vajnorská.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- zber viec s odpadom - Za kasárňou/bezdomovci/
- strojné čistenie komunikácií - Sibírska,legerského,Ovručská
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur,zberný dvor Vassal,skládka AVE Senec
- výmena kontajnera - Kuchajda, Tržnica
- čistenie vpústi- Račianska
- striekanie prechodov pre chodcov - Kalinčiakova
- polievanie zelene -Tri Veže,Gaštanica,Teplická,Račianske mýto 
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií: (okolie ZŠ a MŠ) Sibírska ul., Vihorlatská ul., Teplická ul., Bellova ul., Cádrova ul.

- Kosenie a obkášanie: DJ Robotnícka

- Odburiňovanie stromoradia: Legerského

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

UNC: Nakladanie nečistôt

Duster: Kontrola rajónu


29.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- práca s plošinou - orez zelene -Odbojárov

- polievanie zelene - Gaštanica, Kraskova -stromy

- asfaltovane výtlkov - Jeséniova,Jaskový rad,Vajnorská,Pod strážami

- striekanie prechodov pre chodcov - Vajnorská, Junácka


30.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Uhrova, ŠI Ladzianskeho, DI Višňová, DI Guothova, DI Rozvodná, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Ukrajinska,Sibírska,Ľubľanská,Americká,Ursíniho
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- polievanie pieskovísk - DI- MČNM
- polievanie stromov a porastov -  GAŠTANICA,Kraskova
- striekanie prechodov pre chodcov- Junácka,Pri st.Prachárni,Družstevná ,Kalinčiakova
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a obkášanie: (okolie ZŠ a MŠ) Česká ul., Jeséniova ul., Kalinčiakova ul., Odborárska ul., Riazanská ul., Robotnícka ul.

- Orez krov: Robotnícka ul., Kukučínova ul., Hlučínska ul., Plzenská ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkova náradia

IVECO: Zber a odvoz nečistôt


31.08.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Bojnická, DI Vihorlatská, Kuchajda.

Polievanie trávnatých plôch Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií -J.C.Hronského,Mikoviniho,kraskova,Kominárska
- vývoz kontajnerov -zberný dvor Vassal,Eurometal
- výmena kontajnerov - Kuchajda,stred.Zeleň
- polievanie stromov, porastov a záhonov - GAŠTANICA a miestna časť Nové Mesto
- striekanie prechodov pre chodcov - Pri st.Prachárni,Družstevná,Kalinčiakova
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Čistenie a obkášanie krajníc: ul. Za Kasárňou, Jurská, Horská ul.

- Orez krov:  Gaštanica, Stará pracháreň, Družstevná ul., Družstevná (dvor)

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

VW: Prevoz prac. a náradia

Duster: kontrola rajónu


01.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- polievanie stromov a trávnatej plochy - GAŠTANICA, Kraskova ul.

- strojné zametanie - Tržnica


02.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


03.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


04.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie lokalita Koliba /Kramáre, Rešetkova, Tehelná, Nová, Laskomerskeho, Priečna
- pristavenie kontajnera - Kuchajda
- odvoz plavčíckych veží - Kuchajda /stred.Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- zber vriec - Vajnorská ul.
- čistenie kanálových vpustí - Račianska, Ovručská, J.C.Hronskeho
- likvidácia nelegalnej skládky - Kĺzavá ul.
- práca s plošinou - výrub stromov /Kominárska ul.
- polievanie stromov, porastov a záhonov - miestna časť Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda

- Výrub stromov (invázne druhy): Kominárska ul.

- Orez krov (zakrývajúce dopravné značenie): Koliba, Kramáre

Peugeot: prevoz kosačiek, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  prevoz kosačiek, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu


05.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Piešťanská, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Magurská, Ladzianskeho,Klenova, Rozvodná, Klenova - pešia, Olivova, Vlárska, Júlova, Magnetova, Pri dvore
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o, kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnera - Tržnica, stred. Zeleň /dvor
- dovoz vody - vinica Pionierska ul.
- polievanie stromov, porastov a záhonov - miestna časť Nové Mesto
- likvidácia nelegálnej skládky - Kĺzavá ul.
- ručné čistenie kanalizačnej vpuste - Kominárska ul.
- prečerpanie vody a preplach WC rúr - Kuchajda
- práca s plošinou - oprava svietidiel - Kuchajda
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- odvoz štrku pre Lanovku
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Kuchajda

- Čistenie krajníc obkášaním: Janoškova ul., požiarne uličky (Lombardiniho)

- Odburiňovanie stromoradia: Šuňavcova ul.

- Orez krov, odstraňovanie výmladkov: MÚ Junácka, Konská železnica, DI Mierova kolónia,

   Bojnická ul., Ďurgalova ul., Záruby, Royova ul.

- Orez stromov: Kuchajda

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, trávy a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt, trávy a lístia

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov.


06.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočíska - DI Kukučínova, DI Husova, DI Guothova, ŠI Ladzianskeho, ŠI L.Dérera, DI Višňová, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kominárska, ŠI Račianska, Kuchajda.

Úprava terénu - doplnenie kameniva / dopadový povrch/ DI Tegelhoffa.

Výkopové práce.


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie: Kuchajda

- Čistenie krajníc obkášaním: požiarne uličky, Zátišie

- Kosenie, zber lístia: Račianske mýto

- Odburiňovanie stromoradia: Šuňavcova, Kraskova

- Orez krov: Družstevná ul., Družstevná (dvor), Halašova ul., Riazanská ul.

- Orez stromov: Kuchajda

- Príprava dreva na vatru

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

VW: Prvoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov

 


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie lokalita Mestská, Sadová, Osadná, Moravská, Budyšínska, Skalická, Nám. Biely kríž, Bardejovská, Ormisova, Cintulova
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- dovoz dreva na vatru - Kuchajda
- výber fekálií - Kuchajda
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- pristavenie a vývoz kontajnera - Račianske mýto
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- polievanie stromov a porastov - miestna časť Nové Mesto
- práca s plošinou - výrub stromov a kríkov - Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


07.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, DI Kalinčiakova, DI Hálkova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie: okolie Kuchajdy

- Kosenie, zber lístia: Pokroky, J.C. Hronského

- Čistenie krajníc obkášaním: Zátišie, Pluhova ul.

- Orez stromov (polámané, suché konáre): Kuchajda

- Výrub stromu ( nebezpečný, invázny druh): Kuchajda

Iveco- Zber a odvoz nečistôt

VW- prevoz pracovníkov a náradia

Duster- Kontola rajónu

UNC- Nakladanie nečistôt do kontajnerov

 


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Černicova, Guothova, L.Derera, Ambrova, Júnova, Na revíne, Bardošova, Višňova, Cádrova, Kurucova, Horská, Jurská, Podnikova, Plzenská, Robotnícka, Česká, Hlučínska, Sliezska
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý jur
- pristavenie kontajnerov - POKROKY /pre stred. Zeleň
- odvoz gúm - MIKONA
- výber fekálií - Kuchajda
- odvoz odpadu - Kuchajda
- lividácia nelegálnej skládky - Kĺzavá
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň, Pri st. prachárni, Kuchajda
- práca s plošinou - orez a výrub stromov /Kuchajda
- polievanie stromov, porastov, GAŠTANICA - miestna časť Nové Mesto
- dovoz vody - Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


08.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Tupého, Matuškova, Pod strážami, Na pažiti, Vančurova
- pristavenie a vývoz kontajnera - Sibírska /pre stred. Zeleň
- pristavenie kontajnera - Kuchajda
- prevoz UNC - Zátišie /Kuchajda
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- prevoz dreva na vatru - stred. Zeleň /Kuchajda
- práca s plošinou - orez stromov Kuchajda
- polievanie stromov a trávnatej plochy - miestna časť Nové mesto
- dovoz vody - vinica Pinierska ul.
- značenie čiar - parkovacie boxy - Biely kríž
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
 


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie, zber a odvoz lístia a nečistôt: Kuchajda

- Stavba vatry: Kuchajda

- Orez stromov: Kuchajda

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


09.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- pristavenie cisterny s vodou - ku vatre /Kuchajda

- pristavenie a vývoz kontajnera - Račianske mýto /brigáda občanov


10.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Tržnica


11.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Ručné vyčistenie  trávnatej plochy oproti OD Slimák - Kukučínova.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: KS Vajnorská, Gaštanica, Kramáre

- Kosenie a obkášanie, zber lístia: Sibírska ul., Šuňavcova ul., Legerského ul., Ovručská ul.

- Čistenie krajníc obkášaním: Lamarského ul., Záborského ul.

- Orez stromov /suché konáre/: Račianske mýto, Bárdošova ul., Teplická ul.

- Zber a odvoz nečistôt: Ovručská ul., J. C. Hronského.

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

UNC:Nakladanie nečistôt


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie lokalita Koliba /Kramáre, Zátišie, Hattalova, Pri Dynamitke, Gavlovičova, Závodníkova, Tetmayerova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- servis - MIKONA
- práca s plošinou - orez stromov /Bardošova, Račianske mýto, Teplická
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


12.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Piešťanská, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc, parkoviska: ul. J.C. Hronského

- Čistenie krajníc obkášaním: Tetmayerova ul., Sreznevského ul.

- Orez Stromov: Račianske mýto

- Kosenie, terénne úpravy: Gaštanica

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Suchá,Chrasťova,Štvrtá,Piata,Šiesta,Prvá,Druhá,Húsova,Jeséniova,Strážna,Cesta na Kamzík
- prevoz UNC naklača na stredisko Zeleň
- odvoz štiepky zo ZŠ Odborárov
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.,skládka Senec AVE
- zber vriec s odpadom - Vajnorská,Škultétyho
- čistenie kanálových vpustí - Kalinčiakova
- drvenie konárov/stredisko Zeleň
- práca s plošinou - orez zelene  /Račianske mýto
- polievanie stromov, porastov a záhonov - miestna časť Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


13.09.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Pluhova, Brezovská, Makovickeho, Semianova, Záborskeho
- pristavenie a vývoz kontajnera - Bojnícka /pre stred. Zeleň
- značienie čiar - parkovacie boxy /Biely kríž
- výber fekálií - Kuchajda
- práca s plošinou - orez stromov /Vihorladská ul.
- polievanie stromov, záhonov - Gaštanica, Kraskova a miestna časť Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kalinčiakova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Bojnická ul., Jurajov dvor

- Čistenie chodníkov a krajníc, zber lístia: Kalinčiakova ul., ul. Odbojárov, Stará pracháreň

- Orez krov: Bárdošova ul., MŠ Slniečko

- Orez stromov: MŠ Slniečko, Vihorlatská ul.

- Odburiňovanie stromoradia: Kraskova ul., Príkopová ul., Tegelhoffa

Iveco: Prevoz pracovníkov, Zber a odvoz nečistôt a lístia

Peugeot: Prevoz pracovníkov, Zber a odvoz nečistôt a lístia

Duster: Kontrola rajónu

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


14.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Hálkova, Lombardíniho, Sreznevska, Lamanskeho, Koliba, Kramáre
- pristavenie kontajnera - knižnica Jeseniova, MŠ Letná
- pristavenie a vývoz kontajnera - Kyjevska, Bojnícka /pre stred. Zeleň
- výber fekálií - Kuchajda, Tržnica
- práca s plošinou - orez stromov Moravska, Mikoviniho, Biely kríž
- značenie čiar - prechody pre chodcov /Biely kríž, Junácka, Kalinčikova
- polievanie stromov a trávnatej plochy - miestna časť Nové mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie- Jurajov dvor, šport. areál Legerského

- Kosenie a zber lístia- Kyjevská ul., Piešťanská ul., Sibírska ul.

- Čistenie chodníkov, krajníc a zber lístia- Kalinčiakova ul., Stará pracháreň

- Orez krov- Mierova kolónia, MŠ Slniečko

- Orez stromov- MŠ Slniečko, Moravská ul., Skalická ul.

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

IVECO: Zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola raonu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


16.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


15.09.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Tržnica, Jaskovy rad
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická ul. /brigáda občanov
- polievanie stromov a trávnatej plochy - Gaštanica, Kraskova
 


17.09.2017

Stredisko dopravy

- práca s plošinou - výrub stromov /Kominárska ul.


Stredisko údržby zelene

Čistenie a obkášanie krajníc- Jaskov rad

Iveco: zber a odvoz nečistôt


18.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Magurská, Ladzianskeho, Rozvodná, Olivova, Klenova, Klenova-pešia, Pri Bielom kríži, Bardejovská, Cintulova, Ormisova, Skalická
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- odvoz kontajnera - Jeseniova, Letná, Kraskova
- odvoz odpadu - nelegálna skládka Mikovíniho ul.
- práca s plošinou - orez a výrub stromov /Kominárska, Mikovíniho, Thurzova
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


   Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc- J.C. Hronského, Kraskova ul., Pluhova ul.

- Čistenie krajníc obkášaním- Hálkova ul., KS Makovického

- Čistenie schodísk- Kramáre

- Výrub stromov (nebezpečných)- Kominárska ul.

- Odburiňovanie mobilných nádob a záhonov- tržnica, Konská železnica

Multicar- Zber a odvoz nečistôt

Iveco- Zber a odvoz nečistôt

VW- Prevoz pracovníkov a náradia

Duster- Kontrola rajónu


19.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Tegelhoffa, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Frézovanie pňov: Biely kríž

- Orez krov: Budyšínska ul.

- Zber odpadkov: rajón

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Varšavská, Riazanska /dvor, Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o
- výmena kontajnera - Tržnica, stred. Zeleň /dvor
- vývoz fekálií - Tržnica
- zber vriec s odpadom - Trnavské mýto, MŠ Letná
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel
20.09.2017

Stredisko údržby zelene

- Frézovanie pňov: Kominárska ul.

- Odstránenie zlomeného stromu: Pokroky

- Zber a odvoz nečistôt, polámaných konárov: Stará pracháreň, Hlučínska ul., Budyšínska ul., pokroky

  Račianske mýto, Sibírska ul.(okolie pošty), Americká ul., Teplická ul., Čsl. parašutistov, Riazanská ul.,

  Kominárska ul., Šancova ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, čistenie pieskoviska, vyhrabávanie lístia - DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Na revíne, Júnova, Júlova, Vlárska, Višňova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- likvidácia zhoreliska na Kĺzavej ul.
- čistenie kanalizačných vpustí - Pri starej prachárni
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


21.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Tegelhoffa, DI Kukučínova, DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianského, DI Uhrova, DI Rozvodná, ĎI L. Dérera, Gaštanica, DI Pri Bielom kríži, DI Skalická cesta, DI Teplická 5, 19, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Frézovanie pňov: Kuchajda, DI Jakubíkova ul., Višňová ul., Teplická ul., Hálkova ul.

- Orez stromov (polámané konáre): Višňova ul., Kuchajda

- Prevoz zeminy, dosypanie do stromových mís: Kraskova ul.

- Odburiňovanie krajníc: Pluhova ul., Škultétyho ul., Hlučínska ul.

- Čistenie schodov: Kramáre, Koliba

- Čistenie krrajníc, zber a odvoz lístia: Kalinčiakova ul., Stará pracháreň, Trnavská ul.

Iveco: prevoz pracovníkov, Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Prevoz zeminy

Peugeot: prevoz pracovníkov, Zber a odvoz lístia a nečistôt

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt a lístia do kontajnerov


Stredisko dopravy

- ručné čistenie komunikácií - Magnetova
- strojné čistenie komunikácií- Hostinského -sídlisko
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur,zberný dvor Vassal
- pristavenie kontajnera - Račianska /pre stred. Zeleň
- výmena kontajnera -  Tržnica
- STK+EK -BA 766GX,BL 098MO
- zber vriec s odpadom -Kukučínova
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


22.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie - MÚ-Nové mesto,Kuchajda
- ručné čistenie komunikácií- Magnetová
- zber vriec s odpadom -Škultétyho
- výber fekálií - Kuchajda, Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc, zber a odvoz lístia: Družstevná ul., uzavretý dvor Družstevná, Stará pracháreň,

   Trnavská ul. (rigol), Sadová parčík, Budyšínska ul., Mestská ul.

- Odburiňovanie krajníc: Robotnícka ul., Budyšínska ul., Plzenská ul., Tehelná ul., Česká ul.

- Zber nečistôt: Kominárska ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, Prevoz pracovníkov a náradia.

Iveco:  Zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov

 


24.09.2017

Stredisko dopravy

- práca s plošinou - výrub stromov /Kominárska ul.


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie krajníc: Jaskov rad

- Výrub suchého stromu: Kominárska ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

 


25.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- strojné zametanie komunikácií - Letná, Považská, Pohronská, Odbojárov, Koliba, Kramáre
- ručné čistenie a odvoz odpadu - ul.Odbojárov
- práca s plošinou - orez a výrub stromov /Černicova, Mikovíniho
- striekanie čiar /parkovacie boxy ul.Odbojárov
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie, zber lístia: Teplická ul., Čsl. parašutistov

- Čistemie krajníc a chodníkov: Sibírska ul.

- Orez  stromov (suché konáre): Mikovíniho ul., Černicova ul.

- Výrub stromu (rozsiahla puklina pozdĺž kmeňa): Hlučínska ul.

- Úprava terénu pod hracím prvkom: Gaštanica

Peugeot: prevoz kosačiek

Iveco: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt


26.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie, zber lístia: Teplická ul., Zátišie, Čsl. parašutistov

- Čistenie krajníc: Sibírska ul.

- Orez stromov: Mikovíniho ul.

- Orez krov, odstraňovanie výmladkov: Mestská tržnica, Krahulčia ul.

Peugeot: Prevoz kosačiek

Iveco: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Ľudové nám., Novinárska, Slnečná, Svätovojtešská, Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnera - Tržnica, stred. Zeleň /dvor
- práca s plošinou - orez zelene /Mikovíniho ul.
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická, Hálkova /pre stred. Zeleň
- čistenie kanalizačných vpustí - Kalinčiakova ul.
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- výber fekálií - Kuchajda, Lanovka
- zber vriec s odpadom - Sadova, Pokroky
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


27.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, DI Hálkova, DI Pluhová 12, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a zber lístia: Račianske mýto, Račianska Dvory

- Čistenie krajníc, chodníkov: DI Mierova kolónia

- Zber nečistôt: Bojnická ul.

- Orez stromov: Mikovíniho ul., Guothova ul.

- Dosiatie trávového osiva: Gaštanica

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Za kasárňou, Letecká, Úradnícka, Matičná, Koliba, Kramáre
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a vývoz kontajnera - Račianska /pre stred. Zeleň
- dovoz štrku na Lanovku
- čistenie kanalizačných vpustí - okolie Polusu, Junácka ul.
- drvenie konárov - /stredisko Zeleň
- práca s plošinou - orez zelene /Mikovíniho, Guothova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


28.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianského, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií- Príkopova, Tegelhofa, Kalinčiakova, Odbojárov
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie kontajnera - EKO VPS Halašova ul.
- výmena kontajnera - Tržnica
- čistenie kanalizačných vpustí - okolie Polusu, Junácka ul.
- pristavenie kontajnera - Sibírska /pre stred. Zeleň
- drvenie konárov - /stred. Zeleň
- práca s plošinou - orez zelene /Mikovíniho, Sibírska
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie: Gaštanica

- Dosypanie zeminy do koreňových mís, výsev trávnika: Kraskova ul.

- Zber lístia, kosenie: Sibírska (okolo pošty), Mikovíniho ul.

- Vyhrabávanie lístia: Ľudové námestie

- Čistenie krajníc a chodníkov, zber lístia: Kominárska ul.

- Orez stromov: Mikovíniho ul., Sibírska ul., Račianska/Thurzova ul.

Iveco: Zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov

Multicar: Zber a odvoz nečistôt,

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, prevoz pracovníkov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


29.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Vajnorská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Obkášanie: Mestská tržnica

- Kosenie: Konská železniva

- Postrek proti burinám: MÚ Junácka ul., Konská železnica

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov

 


30.09.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - Kuchajda.


01.10.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie - Tržnica


02.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Terénne úpravy: Americká ul.

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: Nová doba DI, Kalinčiakova (dvor), Družstevná (uz. dvor)

- Orez stromu: Sibírska ul., Družstevná ul. (uz. dvor), Pokroky

- Odburiňovanie, úprava záhonu: Kominárska ul.

-Orez ruží (odkvitnuté časti kvetov): Račianske mýto

- Zbieranie nečistôt: Rač. mýto

Multicar: prevoz zeminy

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: terénne úpravy (Americká), nakladanie nečistôt


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií Bartoškova, Športova, Pri prachárni, Budyšínska, Hrdličkova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- vývoz kontajnera - Jaskový rad
- likvidácia skládky - Klenova ul.
- práca s plošinou - orez stromov /Sibírska, Družstevná
- značenie žltých čiar /Hrdličkova, Sibírska
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


03.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Piešťanská, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- zber a odvoz nečistôt: celý rajón

peugeot, multicar, iveco


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Stará Trnavská, Družstevná, Vajnorská /dvor
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická 2x, Sliačska 1x
- odvoz nelegálnej skládky - Klenova ul.
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


04.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianského, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie kontajnera - Hálkova ul.
- práca s plošinou - orez stromov /Sibírska, Guothova, Pokroky
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Hrabanie lístia a zber, čistenie krajníc: Družstevné (uz. dvor), Cesta na Kamzík, Krahulčia ul.

- Orez ruží (odkvit. časti): Račianske mýto, Sibírska ul.

- Orez stromov: Sibírska ul.

- Výrub suchého stromu: Sibírska ul.

Iveco: Zber lístia a nečistôt

Peugeot: Zber lístia a nečistôt

Multicar: Zber lístia a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


05.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Hálkova, DI Pluhová 12, DI Nobelova, DI Odborárska, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Kyjevská, Piešťanská, Thurzova, Blatnícka, Olbrachtova, Vihorladská, Chemická, Tylova
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Za Kasárňou 1x, Ovručská 1x, Ľudové nám.2x
- výmena kontajnera - Tržnica
- odvoz nelegálnej skládky - Klenova ul.
- zber vriec s odpadom - Račianske mýto
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o, kompostáreň Svätý Jur
- prevoz UNC - stred. Doprava /Americká ul.
- práca s plošinou - oprava vlajkových stožiarov /Stromova, Hálkova
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie, zber a odvoz lístia: Cesta na Kamzík, Bajkalská ul., Sadová ul., Magurská ul., Sibírska ul. (pri ZŠ), cesta pri Kuchajde(od Tomašíkovej)

- Orez ruží (odkvitnuté časti): Račianske mýto, Sibírska ul.

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Iveco: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

VW: Prevoz pracovníkov

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


06.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Pluhová 1, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie, zber a odvoz lístia: Športová ul., Americká ul.

- Prevoz kameniva, úprava terénu: Americká ul.

Iveco: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov, úprava terénu

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Ovručská, Sibírska, Legerskeho, Koliba, Kramáre
- odvoz nelegálnej skládky - Kĺzavá ul.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Dom dôchodcov Sibírska ul.
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnerov - Kuchajda, Lanovka
- odvoz kontajnera - Hálkova
- prevoz štrku - Americká ul.
- dovoz tovaru - DM Drogeria Senec /sociálna výdajňa Tržnica
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


07.10.2017

Stredisko dopravy

- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Pri Bielom kríži 3x, Varšavská 1x


08.10.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


09.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Úprava terénu, vertikutácia, príprava záhonov: MÚ Junácka

- Úprava terénu, navážanie kameniva: Americká ul.

- Čistenie schodov od lístia: schodiská Koliba, Kramáre

- Čistenie krajníc, zber a odvoz lístia: Ľudové námestie

- Zber odpadkov a nečistôt: Bojnická ul., Jurajov dvor, Mierová kolónia

Peugeot:Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Zber a odvoz nečistôt a lístia

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu 

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- strojné zametanie komunikácií - Sibírska, Šuňavcova, Koliba, Kramáre
- čistenie a odvoz nelegálnej skládky - Bojnícka, Opavská, Kĺzavá, Šancova - dvory, Pionierska
- odvoz a dovoz materiálu pre stred. Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


10.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Piešťanská, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športova, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Ursíniho, Kraskova, Ľubľanska, Americká, Koliba, Kramáre
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - J.C.Hronskeho 2x, Šancova 1x, Sliačska 1x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o, ECOPAP s.r.o.
- výmena kontajnera - Tržnica
- pristavenie a vývoz kontajnera - Pionierska ul.
- pristavenie kontajnera - Hálkova ul.
- čistenie a odvoz nelegálnej skládky - Turbínova ul.
- odvoz vriec s odpadom - Račianske mýto
- značenie žltých čiar - Za kasárňou, Budyšínska, Sibírska, Thurzova
- práca s plošinou - orez stromov /Sibírska ul.
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Odburiňovanie záhonov: Račianske mýto

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc: Sadová (parčík), Osadná ul.

- Čistenie krajníc, zber a odvoz lístia: ul. Za kasárňou

- Orez suchých konárov: Mierová kolónia (MŠ Slniečko), Račianske mýto, Sibírska ul.

- Úprava terénu, príprava záhonov pred výsadbou trvaliek: Miestny úrad Junácka ul.

Iveco: Nákup a dovoz trvaliek

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Zber a odvoz nečistôt a lístia

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola náradia

UNC: Nakladanie nečistôt a lístia do kontajnerov


Stredisko údržby zelene

- Odburiňovanie záhonov: Račianske mýto (ruže)

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc: Sadová (parčík)

- Čistenie krajníc: Za kasárňou

- Orez suchých konárov: Mierova kolónia(MŠ Slniečko), Račianske mýto, Sibírska ul.,

- Úprava terénu, príprava záhonov pred výsadbou: MÚ Junácka ul.

Iveco: Dovoz rastlín

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia.

Multicar: Zber a odvoz nečistôt a lístia.

VW: Prevoz pracovníkov a náradia.

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt a lístia do kontajnerov


11.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianského, Gaštanica, DI Sliačska, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I., II., Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- zber vriec s odpadom - Račianske mýto
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- strojné zametanie komunikácií - J.C.Hronskeho, Kominárska, Hronskeho /garaže, Magurská, Klenova, Rozvodná
- vývoz kontajnerov - ZŠ Kalinčiakova ul.
- čistenie kanalizačných vpustí - Bellova ul.
- polievanie stromov a trávnatej plochy - miestna časť Nové mesto
- značenie čiar - parkovacie boxy /ul. Odbojárov
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


12.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk -DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, 19, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc: ul. J. C Hronského, ul. pri Dvore, Novinárska ul., Jazdecká ul., Úradnícka ul.

- Úprava terénu, výsadba trvaliek: Sadová (parčík), Biely kríž

- Dosadba rastlín do záhonov: DI Rešetkova, Mestská tržnica

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia.

VW: Prevoz pracovníkov, náradia

Iveco: prevoz rastlín, náradia, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt a lístia do kontajnerov

 

 


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Mikovíniho, Ukrajinská, Hronskeho /garáže
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Škultétyho 1x, Bartoškova 1x, Mestská 1x
- čistenie a odvoz nelegálnej skládky - Sliačska ul.
- polievanie stromov a porastov - miestna časť Nové mesto
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel13.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc, obkášanie: ul. pri Dvore, Magnetova ul.

- Úprava terénu: Biely kríž, Americká ul.

- Výsadba trvaliek: Biely kríž

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia.

VW: Prevoz pracovníkov, náradia

Iveco: prevoz rastlín, náradia, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt a lístia do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- zber vriec s odpadom - Račianske mýto
- strojné zametanie komunikácií - Odbojárov, Kalinčiakova, Športova
- odvoz nelegálnej skládky - Sliačska ul.
- pristavenie a odvoz kontajnera - Americká ul.
- polievanie stromov, záhonov - miestna časť Nové Mesto
- značenie čiar - parkovacie boxy /Priečna ul./materská škôlka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


14.10.2017

Stredisko dopravy

- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Čsl.parašutistov 1x, Jeséniova 1x


15.10.2017

Stredisko dopravy

- značenie žltých čiar /parkovacie boxy - Hálkova, Plzenská, Račianska


16.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska,DI Piešťanská, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Pri st. prachárni, St. Trnavská, Bartoškova
- výmena kontajnera - Kuchajda
- polievanie stromov, záhonov - miestna časť Nové Mesto, Gaštanica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- drvenie konárov - Račianska /dvor Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc, obkášanie: Magnetova ul.

- Úprava terénu: Biely kríž, Americká ul.

- Výsadba trvaliek: Biely kríž

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia.

VW: Prevoz pracovníkov, náradia

Iveco: prevoz rastlín, náradia, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt a lístia do kontajnerov


17.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk -  DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52,  DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Osadná, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc, obkášanie: Magnetova ul.

- Úprava terénu: Biely kríž

- Výsadba trvaliek: Biely kríž

- Dosadba rastlín do mobilných nádob: mestská tržnica

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia.

VW: Prevoz pracovníkov, náradia

Iveco: prevoz rastlín, náradia, zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt a lístia do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Družstevná, St.Trnavská
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Pluhová 2x, Matúšková 1x, Odborárska 1x
- výmena kontajnera - Tržnica
- odvoz nelegálnej skládky -Nobelova ul.
- zber vriec s odpadom - Mierová kolónia,Odbojárov,Kalinčiakova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o,
- polievanie zelene -stromy a porasty MČNM
- striekanie parkovacích boxov - Vajnorská vo dvore
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


18.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianskeho, DI Sliačska, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Športová, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a zber lístia: Račianske mýto, Pokroky, Sibírska (pošta)

- Úprava terénu: Biely kríž

- Výsadba trvaliek: Biely kríž

- Čistenie krajníc, zber lístia: ul. Odbojárov

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia.

VW: Prevoz pracovníkov, náradia

Iveco: zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: kontrola rajónu

UNC: Nakladanie nečistôt a lístia do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.,Kompostáreň Svätý Jur
- strojné zametanie komunikácií - Magurská,Klenova,Rozvodná,Vlárska,Na Revíne,Júlova,Klenova- pešia,Olivová,Ladzianského,Magnetova, Pri dvore,Vajnorská -dvor
- vývoz kontajnerov - ŠZŠ Hálkova 54,Pionierska
- pristavenie a vývoz kont.-Račianska-Pokroky/pre stred.Zeleň
- pristavenie kontajnera - Matúškova.
- polievanie stromov,porastov a trávnatej plochy - miestna časť Nové mesto
- striekanie čiar - Kukučínova,Biely kríž
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


19.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Vihorlatská, DI Hálkova, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií:  Bardošova,Černicova,Guothova,Cádrova,L.Dérrera,Ambrova,Júnova,Višňova,Chemická,Olbrachtova,Tyllova,Vihorlatská,Príkopova,Tegelhofa
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Jahodová 2x, Višňova 2x, Guothova 2x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o
- výmena kontajnera - Tržnica
- čistenie a odvoz nelegálnej skládky - Odborárska ul.
- odvoz vriec s odpadom - Hálkova,DI -Nová doba,DI -Rešetkova
- značenie žltých čiar -J.C.Hronského
- polievanie stromov,porastov - Gaštanica, Biely kríž,Kraskova
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie, zber lístia: Mikovíniho, Račianska (dvory), J.C. Hronského, Americká ul.

- Čistenie krajníc, zber lístia: Kalinčiakova ul., Stará pracháreň

- Úprava záhonov, výsadba trvaliek: Biely kríž

Multicar: Zber a odvoz nečistôt a lístia

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Peugeot: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

UNC: Nakladanie nečistôt a trávy do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


20.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- zber vriec s odpadom - Halkova, Kalinčiakova
- strojné zametanie komunikácií - Zátišie /dvor, Teplická, Smikova, Kalinčiakova, Odbojárov, Priečna, Rešetkova, Laskomerskeho
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- pristavenie a vývoz kontajnera - Kraskova ul.
- polievanie stromov, záhonov - miestna časť Nové Mesto
- odvoz nelegálnej skládky - Odborárska ul.
- čistenie rigolu - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie, zber lístia: Americká ul., Kraskova, Ukrajinská (dvory), DJ Robotnícka ul.

- Čistenie krajníc, zber lístia: Družstevná ul., Trnavská ul.

- Úprava záhonov, výsadba trvaliek: Biely kríž

Multicar: Zber a odvoz nečistôt a lístia

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Peugeot: Prevoz pracovníkov, nákup a dovoz trvaliek

UNC: Nakladanie nečistôt a trávy do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


21.10.2017

Stredisko dopravy


- polievanie stromov, záhonov - Kuchajda, Americká ul.


Stredisko údržby zelene

- Výsadba trvaliek: Americká ul.

- Výsadba krov, mulčovanie kôrou: MÚ Junácka

Multicar: Prevoz zeminyVW

Peugeot: Prevoz pracovníkov, prevoz trvaliek, nákup a dovoz kôry

Duster: Kontrola rajónu


22.10.2017

Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácie - Tržnica


23.10.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- zber vriec s odpadom - Hálkova ul.
- strojné zametanie komunikácií - Teplická, Smikova, Skalická, Nám. Biely kríž, Pri Bielom kríži, Osadná, Sadova, Mestská, Nová
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

Zber nečistôt po celom rajóne

Peugeot: zber a odvoz nečistôt 

Iveco: zber a odvoz nečistôt 

Multicar: zber a odvoz nečistôt 


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


24.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Piešťanská, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov, zber a odvoz lístia: ul. Odbojárov, Sibírska ul., Pokroky, Sadová ul. (okolo parčíku), Budyšínska ul.

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

VW: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií- Chemická, Olbrachtova, Tyllova, Vihorlatská, Plzenská, Hlučínska, Robotnícka, Moravská
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Magurská 1x, Horská 1x, Mierova kolónia 1x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o
- pristavenie cisterny s vodou - Tržnica
- Tržnica /Sociálna výdajňa - odvoz paliet a debničiek späť do skladu DM Drogeria
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


25.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianskeho, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II., Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov, zber a odvoz lístia: ul. Odbojárov, Americká ul., Legerskáho ul., J.C. Hronského,   Budyšínska ul., Česká ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

UNC: Nakladanie nečistôt to kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy


- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- zber vriec s odpadom - Kukučínova ul.
- strojné zametanie komunikácií - lokalita Koliba, Kramáre
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Pri starom ihrisku 1x, Záborského 1x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- práca s plošinou - montáž osvetlenia /Mierova kolónia
- značenie nápisu na chodníku - Račianska ul.
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


26.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Sibírska 52, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, DI Hálkova, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Matuškova, Pod strážami, Vančurova, Na pažiti, Bojnícka, Podnikova
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Brečtanova 1x, Hrdličkova 1x
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur, ECOPAP s.r.o.
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: KS Stromová, Záruby, Konská železnica

- Úprava terénu: Biely kríž

- Čistenie krajníc a chodníkov, zber a odvoz lístia: Družstevná ul., Pri starej prachárni, Sibírska ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

VW: Prevoz oracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie nečistôt to kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


27.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Teplická 5, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov, zber a odvoz lístia: Družstevná ul.(uz. dvor), ul. Čsl. parašutistov (dvory)

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

UNC: Nakladanie nečistôt to kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné zametanie komunikácií - Teplická, Smikova, Magnetova, Pri dvore
- pristavenie a vývoz kontajnerov /pre stred. Zeleň - Kukučínova
- zber vriec s odpadom - Kukučínova
- "Jesenné upratovanie" /pristavenie a vývoz kontajnerov - Česká 3x, Stará Klenová 1x, Budyšínska 1x
- pristavenie kontajnera - Matúškova ul.
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


30.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, DI Sibírska 52, DI Piešťanská, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Tegelhoffa, DI Osadná, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Zber a odvoz popadaných konárov: Račianske mýto, Pokroky, J. C. Hronského, Račianska, Mikovíniho, Sibírska, Kraskova, Ukrajinská, Ľublanská, Americká, Šuňavcova, Legerského, Ovručská Piešťanska, Kyjevská, Thurzova, Teplická, Škultétyho až po Kutuzovovu, Družstevná, Kalinčiakova, Stará pracháreň, Odbojárov

- Orez zlomených stromov po silnom vetre: Kalinčiakova, Hostinského sídlisko, Mierova kolónia, Nobelova

Peugeot: Zber a odvoz konárov

Iveco: Zber a odvoz konárov

Multicar: Zber a odvoz konárov

UNC: Nakladanie nečistôt to kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- zber vriec s odpadom - Kukučínova ul.
- strojné zametanie komunikácií - Nová,Tehelná,Česká
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- práca s plošinou - montáž osvetlenia/Kuchajda
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


31.10.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI Ladzianskeho, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5.,19, DI Hálkova, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné zametanie komunikácií - Zátišie, Hattalova, Tetmayerova, Gavlovičova, Závodníkova
- zber vriec s odpadom - parky Račianske mýto, Varšavská, Nová Doba
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnera - Spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- čistenie a odvoz odpadu - nelegálna skládka - Matuškova, Riazanska
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- drvenie konárov - Račianska /dvor stred. Zeleň
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Zber a odvoz popadaných konárov: Kramáre, Čsl. parašutistov, zátišie, Pluhova ul.

Peugeot: Zber a odvoz konárov

Iveco: Zber a odvoz konárov

Multicar: Zber a odvoz konárov

UNC: Nakladanie nečistôt to kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


01.11.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber


02.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, DI Kominárska, ŠI Račianska, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- výmena kontajnerov - Tržnica, stred. Zeleň
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., Kompostáreň Svätý Jur, Spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- odvoz kontajnerov - Kuchajda
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- značenie čiar na komunikáciách - J.C.Hronskeho, Račianska
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: ZŠ Vihorlatská, ZS Riazanská, Hálkova, Teplická, KS Stromova, Limbova, Jeséniová, Bárdošova ul., Mikovíniho

- Výrub zlomeného a nebezpečného stromu: MŠ Letná

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: odvoz konárov

Duster:Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


03.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kalinčiakova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: Teplická ul. Nová doba, ul. Odbojárov, Športová ul., ZŠ Česká (okolie), ZŠ za Kasářňou (okolie), KS Vajnorská, Skalická ul.

- Prevoz a osadenie betónových čapíc: Kraskova ul., Biely kríž

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: prevoz bet. čapíc, zber a odvoz nečistôt

Duster:Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- pristavenie kontajnera na stred. Zeleň
- dovoz piesku na stred. Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


04.11.2017

Stredisko dopravy

- značenie dopravných čiar na komunikáciách - Račianska ul.


05.11.2017

Stredisko dopravy

- strojné zametanie - Tržnica


06.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Piešťanská, ŠI Pionierska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Pluhova, Jánoškova, Lamanskeho
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- značenie žltých čiar - Na Revíne, Šuňavcova
- čistenie kanalizačných vpustí - Vihorladská, Tylova
- práca s plošinou - výrub stromov /Moravská ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: DI Mierova kolónia, Kalinčiakova ul., Družstevná ul. (uz. dvor)

- Orez ruží: Račianske mýto

- Výrub invázneho stromu: Vajnorská ul. (dvor)

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster:Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


07.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk -  DI Legerského, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športova, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Hálkova, DI Ľudové námestie.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: Kalinčiakova ul.

- Kosenie a obkášanie, zber lístia: park Brezovská, park Hálkova, DI a park Ľudové námestie

- Úprava terénu: Americká ul., Biely kríž

- Výsev trávnika: Americká ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy


- strojné čistenie komunikácií - Lombardíniho, Záborskeho, Makovická, Sreznevskeho, Semianova
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Hálkova /práca pre stred. Zeleň
- zber vriec s odpadom - Kukučínova
- nákup materiálu - Vrakuňa
- vývoz kontajnerov - spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- práca pre MÚ JUnácka - vývoz kontajnera
- čistenie kanalizačných vpustí - Chemická, Vihorladská
- drvenie konárov - Stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


08.11.2017

Stredisko dopravy


- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Hálkova, Riazanská /dvor
- vysávanie lístia z komunikácií - DI Ľubľanská, DI Legerskeho
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- čistenie kanalizačných vpustí - Tylova, Chemická
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: DI Nová doba, Družstevná ul.,

- Kosenie a obkášanie, zber lístia: Športová ul., Bartoškova ul.

- Úprava terénu: Americká ul., Biely kríž

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk -  DI Legerského, DI Ľubľanská, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Legerského, DI Ľubľanská.


09.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk -  DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, DI Trojdomy, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI .Teplická 5, DI Teplická 19.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: Družstevná ul., Trnavská ul., Thurzova ul.

- Kosenie a obkášanie, zber lístia: Stará pracháreň, Kalinčiakova, Trnavská, Biely kríž, Kominárska ul.

- Úprava záhonov: Biely kríž

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz kontajnerov - Robotnícka, Hálkova, Ľudové nám.
- vysávanie lístia z komunikácií - Teplická ul.
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- sťahovanie DJ Česká ul.
- odstránenie nelegálnej skládky - Osadná ul.
- zber vriec s odapdom - Kukučínova, Kutuzovova
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


10.11.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Kalinčiakova, Odbojárov, Varšavská
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- pneuservis - prezúvanie gúm
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- odvoz štrku - Zatišie /Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianského, Gaštanica, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Tegelhoffa, DI Osadná, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: Kominárska ul., Šancova ul.

- Kosenie a obkášanie, Thurzova, Račianska ul.

- Úprava záhonov: Biely kríž

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


12.11.2017

Stredisko dopravy

- strojné zametanie - Tržnica


13.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Sibírska,/garáže, Blatnícka, Thurzova,Teplická, Smikova
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- odvoz štrku - Zatišie /Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zbieranie odpadkov a polámaných konárov- celý rajón

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

Multicar: zber a odvoz

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

 


14.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Piešťanská, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Legerského, DI Vajnorská.


Stredisko dopravy

- čistenie nelegálnej skládky - Kukučínova -BILLA,Riazanská
- prevoz UNC na Tržnicu
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- čistenie kanalizačných vpustí - Jazdecká, Pohronská,Svätovojtešská,Matičná,Úradnícka,Ľud.námesie
- práca s plošinou - výruba orez zelene - Pluhová, Podniková,Guothova
- prekládka nových kontajnerov za Zátišia na Tržnicu
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: Sibírska ul., Thurzova ul.

- Kosenie a obkášanie, zber lístia: Piešťanská ul., Sibírska ul.,

- Kosenie: MÚ Junácka ul., Konská železnica

- Výrub suchého stromu: Guothova ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


15.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianského, Gaštanica, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Sklalická cesta, DI Pri Bielom kríži, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Kalinčiakova.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: Ovručská ul.

- Kosenie a obkášanie, zber lístia: Piešťanská ul., Pionierska ul. (pri boroviciach)

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Cesta na Kamzík
- prenos betonových kochlíkov - Mierova kolónia
- prevoz UNC - Zátišie /Mierova kolónia
- pristavenie a vývoz kontajnera - Mierová kolónia
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- práca s plošinou - výrub stromov /Biely kríž, Česká ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


16.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I., II., DI Hálkova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- odvoz vriec s odpadom - Kutuzovova ul.
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor ECOPAP s.r.o., spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Cesta na Kamzík, Kĺzavá
- práca s plošinou - výrub a orez stromov /Čsl. parašutistov, Česká ul.
- pristavenie kontajnerov - Tržnica
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: Ovručská ul., Račianska ul.

- Kosenie a obkášanie, zber lístia: Ovručská ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


17.11.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- práca s plošinou - výrub a orez stromov /Česká ul., Račianske mýto


Stredisko údržby zelene

- Výrub stromu: Račianske mýto

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

 

 


18.11.2017

Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz kontajnera - Nobelova ul.


19.11.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


20.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Hostinskeho sídlisko, Magnetova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- prenos betonových kochlíkov - Mierova kolónia
- prevoz UNC - Zátišie /Mierova kolónia
- pristavenie a vývoz kontajnera - Mierová kolónia
- výber fekálií - Lanovka
- práca s plošinou - výrub stromov /ZŠ Teplická, Sibírska, Biely kríž, Ursínyho
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Výkop jám /príprava jám pred výsadbou stromov/: Biely kríž

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a chodníkov: J.C Hronského

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


21.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Pluhová 1, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Pluhová 1, DI Legerského.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Letná, Slnečná, Považská, Pohronská, Jazdecká, Magnetova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor ECOPAP s.r.o., kompostáreň Svätý Jur, spaľovňa Vlčie hrdlo
- zber vriec s odpadom - Jarošova, Mierova kolónia, Nová doba, Račianske mýto
- výber fekálií - Lanovka, Kuchajda
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber konárov, odpadkov: celý rajón

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


22.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianskeho, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Magnetova, Novinárska, Svätovojtešská, Matičná
- pristavenie kontajnera - MŠ Osadná
- výmena kontajnera - stred.Zeleň /dvor
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- práca s plošinou - MÚ Junácka /montáž vianočných ozdôbStredisko údržby zelene

- Vykladanie a uloženie stromov: dvor SÚZ

- Orez ruží: Račianske mýto

- Zber konárov: Teplická ul., Kramáre, Ursínyho ul.

VW: prevoz pracovníkov

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a konárov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a konárov

Multicar: zber a odvoz konárov

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


23.11.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Horská, Jurská, Skalická, MÚ Junácka, Letecká, Úradnícka, Matičná
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- dovoz zeminy - stred. Zeleň
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- odvoz kontajnerov - MŠ Osadná, Pionierska, stred. Zeleň /dvor
- drvenie konárov - Stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Orez ruží: Kraskova ul.

- Vykladanie a uloženie stromov: dvor SÚZ

- Čistenie krajníc a chodníkov: J.C. Hronského, Mestská ul., Laskomerského ul., Račianske mýto

- Vyhrabávanie lístia z plôch, čistenie krajníc a chodníkov: Sibírska ul. /okolie pošty/

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu

UNC: Nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

 

Ručne čistenie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Pri Bielom kríži.


24.11.2017

Stredisko údržby zelene

- Orez krov: Račianske mýto, Čsl. parašutistov

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Bojnická ul., Biely kríž

- Čistenie krajníc: Magnetova ul.

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: Nakladanie stromov, zeminy, nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Kalinčiakova, Odbojárov
- zber vriec s odpadom - Mierova kolónia
- drvenie konárov a ich odvoz - Mierová kolónia
- výber fekálií - stred. Zeleň
- práca s plošinou - MÚ Junácka /montáž vianočných ozdôb
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


26.11.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


27.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Hálkova, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Mierova kolónia
- pristavenie a vývoz kontajnera - Teplická /pre stred. Zeleň
- likvidácia nelegálnej skládky- Račianska /dvor
- strojné čistenie komunikácií - Príkopova, Tegelhofa, Za kasárňou, Halkova
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- práca s plošinou - MÚ Junácka /montáž vianočných ozdôb
- odvoz odpadu - Mierova kolónia-
- prevoz drte - Zátišie /sklad Dopravy
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie, zber lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Teplická ul.

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Nobelova ul., Višňova - Magurská ul.(schody)

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: Nakladanie stromov, zeminy, nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


25.11.2017

Stredisko údržby zelene

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Biely kríž, Sadová (parčík)

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Prevoz pracovníkov, náradia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: Nakladanie stromov, zeminy

Duster: Kontrola rajónu


28.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Kalinčiakova, Družstevná
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur,spaľovňa Vlčie hrdlo
- výmena kontajnera - Tržnica
- drvenie konárov - Mierova kolónia
- odvoz štiepky - stred. Zeleň /dvor
- výber fekálií - Kuchajda, Lanovka
- zber vriec s odpadom - Odbojárov, Jarošova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávaníe lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Teplická ul.

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Čsl. parašutistov

- Frézovanie pňa: Račianske mýto

Zbieranie odpadkov: Račianske mýto

Vykladanie nových stromov: dvor SÚZ

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: Nakladanie stromov, zeminy, nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


29.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianskeho, DI Kominárska, ŠI Račianska, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie rigola od lístia- Krahulčia

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Čsl. parašutistov, mestská tržnica

- Zbieranie odpadkov: Teplická ul., Kalinčiakova ul., uz. dvor Družstevná

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: Nakladanie stromov, zeminy, nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


30.11.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, DI Pluhova 12, Makovického, Záborského, Kuchajda.


Stredisko dopravy

denná smena:
- odvoz vriec s odpadom - Jama
- rozvoz posypovej soli do soľných hniezd
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- pluhovanie komunikácií:BA226DG - Kramáre, obratlisko autobusu č.44
                                    BL098MO - Kramáre, , Koliba , Jaskov rad, Šancova, Vajnorská okolie
                                    BA372AJ - Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, Zátišie, Mierova kolonia
nočná smena:
- posyp a pluhovanie komunikácií:BL098MO - Koliba, Jaskov rad
                                                BL267AH - Kramáre, obratlisko autobusu č.44


Stredisko údržby zelene

- Ručné odhŕňanie snehu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá:
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

 

 

 


01.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, DI Pluhova 12, Makovického, Záborského, Kuchajda.


Stredisko dopravy

denná smena
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- prevoz vianočného stromčeka - Tržnica
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- posyp a pluhovanie komunikácií:
- BL267AH - Kramáre, trasa linky č.44, Na pažiti, Nám. Biely kríž
- BL098MO - Kramáre, trasa linky č.44

nočná smena:
- posyp komunikácií:
- BL098MO - Kramáre, Vajnorská a okolie, trasa linky č.44, Koliba
- BL267AH - trasa linky č.44, Koliba
       
 


Stredisko údržby zelene

- zimná údržba

- Ručné odhŕňanie snehu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá:
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


02.12.2017

Stredisko dopravy

denná smena
- posyp komunikácií:
- BL098MO - Koliba, Jaskov rad

nočná smena:
- posyp komunikácií:
- BL098MO - Kramáre, trasa linky č.44, Koliba

       


Stredisko údržby zelene

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Trnavské mýto (okolo tržnice), Kalinčiakova ul.

- Zimná údržba (kontrola chodníkov a schodov): Kramáre, Koliba

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Prevoz pracovníkov, kontrola rajónu

Multicar: Prevoz zeminy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


03.12.2017

Stredisko dopravy

denná smena
- posyp komunikácií:
- BL267AH - Koliba, Kramáre, trasa linky č.44, Tržnica

nočná smena
- posyp komunikácií:
- BL098MO - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44, Tržnica
- BL267AH - Koliba, Jaskov rad

       


04.12.2017

Stredisko dopravy

denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- dovoz štrku na Lanovku
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- posyp a pluhovanie komunikácií:
- BL098MO - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44

nočná smena:
- posyp komunikácií:
- BL098MO - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44, Cesta na Kamzík


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, DI Pluhova 12, Makovického, Záborského, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- zimná údržba

- Ručné odhŕňanie snehu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá:
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


05.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská,  park Ľudové námestie, DI Ľubľanská, DI Hálkova, Brezovská, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda.

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Biely kríž, DI Kominárska.


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo, zberný dvor ECOPAP s.r.o.
- práca pre MÚ Junácka - odvoz dokumentácie do zberného dvora
- kontrola rajonu
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- posyp a pluhovanie: BL267AH /Piata, Šiesta, Neronetova, Pyrenejská, Jelšova


Stredisko údržby zelene

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Legerského ul.

- Výkop jám (príprava pred výsadbou): Bojnická ul.

- Zbieranie odpadkov: Kominárska, Šancova ul.

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


06.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

 

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, DI Rozvodná, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianského.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- čistenie rigola  - Cesta na Kamzík
- likvidácia nelegálnej skládky - Nobelova ul
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- práca s plošinou - čistenie odkvapov v MŠ Legerského


Stredisko údržby zelene

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Biely kríž (sídlisko), Bojnická ul., Šuňavcova ul.

- Čistenie krajníc a komunikácií po výsadbe: Biely kríž (sídlisko), Bojnická ul., Šuňavcova ul.

- Zbieranie odpadkov: od Tehelnej po Škultétyho ul.

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


07.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, 19, DI Kukučínova, DI Hálkova, DI Hostinskéo I., II., Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Uhrova, DI Guothova.


Stredisko dopravy


- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- rozvoz posypovej soli - soľné hniezda
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- čistenie kanalizačnej vpuste - Cesta na Kamzík
- výmena kontajanerov - Kuchajda
- STK vozidiel - BL594FC, BL376FB, BA226BA
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Odbojárov, Kalinčiakova ul.

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Rozvodnául., Višňova ul., Biely kríž

- Zbieranie odpadkov: od Račianského mýta po Piešťansku ul.

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


08.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- prevoz posypovej soli na sklad - Zátišie /dvor Dopravy
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Račianske mýto, Kalinčiakova ul.

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Rozvodná ul., Matuškova ul., Tržnica

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


10.12.2017

Stredisko dopravy

- posyp komunikácie - Horná Lanovka


09.12.2017

Stredisko dopravy

- posyp komunikácií - Magurská, Cesta na Kamzík


11.12.2017

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Odbojárov, Trnavská, Vajnorská dvor
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnera - Lanovka
- práca s plošinou - orez stromov/ park Račianske mýto
- odvoz kontajnerov zo stred.Zeleň
- dovoz kríkov a semien - Nová Dedinka
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Račianske mýto, Stará pracháreň

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Sibírska ul., Uhrova ul., Bojnická ul.

- Doplnenie kôry do záhonov: Biely kríž, MÚ Junácka ul.

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


12.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Hálkova, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Ovručská, Blatnícka, Thurzova, Sibírska /časť
- vývoz kontajnerov - spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo, kompostáreň Svätý Jur, ECOPAP s.r.o.
- čistenie vpuste - Cesta na Kamzík
- odvoz štrku, obrubníkov - Kuchajda
- prevoz posypovej soli na sklad Dopravy
- polievanie nových porastov a stromov - rajon Bratislava Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Biely kríž, Bajkalská -Trnavská ul.

- Zbieranie polámaných a popadaných konárov: rajón

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


13.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI Ladzianskeho, DI Višňová, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Ľudové námestie, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Ľudové námestie.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Ovručská, Kyjevská, Piešťanská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- polievanie nových porastov a stromov - rajon Bratislava Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Legerského, Černicova ul., Stromova ul.

- Vyčistenie rigola: Guothova 1-3

Peugeot: Prevoz pracovníkov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Zber a odvoz nečistôt

UNC: Nakladanie stromov, zeminy, nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


14.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov , prehrabávanie a čistenie pieskovíska a doskočíska - DI Vihorlatská.

Vyhrabávanie lístia - DI Vihorlatská.


Stredisko dopravy

- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu - Magurská
- vývoz kontajnerov - spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo, kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnera - Tržnica
- prevoz kontajnerov - stred. Zeleň, Lanovka
- polievanie nových porastov a stromov - rajon Bratislava Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Ovručská ul., DI Nová doba

- Výsadba stromov (prevoz stromov a zeminy, kolovanie): Biely kríž

- Výsadba krov: Rozvodná ul.

- Zbieranie odpadkov: Trnavská cesta

Peugeot: Prevoz stromov

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


15.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Teplická 5, DI Hostinského II, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Odbojárov,Ukrajinská, Sibírska /časť, Legerská
- práca s plošinou - výrub a orez stromov, kríkov /Račianske mýto, Ľudové nám., Kurucova, Bartoškova
- polievanie nových porastov a stromov - rajon Bratislava Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Račianske mýto

- Orez stromov (zlomené konáre): Račiansne mýto, Družstevná (uz. dvor), Černicova ul., Ľudové námestie

- Výsadba krov: Rozvodná ul.

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


17.12.2017

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


18.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Piešťanská, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Tegelhoffa.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Ursínyho, Kominárska, Americká, Ľubľanská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- likvidácia nelegálnej skládky - Opavská ul. /garáže
- čistenie kanalizačnej vpuste - Ovručská ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Račianske mýto, Mikovíniho ul.

- Orez stromov (zlomené konáre): Račiansne mýto, Družstevná (uz. dvor), Černicova ul., Ľudové námestie

- Výsadba stromov: J. C. Hronského

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Multicar: Prevoz zeminy

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


19.12.2017

Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Račianske mýto, Mikovíniho ul., DI Nová doba

- Mulčovanie kôrou- novovysadené stromy: Trnavská, Mestská tržnica, Sadová, Kalinčiakova, Biely kríž (park+ sídlisko), Gaštanica, Čsl. parašutistov, Nobelova, Legerského, Ovručská, Sibírska, Šuňavcova, Kraskova, Matúškova, Višňova, Rozvodná, DI Jakubíkova, J.C. Hronského

Iveco: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Legerského, DI Sibírska 40, 48, 52, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Športová, DI Odbojárov, DI Bartoškova, Kuchajda.

Vyhrabávanie lístia - DI Tegelhoffa.


20.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov, vyhrabávanie a odvoz lístia - DI Tegelhoffa.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: DI Nová doba, J.C. Hronského, Kraskova ul., Gaštanica

- Mulčovanie kôrou- ruže: Račianske mýto, Gaštanica

- Oprava kolovania: Gaštanica

- Orez suchých konárov: Gaštanica

Iveco: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


21.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, DI Rozvodná, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Uhrova, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I., II., DI Hálkova, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: J. C. Hronského, Americká ul.

- Umiestnenie betónových čapíc: Kraskova ul.

- Mulčovanie kôrou- ruže: Račianske mýto

Iveco: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


22.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Teplická 5, DI Osadná, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc a komunikácií: Americká ul., Ursínyho ul., Vajnorská ul., Riazanská ul., Pluhova ul.

- Mulčovanie kôrou- ruže : Račianske mýto

Iveco: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Multicar: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


27.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Husova, Gaštanica, DI Rozvodná, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Uhrova, DI Hálkova, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., ECOPAP s.r.o.
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber odpadkov a nečistôt: Teplická ul., Čsl. parašutistov, Hálkova ul., Riazanská ul., Račianske mýto, Kraskova ul., Sibírska ul., Šuňavcova ul., Piešťanská ul., Thurzova ul.,

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu


28.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Legerského, DI Piešťanská, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Bartoškova.


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., Spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- výmena kontajnera - Tržnica
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- posyp + puhovanie komunikácií - Koliba, Kramáre, trasa autobusu č.44, Biely kríž, Tržnica
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber odpadkov a nečistôt: Bojnická ul., Ovručská ul., Legerského ul., Sibírska ul.

Peugeot: Zber a odvoz lístia a nečistôt

Duster: Kontrola rajónu


29.12.2017

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, DI Pluhova 12, Makovického, Záborského, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Ručné odhŕňanie snehu, posyp zeolitom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá:
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Posyp zeolitom, odhŕňanie snehu

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


30.12.2017

Stredisko dopravy

denná smena:
- posyp komunikácie - BL 098 MO /Koliba, Lanovka, Cesta na Kmzík

nočná smena:
- posyp komunikácie - BL 098 MO, BA 970 BA /Koliba, Lanovka, Cesta na Kmzík

 


Stredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá:
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


01.01.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber


02.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Kukučínova, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., ECOPAP s.r.o., spľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- výmena kontajnera - Tržnica
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Cesta na Kamzík, Odbojárov
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber a odvoz lístia: dvor Bartoškova, Bárdošova 20- 25 ul., Americká ul., Ursínyho ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


03.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, Kuchajda.

Vyhrabávanie a odvoz lístia - DI Uhrova.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrmentov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Halašova, Makovického
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber a odvoz lístia: Višňova ul., Sibírska ul.(okolie pošty), Pionierska ul., Šuňavcova ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


04.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, Kuchajda.

Vyhrabávanie a odvoz lístia - DI Ľudové námestie.


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu - Kalinnčiakova, Pri starej prachárni, Ľudové nám., Slnečná, Svätovojtešská,
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber a odvoz lístia: Višňova ul., Šuňavcova (dvory), Kominárska ul., Šancova ul., Pokroky, Račianska ul. (dvory)

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


05.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Pluhová 12, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Vyhrabávanie a odvoz lístia - DI Pluhová 12.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Pluhova
- výber fekálií - Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií, zber a odvoz lístia: Kraskova ul., Ursíniho ul., Šuňavcova ul., Legerského ul., Thurzova ul.

- Frézovanie pňa: Račianske mýto

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


08.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

 


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií, zber a odvoz lístia: Sibírska ul., Kyjevská ul., Piešťanská ul., Bartoškova ul., Družstevná ul., Hlučínska ul., Plzenská ul., Moravská ul.,Robotnícka ul., Česká ul., Čsl. parašutistov

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Zátišie, Hattalova, Halašova, Gavlovičova, Závodníkova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- ručné čistenie a odvoz odpadu - rigol /Cesta na Kamzík
- čistenie kanalizačných vpustí - Čsl. Parašutistov, Hostinskeho, Chemická, Mierova kolónia
- práca s plošinou - demomtáž vianočného stromčeka MÚ Junácka ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


09.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu -Hroznova,St.Pražská

- strojné čistenie komunikácií- Hálkova,Pri Dynamitke,Varšavská,Brezovská
- vývoz kontajnerov -  OLO spaľovňa ,kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnera - Tržnica
- čistenie vpústi - Kukučínova,Ľudové nám.
- čistenie neleg.skládky- Račianska -Mladá garda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií, zber a odvoz lístia: Sibírska ul., Bartoškova ul., Budyšínska ul., Robotnícka ul., Osadná ul., Laskomerského ul., Prična ul., Hostinského sídl., Pluhova ul., Vajnorská (dvor), Riazanská ul., Varšavská ul., Pri Dynamitke,

Brezovská ul., Gavlovičova ul., Závodníkova ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


10.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrmentov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Varšavská, Makovickeho, Sreznevskeho, Limbardíniho, Jánoškova
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- čistenie kanalizačných vpustí - Považska ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


11.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Pluhová 1, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Riazanská /dvor, Letná, Považská
- čistenie kanalizačných vpustí - Letná, Slnečná, Pohronská, Jazdecká, Novinárska
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- práca s plošinou - orez stromov /Teplická
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií, zber a odvoz lístia: Sibírska, Budyšínska, Mestská, Sadová, Rešetkova, Nová, Hostinského sídl., Ľudové námestie, Letecká, Jazdecká, Pohronská, Slnečná, Novinárska, Úradnícka, Svätovojtešská ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


12.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Hálkova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií, zber a odvoz lístia: Teplická ul., Riazanská ul., Biely kríž, Budyšínska ul., Hlučínska, Višňova ul.,

- Zber a odvoz konárov: Brečtanova ul.

- Dosadba tulipánov: MÚ Junácka ul., Račianske mýto, Teplická ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- polievanie novej výsadby stromov - lokalita Nové Mesto Bratislava
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


13.01.2018

Stredisko dopravy

- polievanie novej výsadby stromov - lokalita Nové Mesto Bratislava


14.01.2018

Stredisko dopravy

denná smena:

- pluhovanie a posyp komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44

nočná smena:

- pluhovanie a posyp komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44


15.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

denná smena:

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore

nočná smena:

- posyp komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44
Stredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu, posyp zeolitom v príp. potreby: Koliba, Kramáre

- Zber nečistôt: celý rajón

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


16.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19.

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie,DI  ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kukučínova, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská,  DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda.

 


Stredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá, posyp zeolitom v prípade potreby
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

denná smena:
- vývoz kontajnerov - zberný dvor ECPAP s.r.o., spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- posyp komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44

nočná smena:
- posyp komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44, Teplická, Biely kríž, Sibírska okolie, Mierová kolónia


17.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, DI Pluhova 12, Makovického, Záborského, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov- Vassal EKO s.r.o.
- posyp komunikácií - Bellova, Hlavná /časť od Tretej po Bellovu, Rozvodná, Klenova, Magurská, Jaskov rad, trasa linky č. 44
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK - kontrola rajónu 


Stredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu, na miestach potreby posyp zeolitom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá:
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


18.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Hálkova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, Kuchajda.

 


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - Vassal EKO s.r.o.
- posyp komunikácie - Lanovka /horná stanica
- práca s plošinou - orez a výrub /Brečtanova ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK - kontrola rajónu


Stredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu, posyp zeolitom v príp. potreby: Koliba, Kramáre

- Zber nečistôt: celý rajón

- Výrub, zlomených a vyvrátených stromov: Brečtanova ul.

- Čistenie krajníc a zber lístia: Teplická ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


19.01.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZUK - kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a komunikácií, zber a odvoz lístia: Kominárska ul., Šancova ul., Brečtanova ul., MŠ Letná, Teplická ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


20.01.2018

Stredisko dopravy

denná smena:
- posyp a pluhovanie komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44, Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie
- ZUK - kontrola rajónu

nočná smena:
- posyp a pluhovanie komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44,
- ZUK - kontrola rajónuStredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, Robotnícka, DI Kukučínova, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, Makovického, DI PLuhová 12, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Ručné odhŕňanie snehu, posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


21.01.2018

Stredisko dopravy

denná smena:
- posyp - Lanovka /Koliba
- ZUK - kontrola rajónu

nočná smena:
- posyp komunikácií - Kramáre, Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44,
- ZUK - kontrola rajónuStredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá, posyp zeolitom v prípade potreby
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


22.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur, spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK - kontrola rajónu

nočná smena:
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskov rad, trasa linky č. 44
- ZÚK - kontrola rajónu


Stredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá, posyp zeolitom v prípade potreby
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

- Zber nečistôt: Čsl parašutistov, Varšavská ul., od Hlučínskej po Tehelnú ul., Kominárska ul., Šancova ul., Bojnická ul., Mierova kolónia

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


23.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská, Riazanská-školaklub, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, DI Pluhova 12, Makovického, Záborského, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Ručné odhŕňanie snehu:

- Posyp zeolitom v prípade potreby

pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- čistenie nelegálnej -  lokalita -Pionierska
- pristavenie kontajnera -Pionierska 2x /neleg. skládka/
- TK + EK vozidiel -BL187GY,BA970BA,BA372AJ
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK - posyp a pluhovanie - Kramáre,trasa linky č.44,Koliba, Horná lanovka,S
         - posyp - Sibírska -okolie

nočná smena:
- posyp komunikácií - Kramáre, trasa linky č. 44
- ZÚK - kontrola rajónu


24.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová, DI Husova, DI Uhrova, DI Guothova, DI Višňová, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- práca s plošinou - výrub stromov a kríkov /MŠ Robotnícka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZUK - kontrola rajónuStredisko údržby zelene

- Kontrola rajónu, posyp zeolitom v príp. potreby: Celý rajón

- Výrub stromu, odstránenie krovín: MJ Robotnícka

- Čistenie krajníc: Belehradská ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


25.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Hálkova, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12.


Stredisko dopravy

- likvidácia nelegálnych skládok - Pluhova, Kukučínova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK - kontrola rajónu


Stredisko údržby zelene

- Frézovanie pňov: MJ Robotnícka

- Čistenie krajníc, vyhrabávanie lístia: Čsl. parašutistov

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


26.01.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- výber fekálií - Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc, vyhrabávanie lístia: Višňova ul., Pokroky

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


29.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska,  DI Kukučínova, DI Kalinčiakova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Hostiskeho sídlisko, Príkpova, Tegelhofa
- vývoz kontajnerov- ECOPAP s.r.o., kompostáreň Svätý Jur, spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo
- práca s plošinou - výrub Stromov - Mikovíniho ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvoreStredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia: L. Dérera, Gouthova ul.

- Čistenie krajníc: Matuškova ul., Pod strážami, Bellova ul.

- Výrub inváznych stromov: Čajakova ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


30.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Vajnorská, DI Bartoškova, DI Športová, DI Odbojárov, DI Legerského, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - MÚ Junácka, Kuchajda
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Kukučínova
- čistenie a odvoz nelegálnej skládky - Račianska ul.
- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík,
- rozvoz posypovej soli - soľné hniezda /rajon
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zbieranie odpadkov a nečistôt: Bojnická ul., Jurajov dvor, Mierova kolónia, Nobelova ul., Biely kríž, Račianske mýto, Pokroky, Čsl. parašutistov, Teplická ul., Zátišie, Hostinského sídl., Kramáre, Koliba, Matuškova, Tupého, Pri starej prachárni a okolie, uzavretý dvor Družstevná, Budyšínska a okolie

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


31.01.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, ŠI L.Dérera, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Ľudové námestie, DI Kominárska, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Hálkova, DI Pluhová 12.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Priečna, Tehelná, Rešetkova, Laskomerskeho, Kuchajda
- pristavenie a vývoz kontajnerov - Pionierska ul.
- ručné čistenie komunikácie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia: Bárdošova ul., Gouthova ul.

- Čistenie krajníc: Na pažiti, Vančurova ul., Vidlicova ul.

- Servis náradia a strojov

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

VW: Prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


01.02.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Osadná, Sadova, Mestská, Plzenská, Hlučínska, Sliezska
- čistenie a odvoz nelegálnych skládok - Odborárska, Hlučínska
- dovoz DM drogerie - Senec /Tržnica sociálna výdajňa
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačska, DI Vihorlatská,  DI Bojnícka, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia: Guothova ul.

- Čistenie krajníc: Bárdošova ul., Magurská ul., Opavská ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


02.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Ľubľanská, DI Legerského, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- čistenie kanalizačných vpustí - Cesta na Kamzík
- STK vozidiel - Dunajská Lužná
- strojné čistenie komunikácií - Česká, Robotnícka, Odbojárov, Kalinčiakova, Družstevná
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zbieranie nečistôt: Račianske mýto, Pokroky, Teplická ul., Bojnická ul., Kalinčiakova ul., ul. Odbojárov, ulice od Tehelnej po Škultétyho

- Vyhrabávanie lístia a čistenie krajníc:  Teplická ul., Záruby

- Odstránenie zlomených stromov: Bárdošova ul., Hlavná (parčík)

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


05.02.2018

Stredisko údržby zelene

- Zbieranie nečistôt: Račianske mýto, Pokroky, Kramáre, ulice od Tehelnej po Škultétyho, Čsl. parašutistov

- Vyhrabávanie lístia a čistenie krajníc: Jelšova ul., Kominárska ul., Jahodova ul.

- Odstránenie zlomených stromov: Bárdošova ul., Hlavná (parčík)

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kukučínova, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručné čistenie a odvoz odadu z komunikácií - Cesta na Kamzík, Hlučínska, Nobelova
- drvenie konárov - stred Zeleň /Račianska ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


06.02.2018

Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia a čistenie krajníc: Uhrova ul., Royova ul., Kominárska ul., uz. dvor Družstevná, Jahodova ul., Ďurgalova

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev -  DI Ľudové námestie, DI Hálkova, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová,


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Športova, Bartoškova, Pri prachárni, Trnavská
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Pluhova, Ladzianskeho
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZUK - kontrola rajonu /cesty zjazdné


07.02.2018

Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- pristavenie a vývoz kontajnera - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44, Šancova, Vajnorska okolie, Teplická, Biely kríž, Sibírska okolie

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44, Šancova, Vajnorska okolie, Teplická, Biely kríž, Sibírska okolie, Ľudové nám., Zátišie, Mierová kolónia


Stredisko údržby zelene

- Zbieranie nečistôt a odpadkov: Račianske mýto, Pokroky, Sibírska, Čsl parašutistov

- Zimný zásah

Odhŕňanie snehu, posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, DI Uhrova.

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská č.64 po križovatku, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, Riazanská-školaklub, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, Robotnícka - jasle, DI Hálkova, Hálkova 11, Brezovská, Makovického č.4, DI PLuhová 12, Záborského, DI Uhrova, Kuchajda.


08.02.2018

Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

Odhŕňanie snehu, posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

Denná smena:
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská č.64 po križovatku, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, Riazanská-školaklub, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná,DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Kalinčiakova, DI Hálkova, Hálkova 11, Makovického č.4, DI PLuhová 12, Záborského, DI Uhrova, DI Husova, Kuchajda.


09.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- práca s plošinou - stred. Zeleň /dvor
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácií - Royova, Uhrova, Lanovka

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

Odhŕňanie snehu, posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

- Zbieranie nečistôt: uz. dvor Družstevná, Teplická ul., Mierova kolónia, Bojnická ul., Čsl parašutistov, Račianska ul.


12.02.2018

Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- likvidácia nelegálnych skládok - Račianska, Tomášikova
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu, cesty zjazdné

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu, cesty zjazdné


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie chodníkov: Kramáre a Koliba (schody), Račianske mýto, Pokroky, Plzenská ul., Budyšínska ul., Mestská, Česká, MÚ Junácka, Teplická ul., Čsl. parašutistov, Podnikova, Lávky, Biely kríž, Kalinčiakova ul., uz. dvor Družstevná, Tegelhoffa, Príkopova, Trnavská

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt

Iveco: Zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


13.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:

- likvidácia nelegálnych skládok - Nobelova, Bojnícka
- odvoz konárov - Koliba, Jeséniova
- pristavenie a odvoz kontajnerov - Koliba
- práca s plošinou - orez a výrub /Tegelhofa, Guothova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu, cesty zjazdné

Nočná smena:

- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev -  DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Hostinského I, DI Hostinského II.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia a nečistôt (predzahrádky a trávnaté plochy):Jelšova ul., Royova ul., Kraskova ul., Sibírska ul., , Jahodova ul., Ďurgalova

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


14.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Uhrova, Kuchajda.


Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- dovoz tovaru - sociálna výdajňa Tržnica
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44, horná Lanovka

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácie - Cesta na Kamzík


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

- Kontrola rajónu, príp. posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

- Zber nečistôt a odpadkov: Čsl parašutistov, Kominárska, Šancova ul., Bojnická ul., Budyšínska ul., Česká ul., Robotnícka

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


15.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- vývoz kontajnera - kompostáreň Svätý Jur
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Odborárska, Cesta na Kamzík
- pristavenie kontajnerov - stred. Zeleň /dvor
- odvoz paliet a prepraviek do DM Drogérie Senec /sociálna výdajňa Tržnica
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 19, DI Teplická 5, DI Sliačska, DI Vihorlatská, DI Bojnícka, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, DI Hálkova, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia a čistenie krajníc: Mierova kolónia, Magnetova ul.

Peugeot: Zber a odvoz nečistôt, konárov a lístia

Iveco: Zber a odvoz nečistôt a lístia

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


16.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská č.64 po križovatku, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, Riazanská-školaklub, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Kalinčiakova, DI Hálkova, Hálkova 11, Makovického č.4, DI PLuhová 12, Záborského, DI Uhrova, DI Husova, Kuchajda.


Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44, horná Lanovka
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Cesta na Kamzík, Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

- Ručné odhŕňanie snehu, príp. posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu

 


18.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská č.64 po križovatku, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, Riazanská-školaklub, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Hálkova, Hálkova 11, Makovického č.4, DI PLuhová 12.


Stredisko dopravy

Denná smena:
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácií - Koliba, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

- Ručné odhŕňanie snehu, príp. posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


17.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp a pluhovanie komunikácií - Cesta na Kamzík, Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44,Šancova, Vajnorská a okolie, Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie
- ZÚK kontrola rajonu


19.02.2018

Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Bojnícka, Cesta na Kamzík
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., ECOPAP s.r.o.
- drvenie konárov - stred. Zeleň /dvor
- ZÚK kontrola rajonu, cesty zjazdné

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Cesta na Kamzík, Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44,Šancova
Stredisko údržby zelene

- Zimná údržba: Kontrola rajónu, posyp zeolytom na miestach námrazy (Koliba, Kramáre)

- Zbieranie odpadkov a nečistôt: celý rajón

Multicar: kontrola rajónu, príp. posyp na miestach námrazy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

UNC: nakladanie lístia a nečistôt do kontajnerov

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Sibírska 52, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Športová, Kuchajda.


20.02.2018

Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

- Ručné odhŕňanie snehu, príp. posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská č.64 po križovatku, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, Riazanská-školaklub, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Kalinčiakova, DI Hálkova, Hálkova 11, Makovického č.4, DI PLuhová 12, Záborského, DI Uhrova, Kuchajda.


Stredisko dopravy

Denná smena:
- odstránenie nelegálnej skládky -dvor Račianska -Šancová
- výmena kontajnerov - Kuchajda 3x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.3x
- vývoz žumpy - Lanovka
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií -  Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44


Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Cesta na Kamzík, Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.4421.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácií - Kramáre, trasa linky č.44, Biely kríž, Sibírska a okolie

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimná údržba -dočisťovanie -  vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: Riazanská č.64 po križovatku, DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, Riazanská-školaklub, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Kalinčiakova, DI Hálkova, Hálkova 11, Makovického č.4, DI PLuhová 12, DI Uhrova, DI Husova, Kuchajda.

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI TEplická 19, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odbojárov.


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

- Ručné odhŕňanie snehu, príp. posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


22.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - park Sadová, DI Ľudové námestie, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Račianske mýto, Kuchajda.


Stredisko dopravy

- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Magnetova, Cesta na Kamzík, Vihorladská
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- rozvoz posypovej soli do soľných hniezd
- dovoz ZEOLIT + EKO SOL - MÚ Junácka ul.
- práca pre MÚ Junácka ul. - prevoz nábytku /klub dôchodcov
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZUK - kontrola rajonu /cesty zjazdné


Stredisko údržby zelene

- Zimná údržba: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolytom na miestach námrazy (Koliba, Kramáre)

- Vyhrabanie ihličia, zametanie chodníkov: MÚ Junácka ul.

- Čistenie krajníc a chodníkov: Sadová parčík, uz. dvor Družstevná

Multicar: kontrola rajónu, príp. posyp na miestach námrazy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


23.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- prevoz posypovej soli zo stred. Zeleň na stred Dopravy
- práca s plošinou - oprava žľabu /Pohronská č.17
- posyp komunikácie - horná Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc: Skalická ul., nám. Biely kríž (predzahrádky)

- Orez stromu (zlomené konáre): Biely kríž

- Zbieranie nečistôt: Račianske mýto, Pokroky

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


24.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- posyp komunikácie - horná Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácií - Magurská, Cesta na Kamzík
- údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu25.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- posyp komunikácie - Cesta na Kamzík
- čistenie rigolu - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácií - Cesta na Kamzík
- údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu26.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- posyp komunikácií - Cesta na Kamzík, Magurská
- STK vozidiel- Dunajská Lužná
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácií - Cesta na Kamzík, Magurská
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI PIešťanská, DI Sibírska 40, DI SIbírska 48, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia a nečistôt čistenie krajníc: Skalická ul.

- Zbieranie nečistôt: Družstevná, Kalinčiakova ul., Odbojárov, Škultétyho, Plzenská, Česká, Budyšínska, Osadná, Sadová, Rešetkova, Bojnická

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


27.02.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- likvidácia nelegálnej skládky - Odborárska ul.
- rozvoz posypovej soli - soľné hniezda /rajon
- údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp - Cesta na Kamzík, Magurská, Krahulčia

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp a pluhovanie komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov -  DI Ľubľanská, DI Legerského, DI Kalinčiakova, DI Vajnorská, DI Odbojárov, DI Športová, DI Bartoškova, DI Hostinského I, DI Hostinského II, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Husova, Gaštanica, DI Višňová, DI Guothova, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia a nečistôt, čistenie krajníc: Biely kríž

- Zbieranie nečistôt: Račianske mýto, Pokroky, Sibírska ul., Kramáre, Koliba, MÚ Junácka, Mierova kolónia, Čsl. parašutistov

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


28.02.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, ŠI Pionierska, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko údržby zelene

- Vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc: Biely kríž (predzahrádky), Teplická ul. (okolie kostola)

- Zbieranie nečistôt: Koliba, Kramáre, Šancova, Kominárska ul., Zátišie

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


01.03.2018

Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnera - zberný dvor ECOPAP s.r.o.
- ZÚK kontrola rajonu
- údržba vozidiel
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko dopravy

Denná smena:
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnera - stred Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44

Nočná smena:
- ZÚK kontrola rajonu
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskový rad, Kramáre, trasa linky č.44


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Kominárska, ŠI Račianska a Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Zametanie chodníka, čistenie krajníc: Tomášikova ul.

- Zbieranie nečistôt: Koliba, Kramáre, Račianske mýto, Pokroky, Teplická ul., Biely kríž,

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


02.03.2018

Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

-  posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44, Zátišie, Ľudové nám., Šancova, Vajnorská okolie
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimný zásah - vonkajšie a prechodové chodníky a vstupy do areálov: DI Hostinského I., II., DI a park Ľudové námestie, DI Pluhová 12, chodník pred Hálkova 11, chodník Makovického, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Ľubľanska, ŠI Pionierska, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda, Riazanska - školaklub, Riazanská č.64 po križovatku.


03.03.2018

Stredisko dopravy


Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - spodná časť rajónu
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimný zásah - vonkajšíe chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: DI Hostinského I, DI Hostinského II, park a DI Ľudové námestie, ŠI Pionierska, DI Ľubľanská, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Kalinčiakova, DI Hálkova, Hálkova 11, Makovického č.4, DI PLuhová 12, DI Uhrova, DI Husova, Kuchajda, Riazanská-školaklub, Riazanská č.64 po križovatku.


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah

-  posyp zeolytom: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

Verejné priestranstvá udržiavané sypačom a pluhom Multicar:
VAJNORSKÁ – chodník od Bajkalskej až po MÚ, JUNÁCKA – okolo MÚ, KUCHAJDA – pozdĺž Vajnorskej po Tomášikovu + od ŠK Inter po Vajnorskú, SADOVÁ – chodník pred súdom, KLENOVÁ – ROZVODNÁ – chodník k penziónu Archa, BÁRDOŠOVA – pešia od Júnovej po Júlovú, PODKOLIBSKÁ - chodník pri parku, TEPLICKÁ – verejná plocha k ZŠ a Gym. pre nadané deti, RAČIANSKA – Figaro pred obchodom + klub dôchodcov, KRASKOVA – obojstranne Račianska – Pionierska, PIONIERSKA – od Kraskovej po Sibírsku, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy  obojsmerne po Kyjevskú, THURZOVA – chodník široký pred fakultou, od Blatníckej po PF – UK, RAČIANSKA č. 61,63,65 – chodník, chodník medzi Račianska 63 – 65, na Thurzovu, SIBÍRSKA – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu / pošta na Sibírsku/, MIKOVÍNIHO – chodník cez park pred Hotel. akad., RAČIANSKE MÝTO – chodník cez park okolo fontány + prechod na chodníky, POKROKY – pred obchodmi, spojovací chodník J.C.Hronského – Račianska – Pokroky + alejový chodník po PNS, BOJNICKÁ – chodník súbežný s cestou pred popis. č. 19,21,23,25, ODBORÁRSKA – chodník k budove a okolí budovy ubytovne, GUOTHOVA – chodník cez park

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia

Multicar: odhŕňanie snehu, posyp zeolitom

Iveco: Prevoz pracovníkov a náradia

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


04.03.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- posyp komunikácií - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- údržba vozidiel
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


05.03.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnera - stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Kukučínova, DI Osadná, DI Tegelhoffa, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, DI Sibírska 40, DI Sibírska 48, DI Sibírska 52,Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko údržby zelene

- Zimná údržba: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolytom na miestach námrazy

- Odvoz dreva a konárov po výrube: Jaskov rad

- Čistenie krajníc a chodníkov: Magnetova ul.,

Multicar: kontrola rajónu, príp. posyp na miestach námrazy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie soli, nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


06.03.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob a  zber psích exkrementov -park Jama
- Magurská,Cesta na Kamzík-čistenie a rozbíjanie  ľadu
- posyp komunikácií a pluhovanie  - lokalita  Koliba, Kramáre, trasa linky č.44

- vývoz kontajnera zberný dvor Vassa s.r.o
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:

- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimný zásah - vonkajšie chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: DI Hostinského I., II., DI a park Ľudové námestie, DI Pluhová 12, DI Hálkova, chodník pred Hálkova 11, chodník Makovického, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Ľubľanska, ŠI Pionierska, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda, Riazanska - školaklub, Riazanská č.64 po križovatku.

Ručné zbieranie odpadkov a vyprázdňovanie malýchodpadkových  košov DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, 19, DI Hostinského I., II..


Stredisko údržby zelene

- Zimná údržba: Kontrola rajónu, príp. posyp zeolytom na miestach námrazy (Koliba, Kramáre)

- Čistenie krajníc a chodníkov: Legerského ul., Sibírska ul., Hálkova ul.

Multicar: kontrola rajónu, príp. posyp na miestach námrazy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie soli, nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


07.03.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- ručne čistenie - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Husova, ŠI L.Dérera, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, Gaštanica, DI Ľudové námestie, DI Pluhová 1,12, DI Vihorlatská, DI Bojnícka, DI Odborárska, DI Nobelova, Trojdomy, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Rozvodná.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Horská ul., Hálkova ul. (dokončenie), ul. za Kuchajdou (pri futbalovom klube), Sibírska ul. (okolie pošty), Ovručská 47-57, Ovručská (parkovisko), Trnavská ul., Družstevná ul.

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


08.03.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, DI Hostinského II, DI Hálkova, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - trávnatá plocha pred parkom Jama.


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- drvenie konárov - Hálkova ul. /park
- odvoz drvy a haluzí - Hálkova ul. /park
- výber fekálií - Kuchajda
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Odvoz dreva po výrube: Hálkova ul.

- Čistenie krajníc a chodníkov: J.C. Hronského (okolie garáží), ul. Odbojárov

- Zber nečistôt: Kominárska ul., od Škultétyho po Kukuričnú ul.

- Frézovanie pňov: Hálkova (park.), Sibírsla ul. (okolie pošty), Račianske mýto, Guothova ul.

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


09.03.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Rešetkova, Priečna, Laskomerskeho
- výber fekálií - Kuchajda
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Laskomerskeho, Osadná, Sadová, Priečna, Rešetkova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Osadná, park Sadová, DI Tegelhoffa.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie schodov: Koliba, Kramáre

- Čistenie krajníc a chodníkov: Račianske mýto, Pokroky, Kalinčiakova ul., pri Starej prachárni

- Frézovanie pňov: Guothova ul., MŠ Legerského, Ursínyho ul., Biely kríž, Teplická ul.

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


12.03.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI PIešťanská, DI Sibírska 40.,48.,52., DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Zátišie, Hattalova,Pri Dynamitke
- vývoz kontajnera zberný dvor Vassal s.r.o
- prevoz posypovej soli zo strediska Zeleň sa stredisko Doprava- sklad
- drvenie konárov- stredisko Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Bellova ul., Družstevná ul., Kalinčiakova ul., Kominárska ul.

- Čistenie a vyhrabávanie chodníkov a plôch: J.C. Hronského( predzahrádky, dvory)

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


13.03.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Brezovská, Gavlovičova, Závodníkova, Tetmayerova
- zber odpadu z malých zberných nádob - Jama /park
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- výmena kontajnera - Tržnica
- likvidácia nelegálnej skládky - Podnikova ul., Staré ihrisko
- drvenie konárov- stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI L.Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Hostinského I.,II., DI Ľudové námestie, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Športová, Kuchajda.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Opavská ul., Deviata ul., Záruby, Kominárska ul., Plzenská ul., Moravská ul., Plzenská ul., Česká ul., Budyšínska ul., Trnavská ul. (duby), Cesta na kamzík

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: Nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


14.03.2018

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Opavská ul.,Cesta na kamzík, Budyšínska ul., Ovručská (parkovisko)

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

 -zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber

- strojné čistenie komunikácií - Pluhova,Jánošíkova,Halašova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Tegelhoffa, DI Kukučínova, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Hálkova, Kuchajda.


15.03.2018

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Pyrenejská ul., Na spojke, Mgurská ul., Thurzova ul.

- Orez krov, odstraňovanie náletov: Opavská ul.

Multicar: zber a odvoz nečistôt

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Makovického, Lombardíniho, Zreznevskeho, Záborskeho
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- ručné čistenie a odvoz odpadu - Cesta na Kamzík, Magurská
- drvenie konárov - Opavská ul.
- doplnenie soľných nádob posypovou soľou
- krtkovanie kanalizácie - stred. Zeleň
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Pluhová 1.,12., Gaštanica, DI Guothova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Odborárska, DI Nobelova, park Sadová, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


16.03.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie - Odbojárov, Kalinčiakova
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Zber odpadkov: Mierova kolónia, Bojnická ul., Nobelova ul., Biely kríž, Teplická ul.

Peugeot: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov - DI Račianske mýto, Kuchajda.


17.03.2018

Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz kontajnerov - brigáda občanov /Plzenská ul.


18.03.2018

Stredisko dopravy


Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu

 


19.03.2018

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Matuškova ul., Pod strážami, Lopenícka ul., Pezinská ul., Modranská ul., Vidlicova ul., Vančurova ul.

- Prečistenie kanála od lístia a nečistôt: Cesta na kamzík

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov zberný dvor Vassal s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - stred Zeleň /dvor
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácií - Krahulčia, Cesta na Kamzík, Magurská, Pod Klepáčom
- posyp komunikácií - Magurská, Pod Klepáčom, Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, DI Legerského, ŠI Pionierska, DI PIešťanská, DI Sibírska 40.,48.,52., DI Kukučínova, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


20.03.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44, Biely kríž, Sibírska okolie
- výber a prečistenie špeciálnych košov na ohorky
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácie - Koliba, Jaskov rad, Kramáre, trasa linky č.44
- ZÚK kontrola rajonu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Zimný zásah - vonkajšie chodníky, prechodové chodníky a vstupy do areálov: DI Hostinského I., II., DI a park Ľudové námestie, DI Pluhová 12, DI Hálkova, chodník pred Hálkova 11, chodník Makovického, DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Kalinčiakova, DI Kukučínova, Robotnícka - jasle, DI Ľubľanska, ŠI Pionierska, DI Husova, DI Uhrova, Kuchajda, Riazanská - školaklub, Riazanská č.64 po križovatku.

Ručné zbieranie odpadkov a vyprázdňovanie malýchodpadkových  košov - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, 19., DI Hostinského II.


Stredisko údržby zelene

- Zimný zásah: kontrola rajónu, zametanie chodníkov, prípadný posyp zeolytom na miestach potreby: pešie komunikácie, schody , lávky a verejné priestranstvá
POKROKY – schody I, II, III, POKROKY – alejový chodník k PNS stánku, J.C.HRONSKÉHO – schody na Sibírsku, J.C.HRONSKÉHO – chodník z oboch strán byt. domu, MIKOVÍNIHO – schody na Sibírsku + podchod, MIKOVÍNIHO – chodník od Kraskovej po Smrečiansku (obojsmerne), SIBÍRSKA – pošta chodník v trávnatom páse, SIBÍRSKA – chodníky a vstupy po políciu, SIBÍRSKA – chodník od Legerského po Šuňavcovú pred ZŠ, ŠUŇAVCOVA– chodník od Račianskej po Pioniersku (obojsmerne), URSÍNYHO – chodník po Ukrajinskú, TEPLICKÁ – kostol, verejná plocha, SMIKOVÁ– prechodový chodník cez zeleň, LEGERSKÉHO– chodník od Račianskej po Pioniersku (pri zeleni), OVRUČSKÁ– chodník po Thurzovu, OVRUČSKÁ– schody I, II, III, IV, THURZOVÁ– schody na Sibírsku, SIBÍRSKA – chodník od Kyjevskej po Legerského (obojsmerne), SIBÍRSKA – schody na Piešťanskú I. a II., KYJEVSKÁ – chodník (obojsmerne), PIEŠŤANSKÁ – chodník na Sibírsku pri ústave pre MPD, PIEŠŤANSKÁ – schody, ŠKULTETÝHO RND – chodník vstupný a priečny, PODNIKOVÁ - 2 lávky, JELŠOVÁ – ROYOVÁ – pešia spojnica, ROYOVÁ – schody na Ďurgalovu, ĎURGALOVÁ – schody na Opavskú, ROYOVÁ – OPAVSKÁ – schody, VAŽECKÁ – schody na Ladzianskeho po Višňovú, VAŽECKÁ– od Višňovej po Na Revíne, KLENOVÁ –  schody na Vlársku, VIŠŇOVÁ – schody po Magurskú, VIŠŇOVÁ– schody po Na Revíne, HRABOVÝ CHODNÍK– schody od Ďumbierskej po Pod Klepáčom, KURUCOVA – schody po Stromovú, CÁDROVA – schody po Stromovú, KLENOVÁ – kostol vstupný chodník a priečny, KLENOVÁ – chodník vedľa kostola po prvé schody, BARDOŠOVÁ – dlažob. vstupy na Stromovú DK, GUOTHOVÁ – krížny chodník cez park (vo svahu), JASKOVÝ RAD – schody pri trafostanici, JASKOVÝ RAD – MATUŠKOVÁ – chodník a okolie zelene, PIATA– schody, PIATA– chodníky ku schodom, JALOVCOVÁ– schody na Čremchovú, NA SPOJKE – schody, HLAVNÁ – schody od Hlavnej po Bellovu, HUSOVA– chodník cez park, JESÉNIOVÁ – chodník a schody pred KD, ÔSMA– schody, NÁMESTIE BIELY KRÍŽ– chodník pred krížom pozdĺž Račianskej,  PYRENEJSKÁ – schody, UHROVA – chodník okolo celého areálu DI, vstup a chodník v areáli DI,  BUDYŠÍNSKA – chodník ľavá strana od Kukučínovej, Račianska- Teplická- prieluky, spojené chodníky, schody Júnova, Ambrova, Konská železnica, okolie objektu Ovručská 5

- Čistenie krajníc a chodníkov: Teplická ul., Odborárska ul., Podnikova ul., Na pažiti

- Umiestnenie betónovej čapice: Biely kríž

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie betónovej čapice

Duster: Kontrola rajónu


21.03.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- likvidácia nelegálnej skládky - Pionierska /Tupého
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- posyp komunikácie - Cesta na Kamzík
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácií - Magurská, Cesta na Kamzík
- ZÚK kontrola rajonu

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Teplická ul., Biely kríž, Jurajov dvor, Mierova kolónia, Klatovská ul., Ľubochnianska ul., Bojnická ul.

- Čistenie rigola: Ovručská ul.

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI L.Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianského, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Hostinského I, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Rozvodná.


22.03.2018

Stredisko dopravy

Denná smena:
- likvidácia nelegálnej skládky - Osadná /Tehlná
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- práca pre MÚ Junácka /montáž reklamného pútača
- výmena piesku na detských ihraskách
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- ZÚK kontrola rajonu

Nočná smena:
- posyp komunikácií - Magurská, Cesta na Kamzík
- čistenie kanalizačných mreží - Cesta na Kamzík
- ZÚK kontrola rajonu

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Biely kríž, Rešetkova, Laskomerského, Sadová, Mestská, Osadná, Budyšínska

- Orez a odstraňovanie náletov: Bojnická ul.

- Zbieranie odpadkov: Nobelova, Odbojárov

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: prekladanie piesku

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račaianske mýto.

Výber a doplnenie nového piesku - DI Račainske mýto.


23.03.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., ECOPAP s.r.o.
- čistenie kanalizačnej vpuste - Bellova ul.
- výmena piesku na detských ihriskách - Sibírska, Ľubľanská
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račaianske mýto, DI Ľubľanská, DI Sibírska 52, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Výber a doplnenie nového piesku - DI Ľubľanská, DI Sibírska 52.


24.03.2018

Stredisko dopravy

- pristavenie a vývoz kontajnerov 2x - brigáda občanov /Sliačska ul.


26.03.2018

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Odbojárov, Kalinčiakova

- Čistenie krajníc a svahu pri ceste: Cesta na Kamzík

- Výrub  stromov: Ľudové námestie

- Frézovanie stromov: Ľudové námestie

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Halkova, Riazanská dvory
- výmena piesku na detských ihriskách - Teplická, Legerskeho
- vývoz kontajnerov zberný dvor Vassal s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- výmena kontajnerov - stred. Zeleň /dvor
- výber fekálií - Kuchajda
- práca s plošinou - výrub stromov Ľudové nám.
- drvenie konárov - Ľudové nám.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račaianske mýto, DI Teplická 5, DI Legerského, Kuchajda.

Výber a doplnenie piesku - DI Teplická 5.

Výber piesku - DI Legerského.


27.03.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Hostinskeho sídlisko
- ručné čistenie krajnice - Bellova ul.
- zber vriec s odpadom - Nová Doba
- zber odpadu z malých zberných nádob - ihrisko Jama
- vývoz kontajnerov zberný dvor Vassal s.r.o.
- zber soľných nádob - rajón BA Nové mesto
- slachovanie ciest - Tržnica, Jurska, Biely kríž
- výmena piesku na detských ihriskách
- drvenie konárov - Ľudové nám., Bojnícka ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

 

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Tegelhoffa, DI Osadná, DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI L. Dérera, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Športová, DI Bartošklova, DI Odbojárov, Kuchajda.

Výber piesku - DI Tegelhoffa, DI Osadná.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Kalinčiakova, Pri starej prachárni, Trnavská

- Frézovanie koreňov: Ľudové námestie

- Vyhrabanie konárov  a dočistenie po výruboch: Ľudové námestie

- Orez suchých konárov: Kuchajda

- Odsraňovanie imela: DI Rešetkova

- Výrub  stromov /invázne a nebezpečné/: Kominárska ul

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov

Duster: Kontrola rajónu


28.03.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Odbojárov, Kalinčiakova, Družstevná, Stará Trnavská
- výmena kontajnerov - Kuchajda
- výmena kontajnera - Tržnica
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal s.r.o, ECOPAP s.r.o.
- výber fekálií a preplach kanalizačných vpustí - Na Spojke, Čremchova
- práca s plošinou - výrub Kominárska, MŠ Mierova kolonia
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Bellova ul.
- drvenie konárov - Bojnícka, Kominárska
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

 

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačska, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, Kuchajda.

 


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Pri starej prachárni, Čsl. parašutistov

- Vyhrabanie plôch: Čsl. parašutistov

- Výrub  stromov /invázne a nebezpečné/: Kominárska ul., Mierova kolónia (MŠ Slniečko)

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie piesku


29.03.2018

Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- práca s plošinou - dvor stred. Zeleň
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- drvenie konárov - Mierova kolónia
- pristavenie kontajnera - Kuchajda
- vabkovanie vpustí - Na spojke, Čremchova
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Tegelhoffa, DI Osadná, D IRačianske mýto, DILegerského, Kuchajda.

Doplnenie piesku - DI Tegelhoffa, DI Osadná.


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Kyjevská ul., Česká ul., Brezovská ul.

- Vyhrabanie plôch: Čsl. parašutistov

- Výrub  stromov: Mierova kolónia (MŠ Slniečko)

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie piesku


31.03.2018

Stredisko dopravy


- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Teplická 5, DI Račianske mýto,  Kuchajda.

 


03.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Kyjevská ul., Budyšínska ul.

- Vyhrabanie plôch: Čsl. parašutistov, Hostinského (sídlisko)

- Výrub  stromov: Mierova kolónia (MŠ Slniečko)

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Legerského, DI Sibírska 40, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Doplnenie piesku  - DI Legerského.

Výber a doplnenie piesku - DI Teplická 19, DI Sibírska 40.

 


Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Bellova ul.
- drvenie konárov - Mierova kolónia /MŠ
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- výmena kontajnerov - stred Zeleň /dvor
- odvoz drvy - Mierová kolónia
- servis - MIKONA
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore04.04.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Kominárska, ŠI Pionierska, DI Piešťanská.

 Výber a doplnenie piesku - DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Kominárska, ŠI Pionierska, DI Piešťanská.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- výmena kontajnera - Kuchajda
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- preprava železných profilov - Malinovo /Lanovka
- ručné čistenie kanalizačného roštu - Cesta na Kamzík
- práca s plošinou - orez stromov /MŠ Mierova kolónia
- drvenie konárov - MŠ Mierova kolónia
- servis Mikona
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Thurzova

- Vyhrabanie plôch: Hostinského (sídlisko)

- Orezy  stromov: Mierova kolónia (MŠ Slniečko)

- Orez krov a ruží (predzahrádky): Kyjevská ul.

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


05.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Čistenie krajníc a chodníkov: Ovručská ul.

- Vyhrabávanie plôch a čistenie krajníc a chodníkov: J.C. Hronského, Biely kríž, Plzenská ul.

- Orezy  stromov: Mierova kolónia (MŠ Slniečko)

- Frézovanie koreňov: Mierova kolónia (MŠ Slniečko), Ľudové námestie

- Orez krov a ruží: Kraskova ul.(predzahrádky), Račianske mýto

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Športova, Bartoškova, Pri st. Prachárni
- ručné čistenie a odvoz odpadu z komunikácie - Cesta na Kamzík
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- práca s plošinou - orez stromov MŠ Mierova kolónia
- sťahovanie nábytku - BYTOFOND Hálkova ul.
- drvenie konárov - MŠ Mierova kolónia
- servis - MIKONA
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Sibírska 52, DI Hostinského I, Kuchajda.

 Výber a doplnenie piesku - DI Husova, DI Guothova, DI Sibírska 52, DI Hostinského I.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Rozvodná.


09.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie: Račianske mýto, Pokroky

- Čistenie krajníc a chodníkov: Na Revíne, Bárdošova, Sliačska

- Orezy  stromov: Biely kríž, Riazanská ul.

- Orez krov a ruží: Ovručská ul.(predzahrádky)

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

Iveco:  Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
 -pristavenie kontajnera - Račianska ul./pre stred. Zeleň
- strojné čistenie komunikácií - Letná, Považská, Pohronská, Slnečná
- likvidácia nelegálnej skládky - Bellova ul.
- čistenie kanalizačných vpustí - Pri Bielom kríži
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- práca s plošinou - orez stromov Riazanská, Biely kríž
- drvenie konárov - Mierova kolónia, stred. Zeleň /dvor
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

 Výber a doplnenie piesku - DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska.


06.04.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Ormisova, Cintulova
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- práca s plošinou - orez stromov /MŠ Mierova kolónia
- drvenie konárov - Mierova kolónia /MŠ
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev -  DI Hostinského II, DI Ľudové námestie, DI Pluhová 1, DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Kukučínova, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Kalinčiakova, Kuchajda.

 Výber a doplnenie piesku - DI Hostinského II., DI Ľudové námestie, DI Pluhová 1.


10.04.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Ľudové nám., Novinárska, Svätovojtešská
- vývoz kontajnerov - kompostáreň Svätý Jur
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- práca s plošinou - orez stromov Družstevná /dvor
- čistenie kanalizačných vpustí - Pri Bielom kríži
- drvenie konárov - Kukučínova, Biely kríž, Vajnorská
- prevoz betonových kvetináčov z Malinova na Lanovku
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie: Obkas Vajnorská, MÚ Junácka, Račianska ul.(Teplická pás), Račianske mýto, Sibírska (pošta)

- Čistenie krajníc a chodníkov: Bárdošova ul., Júlová, Júnová, Ambrova, Na Revíne

- Orezy  stromov: uz. dvor Družstevná

- Vyhrabanie lístia, vyčistenie krov: Račianske mýto(hodiny)

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz nečistôt

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Pluhová 12, Kuchajda.

 Výber a doplnenie piesku - DI Vajnorská, DI Kalinčiakova, DI Odbojárov, DI Bartoškova, DI Pluhová 12.


11.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Sibírska (pošta), Teplická (sídlisko), Sadová (parčík)

- Odburiňovanie záhonov, stromových mís, mulčovanie kôrou- Sadová (parčík)

- Čistenie krajníc a chodníkov: L. Dérera, Guothova, Višňova

- Úprava terénu, príprava pred sejbou trávy: Biely kríž

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Kukučínova, DI Račianske mýto, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Piešťanská, Kuchajda.

 Výber a doplnenie piesku - DI KUkučínova.


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Matičná, Letecká, Úradnícka, Svätovojtešská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- prevoz betonových kvetináčov z Malinova na Lanovku
- výmena kontajnera - stred. Zeleň
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


12.04.2018

Stredisko dopravy

- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Teplická 1x, Biely kríž 2x, J.C.Hronskeho 2x
- výmena kontajnera - Tržnica, Kuchajda
- pristavenie kontajnera - Nobelova /pre stred. Zeleň
- výmena piesku na detských ihriskách - rajón BA Nové Mesto
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Biely kríž
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvoreStredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, Gaštanica, DI Guothova, ŠI L.Dérera, DI Višňová, ŠI Ladzianskeho, DI Rozvodná, DI Uhrova, DI Hálkova, DI Vihorlatská, DI Skalická cesta, DI Pri Bielom kríži, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Sliačská, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Rozvodná.


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova ul., Teplický ul.

- Čistenie krajníc a chodníkov: ul. Odbojárov, Kalinčiakova ul.

- Úprava terénu, príprava pred sejbou trávy: Biely kríž

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


13.04.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Piešťanská 2x, Sibírska 2x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- práca s plošinou - orez stromov Kramáre, demontáž kábla Tržnica
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova ul., Teplická ul., Konská železnica

- Čistenie krajníc a chodníkov: Guothova

- Úprava terénu, príprava pred sejbou trávy: Biely kríž

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Kominárska, ŠI Račianska, DI Osadná, DI Tegelhoffa, Kuchajda.

Odstraňovanie psích exkrementov - DI Kominárska


16.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova ul., Čsl. parašutistov

- Odburiňovanie stromov: mestská tržnica

- Úprava terénu, výsev trávy: Kraskova, Biely kríž

- Vyhrabanie lístia: Americká ul.

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
 -pristavenie kontajnerov - Nobelova,Čsl.Parašutistov/pre stred. Zeleň
- strojné čistenie komunikácií - Tehelná,Rešetkova,Priečna,Laskomerského
- vývoz kontajnerov na zberný dvor Vassal s.r.o.
- vývoz fekalíí zo septika - Lanovka
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Piešťanská, DI Ľubľanská, ŠI Pionierska, DI Legerského, ŠI Sibírska 48, DI Sibírska 40, DI Osadná, DI Tegelhoffa a Kuchajda.


17.04.2018

Stredisko dopravy

- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Kraskova 1x, Belehradská 3x
- pristavenie a vývoz kontajnera - Riazanska, Nobelova, Kukučínova /pre stred. Zeleň
- strojné čistenie komunikácií - Mestská, Sadova, Osadná
- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná časť rajónu
- drvenie konárov - Račianska /dvor stred. zeleň
- práca s plošinou - výrub stromov vnútroblok Bartoškova - Športova
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Račianska, Teplická
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova ul., Čsl. parašutistov, DI Pluhova, Ovručská (potraviny), Pionierska (knižnica)

- Odburiňovanie stromov: mestská tržnica

- Úprava terénu, odbiriňovanie: Pri starej prachárni (dvor)

- Orez stromov: Športova- Bartoškova

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


18.04.2018

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Husova, DI Guothova, DI Višňová, ŠI L.Dérera, DI Rozvodná,ŠI Ladzianskeho, Gaštanica, DI Sibírska 52, Hostinského I.,II., Kuchajda.

 


Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.
- pristavenie a vývoz kontajnera - Nobelova, Hálkova /pre stred. Zeleň
- výber fekálií - Kuchajda
- práca s plošinou - orez stromov vnútroblok Račianska, Šancova, Biely kríž
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Sibírska 40, ŠI Sibírska 48, ŠI Pionierska, DI Kukučínova, DI Ľudové námestie, DI Osadná, DI Kominárska, DI Pluhová 1, DI Pluhová 12, Kuchajda.


19.04.2018

Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Nobelova ul., Hostinského (sídlisko), Pionierska (okolie knižnice), KS Stromova, DI Jakubíkova

- Dosádzanie rastlín do mobilných nádob: mestská tržnica

- Úprava terénu, odburiňovanie: Pri starej prachárni (dvor)

- Orez stromov: Kominárska

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácií - Budyšínska, Česká, Robotnícka, Plzenská
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o., kompostáreň Svätý Jur
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Za kasárňou 1x, Tegelhofa 1x, Sliačska 1x
- pristavenie a vývoz kontajnera - Nám. Biely kríž /pre stred. Zeleň
- ručné čistenie kanalizačných vpustí - Teplická ul.
- oprava a údržba vozidiel
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Biely kríž, Pavlovský (dvor), Hatalova (parčík), Ľudové námestie, pri Slimáku, DI Jakubíkova, Záruby, DI Husova

- Úprava terénu, výsev trávnika: Kuchajda, Bojnická

- Orez stromov: Kominárska

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov, nakladanie zeminy


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk  - DI Uhrova, ŠI Ladzianskeho, DI Pri Bielom kríži, DI Skalická cesta, DI Sliačska, DI Teplická 5, DI Teplická 19, DI Osadná, DI Vihorlatská, DI Bojnická, DI Nobelova, DI Odborárska,  areál Kuchajda.

 


20.04.2018

Stredisko dopravy

- zber odpadu z malých zberných nádob - vrchná a spodná časť rajónu
- zber psích exkrementov a dopĺňanie vreciek na ich zber
- strojné čistenie komunikácií - Odborárov, Klinčiakova, Plzenská, Moravská, Hlučínska, Sliezska
- odvoz kontajnera - Biely kríž
- pristavenie kontajnera - ZŠ Cádrova, ZŠ Riazanská, ZŠ Za kasárňou
- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Družstevná 3x, Riazanská 2x
- nakladanie odpadu do kontajnerov a práca na dvore
- oprava a údržba vozidiel


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, prehrabávanie a čistenie pieskovísk a doskočísk - DI Račianske mýto, DI Osadná, DI Tegelhoffa ,DI Kukučínova, DI Kominárska, DI Kalinčiakova, DI Bartoškova, DI Odbojárov, DI Vajnorská,  areál Kuchajda.

 


Stredisko údržby zelene

- Kosenie a obkášanie: Biely kríž, Kominárska, Šancova ul.

Iveco: Prevoz pracovníkov, zber a odvoz nečistôt

Multicar: Zber a odvoz pokosenej trávy

Peugeot: Prevoz pracovníkov a náradia, zber a odvoz pokosenej trávy

VW: prevoz pracovníkov a náradia

Duster: kontrola rajónu

UNC: nakladanie nečistôt do kontajnerov


21.04.2018

Stredisko dopravy

- "Jarné upratovanie" pristavenie a vývoz kontajnerov - Ľudové nám. 2x, Magurská 2x, UNITAS Šancova 1x
- vývoz kontajnerov - zberný dvor Vassal EKO s.r.o.


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, areál Kuchajda.


22.04.2018

Stredisko dopravy

- strojné čistenie komunikácie - Tržnica


Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby

Ručné vyzbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadkových košov, čistenie chodníkov a verejných priestranstiev - DI Račianske mýto, areál Kuchajda.


PUSŠPSN

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2018 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava