Plán kosenia

Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 44. týždeň

 

 

28.10.-31.10.2019 

I.TRIEDA ÚDRŽBY

reprezentatívne plochy

 

II.TRIEDA ÚDRŽBY

detské ihriská

DI Guothova [581,39m²];
DI Husova
DI Mierová kolónia

II.TRIEDA ÚDRŽBY

vnútrobloky

Na Revíne [4 642,76m²];
Višňová č. 19-21 [3 676m²];
Višňová [8 323,05m²];
Pri BD Jelšová č.3-5 [2 517m²];
plocha medzi Bárdošova č. 3-19 a Višňová [5 926,57m²];
okolie Bárdošova č.12 [1 032,17m²];
Guothova- L. Dérera [12 086,93m²];
pri BD medzi L. Dérera a Guothovej [34m²];

III.TRIEDA ÚDRŽBY

prícestná zeleň s nízkou

náročnosťou údržby(1/rok)

 

 

Čistenie krajníc,

obkášanie obrubníkov

a chodníkov

 

Na Revíne
Višňova
Jelšova
Bárdošova
L. Dérera

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

45. týždeň

 

4.11.-8.11.2019 

   

I.TRIEDA ÚDRŽBY

reprezentatívne plochy

 

II.TRIEDA ÚDRŽBY

detské ihriská

Bellova knižnica

II.TRIEDA ÚDRŽBY

vnútrobloky

Podkolibská [639,27m²];
komunikácia Jalovcová + zeleň [424,19m²];
Bellova ul. – prícestná zeleň  [111,48m²];
Desiata + zeleň [47,19m²];
Pyrenejská – pri schodoch [94,37m²];
Husova [86,30m²];
Siedma ul. [45,81m²];
Hlavná ul. [15,30m²];
Čremchová, od Bellovej po Desiatu [380,01m²];
Magurská cesta [36,23m²];
Pod nadjazdom Vlárska [1 374,19m²];
Strážna – Pod Vachmajstrom p.č. 4970/2
Vančurova [449,73m²];
Vidlicová [37,52m²];
Matuškova [194,89m²]; 
Záruby
Jeséniova 43-45, 35-37

III.TRIEDA ÚDRŽBY

prícestná zeleň s nízkou

náročnosťou údržby(1/rok)

 

Čistenie krajníc,

obkášanie obrubníkov

a chodníkov

Podkolibská
Bellova
Husova
Siedma
Hlavná
Čremchova
Magurská
Vlárska
Cesta na Kamzík

 

Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2020 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava