Plán údržby zelene

 Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 33.a 34. týždeň

 

 10.8.-21.8.2020

 

Reprezentatívne plochy  

kosenie 1x za mesiac

Konská železnica
MÚ Junácka

Reprezentatívne plochy  

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

 

 

 

 

 

Detské ihriská

kosenie 1x za mesiac

DI Bartoškova
DI Bojnická
DI Gaštanica
DI Nobelova
DI Kalinčiakova
DI Biely kríž
DI Čsl. parašutistov
DI Kominárska I
DI Kominárska II
DI Športová
DI Teplická č.5
DI Teplická č.19
DI Vajnorská
DI Vihorlatská

Vnútrobloky , sídliská

kosenie 1x za 6 – 8 týždňov

Sídlisko  okolo Teplickej
Sídlisko Čsl. parašutistov

Orezy krov a živých plotov,

údržba okrasných záhonov,

ošetrovanie novovysadených

stromov

kontrola úväzov stromov v celom rajóne

Mimoriadne kosenie

ak sa podarí pokosiť sídliská

a reprezentatívne plochy

 

 

Čistenie krajníc,

obkášanie obrubníkov

a chodníkov

 

Ľudová štvrť

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 . týždeň

 

 

.2020 

I.TRIEDA ÚDRŽBY

reprezentatívne

plochy - kosenie

 

II.TRIEDA ÚDRŽBY

detské ihriská - kosenie

 

II.TRIEDA ÚDRŽBY

vnútrobloky - kosenie

 

III.TRIEDA ÚDRŽBY - prícestná

zeleň s nízkou náročnosťou

údržby(1/rok) - kosenie

 

Každodenné dezinfikovanie

mobiliáru detských ihrísk

 

Orezy krov a živých plotov,

údržba okrasných záhonov,

ošetrovanie novovysadených stromov

 

Čistenie krajníc,

obkášanie obrubníkov

a chodníkov

 

 

 

 

 

 

Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2021 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava