Veľkokapacitné kontajnery a zberné nádoby na šatstvo

Informácia pre občana:
Snímky predmetov majú ilustratívny charakter. Aktualizujú sa priebežne v zhode s postupným verifikovaním jednotlivých GPS súradníc.

Plán kosenia

Autor: EKO - podnik VPS, 25.06.2019

Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    42. týždeň

 

14.10.-18.10.2019

 

I.TRIEDA ÚDRŽBY

reprezentatívne plochy

 

II.TRIEDA ÚDRŽBY

detské ihriská

DI Nová Doba [5 910,92  m²];
DI Rešetková [3 560,02m²];
Kukučínova DI [545,57m²];
Pluhova DI

II.TRIEDA ÚDRŽBY

vnútrobloky

dvor Pavlovská [1 267,31m²];
Semianova  p.č. 12355/1 v blízkosti garáží
Hostinského sídlisko [6 386,16m²];
Riazanská č.48-62 (predzáhradky) [822m²];
Riazanská č.2-20 (dvory) [1 233,52m²];
dvor Pluhová č.4-6 [1 192,5m²];
Pluhová č.12 a okolie [1098,56m²];
Pluhová p.č. 12816/1 spevnená plocha pri garážach
dvor Pluhová č.16 [553,72²];
Pluhová dvory [3 137,14m²];
Kukučínova č.6-14 + DI [1 704,10m²];
Kukuričná (ABB) [657,85m²];
dvor Budyšínska č.12-18 [1 014,49m²];
Robotnícka dvor [410,48m²];
predzáhradky Robotnícka č.12-18 [312,10m²];
pri DJ Robotnícka [34m²];
Plzenská dvor č.4-9 a 1-8 [2 813,09m²];
Plzenská č.4-9 [346,19m²];
dvor Budyšínska č.12-18 [1 014,49m²];
dvor Škultétyho- Hlučínska [6,05m²];
Škultétyho č.6 p.č. 11370/1
Bojnická [9 322,95m²];
Areál Bojnická -Vajnorská (Jurajov dvor) [3765,73m²];

III.TRIEDA ÚDRŽBY

prícestná zeleň s nízkou

náročnosťou údržby(1/rok)

 

 

Čistenie krajníc,

obkášanie obrubníkov

a chodníkov

 

Hostinského sídlisko
Riazanská ul.
Pluhova
Robotnícka
Budyšínska
Česká
Rešetkova
Mestská
Sadová
Osadná
Bojnická

 

 

 

 

 

  

 

 

43. týždeň

 

21.10.-25.10.2019

 

   

I.TRIEDA ÚDRŽBY

reprezentatívne plochy

Konská železnica

II.TRIEDA ÚDRŽBY

detské ihriská

Bartoškova DI [262,84m²];
Odbojárov DI [578,13m²];
Kalinčiakova DI
Nobelova DI

II.TRIEDA ÚDRŽBY

vnútrobloky

dvor Družstevná [3 375,55m²];
dvory Pri starej prachárni [2 856,19m²];
Kalinčiakova [1 466,88m²];
dvor Športová [1 987,03m²];
dvor Odbojárov [1 992,26m²];
dvor Bartoškova [1 987,03m²];
Nobelova [8 906m²];

III.TRIEDA ÚDRŽBY

prícestná zeleň s nízkou

náročnosťou údržby(1/rok)

 

Čistenie krajníc,

obkášanie obrubníkov

a chodníkov

Družstevná
pri Starej Prachárni
Kalinčiakova
Športová
Odbojárov
Bartoškova
Nobelova

 

Plán je možné dodržať len v prípade priaznivého počasia.

 

 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2019

Autor: ekovps, 10.04.2019

Pre zobrazenie mapy prosím kliknite tu ...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2019

Autor: ekovps, 10.04.2019

Pre zobrazenie mapy prosím kliknite tu ...

Odpadové koše

Autor: EKO - podnik VPS, 31.10.2018

Pre zobrazenie mapy prosím kliknite tu ...

Koše na psie exkrementy

Autor: EKO - podnik VPS, 24.10.2018

Pre zobrazenie mapy prosím kliknite tu ...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2018

Autor: ekovps, 18.06.2018

Pre zobrazenie mapy prosím kliknite tu ...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2018

Autor: ekovps, 29.03.2018

Pre zobrazenie mapy prosím kliknite tu ...

Pasport majetku mestskej časti Bratislava Nové Mesto

Autor: ekovps, 27.11.2017

Pre zobrazenie mapy prosím kliknite tu ...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2017

Autor: ekovps, 25.01.2017

Pre zobrazenie mapy prosím kliknite tu ...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2017

Autor: ekovps, 24.01.2017

Pre zobrazenie mapy prosím kliknite tu ...

Veľkokapacitné kontajnery a zberné nádoby na šatstvo

Autor: EKO - podnik VPS, 27.11.2015

Pre zobrazenie mapy prosím kliknite tu ...Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2019 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava