Operačný plán zimnej údržby komunikácií 2018-2019

Autor: ekovps, 10.12.2018

Pripravili sme pre Vás dokument "Operačný plán zimnej údržby komunikácií 2018-2019"

Ponuka práce - Pracovník na ručné čistenie komunikácií

Autor: ekovps, 06.12.2018


v zimnom období vykonáva ručné odhadzovanie snehu a dočisťovanie komunikácií

Sledovanie pohybu vozidiel a techniky

Autor: ekovps, 05.12.2018

Sledovanie pohybu vozidiel údržby cestných komunikácií ...

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2018

Autor: ekovps, 26.09.2018

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajenrov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2018

Zrušenie VOS na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku

Autor: ekovps, 25.09.2018

Miestne zastupiteľstvo   z r u š u j e   vyhlásenú Obchodnú verejnú súťaž príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto EKO – podniku verejnoprospešných služieb na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488

Záver kultúrneho leta 2018 v Novom Meste

Autor: ekovps, 04.09.2018

Záver kultúrneho leta 2018 v Novom Meste - sobota 08.09.2018 od 10.00 hod v areáli Kuchajda

Výzva na zvýšenie pozornosti

Autor: ekovps, 09.07.2018

Chceme požiadať návštevníkov prírodného areálu Kuchajda, obzvlášť občanov, využívajúcich  prírodné jazero na kúpanie, o pozornosť pri kúpaní. Venujte prosím v týchto letných dňoch a horúčavách zvýšenú pozornosť deťom, taktiež starším luďom a ľudom so zdravotným obmedzením.

Odstávka lanovej dráhy 09. - 11.07.2018

Autor: ekovps, 03.07.2018

Z dôvodu nevyhnutnej opravy bude v dňoch 09. - 11.07.2018 (pondelok – streda)  odstávka lanovej dráhy Železná studienka - Kamzík.

Kultúrne leto 2018 v Novom Meste

Autor: ekovps, 28.06.2018

prinášame Vám program kultúrneho leta 2018 v Novom Meste

Uvedenie kúpaliska v prírodnom areáli Kuchajda v sezóne 2018 do prevádzky

Autor: ekovps, 25.06.2018

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto schválil uvedenie kúpaliska v prírodnom areáli Kuchajda v sezóne 2018 do prevádzky od 23.06.2018 do 31.08.2018.

Lanová dráha opäť v prevádzke

Autor: ekovps, 21.06.2018

Poruchu na lanovej dráhe Železná studienka - Kamzík sme odstránili.

Odstávka lanovej dráhy

Autor: ekovps, 21.06.2018

Z technických príčin je do odvolania uzavretá lanová dráha Železná studienka - Kamzík

Medzinárodný den jogy - 16.06.2018 na Kuchajde

Autor: ekovps, 11.06.2018

Indické veľvyslanectvo na Slovensku v spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto Vás pozývajú na MEDZINÁRODNÝ DEŇ JOGY - Rekreačný areál Kuchajda - Sobota 16. júna 2018 o 09:00

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

Autor: ekovps, 06.06.2018

Organizácia EKO-podnik verejnoprospešných služieb v zmysle ustanovenia § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou, ponúka na predaj fyzickým a právnickým osobám prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok (príloha č. 1).

Letná sezóna 2018 na prírodnom kúpalisku Kuchajda

Autor: ekovps, 24.05.2018

Na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní vodnej záchrannej služby na prírodnom kúpalisku Kuchajda zo dňa 17.5.2018 Vám týmto oznamujeme, že začiatok letnej sezóny 2018 ...

Voľné pracovné miesta

Autor: ekovps, 11.05.2018

EKO VPS rozširuje svoj kolektív a ponúka nižšie uvedené pracové pozície ...

Zámer prenajať časť zvereného majetku - Kuchajda 2018

Autor: ekovps, 07.05.2018

Správca majetku EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, zverejňuje

z á m e r     p r e n a j a ť

Obchodná verejná súťaž - Račianska ulica - parcela č. 11488

Autor: ekovps, 26.04.2018

EKO – podnik verejnoprospešných služieb    v y h l a s u j e    Obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom
pozemku parc. registra “C“ č. 11488

Zmena ceny prepravného na lanovej dráhe

Autor: ekovps, 12.04.2018

Odo dňa 11.04.2018 je platný nový cenník prepravného na lanovej dráhe

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2018

Autor: ekovps, 09.04.2018

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajenrov - JARNÉ UPRATOVANIE 2018

 

Zámer prenajať časť majetku v Tržnici

Autor: ekovps, 01.03.2018

 

Správca majetku EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, zverejňuje

z á m e r   p r e n a j a ť

Otváracie hodiny na Tržnici počas vianočných sviatkov 2017

Autor: ekovps, 21.12.2017

otváracie hodiny na Tržnici počas vianočných sviatkov 2017 a začiatku roka 2018

 

Pasport majetku mestskej časti Bratislava Nové Mesto

Autor: ekovps, 30.11.2017

Mestská časť Bartislava Nové mesto začala postupne pasporitzovať svoj majetok. Na tejto mape budú postupom času pribúdať nové vrstvy s pasportom rôznych prvkov tak ...

Zber odpadu s obsahom škodlivín - jeseň 2017

Autor: ekovps, 22.09.2017

 

14.10.2017 od 8.00 do 10.00 v areáli EKO – podniku VPS na Račianskej 28
bude jesenný zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, ktorý zabezpečuje hlavné mesto v spolupráci s mestskou časťou.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2017

Autor: ekovps, 14.09.2017

Pripravili sme pre Vás informácie k akcii: Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2017

Kúpanie na Kuchajde opäť povolené

Autor: ekovps, 24.08.2017

 

Na prírodnom kúpalisku Kuchajda na Novom Meste je od 24.08.2017 opäť povolené kúpanie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) to konštatoval po výsledku analýz

Na Kuchajde platí zákaz kúpania

Autor: ekovps, 03.08.2017

Na prírodnom kúpalisku Kuchajda na Novom Meste platí od 03.08.2017 zákaz kúpania. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) tak reagoval na nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu vody.

 

Lanová dráha počas augusta v prevádzke každý deň

Autor: ekovps, 31.07.2017

 

Lanová dráha Železná studienka - Kamzík bude počas augusta, tj. od 01.08.2017 do 31.08.2017, denne od pondelka do nedele otvorená od 10:00 hod. do 18:00 hod.

Kultúrne leto 2017 na Kuchajde

Autor: ekovps, 24.07.2017

prinášame Vám zoznam akcií konaných na Kuchajde počas kultúrneho leta 2017 v Novom Meste

Uzavretie lanovej dráhy do 28.06.2017

Autor: ekovps, 21.06.2017

Lanová draha Železná studienka - Kamzík nepremáva z technických príčin do 28.06.2017.

Dňa 29.06.2017 už bude lanová dráha v prevádzke.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Verejné obstarávanie - Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov.

Autor: ekovps, 02.06.2017

Verejné obstarávanie - Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov.

Verejné obstarávanie - zákazka "Zabezpečenie inžinierskej činnosti a technickej infraštruktúry k zámeru Zátišie - areál Eko - podniku verejnoprospešných služieb."

Autor: ekovps, 02.06.2017

Verejné obstarávanie - zákazka "Zabezpečenie inžinierskej činnosti a technickej  infraštruktúry k zámeru Zátišie - areál Eko - podniku verejnoprospešných služieb."

 

Zámer prenajať časť zvereného majetku ZT Pharma

Autor: ekovps, 24.05.2017

V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, EKO – podnik VPS zverejňuje

z á m e r

PONUKA NA ODPREDAJ POHĽADÁVOK

Autor: ekovps, 11.05.2017

Príspevková organizácia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, EKO – podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 (ďalej len ako „EKO – podnik“) týmto ponúka na odpredaj

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2017

Autor: ekovps, 06.04.2017

Pripravili sme pre Vás informácie k akcii: Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2017

Odoberanie odpadu od občanov mestskej časti

Autor: ekovps, 29.03.2017

Odpad sa delí na viacero druhov, napríklad na komunálny, stavebný, biologicky rozložiteľný, nebezpečný, ...

Cenník služieb EKO – podniku verejnoprospešných služieb pre obyvateľov 2017

Autor: ekovps, 02.01.2017

Cenník služieb EKO – podniku verejnoprospešných služieb pre obyvateľov platný od 01.01.2017

Otváracie hodiny na Tržnici počas vianočných sviatkov

Autor: ekovps, 05.12.2016

otváracie hodiny na Tržnici počas vianočných sviatkov

Mapa zimnej údržby a operačný plán ZUK 2016-2017

Autor: ekovps, 18.11.2016

Mapa zimnej údržby a operačný plán zimnej údržby komunikácií 2016-2017

Gaštanica - dokumenty

Autor: ekovps, 04.11.2016

Dokumenty k projektu revitalizácie Gaštanice

 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE

Autor: ekovps, 19.10.2016

Pripravili sme pre Vás informácie k akcii: Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE

Uzavretie lanovej dráhy

Autor: ekovps, 13.09.2016

Dňa 22.09.2016 (štvrtok) a 29.09.2016 (štvrtok) bude z dôvodu ročnej údržby uzavretá Lanová dráha zo Železnej studienky na Kamzík.

 

Na Kuchajde je pre nevyhovujúcu vodu zákaz kúpania

Autor: ekovps, 05.08.2016

Na prírodnom kúpalisku Kuchajda platí od 05.08.2016 pre nevyhovujúci stav vody zákaz kúpania.

Adrenalínové nebo 2016 na Kuchajde

Autor: ekovps, 14.06.2016

Z dôvodu konania podujatia "Adrenalínové nebo 2016"  bude dňa 18.6.2016 vstup do v areálu Kuchajda čiastočne spoplatnený ...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE

Autor: ekovps, 15.04.2016

Pripravili sme pre Vás informácie k akcii: Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE

Zámer prenajať športové ihrisko na Mikovíniho ulici

Autor: ekovps, 21.03.2016

Zámer prenajať športové ihrisko na Mikovíniho ulici

 

Otváracie hodiny Tržnice počas veľkonočných sviatkov

Autor: ekovps, 15.03.2016

Otváracie hodiny Tržnice počas veľkonočných sviatkov

  

Otváracie hodiny Tržnice počas vianočných sviatkov a začiatku roka 2016

Autor: EKO - podnik VPS, 16.12.2015

Otváracie hodiny Tržnice počas vianočných sviatkov a začiatku roka 2016

Oznámenie: v stredu 1. júla 2015 nebude z dôvodu opravy premávať lanová dráha Železná studnička - Kamzík

Autor: EKO - podnik VPS, 11.06.2015

EKO-podnik VPS oznamuje, že v stredu 1. júla 2015 nebude z dôvodu opravy premávať lanová dráha Železná studnička - Kamzík. V prípade záujmu návštevy lanovky vo štvrtok 2. júla 2015 sa o prevádzke informujte na tel. č. 02/54792503.

Uzavretie lanovej dráhy

Autor: EKO - podnik VPS, 04.06.2015

Dňa 11.06. – 12.06. 2015 bude z technických príčin uzavretá Lanová dráha zo Železnej studienky na Kamzík.

Pôvodná stránka www.ekovps.sk

Autor: EKO - podnik VPS, 10.09.2014

Na stránke, napĺňaní údajov a databáz sa pracuje. Pre prechod na pôvodnú stránku použite prosíme tento odkaz:

 

Pôvodná stránka

Vitajte na našej novej stránke

Autor: EKO - podnik VPS, 10.03.2014

Práve sa nachádzate na novej stránke Eko VPS. Veríme, že Vám bude slúžiť lepšie ako predchádzajúca. Staršiu verziu našej stránky môžete stále nájsť na tomto odkaze:

old.ekovps.skPočítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2019 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava