Verejné obstarávanie

 

 Zakázka:

 
Názov zákazky:
Pracovné náradie.      
Vyžiadanie súťažných podkladov:

e-mail: turanska@ekovps.sk

Typ zákazky:
Zákazka malého rozsahu

Druh zákazky:

Tovar
Predpokladaná hodnota zákazky:   ---
Kritérium na vyhodnotenie ponuky:                   
Najnižšia cena v € bez DPH celkom
Termín ukončenia príjmu ponúk: 20.12.2021

 

 Zakázka:

 
Názov zákazky:
Poistenie majetku pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb.
Vyžiadanie súťažných podkladov:

e-mail: turanska@ekovps.sk

Typ zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou

Druh zákazky:

Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 7892,34 €
Kritérium na vyhodnotenie ponuky:                   
Najnižšia cena v € bez DPH celkom
Termín ukončenia príjmu ponúk: 17.12.2021

 

 Zakázka:

 
Názov zákazky:
Kancelárske potreby pre EKO – podnik VPS.                          
Vyžiadanie súťažných podkladov:

e-mail: turanska@ekovps.sk

Typ zákazky:
Zákazka malého rozsahu

Druh zákazky:

Tovar
Predpokladaná hodnota zákazky:   ---
Kritérium na vyhodnotenie ponuky:                   
Najnižšia cena v € bez DPH celkom
Termín ukončenia príjmu ponúk: 17.12.2021

 

 Zakázka:

 
Názov zákazky:
Havarijné poistenie motorových vozidiel.                           
Vyžiadanie súťažných podkladov:

e-mail: turanska@ekovps.sk

Typ zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou

Druh zákazky:

Služby
Predpokladaná hodnota zákazky:   ---
Kritérium na vyhodnotenie ponuky:                   
Najnižšia cena v € bez DPH celkom
Termín ukončenia príjmu ponúk: 16.12.2021 o 12:00

 

 Zakázka:

 
Názov zákazky:
Modernizácia toaliet v budove mestskej tržnice                           
Vyžiadanie súťažných podkladov:

e-mail:vo@ekovps.sk

Typ zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou

Druh zákazky:

Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky:   ---
Kritérium na vyhodnotenie ponuky:                   
Najnižšia cena v € bez DPH celkom
Termín ukončenia príjmu ponúk: 02.12.2021 o 12:00

 

 Zakázka:

 
Názov zákazky:
 
Vyžiadanie súťažných podkladov:


Typ zákazky:
 

Druh zákazky:

 
Predpokladaná hodnota zákazky:  
Kritérium na vyhodnotenie ponuky:                   
 
Termín ukončenia príjmu ponúk:  

 

 Zakázka:

 
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Názov predmetu obstarávania

Dátum

 predkladania 

ponúk

 

Stav:

Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená 22.11.2021 uzatvorené    
Ekologický posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií 22.11.2021  zákazka nezadaná
Nákup drevín náhradnej výstavby a výsadbového materiálu 12.11.2021 uzatvorené
Výroba a dodanie interiérových prvkov mobiliáru objektu tržnice  

zákazka nezadaná,

bude sa opakovať

Mestské odpadkové koše exteriérové   uzatvorené
Poskytovanie služieb súkromnej bezpečnostnej služby na území MČ BA - Nové Mesto   uzatvorené
Monitoring kanalizácie v objekte tržnice na Trnavskom mýte.   uzatvorené
Úžitkové vozidlo do 3,5 t na prepravu osôb a nákladu   uzatvorené
Nákup odpadkových košov   
  uzatvorené

Poskytovanie profesionálnych arboristických služieb na vykonávanie výrubov a orezov drevín

v sťažených podmienkach pre EKO-podnik VPS; ID zákazky v EVO systéme: 7792551750;

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou; Predmet zákazky: Služby

04.10.2021
uzatvorené
Výrub a orez stromov v sťažených podmienkach pre EKO-podnik VPS 20.09.2021 zrušené
Náhradné diely pre motorové vozidlá EKO - podniku VPS: časť 8: ND pre vozidlá do 3,5 t 28.06.2021 uzatvorené
Náhradné diely pre motorové vozidlá EKO - podniku VPS: časť 7: ND pre vozidlá UNC 28.06.2021 zrušené
Náhradné diely pre motorové vozidlá EKO - podniku VPS: časť 6: ND pre vozidlá Avia 28.06.2021 zrušené
Náhradné diely pre motorové vozidlá EKO - podniku VPS: časť 5: ND pre vozidlá Bucher 28.06.2021 zrušené
Náhradné diely pre motorové vozidlá EKO - podniku VPS: časť 4: ND pre vozidlá Refor Muli 28.06.2021 zrušené
Náhradné diely pre motorové vozidlá EKO - podniku VPS: časť 3: ND pre vozidlá ISUZU 28.06.2021 zrušené
Náhradné diely pre motorové vozidlá EKO - podniku VPS: časť 2: ND pre vozidlá Multicar 28.06.2021 zrušené
Náhradné diely pre motorové vozidlá EKO - podniku VPS: časť 1: ND pre vozidlá MAN 28.06.2021 uzatvorené

Rekonštrukcia hornej a dolnej stanice LD Železná studnička - Kamzík:

Etapa č. 1 - Rekonštr. Obj. DS LD

22.06.2021 uzatvorené

Rekonštrukcia strešného plášťa administratívnej budovy

a budovy dolnej stanice lanovky

17.06.2021 uzatvorené

Obnovovací náter plechovej obvodovej časti strešnej krytiny a komínov

na budove mestskej Tržnice

03.06.2021 uzatvorené
Nové chladiace zariadenie do existujúceho systému chladenia budovy II 27.05.2021 uzatvorené
Dodávka pestovateľského substrátu - záhradnej zeminy 24.05.2021 uzatvorené
Nové chladiace zariadenie do existujúceho systému chladenia budovy 21.05.2021 zrušené
Zdvíhacia plošina pre prácu vo výške s možnosťou bočného presahu. 17.05.2021 uzatvorené
Samochodná komunálna kosačka s centrálnym zberom trávy s  pohonom 4x4 10.05.2021 uzatvorené
Maliarsky materiál pre EKO-podnik 27.04.2021 uzatvorené
Pracovné odevy, obuv, ochranné pomôcky 20.04.2021 uzatvorené
Podlahový umývací stroj 12.04.2021 uzatvorené

Digitalizácia dokumentácie stavby objektu tržnice a vyhotovenie projektovej

dokumentácie modernizácie interiéru tržnice

07.04.2021 uzatvorené
Upratovacie práce 24.03.2021 uzatvorené
Dohoda o nákupe pohonných hmôt a používaní palivových kariet 26.02.2021
uzatvorené

 

 

 

 

 

Zakázka

Predkladanie dokladov si môžete

vyžiadať cez evoservis

alebo e-mail vo@ekovps.sk  

Názov zákazky:
 
ID zákazky v systéme:    https://www.evoservis.sk/       
 
Typ zákazky:
 

Druh zákazky:

 
Predpokladaná hodnota zákazky:  
Kritérium na vyhodnotenie ponuky:  
Termín ukončenia príjmu ponúk:  

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2022 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava