Možnosť prenájmu priestorov v novej Tržnici na Trnavskom Mýte

Radi by sme Vás touto cestou informovali o možnosti prenájmu priestorov v novej Tržnici na Trnavskom Mýte.

predavaj u nas

Nová Tržnica prechádza v súčasnej dobe revitalizáciou. Podstatou zmien, ktoré momentálne prebiehajú je zatraktívniť priestory Tržnice, máme v úmysle zaviesť jednotnú koncepciu,

zjednotiť označenie prevádzok a vizuálne Tržnicu v celosti zveľadiť.

Našou snahou je vyhľadať ďalších nových nájomcov a rozšíriť ponúkané služby, a tým aj získať väčšie množstvo a okruh zákazníkov.

V rámci priestorov Tržnice sú v ponuke na prenájom voľné predajné priestory

na prízemí a na 1.poschodí.

  • Možná veľkosť plochy na prenájom: od 4m2 až po 520 m2
  • Cena prenájmu je nastavená od 50 €/1m2 za rok – podľa druhu prevádzky
  • Priestorové usporiadanie je možné flexibilne prispôsobiť
  • Pri úprave priestorov vieme zabezpečiť podporu

 

V prípade záujmu vám obratom pripravíme prehľad o voľných priestoroch a ich situačné vymedzenie. Zároveň bude spresnená cena a presná výmera.

Termín ohliadky priestorov si môžete dohovoriť s pánom Igorom Ondrušekom, vedúcim strediska na tel.č. +421 903 205233, prípadne sa môžete nakontaktovať e-mailom ondrusek@ekovps.sk.

 

Späť ...

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2021 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava