EKO - podnik VPS má nového riaditeľa

Uznesením č. 1628 Miestne zastupiteľstvo na návrh starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s ustanovením 11 ods. 4 písm. l zákona 3691990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  m e n u j e  Mgr. Vladimíra Mikuša s učinnosťou od 25. mája 2020

do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb.

  

Mikus

Mgr. Vladimír Mikuš

riaditeľ EKO - podniku VPS

 

 

 

 

Späť ...

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2021 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava