Zrušenie VOS na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku

Miestne zastupiteľstvo   z r u š u j e   vyhlásenú Obchodnú verejnú súťaž príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto EKO – podniku verejnoprospešných služieb na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488

viac v priloženom dokumente

 

zrušenie VOS

 

 

Späť ...

 

 

Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2019 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava