Letná sezóna 2018 na prírodnom kúpalisku Kuchajda

Autor: ekovps, 24.05.2018

Na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní vodnej záchrannej služby na prírodnom kúpalisku Kuchajda zo dňa 17.5.2018 Vám týmto oznamujeme, že začiatok letnej sezóny 2018 ...

Voľné pracovné miesta

Autor: ekovps, 11.05.2018

EKO VPS rozširuje svoj kolektív a ponúka nižšie uvedené pracové pozície ...

Zámer prenajať časť zvereného majetku - Kuchajda 2018

Autor: ekovps, 07.05.2018

Správca majetku EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, zverejňuje

z á m e r     p r e n a j a ť

Obchodná verejná súťaž - Račianska ulica - parcela č. 11488

Autor: ekovps, 26.04.2018

EKO – podnik verejnoprospešných služieb    v y h l a s u j e    Obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom
pozemku parc. registra “C“ č. 11488Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2018 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava