Lanová dráha opäť otvorená

Autor: ekovps, 04.11.2020

Lanová dráha Železná studnička - Kamzík je od 05.11.2020 opäť otvorá.

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

Autor: ekovps, 03.11.2020

v zmysle ustanovenia § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy ponúka na predaj fyzickým a právnickým osobám prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok.

Uzavretie lanovej dráhy do odvolania

Autor: ekovps, 01.11.2020

Aj keď všetci pracovníci lanovaj dráhy Železná studnička - Kamzík prešli testami na vírusové ochorenie s výsledkom negatívny, vzhľadom na aktuálnu situáciu zostáva prevádzka lanovej dráhy uzavretá do odvolania.

Uzavretie lanovej dráhy v sobotu 31.10.2020

Autor: ekovps, 30.10.2020

Z dôvodu testovania pracovníkov strediska Lanová dráha Železná studnička - Kamzík bude v sobotu 31.10.2020 uzavretá prevádzka lanovej dráhy.Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2020 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava