Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2021

Autor: ekovps, 05.05.2021

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2021

 

OVS Tržnica - prenájom nebytového priestoru 526,80 m2

Autor: ekovps, 26.04.2021

EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90  Bratislava, v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 7 Zásad hospodárenia a nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislava v platnom znení

v y h l a s u j e OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

Obchodné priestory na prenájom v Tržnici

Autor: ekovps, 19.04.2021

priestory na prenajom Trznica

S postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení začali niektorí naši nájomcovia s úpravou ich obchodov. Hľadáte aj Vy obchodný priestor na svoje podnikanie?Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2021 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava