Odovzdávanie BIO odpadu v areáli Strediska údržby zelene na Račianskej ulici funguje.

Autor: ekovps, 23.05.2019

Prístupová cesta do areálu je opravená a Stredisku údržby zelene na Račianskej ulici opäť prijíma BIO odpad od obyvateľov mestskej časti BA NM.

 

V areáli Strediska údržby zelene na Račianskej ulici nie je možné odovzdávanie bio odpadu.

Autor: ekovps, 02.05.2019

Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie chodníka pred vjazdom do areálu Strediska údržby zelene na Račianskej ulici 28 upozorňujeme občanov, že nie je možné odovzdávanie bio odpadu. Termín ukončenia prác nám nie je známy. Práce vykonáva Cesty Nitra, a.s. Groupe Colas.

Všeobecný zákaz lovu rýb na štrkovisku Kuchajda

Autor: ekovps, 23.04.2019

Z dôvodu prebiehajúceho ochorenia rýb sprevádzaného ich úhynom je na revíri 1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda vyhlásený VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB. To znamená, že sa na uvedenom revíri nesmie loviť žiadna ryba. Zákaz trvá až do odvolania.

Zámer prenajať časť majetku v areáli Kuchajda

Autor: ekovps, 18.04.2019

Správca majetku EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, zverejňuje   ZÁMER  PRENAJAŤ  časti zvereného majetku / pozemok, nehnuteľnosť/, nachádzajúceho sa v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda, za účelom poskytovania občerstvovacích služieb, resp. predaja tovaruPočítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2019 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava