Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2018

Autor: ekovps, 26.09.2018

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajenrov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2018

Zrušenie VOS na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku

Autor: ekovps, 25.09.2018

Miestne zastupiteľstvo   z r u š u j e   vyhlásenú Obchodnú verejnú súťaž príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto EKO – podniku verejnoprospešných služieb na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488

Záver kultúrneho leta 2018 v Novom Meste

Autor: ekovps, 04.09.2018

Záver kultúrneho leta 2018 v Novom Meste - sobota 08.09.2018 od 10.00 hod v areáli Kuchajda

Výzva na zvýšenie pozornosti

Autor: ekovps, 09.07.2018

Chceme požiadať návštevníkov prírodného areálu Kuchajda, obzvlášť občanov, využívajúcich  prírodné jazero na kúpanie, o pozornosť pri kúpaní. Venujte prosím v týchto letných dňoch a horúčavách zvýšenú pozornosť deťom, taktiež starším luďom a ľudom so zdravotným obmedzením.Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2018 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava