Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa -- prenájom pozemku pre OZ Odyseus

Autor: ekovps, 19.02.2020

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 10403/2 nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto a to občianskemu združeniu Odyseus, o.z.

Výsledky laboratórneho rozboru piesku z pieskovísk

Autor: ekovps, 28.10.2019

Výsledky laboratórneho rozboru piesku z pieskovísk verejných detských ihrísk na Račianskom mýte, Kraskovej ulici a na ulici V. Tegelhoffa v Bratislave, ktorý vypracoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2019

Autor: ekovps, 22.10.2019

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajenrov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2019

Dopĺňame naše rady, príďte k nám pracovať:

Autor: ekovps, 26.08.2019

•Ponuka práce - Pracovník na ručné čistenie komunikácií
•Ponuka práce - Vodič
•Ponuka práce - Údržbár - inštalatér
•Ponuka práce - Obsluha malej mechanizácie
•Ponuka práce - Vodič obsluha mechanizmov
•Ponuka práce - Pomocný robotník na útvare údržby
•Ponuka práce - Robotník pri údržbe zelenePočítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2020 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava