Uzavretie lanovej dráhy do 29.06.2017

Autor: ekovps, 21.06.2017

Lanová draha Železná studienka - Kamzík nepremáva z technických príčin do 29.06.2017.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Verejné obstarávanie - Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov.

Autor: ekovps, 02.06.2017

Verejné obstarávanie - Papierové vrecká s lopatkou pre zber psích exkrementov.

Verejné obstarávanie - zákazka "Zabezpečenie inžinierskej činnosti a technickej infraštruktúry k zámeru Zátišie - areál Eko - podniku verejnoprospešných služieb."

Autor: ekovps, 02.06.2017

Verejné obstarávanie - zákazka "Zabezpečenie inžinierskej činnosti a technickej  infraštruktúry k zámeru Zátišie - areál Eko - podniku verejnoprospešných služieb."

 

Zámer prenajať časť zvereného majetku ZT Pharma

Autor: ekovps, 24.05.2017

V súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, EKO – podnik VPS zverejňuje

z á m e rPočítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2017 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava