Zámer prenajať časť majetku v areáli Kuchajda

Autor: ekovps, 18.04.2019

Správca majetku EKO – podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, zverejňuje   ZÁMER  PRENAJAŤ  časti zvereného majetku / pozemok, nehnuteľnosť/, nachádzajúceho sa v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda, za účelom poskytovania občerstvovacích služieb, resp. predaja tovaru

Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve

Autor: ekovps, 16.04.2019

Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemku registra “C“ KN parc. č. 15123/214 – zastavaná plocha a nádvorie a časti pozemkov registra “C“ KN parc. č. 15121/1 – vodná plocha

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JARNÉ UPRATOVANIE 2019

Autor: ekovps, 10.04.2019

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajenrov - JARNÉ UPRATOVANIE 2019

Lanová dráha opäť v prevádzke

Autor: ekovps, 28.03.2019

Lanová dráha od dnes, 28.03.2019 je opäť v prevádzke.

 Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2019 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava